Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

Podyplomowe Studia Teologii Pastoralnej
Serdecznie zapraszam absolwentów Podyplomowych Studiów Teologii Pastoralnej do złożenia WYZNANIA WIARY, odbioru dyplomu licencjackiego w dniu 29 października (wtorek) 2019 r. o godz. 15.00 w Kaplicy Wydziału Teologicznego (ul. Jordana 18 w Katowicach) oraz odbioru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

Natomiast wcześniej w sekretariacie należy (dot. osób, które nie dopełniły formalności):
1. osobiście potwierdzić odbiór dokumentów;
2. dokonać opłaty: za dyplom – 60 zł
za świadectwo ukończenia studiów podyplomowych - 30 zł

Absolwenci, którzy nie dokonali opłaty proszeni są o skontaktowanie się z sekretariatem studiów, w celu wygenerowania specjalnego indywidualnego numeru konta bankowego tel. 32-356-90-56
.

Sekretariat (pokój 00I/I na parterze) czynny:
poniedziałek – czwartek w godz. 8.00 – 15.00Absolwenci Podyplomowych Studiów Teologii Pastoralnej w roku akad. 2018/2019 mogą odebrać świadectwo ukończenia studiów w sekretariacie PSTP, po uiszczeniu opłaty za świadectwo w wysokości 30 zł.

Absolwenci, którzy nie dokonali opłaty proszeni są o skontaktowanie się z sekretariatem studiów w celu wygenerowania specjalnego indywidualnego numeru konta bankowego tel. 32-356-90-56.


Plan zajęć w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020


Informacje o Podyplomowych Studiach Teologii Pastoralnej w roku akademickim 2019/2020

Siatka Podyplomowych Studiach Teologii Pastoralnej od roku akademickiego 2017/2018

Sylabusy Podyplomowych Studiach Teologii Pastoralnej od roku akademickiego 2017/2018

Uchwała nr 407/2019 z 25.06.2019 r. Senatu UŚ w sprawie ustalenia programów studiów podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

Załącznik nr 13FORMULARZE:

Wzór podania o zatwierdzenie tytułu pracy licencjackiej
Wzór strony tytułowej pracy licencjackiej
Zgoda na wykorzystanie pracy licencjackiej dla celów naukowo-badawczych
Brak zgody na wykorzystanie pracy licencjackiej dla celów naukowo-badawczych