Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚNadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

dr Mariola Kozubekpracownik Katedry Nauk o Rodzinie

(adiunkt, wymiar etatu: 1, na WTL UŚ od 1.10.2011)


Kontakt:

⇒ terminy konsultacji: , sala: 204/2

⇒ adres e-mail [kliknij]

USOSweb


Biogram:

Mariola Kozubek Pedagog i tłumacz języka włoskiego.
Od 2011 r. adiunkt w Katedrze Nauk o Rodzinie na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Studia w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na kierunku pedagogika, przewód doktorski w Instytucie Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Rozprawa doktorska nt. „Doświadczenie wspólnoty wychowawczej Ruchu Focolari jako podstawa pedagogii jedności” (promotor ks. prof. dr hab. Marian Nowak). Autorka projektu badawczego (Grant NN106 431033 Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2007-2009) „Pedagogia jedności jako propozycja wychowania w środowiskach wielokulturowych: model europejski a modele innych kręgów kulturowych (Afryka, Ameryka Łacińska)”. Stypendystka United States Conference of Catholic Bishops Office to aid the Catholic Church in Central and Eastern Europe, Washington (2007-2009). Autorka publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu pedagogiki i nauk o rodzinie. Tłumacz tekstów naukowych z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych; tłumacz symultaniczny na międzynarodowych konferencjach naukowych w kraju i za granicą, oraz transmisji telewizyjnych z międzynarodowych kongresów rodzin i młodzieży. Zainteresowania naukowe: pedagogiczna problematyka rodziny; teoretyczne podstawy pedagogii jedności i jej wkładu w wychowanie w środowiskach wielokulturowych i wieloreligijnych; filozoficzne i teologiczne podstawy chrześcijańskiej nauki o małżeństwie, rodzinie i wychowaniu; personalistyczna pedagogika chrześcijańska oraz pedagogiczny potencjał religii. Członek rzeczywisty Zespołu Pedagogiki Chrześcijańskiej działającego pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Członkostwo w międzynarodowych gremiach naukowych: Międzynarodowej Radzie Naukowej Scuola di Alta Formazione Educare all’incontro e alla solidarietà (EIS) przy LUMSA Università w Rzymie; Międzynarodowej Sieci Badawczej Education for Unity; Centro di Studi Interdisciplinare Scuola Abba – Scienze di Educazione w Rzymie. Od roku 2018 członek: Komitetu Naukowego czasopisma Nuova Umanità z siedzibą w Rzymie oraz Członek-Ekspert w Agency for the Evaluation and Promotion of Quality in Ecclesiastical Universities and Faculties (Agencji Stolicy Apostolskiej do Spraw Oceny i Promocji Jakości Kształcenia na Uniwersytetach i Wydziałach Kościelnych).


Działalność:

⇒ funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: wydziałowy koordynator Programu Erasmus plus.

⇒ funkcje na Uniwersytecie Śląskim: Senacka Komisja ds. Współpracy z ZagranicąUSOSweb


Bibliografia:


uwaga - może się dość długo ładować

Zorganizowane lub współorganizowane sympozja:


Razem zadbajmy o życie i zdrowie od naturalnego poczęcia do naturalnej śmierci: EKOLOGIA jako zadanie i wyzwanie

Katowice (WTL UŚ), 10 kwietnia 2013


XXI Piekarskie Sympozjum Naukowe: DOM, W KTÓRYM RODZI SIĘ WSPÓLNOTA – RODZINA, SPOŁECZEŃSTWO, KOŚCIÓŁ

Katowice (WTL UŚ), Piekary Śląskie, 25-26 maja 2012


Zakład Nauk o Rodzinie Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Prezydent Miasta Piekary Śląskie Stanisław Korfanty zapraszają na XXI Piekarskie Sympozjum Naukowe poświęcone zagadnieniu: DOM, W KTÓRYM RODZI SIĘ WSPÓLNOTA – RODZINA, SPOŁECZEŃSTWO, KOŚCIÓŁ. Sympozjum odbędzie się 25-26 maja 2012 r.: 25 maja w Auli Wydziału Teologicznego UŚ podjęta będzie tematyka: rodzina-domem; 26 maja w Miejskim Domu Kultury w Piekarach Śląskich obrady będą dotyczyły zagadnienia wspólnotowości w życiu społecznym oraz rzeczywistości Kościoła jako domu, w perspektywie ekumenicznej.


PROGRAM

DZIEŃ I – Katowice, 25 maja 2011 r. (piątek)

Aula Wydziału Teologicznego UŚ, ul. Jordana 18

10.00 Rozpoczęcie: ks. dr hab. prof. UŚ Andrzej Żądło, dziekan Wydziału Teologicznego UŚ

Słowo pozdrowienia, JE ks. abp dr Wiktor Skworc, Metropolita katowicki

SESJA I /10.15-13.15/

Rodzina – domem: wybrane obszary wychowania do wspólnotowości
Moderator sesji – dr Mariola T. Kozubek, Wydział Teologiczny UŚ

Aksjologia domu i wychowanie do wspólnotowości,

dr hab. Marek Rembierz, Uniwersytet Śląski w Cieszynie

Wychowanie w rodzinie jako wychowanie do wartości ”domu”,

prof. zw. dr hab. Katarzyna Olbrycht, Uniwersytet Śląski w Cieszynie

Człowiek istotą relacyjną (wychowanie do miłości),

dr hab. prof. UKSW Maria Ryś, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Wychowanie prospołeczne (wolontariat),

dr Katarzyna Braun, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dyskusja panelowa z udziałem:

prof. zw. dr hab. Krzysztofa Wieleckiego (UW) i prof. zw. dr hab. Krzysztofa Wieczorka (UŚ)

Podsumowanie sesji, ks. dr hab. Antoni Bartoszek, Wydział Teologiczny UŚ

SESJA II /16.30-19.30/

Rodzina – domem w sytuacjach specjalnych

Moderator sesji – dr Marek Wójtowicz, Wydział Teologiczny UŚ

Duszpasterstwo osób żyjących w separacji i samotnie po rozwodzie,

ks. dr hab. Antoni Bartoszek, WTL UŚ

Związki niesakramentalne. Jakie duszpasterstwo?,

ks. Jarosław Ogrodniczak, Ruch Światło-Życie

Dziecko z niepełnosprawnością w rodzinie,

prof. zw. dr hab. Wiesław Wójcik, PAN

Rodzina po stracie dziecka,

mgr Olga Komornicka, Fundacja «By Dalej Iść»

Promocja książki Angeliki Felki Naznaczeni Łaską. Jak dostrzec wartość życia po śmierci dziecka (spotkanie z Autorką)

Dyskusja

19.15 Podsumowanie sesji, ks. dr hab. A. Bartoszek

DZIEŃ II – Piekary Śląskie, 26 maja 2012 (sobota)

9.00 Msza św. w Bazylice pw. NMP i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich

10.15 Sympozjum Miejski Dom Kultury, ul. Bytomska 73

Występ Chóru Halka z Piekar Śląskich

Otwarcie Sympozjum, mgr inż. Stanisław Korfanty, Prezydent Miasta Piekary Śląskie

Słowo wstępne, JE ks. abp dr Wiktor Skworc, Metropolita katowicki

Sesja I /10.45-12.30/

Jak Miasto i ojczyznę czynić domem? - „Działając razem możemy osiągnąć więcej”

Moderator – dr Marek Wójtowicz, Wydział Teologiczny UŚ

Człowiek, sekularyzacja i podmiotowość: między indywidualizmem egocentrycznym

i wspólnotą,

prof. zw. dr hab. Krzysztof Wielecki, Uniwersytet Warszawski

Światowy kryzys finansowy z perspektywy rodziny, miasta i kraju,

dr hab. prof. UJ Wiesław Gumuła, Uniwersytet Jagielloński, dyr. NBP w Krakowie

Dobra relacyjne – pomiędzy życiem ekonomią a życiem prywatnym. Bez wspólnoty życie nie ma

jakości, prof. Benedetto Gui, Uniwersytet w Padwie

Dyskusja panelowa z udziałem profesorów Uniwersytetu Śląskiego:

prof. zw. dr hab. Katarzyną Olbrycht i prof. zw. dr hab. Krzysztofem Wieczorkiem

Przerwa 12.15-12.30

Sesja II /12.30-14.15/

Kościół jest domem – wymiar ekumeniczny

Moderator – dr Mariola T. Kozubek, Wydział Teologiczny UŚ

Kościół domem w kontekście współczesnych przemian rodziny,

Ks. dr hab. Antoni Bartoszek, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Rodzina jako Kościół domowy – perspektywa prawosławna,

Ks. mitrat płk Sergiusz Dziewiatowski, Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny

Kościół jest domem – perspektywa ewangelicka,

Ks. dr hab. prof. ChAT Marek Uglorz, Kościół Ewangelicko-Augsburski

Dyskusja

14.00 Podsumowanie Sympozjum, Ks. dr hab. prof. UŚ Andrzej Żądło, dziekan WTL UŚ

14.15 Lunch

____________________________________________________________

Organizatorzy:

Wydział Teologiczny UŚ w Katowicach (Zakład Nauk o Rodzinie) i Urząd Miasta Piekary Śląskie.

Sekretarz Sympozjum z ramienia UŚ – dr Mariola T. Kozubek, Zakład Nauk o Rodzinie WTL

e-mail: mariola.kozubek@us.edu.pl
Pielgrzymi prawdy, pielgrzymi pokoju

Katowice (WTL UŚ), 26 października 2011


Dnia 26 października 2011 – w przeddzień międzyreligijnego spotkania Benedykta XVI z przedstawicielami: chrześcijan różnych wyznań, światowych tradycji religijnych i ludzi dobrej woli w Asyżu – w Auli Wydziału Teologicznego UŚ odbyło się Międzyreligijne Sympozjum Naukowe Pielgrzymi prawdy, pielgrzymi pokoju. Fotoreportaż


Organizatorami sympozjum są: Archidiecezja katowicka, Uniwersytet Śląski, Miasto Katowice / Instytucja Kultury Katowice-Miasto Ogrodów. Honorowy patronat nad sympozjum sprawują: Ks. abp Damian Zimoń, Metropolita katowicki, Wielki Kanclerz WTL UŚ; Bp Tadeusz Szurman Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Katowicach; Piotr Uszok, prezydent m. Katowice i Prof. dr hab. Wiesław Banyś, J.M. Rektor UŚ. W ramach Wydziału Teologicznego w pracach organizacyjnych sympozjum, uczestniczy Zakład Nauk o Rodzinie. Zgłoszenie udziału w sympozjum prosimy kierować na adres: kozubekm@vp.pl lub d_kaminska@go2.pl

PROGRAM

17.00 Viator, kompozycja Józefa Skrzeka

17.10 Wprowadzenie, Ks. dr hab. Andrzej Żądło, prof. UŚ, Dziekan WTL

17.20 Katowice jako miasto wielokulturowe, Piotr Uszok, Prezydent m. Katowice

17.40 Idea Spotkań międzyreligijnych w Asyżu, Ks. dr Tadeusz Czakański

17.50 Prawda i pokój w Tradycji chrześcijaństwa, Torze i Koranie

Trójgłos: Ks. dr hab. Andrzej Żądło, prof. UŚ

Michael Schudrich, Naczelny Rabin w RP

Nedal Abu Tabaq, Mufti Ligi Muzułmańskiej w RP

18.50 Przerwa

19.30 Pielgrzymowanie do prawdy, Ks. dr Jacek Wojciech

19.45 Pielgrzymowanie «w» i «do» pokoju, prof. dr hab. Krzysztof Wieczorek, UŚ

20.00 Apel o pokój między wyznawcami różnych religii

O. dr Witosław J. Sztyk OFM, Rektor WSD OFM

Jehoshua Ellis, Rabin, Gmina Wyznaniowa Żydowska Katowice

Abdul Jabbar Koubaisy, Centrum Kultury Islamu Katowice

Moment refleksji i modlitwy

20.15 Viator – Znak pokoju, kompozycja Józefa Skrzeka

20.45 Zakończenie sympozjum