Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

podziel się...



Więcej WTL na Facebooku

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji:

E. Szwarczyńska: Z dn. 29.05. przeniesione na 30.05.(godz. 8.15-9.45)

ks. P. Sawa: środa, 31.05, godz. 12:15-13:00, czwartek, 13.06, godz. 9:45-11:15 (zamiast 1.06)

L. Szymczyk: konsultacje odwołane (L-4)

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych:

L. Szymczyk: seminarium odwołane (L-4)

Podyplomowe Studia Teologii Pastoralnej


UWAGA!

Absolwenci Podyplomowych Studiów Teologii Pastoralnej w roku akad. 2015/2016 mogą odebrać świadectwo ukończenia studiów w sekretariacie PSTP po uiszczeniu na konto bankowe opłaty za świadectwo w wysokości 30 zł.
Przed odbiorem należy skontaktować się z sekretariatem studiów tel. 32-356-90-56.


INFORMACJA

Serdecznie zapraszam absolwentów Podyplomowych Studiów Teologii Pastoralnej do złożenia WYZNANIA WIARY, odbioru dyplomu licencjackiego w dniu 10 listopada (czwartek) 2016 r. o godz. 15.30 w Kaplicy Wydziału Teologicznego (ul. Jordana 18 w Katowicach) oraz odbioru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

Natomiast wcześniej w sekretariacie należy (dot. osób, które nie dopełniły formalności):
1. osobiście potwierdzić odbiór dokumentów;
2. dokonać opłaty na indywidualny numer rachunku bankowego słuchacza w UŚ w wysokości: za dyplom - 60 zł; za świadectwo ukończenia studiów podyplomowych - 30 zł


Sekretariat (pokój 001/1 na parterze) czynny: poniedziałek-czwartek w godz. 8.00-15.00

Kierownik Podyplomowych Studiów Teologii Pastoralnej
ks. dr hab. prof. UŚ Andrzej Pastwa


Egzamin końcowy/licencjacki w roku akad. 2016/2017 (informacje):
- składanie prac licencjackich przez przystępujących do egzaminu licencjackiego - do 1 czerwca 2017 r. (ostateczny termin).
- składanie kart egzaminacyjnych i słuchacza do zaliczenia czwartego semestru - najpóźniej do 19 czerwca 2017.
- egzamin końcowy/licencjacki w roku akad. 2016/2017 - 22 czerwca 2017 r. (czwartek) godz. 14.00.


Plan zajęć w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017


Informacje o Podyplomowych Studiach Teologii Pastoralnej w roku akademickim 2017/2018

Tezy egzaminacyjne do egzaminu końcowego/licencjackiego w roku akademickim 2016/2017



FORMULARZE:

Wzór podania o zatwierdzenie tytułu pracy licencjackiej
Wzór strony tytułowej pracy licencjackiej
Zgoda na wykorzystanie pracy licencjackiej dla celów naukowo-badawczych
Brak zgody na wykorzystanie pracy licencjackiej dla celów naukowo-badawczych
Zobowiązanie do wnoszenia opłat