Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

Konferencja "Gatunki literackie współczesnego Magisterium"...


Zakład Teologii Dogmatycznej UŚ serdecznie zaprasza do udziału w konferencji naukowej „Gatunki literackie” współczesnego Magisterium i ich konsekwencje dla metodologii teologii, która odbędzie się w Katowicach 22. listopada 2006 roku.


Celem konferencji jest zmierzenie się z kwestiami metodologicznymi, jakie pociąga za sobą duże zróżnicowanie form (i wzrost ilości) wypowiedzi papieskich w ostatnim półwieczu, wobec którego klasyczne klasyfikacje wydają się nie w pełni adekwatne.
Przebieg i forma konferencji (por. dołączony plan): Część przedpołudniowa ma klasyczną formę referatów z krótką dyskusją i przewiduje udział publiczności. Część popołudniowa ma natomiast dać okazję do dłuższej dyskusji nad poszczególnymi kwestiami (w gronie zgłoszonych gości). Zadaniem prelegentów będzie zwięzłe (10-minutowe) zarysowa-nie problemu, będące jednocześnie wprowadzeniem do dyskusji oraz, w późniejszym terminie, przygotowanie artykułu do publikacji (z uwzględnieniem wyników dyskusji). Wprowadzenia te są obublikowane poniżej, tak by uczestnicy mogli się przygotować do dyskusji.
Owocem konferencji będzie publikacja monograficzna w serii Studia i Materiały Wydziału Teologicznego UŚ (publikacja w 2007 roku). Jako że będzie ona szersza niż materiały z Konferencji, możliwe jest zgłaszanie artykułów o tematyce zbieżnej z przedmiotem tejże (adres jak do zgłoszeń na Konferencję, termin ostateczny: koniec stycznia 2007).
Opłata konferencyjna: bez noclegu: 30 zł. (wliczony posiłek); z noclegiem: 80 zł. opłatę będzie można uiścić na miejscu (uczestnicy otrzymają stosowne potwierdzenie wpłaty) [nocleg w pobliżu Wydziału z możliwością odprawienia/uczestnictwa we Mszy św., śniadanie wliczone; istnieje możliwość zamówienia drugiego noclegu w cenie 50 zł.]
Uczestnictwo w sympozjum można zgłaszać do 20. listopada poprzez e-mail (gs@grzstrz.com) lub pocztą (Grzegorz Strzelczyk, ks. dr, Czempiela 1, 40-042 Katowice, tel. 032 356 91 02 lub na adres WTL UŚ), Zgłoszenia powinny zawierać następujące informacje: imię i nazwisko, stopień naukowy/stanowisko, ośrodek zatrudnienia; adres e-mail; ilość i data przewidywanych noclegów (21/22 i/lub 22/23 listopada).


PROGRAM KONFERENCJI
10.00 Sesja przedpołudniowa, sala 202
10.00 Rozwój historyczny pojęcia i roli Magisterium – ks. prof. dr hab. Henryk SEWERYNIAK (UKSW, Warszawa)
10.30 Co to znaczy, że Magisterium jest źródłem teologicznym? – o. prof. dr hab. Stanisław Celestyn NAPIÓRKOWSKI (KUL, Lublin)
dyskusja
11.30 Konieczność/możliwość rozróżnienia pomiędzy Magisterium doktrynalnym i pastoralnym – dr hab. Józef MAJEWSKI (UG, Gdańsk)
12.00 „Hierarchia prawd” a „hierarchia wypowiedzi” Magisterium – ks. dr Sławomir PAWŁOWSKI (KUL, Lublin)
dyskusja
13.00 Obiad
14. 30 Sesja popołudniowa, sala 202
prowadzenie: ks. dr Jacek Kempa (WTL UŚ, Katowice)
[klikając tytuł można przejrzeć wprowadzenie do dyskusji]
wprowadzenie: Problem relacji pomiędzy tekstami sprzed wyboru i tekstami papieskimi – ks. dr Andrzej DAŃCZAK (Gdańsk)
dyskusja
wprowadzenie: Czy istnieją „prywatne” wypowiedzi papieskie? – ks. dr Antoni KLUPCZYŃSKI (UAM, Poznań)
dyskusja
wprowadzenie: Problem uniwersalnego znaczenia wypowiedzi lokalnych (skierowanych do wąskiego grona odbiorców) – ks. prof. dr hab. Krzysztof GÓŹDŹ (KUL, Lublin)
dyskusja
wprowadzenie: Znaczenie papieskiej poezji – ks. prof. dr hab. Jerzy SZYMIK (WTL UŚ, Katowi-ce)
dyskusja
wprowadzenie: Problem rangi/roli dokumentów Kongregacji Nauki Wiary – ks. prof. dr hab. Jan Daniel SZCZUREK (PAT, Kraków)
dyskusja
wprowadzenie: Rola Papieskiej Komisji Biblijnej – ks. dr Artur MALINA (WTL UŚ, Katowice)
dyskusja