Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

ETOS I EGZEGEZA


KONFERENCJA NAUKOWA
ETOS I EGZEGEZA
POD HONOROWYM PATRONATEM WIELKIEGO KANCLERZA
WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH
ARCYBISKUPA DAMIANA ZIMONIA
ORGANIZOWANA PRZEZ WYDZIAŁY TEOLOGICZNY I FILOLOGICZNY
W DNIACH 19-20 LISTOPADA 2004
(Katowice, ulica Jordana - nowy gmach Wydziału Teologicznego)


19 LISTOPADA 2004
14.00-19.30

WPROWADZENIE
Piotr Wilczek
(Dziekan Wydziału Filologicznego UŚ)
Translating and interpreting the Bible for non-biblical scholarship:
dilemmas of a dilettante


1. TOŻSAMOŚĆ CHRZEŚCIJAŃSKA EGZEGEZY
Klemens Stock
(Rzym - Biblicum)
Fine proprio dell’esegesi biblica: la conoscenza della persona di Gesù Cristo


Henryk Witczyk
(Katolicki Uniwersytet Lubelski)
L'uomo senza Cristo nell'esegesi biblica

Luis Sánchez Navarro
(Madryt - Faculdad de Teología "San Damaso")
The Patrocentric Structure of the "Teaching on the Mount"

Petr Mareček
(Olomouc - Univerzita Palackého)
Il miracolo alle nozze di Cana. L'inizio dei segni di Gesu (Gv 2,1-11)

Jorge Humberto Morales Ríos
(Rzym - Antonianum)
Lo Spirito Santo e la conoscenza del mistero di Gesù.
Alcune riflessioni attorno a Mc 12,35-37


Maksimilijan Matjaž / Anna Kucz
(Univerze v Ljubljani) / (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
"Coraggio! Io sono! Non avete paura!
Due riflessioni sulla paura e sulla tempesta
 

 

20 LISTOPADA 2004
9.00-14.00

2. PRAGMATYKA TEKSTU ANTYCZNEGO (oraz komunikaty)

Łukasz Tofilski
(Uniwersytet Śląski w Katowicach)
In search of lost meanings.
Towards a methodology of pragmatics of ancient texts

Massimo Grilli
(Rzym - Universita Gregoriana)
Analisi pragmatica del testo biblico

Tadeusz Aleksandrowicz
(Uniwersytet Śląski w Katowicach)
"Soli Deo honor et gloria" - autour de la
pragmatique du texte

Jan Kucharski
(Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Modern Approaches to Greek Tragedy

Katarzyna Marciniak
(Uniwersytet Warszawski)
Cicero's translations from Greek
as instrument of ideological manipulation

Tomasz Sapota
(Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Reading Juvenal's Satires

Przemysław Marciniak
(Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Modern theatrical theories versus medieval text.
Case of Byzantine theatre
Teksty wystąpień w języku oryginalnym oraz w tłumaczeniu polskim
będą udostępnione zgłoszonym uczestnikom konferencji.
W celu zgłoszenia zob. informacje poniżej.

Informacje: ks. dr Artur Malina
Wydział Teologiczny UŚ w Katowicach
ul. W. Stwosza 17, 40-042 Katowice
malina@archidiecezja.katowice.pl
tel. (0…32)-257 20 87 (między 21 a 22).Uczestnicy spoza UŚ wpłacają opłatę konferencyjną (pełna 40 złotych za dwa dni; 20 złotych za jeden dzień).
na konto:
Artur Malina: (PKO BP SA) 20 1020 2313 0000 3202 0122 5028
(podając imię i nazwisko wpłacającego oraz tytuł wpłaty: „Konferencja”).

Termin zgłoszeń do: 10 listopada.


Opłatę można też wnieść na miejscu, informując jednak o zamiarze uczestnictwa via e-mail lub telefonicznie w podanym terminie.


Sekretariat konferencji oraz hotel wydadzą potwierdzenia wpłat.