Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji:

ks. I. Celary: 12.12, godz. 11.30-13.00 (zamiast 11.12)

ks. J. Górski: 12.12. o godz.9.00

B. Urbanek: odwołane do 11.12.

ks. D. Bednarski: 13.12 (piątek), godz. 12:15-13:45 (zamiast 11.12)

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych:

ks. L. Szewczyk: monograf z 16.01 i 23.01, godz. 11.30-13.00 przeniesiony na 17.12, godz. 11.00-14.00

B. Urbanek: odwołane do 11.12.

L. Lach-Bartlik: (j. grecki) - 14.12 godz. 8.30-11.00

Ks. dr Andrzej Abdank-Kozubskipracownik Katedry Teologii Fundamentalnej, Misjologii i Filozofii Chrześcijańskiej

(starszy wykładowca, wymiar etatu: 0, na WTL UŚ od 1.10.2011)


Kontakt:

⇒ terminy konsultacji:

⇒ adres e-mail [kliknij]

USOSweb


Biogram:

Andrzej Abdank-KozubskiUr. 16.04.1960 w Cieszynie. Święcenia kapłańskie w roku 1986. W latach 1979-1986 studia w Wyższym Śląskim Śeminarium Duchownym w Krakowie i Katowicach zakończone uzyskaniem tytułu magistra teologii. W latach 1985-1990 studia na Wydziale Filozoficznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie zakonczone uzyskaniem tutułu licencjata filozofii w zakresie filozofii nauki. 1990-1993 studia uzupełniające na Wydziale Filozoficznym Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W 1996 roku obrona doktoratu i uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii na tymże Wydziale. W latach 1993-2006 zatrudniony na ATK (później UKSW) na stanowisku st. asystenta i adiunkta. 2003-2206 pełni funkcje kierownika Zakładu Filozofii Nauk. Od 2006 st. wykładowca w Zakładzie Filozofii Chrześcijańskiej Wydziału Teologicznego UŚ.


Działalność:USOSweb


Bibliografia:


uwaga - może się dość długo ładować