Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

Aby byli jedno


Zakład Teologii Ekumenicznej
Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w KatowicachKONFERENCJA NAUKOWA

Aby byli jedno

z okazji 10. lecia encykliki Jana Pawła II Ut unum sint
2 czerwca 2005 r.
Sala konferencyjna Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie ul. Bielska 62 /Budynek główny/

PROGRAM KONFERENCJI
9.00 - otwarcie konferencji - ks. prof, dr hab. Józef Budniak
9.05 - przywitanie uczestników konferencji - prof, dr hab. Halina Rusek, prorektor Uniwersytetu Śląskiego Filia w Cieszynie
9.10 - wystąpienie Dziekana Wydziału Teologicznego, ks. prof, dia hab. Wincentego Myszora
9.15-1 cz. Konferencji - przewodniczy ks. prof, dr hab. Jan Górski (\VT, Katowice)
9.15 - ks.dr Henryk Eliasz (Łódź): „ Ut unum sint "w kontekście otwarcia się Jana Pawia II na świat
9.35 - ks.dr Sławomir Pawłowski (KUL):Papieski ekumenizm dekady po „ Ut unum sint "
9.55 - ks.dr Walerian Bugel (Uniw. Ołom., Czechy): „ Ut unum sint " w Kościele czeskim
10.15 - ks.dr Marek Jerzy Uglorz (CHAT, Warszawa): Eucharystyczny znak obecności Boga. Rozważania nad ekologicznymi konsekwencjami sakramentu
10.35 - ks.dr Zbigniew Zembrzuski (USK.W, Warszawa): Ekumenizm w Warszawie

10.55 - Dyskusja i przerwa

11.15 - II cz. Konferencji - przewodniczy ks. prof, dr hab. Józef Budniak (WT, Katowice)
11.15 - ks. prof, dr hab. Wojciech Hanc (USKW, Warszawa): Dialog w świetle ,, Ut unum sint"
11.35 - prof, dr hab. Karol Karski (CHAT. Warszawa): Prymatpiotrowy w rozumieniu luteran
11.55 - ks. prof, dr hab. Piotr Jaskóła (WT. Opole): Duchowość ekumeniczna
12.15 - ks. prof, dr hab. Leonard Górka (KUL): Tradycja cyrylometodiańska - utopia czy program
12.35 - ks. prof, dr hab. Jan Górski (WT. Katowice): Misyjny wymiar ., Ut unum sint "

12.55 - Dyskusja i przerwa

14.00 - III. cz. Konferencji - przewodniczy ks. prof, dr hab. Piotr Jaskóla (WT, Opole)
14.00 - ks.dr Tomasz Siuda ( WT, Poznań): Idea jedności w teologii św. Pawia
14.20 - o. Czesław Liniewicz. ofm (Poznań): Ekumeniczne święta Biblii
14.40 - ks. Piotr Jerzy Badura.SJ (Czechy): Wspólnota ekumeniczna w Republice Czeskiej
15.00 - Dyskusja i zakończenie konferencji