Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji:

B. Urbanek: odwołane do 11.12.

M. Kozubek: 7.12., godz. 13.45-15.15 (zamiast 3.12.)

J. Kapłańska: przeniesione z 3.12. na 10.12. godz. 12:45-14:15

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych:

ks. L. Szewczyk: monograf z 16.01 i 23.01, godz. 11.30-13.00 przeniesiony na 17.12, godz. 11.00-14.00

B. Urbanek: odwołane do 11.12.

L. Lach-Bartlik: (j. grecki) - 14.12 godz. 8.30-11.00

Podyplomowe Studia Teologii Pastoralnej
Serdecznie zapraszam absolwentów Podyplomowych Studiów Teologii Pastoralnej do złożenia WYZNANIA WIARY, odbioru dyplomu licencjackiego w dniu 29 października (wtorek) 2019 r. o godz. 15.00 w Kaplicy Wydziału Teologicznego (ul. Jordana 18 w Katowicach) oraz odbioru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

Natomiast wcześniej w sekretariacie należy (dot. osób, które nie dopełniły formalności):
1. osobiście potwierdzić odbiór dokumentów;
2. dokonać opłaty: za dyplom – 60 zł
za świadectwo ukończenia studiów podyplomowych - 30 zł

Absolwenci, którzy nie dokonali opłaty proszeni są o skontaktowanie się z sekretariatem studiów, w celu wygenerowania specjalnego indywidualnego numeru konta bankowego tel. 32-356-90-56
.

Sekretariat (pokój 00I/I na parterze) czynny:
poniedziałek – czwartek w godz. 8.00 – 15.00Absolwenci Podyplomowych Studiów Teologii Pastoralnej w roku akad. 2018/2019 mogą odebrać świadectwo ukończenia studiów w sekretariacie PSTP, po uiszczeniu opłaty za świadectwo w wysokości 30 zł.

Absolwenci, którzy nie dokonali opłaty proszeni są o skontaktowanie się z sekretariatem studiów w celu wygenerowania specjalnego indywidualnego numeru konta bankowego tel. 32-356-90-56.


Plan zajęć w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020


Informacje o Podyplomowych Studiach Teologii Pastoralnej w roku akademickim 2019/2020

Siatka Podyplomowych Studiach Teologii Pastoralnej od roku akademickiego 2017/2018

Sylabusy Podyplomowych Studiach Teologii Pastoralnej od roku akademickiego 2017/2018

Uchwała nr 407/2019 z 25.06.2019 r. Senatu UŚ w sprawie ustalenia programów studiów podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

Załącznik nr 13FORMULARZE:

Wzór podania o zatwierdzenie tytułu pracy licencjackiej
Wzór strony tytułowej pracy licencjackiej
Zgoda na wykorzystanie pracy licencjackiej dla celów naukowo-badawczych
Brak zgody na wykorzystanie pracy licencjackiej dla celów naukowo-badawczych