Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

19 grudzień od 1400
Rada Wydziału

22 styczeń od 1400
Rada Wydziału

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji:

ks. A. Malina: najbliższe konsultacje: 4.01.2019. (piątek) od 12.30 do 14.00.

ks. W. Kamczyk: zamiast 6. i 13.12 konsultacje odbędą się odpowiednio: 3. i 10.12 w godz. 11.30-13.00 w Bibliotece Teologicznej (pracownia patrystyczna).

ks. B. Kuźnik: z 29.11. przeniesione na 20.12. godz. 12.30-14.00.

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych:

M. Czarnuch-Sodzawiczny: seminarium licencjackie (NOR) - przeniesione z 30.11.2018 na 4.01.2019 (piątek), godz. 14:45.

Ks. dr Damian Bednarskipracownik Katedry Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła

(adiunkt, wymiar etatu: 1, na WTL UŚ od 1.10.2011)


Kontakt:

⇒ terminy konsultacji:

⇒ adres e-mail [kliknij]

USOSweb


Biogram:

Damian Bednarski  Urodzony w Rybniku 29 września 1975 roku - prezbiter Archidiecezji Katowickiej.

 1. Wykształcenie:

1994 – Matura w Liceum Ogólnokształcącym przy Zespole Szkół nr 2 im. Wojciecha Korfantego w Jastrzębiu Zdroju
1994-2000 – Studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach
2000 – Magisterium z teologii w zakresie historii Kościoła – Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie (Ks. Eugeniusz Brzuska (1885-1938) – duszpasterz  i działacz społeczno-polityczny; promotor: ks. prof. dr hab. Jerzy Myszor; recenzent: ks. prof. dr hab. Janusz Wycisło, PAT Kraków)
2001-2003 – Podyplomowe Studia Teologii Pastoralnej – Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego
2003 – Licencjat kanoniczny z teologii pastoralnej
2004-2005 – Podyplomowe Studia Specjalistyczne Teologii – Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego
2008 – Doktorat z historii Kościoła (Bractwa, stowarzyszenia i ruchy kościelne w diecezji katowickiej w latach 1945-1989; promotor: ks. prof. dr hab. Jerzy Myszor; recenzenci: ks. dr hab. Antoni Reginek (UŚ), ks. prof. dr hab. Jan Przybyłowski (UKSW)

2. Dydaktyka:

2000-2004 – Katecheta w Gimnazjum nr 1 w Bieruniu
2000-2001 – Katecheta w Szkole Podstawowej nr 3 w Bieruniu
2002-2003 – Katecheta w Powiatowym Zespole Szkół w Bieruniu
2004 – stopień nauczyciela mianowanego
2004-2008 – Katecheta w Gimnazjum w Kobiórze
2004-2008 – Katecheta w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Kobiórze
2008 – stopień nauczyciela dyplomowanego
2007-2011 - Zajęcia zlecone z zakresu historii Kościoła na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego
2010-2011 – Wykładowca etyki w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach
2011 – Adiunkt w Zakładzie Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego

3. Duszpasterstwo:

2000-2000 – Wikariusz w Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bieruniu Nowym
2004-2008 – Wikariusz w Parafii wniebowzięcia NMP w Kobiórze
2008-2013 – Duszpasterz Akademicki w Centralnym Ośrodku w Katowicach
od 2013 – rezydent w parafii Św. Bartłomieja w Bieruniu Starym i postulator w procesie beatyfikacyjnym sługi Bożego ks. Jana Machy

4. Główne pola zainteresowań naukowych:

historia duszpasterstwa w diecezji katowickiej; bractwa, stowarzyszenia i ruchy kościelne; duchowieństwo katowickie; historia parafii; historia duszpasterstwa emigracji polskiej, abp Józef Gawlina jako protektor polskiej emigracji, martyrologium duchowieństwa śląskiego.


Działalność:

⇒ funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Wydziałowa Komisja ds. Promocji - przewodniczący, sekretarz serii "Źródła do dziejów Kościoła katolickiego na Górnym Śląsku", sekretarz redakcji "Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych"USOSweb


Badania:


Pracownik uczestniczy w programie badawczym Zakładu.

Ponadto:

temat projektu badawczego (badania indywidualne):

Duszpasterstwo emigracji polskiej w świecie w latach 1945-1965

rozpoczęto w roku 2011; PSP: bez finansowania

opis projektu:

Bibliografia:


uwaga - może się dość długo ładować

Zorganizowane lub współorganizowane sympozja:


„Miał dwa ideały życiowe: Kościół i Ojczyzna”. Konferencja Naukowa w 50. rocznicę śmierci abp. Józefa Gawliny – Protektora Polskiej Emigracji

Katowice (WTL UŚ), 16 października 2014


Czy Kościołowi potrzebni są męczennicy? Sesja naukowa w 100. rocznicę urodzin sługi Bożego ks. Jana Machy

Katowice (WTL UŚ), 27 marca 2014