Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

katalog przedmiotów ECTS

dla kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego


część II A - opis kierunku

kierunek: nauki o rodzinie

studia stacjonarne I stopnia (licencjackie), rok akademicki 2021/2022
[ ⇓ pokaż / ⇑ ukryj]
II (A) INFORMACJE O PROGRAMIE STUDIÓW – opis ogólny
II A 1. Przyznawane kwalifikacje (dyplomy, tytuły zawodowe, stopnie naukowe) (qualification awarded)

Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy licencjata (dyplom ukończenia studiów I stopnia).

II A 2. Warunki przyjęć (admission requirements)

Zgłoszenie na studia odbywa się poprzez rejestrację internetową. W ramach postępowania kwalifikacyjnego wymagane jest świadectwo dojrzałości i komplet dokumentów. O kwalifikacji na kierunek nauki o rodzinie decyduje wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego.
Osoby duchowne i zakonne są zobowiązane dostarczyć zgodę swojego bezpośredniego wyższego przełożonego na podjęcie studiów.
Szczegóły:

Szczegóły: http://irk.us.edu.pl/katalog.php?op=info&id=11-DZNR09

II A 3. Cele programów studiów dotyczące kształcenia i przygotowania zawodowego (educational and professional goals)

W ramach studiów pierwszego stopnia (licencjackich) na kierunku nauki o rodzinie student zdobywa wiedzę interdyscyplinarną, obejmującą zagadnienia małżeństwa i rodziny oraz wiadomości z zakresu nauk: psychologiczno-pedagogicznych, socjologiczno-prawnych, biomedycznych i filozoficzno-teologicznych. Absolwent jest przygotowany do pracy między innymi w charakterze wykwalifikowanego pracownika poradni małżeńskich i rodzinnych, pedagoga społecznego sprawującego opiekę nad ludźmi niepełnosprawnymi, starszymi oraz przewlekle i nieuleczalnie chorymi, nie tylko w coraz bardziej wyspecjalizowanych domach opieki społecznej i hospicjach. Może pracować jako mediator sądowy, kurator społeczny, pełnomocnik samorządowy ds. rodziny, ekspert w sprawach patologii społecznych, szczególnie małżeńskich i rodzinnych.

II A 4. Warunki przyjęcia na dalsze studia (acces to further studies)

Ukończenie studiów pierwszego stopnia (licencjackich) na kierunku nauki o rodzinie uprawnia do podjęcia studiów drugiego stopnia (magisterskich).

II A 5. Struktura programu wraz z liczbą punktów (course structure diagram with credits)

http://www.wtl.us.edu.pl/pdf/WTL_US_programy_studiow.pdf

II A 6.

Egzamin końcowy (jeśli jest przewidziany) (final examination, if any)

Egzamin dyplomowy (obrona pracy magisterskiej).

II A 7.

Zasady oceniania i egzaminowania (examination and assessment regulations)

Ogólne: por. regulamin studiów w Uniwersytecie Śląskim: http://bip.us.edu.pl/sites/bip.us.edu.pl/files/prawo/zalobw20100909.pdf

Szczegółowe: por. katalog przedmiotów ECTS Wydziału Teologicznego UŚ, cz. II B http://www.wtl.us.edu.pl/e107_plugins/katalog_ECTS/ects.php?WTL_kierunek=NOR

II A 8.

Wydziałowy / kierunkowy koordynator ECTS (ECTS departamental coordinator)

 • Ks. dr hab. Andrzej Pastwa, prof. UŚ      ⇒ kompletny profil
 • kierownik Katedry Prawa Kanonicznego (profesor nadzwyczajny, na WTL UŚ od 1.10.2001)
  ⇒ konsultacje | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail
  funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Kierownik Katedry Prawa Kanonicznego i Ekumenizmu, Kierownik Podyplomowych Studiów Teologii Pastoralnej, Przewodniczący Komisji Wyborczej WTL, redaktor naczelny czasopisma "Ecumeny and Law", redaktor naczelny czasopisma "Philosophy and Canon Law";
  funkcje na Uniwersytecie Śląskim: Przewodniczący Odwoławczej Komisji dyscyplinarnej ds. Studentów, członek uczelnianej Komisji ds. Studiów Podyplomowych


  KATALOG

  [ ⇓ pokaż / ⇑ ukryj]

  w roku
  oraz opcjonalnie:


  (widok: normalny uproszczony szkieletowy)  WYSZUKIWARKA

  [ ⇓ pokaż / ⇑ ukryj]
  Wyszukaj przedmiot według tytułu lub prowadzącego (wystarczy podać fragment nazwy przedmiotu lub nazwiska)

  (widok: normalny uproszczony szkieletowy)
  lub według dowolnej frazy

  (widok: normalny uproszczony szkieletowy)
  kierunek: nauki o rodzinie

  studia pierwszego stopnia (licencjackie), stacjonarne, rok akademicki 2021/2022


  początek strony | wyczyść  UWAGA: BRAK ZAJĘĆ SPEŁNIAJĄCYCH PODANE KRYTERIA
  w roku akademickim 2021/2022
  proszę przeformułować frazę
  albo zmienić rok akademicki  początek strony | wyczyść