Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

05 październik od 0900
Wydziałowa inauguracja roku akademickiego

09 październik
Ogólnouczelniana inauguracja roku akademickiego

17 październik od 1400
Rada Wydziału Teologicznego UŚ

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji:

ks. M. Basiuk: 25.09., 9.30-11.00

ks. B. Biela: 22.09 godz. 10.00-11.30; 28.09, godz. 12.00-13.30

ks. I. Celary: 21.09; 28.09 - godz. 11.00-12.30

ks. J. Kempa: 28.09 g. 9.00-10.30 Sala 304/4

ks. A. Malina: 28.09.2017: godz. 16.00-17.00

ks. W. Surmiak: 19 września, 8.00-9.30

ks. L. Szewczyk: 27.09., godz. 9.30-11.00

ks. A. Uciecha: 22.09. (pt) 15.00-16.30; 29.09. (pt) 15.00-16.30

B. Urbanek: 22.09 pt 11:00-12:30

ks. A. Żądło: piątek 22.IX godz. 11.00-13.00

E. Szwarczyńska: w sesji poprawkowej: poniedziałki (godz. 9.45-11.15)

ks. M. Moj: Egzamin poprawkowy z Pisma Janowych - teologia zaoczna rok III - sobota, 23.09.2017 r. w sali 205/3 o godz. 9:00

ks. P. Sawa: piątek, 22.09, godz. 11.00-12.30

M. Kozubek: 19.09 godz. 11:00-14:00 i 25.09 godz. 11:00-12:30

ks. D. Bednarski: 19 września, 14.00-15.30

ks. B. Kuźnik: 21.09; 29.09 godz. 13.00 - 13.45

M. Czarnuch: w sesji poprawkowej: 22.09.2017 (piątek): godz. 15:00-16:30.

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

Bibliografia gnostycka


Bibliografia zawiera prace ks. prof. dr. hab. Wincentego Myszora na temat gnozy i polskie tłumaczenia koptyjskich tekstów z Nag Hammadi.

Apokalipsa Pawła, wstęp, przekład z koptyjskiego, Studia Theologica Varsaviensia 10,1 (1972), s. 163-170.

Ewangelia według Tomasza, wstęp, przekład z koptyjskiego, przy współpracy A. Szczudłowskiej, SSHT 5(1972), s. 19-42.

Pradzieje biblijne w tekstach z Nag Hammadi, [w:] J. Frankowski, B. Widła (red.),Warszawskie Studia Biblijne, Warszawa, ATK 1976,s. 148-160.

Ewangelia Marii, wstęp, przekład z koptyjskiego, Studia Theologica Varsaviensia 13,2 (1975), s. 149-160.

Na tropach tajemnej wiedzy, Znak 152, Tom 27 (1975) 655-687. Przedruk [w:] G.Quispel, Gnoza, Warszawa, Pax 1988, s. 11-51

Gnostycyzm w tekstach z Nag Hammadi, Studia Antiquitatis Christianae 1,2, Warszawa, ATK 1977, s.121-266.

Apokryficzny list Jakuba, wstęp, przekład z koptyjskiego, Znak 275, tom 29(1977), s. 568-578.

Dzieje Piotra, wstęp, przekład z koptyjskiego, Studia Theologica Varsaviensia 15,2 (1977), s. 169-175.

Poimandres, wstęp, przekład z greckiego, Studia Theologica Varsaviensia 15,1 (1977), s. 205-216.

Corpus Hermeticum IV, wstęp, przekład z greckiego, Studia Theologica Varsaviensia 16,1 (1978), s. 184-196.

Corpus Hermeticum VI i VII, wstęp, przekład z greckiego, Studia Theologica Varsaviensia 16,2 (1978), s. 241-247.

Testy z Nag Hammadi, Warszawa, ATK 1979, ss.332 (wstęp, tłumaczenie z koptyjskiego, komentarze, przy współpracy A.Dembskiej [Zawiera polskie tłumaczenia: Apokryficzny List Jakuba, Ewangelia prawdy, Wypowiedź o zmartwychwstaniu, Ewangelia Tomasza, Ewangelia Filipa]; część przedrukowana [w:] Apokryfy Nowego Testamentu, red. M. Starowieyski, tom I, Lublin 1980, s. 121-137).

Corpus hermeticum XIII, wstęp, przekład z greckiego, Studia Theologica Varsaviensia 17,1 (1979), s. 245-256.

Wstęp i komentarz, w: Herakleon, Fragmenty (tł. S. Kalinkowski), Studia Theologica Varsaviensia 18,2(1980), s. 265-298.

Le paradis perdu et retrouvé dans le Tractatus Tripartitus, Folia Orientalia 21(1980), s. 149-160.

Ewangelia Jana a niektóre teksty z Nag Hammadi, w: Orygenes, Komentarz do Ewangelii św.Jana, Warszawa, ATK 1981, PSP 28, s. 5-19.

Zagadnienie modlitwy gnostyków, Tarnowskie Studia Teologiczne 8(1981), s. 35-44.

Koptyjska biblioteka z Nag Hammadi, Przegląd Orientalistyczny 120(1981), s. 377-385.

Anapausis w teologii chrześcijańskich gnostyków, Studia Antiquitatis Christianae 5, Warszawa, ATK 1984, ss. 287.

Melchizedek w tekstach gnostyków, Studia Theologica Varsaviensia 22,1(1984), s. 203.

Blisko ognia (Logion 82 Ewangelii Tomasza), Vox Patrum 6/7 (1984), s. 268-271.

Oikonomia w gnostyckim Tractatus Tripartitus z I kodeksu z Nag Hammadi, Studia Theologica Varsaviensia 23,2(1985), s. 197-215.

Das Schweigen in den gnostischen Texten,Studia Antiquitatis Christianae 7, Warszawa, ATK 1986, s. 203-221.

Oda o Norei, wstęp, przekład z koptyjskiego, Studia Theologica Varsaviensia 24,1(1986), s. 197-203.

Melchizedek, wstęp, przekład z koptyjskiego, Studia Theologica Varsaviensia 24,2(1986), s. 209-225.

Chrzest jako milczenie. Z gnostyckiej teologii chrztu w Tractatus Tripartitus, Collectanea Theologica 56,1 (1986)25-28 (=Die Taufe als Schweigen, Zur Theologie der Taufe im Tractatus Tripartitus, Collectanea Theologica 56,Specialis(1986), s. 89-92.).

Eucharystia w problematyce doketyzmu i gnostycyzmu, [w:] W. Myszor, E. Stanula, Pokarm nieśmiertelności, praca zbiorowa, Katowice Księgarnia św. Jacka 1987, s. 50-56.

Świadectwo prawdy, wstęp, przekład z koptyjskiego, Studia Theologica Varsaviensia 25,1(1987), s. 199-233.

Sprzedawca pereł w „Dziejach Piotra i Dwunastu Apostołów” z VI kodeksu Nag Hammadi, Vox Patrum 7,12/13(1987), s. 303-305.

Wprowadzenie i wybór tekstów gnostyckich w: G.Quispel, Gnoza, przekład.B.Kita, Warszawa, Pax 1988, s. 11-51; s. 155-196.

Teonasa Aleksandryjskiego list przeciw manichejczykom, Pap.Rylands 486, wstęp i przekład, Vox Patrum, 15(1988), s. 1023-1026.

Antonius-Briefe und Nag Hammadi - Texte, Jahrbuch für Antike unt Christentum 39(1989)72-88 [= wersja polska: Listy św. Antoniego Pustelnika a niektóre teksty z Nag Hammadi, SSHT 25/26(1992/93), s. 29-44].

Hieratike diakonia” według Klemensa Aleksandryjskiego i gnostyków, SSHT 22(1989), s. 251-259.

Nag Hammadi : Gnosis und Mönchtum, Vox Patrum 19(1990), s. 695-702.

Rozwój manicheizmu w Afryce Północnej, [w:] Augustyn, Pisma antymanichejskie, tł. J. Sulowski, Warszawa, ATK 1990/91, PSP 54-56, s. 5-45.

Ewangelia Tomasza, Tekst koptyjski, tłumaczenie polskie, wstęp i indeks ważniejszych pojęć (przy współpraca A. Dembskiej, Katowice, Verbum 1992, ss. 67.

Symbolika perły w utworach gnostyków i manichejczyków, Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie 36(1992), s. 42-46.
Znaczenie tekstów z Nag Hammadi w badaniach pierwotnego chrześcijaństwa, [w:] Acta Universitatis Nicolai Copernici, Historia, 27 - Nauki Humanistyczno-Społeczne, zeszyt 284, Toruń 1992, s. 159-164.

Kurt Rudolph jako badacz gnozy, [w:] K. Rudolph, Gnoza, Kraków: Nomos 1995, 8-10 (konsultacja naukowa polskiego tłumaczenia).

Dzieje Piotra i Dwunastu Apostołów (NHC VI,1 p.1,1-12,22). Wstęp, przekład z koptyjskiego, komentarz, SSHT 29(1996), s. 296-302.

Gnostycyzm antyczny i współczesna neognoza, Materiały Sympozjum (17 października 1996) redakcja Wincenty Myszor, Studia Antiquitatis Christianae 12, Warszawa 1996, ss.119.

Orygenes i gnostycy, w: Gnostycyzm antyczny Studia Antiquitatis Christianae 12, 1996, s. 22-29.

Elementy gnostyckie w nowej religijności , [w:] Gnostycyzm antyczny..., Studia Antiquitatis Christianae 12, 1996, s. 70-83.

Medycyna holistyczna a neognoza, [w:] Gnostycyzm antyczny ..., Studia Antiquitatis Christianae 12,1996, s. 99-104.

Gnostycka motywacja ascezy i walki ze złem, w: Drogi doskonalenia chrześcijańskiego w epoce patrystycznej, Zagadnienia wybrane. Praca zbiorowa pod redakcją ks. F. Drączkowkiego, Ks. J. Pałuckiego, Ks. M. Szrama, Lublin 1997, s. 21-30

Księga Tomasza, Nag Hammadi II,7, wstęp, przekład z koptyjskiego, komentarz, SSHT 30(1997), s. 221-231.

Maryja w wypowiedziach chrześcijańskich gnostyków, Warszawskie Studia Teologiczne 10(1997), s. 211-217.

List Piotra do Filipa, Epistula Petri ad Philippum, Nag Hammadi Codex VIII,2, Vox Patrum 17(1997) z.32-33, s. 419-423.

Biblioteka z Nag Hammadi: Formy literackie, Vox Patrum 18 z.34-35, s. 321-334.

Gnostycyzm jako faktor rozwoju teologii w II wieku, Communio 4(106) 1998, s. 75-91.

Apokalipsa Piotra (Nag Hammadi Codex VII,3, p. 40,13-84,14) wstęp przekład z koptyjskiego, komentarz, SSHT 31(1998), s. 315-329.

Polskie badania nad gnostycyzmem, Vox Patrum 19 (1999) t. 36-37, s. 187-192.

Nauka o grzechu w przekazach gnostyckich, [w:] Grzech pierworodny, Augustyn, Dzieje procesu Pelagiusza, Źródła myśli teologicznej, 12, Kraków, Wyd. WAM 1999, s. 9-23.

Stwórca świata i szatan w pismach gnostyków, [w:] Demonologia w nauce Ojców Kościoła, Hipolit, O antychryście, z języka łacińskiego przełożył i przypisami opatrzył S. Kalinkowski, Źródła myśli teologicznej 17, Kraków, Wyd. WAM 2000, s. 23-38.

Chrystologia gnostyków (Podstawowe problemy), Vox Patrum 20 (2000) t.38-39, s. 83-92.

Pierwsza i Druga Apokalipsa Jakuba z V Kodeksu z Nag Hammadi, SSHT 33(2000) s. 57-76.

Apokalipsy gnostyckie z Nag Hammadi, [Apokalipsa Pawła: Nag Hammadi V, 2; Apokalipsa Piotra: Nag Hammadi VII, 3]; [w:] Apokryfy Nowego Testamentu. Listy i apokalipsy chrześcijańskie, pod red. M. Starowieyskiego, Kraków 2001, "WAM", s. 210-224

Apokryf Jana, (wstęp i tłumaczenie z kopyjskiego wersji z NHC II,1). SSHT 35,1(2002), s. 73-89.

Gnostycyzm, Powszechna Encyklopedia Filozofii, tom 3(2002)s. 805-808.

Gnoza, Powszechna Encyklopedia Filozofii, tom 3(2002), s. 808-813.

Dialog zbawcy, wstęp i tłumaczenie utworu z biblioteki z Nag Hammadi (Nag Hammadi Codex III,5), SSHT 36,2 (2003) s.490-503.

Egzegeza o duszy, wstęp, tłumaczenie i komentarz, Nag Hammadi II,6, SSHT 37,2 (2004) s.179-190.

"Ekklesia" i "Kościół" w ujęciu gnostyków II i III wieku, Verbum Vitae 6(2004), s. 185-204.

Ewangelia Judasza, wstęp, tłumaczenie z koptyjskiego i komentarz Wincenty Myszor, Studia Antiquitatis Christianae Series Nova 3, Katowice, Księgarnia św. Jacka 2006, 95 ss.

Origene et les gnostiques. Etat de la question, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 38 (Specjalny) 2005, s.48-57.

Kreuz, Leib Christi und Kirche (Excerpta ex Theodoto 42 und „Die Auslegung der Erkenntnis”, NHC XI,1), w: Coptica-Gnostica-Manichaica, Mélanges offerts à Wolf-Peter Funk, ed. Par L. Painchaud et P.H.Poirier, Bibliothèque Copte de Nag Hammadi, Section Études 7, Québec 2006, s.607-617.

Nag Hammadi, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, Tom 7, (2006), s. 475-476.

Eugnostos, wstęp, tłumaczenie z koptyjskiego Nag Hammadi Codex III,3), Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 39 (2006), z. 1, s. 44-52.

Jezus w Ewangelii Judasza, Vox Patrum 26(2006) tom 49, s. 439-444.

Ewangelia Judasza, wstęp, tłumaczenie z koptyjskiego i komentarz, Studia Antiquitatis Christianae, Series Nova 3, Katowice 2006, ss. 95 [tekst tłumaczenia i komentarz także= w] Apokryfy Nowego Testamentu, Apostołowie, red. M. Starowieyski, Kraków 2007, s. 895-906].

Gnostycyzm, manicheizm i mandaizm, w: Religie starożytnego Bliskiego Wschodu, red. K. PILARCZYK, J. DRABINA, Kraków 2008, s. 523-563SSHT= Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne (Katowice); PSP= Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy