Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji:

ks. B. Biela: 20.09. o godz. 11.30 do 13.00

ks. J. Szymik: 20.09. po Radzie Wydziału, czyli ok. 11.00

B. Urbanek: pn 2.09 godz. 12:30-14:00; wt 10.09 godz. 14:00-15:30; pt 20.09 godz. 11:30-13:00; pn 23.09 godz. 12:30-14:00

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

Ks. dr Andrzej Abdank-Kozubskipracownik Katedry Teologii Fundamentalnej, Misjologii i Filozofii Chrześcijańskiej

(starszy wykładowca, wymiar etatu: 0, na WTL UŚ od 1.10.2011)


Kontakt:

⇒ terminy konsultacji:

⇒ adres e-mail [kliknij]

USOSweb


Biogram:

Andrzej Abdank-KozubskiUr. 16.04.1960 w Cieszynie. Święcenia kapłańskie w roku 1986. W latach 1979-1986 studia w Wyższym Śląskim Śeminarium Duchownym w Krakowie i Katowicach zakończone uzyskaniem tytułu magistra teologii. W latach 1985-1990 studia na Wydziale Filozoficznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie zakonczone uzyskaniem tutułu licencjata filozofii w zakresie filozofii nauki. 1990-1993 studia uzupełniające na Wydziale Filozoficznym Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W 1996 roku obrona doktoratu i uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii na tymże Wydziale. W latach 1993-2006 zatrudniony na ATK (później UKSW) na stanowisku st. asystenta i adiunkta. 2003-2206 pełni funkcje kierownika Zakładu Filozofii Nauk. Od 2006 st. wykładowca w Zakładzie Filozofii Chrześcijańskiej Wydziału Teologicznego UŚ.


Działalność:USOSweb


Bibliografia:


uwaga - może się dość długo ładować