Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

05 październik od 0900
Wydziałowa inauguracja roku akademickiego

09 październik
Ogólnouczelniana inauguracja roku akademickiego

17 październik od 1400
Rada Wydziału Teologicznego UŚ

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji:

ks. M. Basiuk: 25.09., 9.30-11.00

ks. B. Biela: 28.09, godz. 12.00-13.30

ks. I. Celary: 28.09 - godz. 11.00-12.30

ks. J. Kempa: 28.09 g. 9.00-10.30 Sala 304/4

ks. A. Malina: 28.09.2017: godz. 16.00-17.00

ks. L. Szewczyk: 27.09., godz. 9.30-11.00

ks. A. Uciecha: 29.09. (pt) 15.00-16.30

E. Szwarczyńska: w sesji poprawkowej: poniedziałki (godz. 9.45-11.15)

M. Kozubek: 25.09 godz. 11:00-12:30

L. Szymczyk: 29.IX (piątek), godz. 9.00-10.30

A. Kłos-Skrzypczak: 25.09. (poniedziałek) 10:00-11:30; 26.09. (wtorek) 15:00-17:00

ks. B. Kuźnik: 29.09 godz. 13.00-13.45

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

Ks. dr Damian Bednarskipracownik Katedry Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła

(adiunkt, wymiar etatu: 1, na WTL UŚ od 1.10.2011)


Kontakt:

⇒ terminy konsultacji: , sala: 304/2

⇒ adres e-mail [kliknij]

USOSweb


Biogram:

Damian Bednarski  Urodzony w Rybniku 29 września 1975 roku - prezbiter Archidiecezji Katowickiej.

 1. Wykształcenie:

1994 – Matura w Liceum Ogólnokształcącym przy Zespole Szkół nr 2 im. Wojciecha Korfantego w Jastrzębiu Zdroju
1994-2000 – Studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach
2000 – Magisterium z teologii w zakresie historii Kościoła – Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie (Ks. Eugeniusz Brzuska (1885-1938) – duszpasterz  i działacz społeczno-polityczny; promotor: ks. prof. dr hab. Jerzy Myszor; recenzent: ks. prof. dr hab. Janusz Wycisło, PAT Kraków)
2001-2003 – Podyplomowe Studia Teologii Pastoralnej – Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego
2003 – Licencjat kanoniczny z teologii pastoralnej
2004-2005 – Podyplomowe Studia Specjalistyczne Teologii – Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego
2008 – Doktorat z historii Kościoła (Bractwa, stowarzyszenia i ruchy kościelne w diecezji katowickiej w latach 1945-1989; promotor: ks. prof. dr hab. Jerzy Myszor; recenzenci: ks. dr hab. Antoni Reginek (UŚ), ks. prof. dr hab. Jan Przybyłowski (UKSW)

2. Dydaktyka:

2000-2004 – Katecheta w Gimnazjum nr 1 w Bieruniu
2000-2001 – Katecheta w Szkole Podstawowej nr 3 w Bieruniu
2002-2003 – Katecheta w Powiatowym Zespole Szkół w Bieruniu
2004 – stopień nauczyciela mianowanego
2004-2008 – Katecheta w Gimnazjum w Kobiórze
2004-2008 – Katecheta w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Kobiórze
2008 – stopień nauczyciela dyplomowanego
2007-2011 - Zajęcia zlecone z zakresu historii Kościoła na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego
2010-2011 – Wykładowca etyki w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach
2011 – Adiunkt w Zakładzie Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego

3. Duszpasterstwo:

2000-2000 – Wikariusz w Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bieruniu Nowym
2004-2008 – Wikariusz w Parafii wniebowzięcia NMP w Kobiórze
2008-2013 – Duszpasterz Akademicki w Centralnym Ośrodku w Katowicach
od 2013 – rezydent w parafii Św. Bartłomieja w Bieruniu Starym i postulator w procesie beatyfikacyjnym sługi Bożego ks. Jana Machy

4. Główne pola zainteresowań naukowych:

historia duszpasterstwa w diecezji katowickiej; bractwa, stowarzyszenia i ruchy kościelne; duchowieństwo katowickie; historia parafii; historia duszpasterstwa emigracji polskiej, abp Józef Gawlina jako protektor polskiej emigracji, martyrologium duchowieństwa śląskiego.


Działalność:

⇒ funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Wydziałowa Komisja ds. Promocji - przewodniczący, sekretarz serii Źródła do dziejów Kościoła katolickiego na Górnym Śląsku, sekretarz redakcji Śląskich Studiów Historyczno-TeologicznychUSOSweb


Badania:


Pracownik uczestniczy w programie badawczym Zakładu.

Ponadto:

temat projektu badawczego (badania indywidualne):

Duszpasterstwo emigracji polskiej w świecie w latach 1945-1965

rozpoczęto w roku 2011; PSP: bez finansowania

opis projektu:

Bibliografia:


uwaga - może się dość długo ładować

Zorganizowane lub współorganizowane sympozja:


„Miał dwa ideały życiowe: Kościół i Ojczyzna”. Konferencja Naukowa w 50. rocznicę śmierci abp. Józefa Gawliny – Protektora Polskiej Emigracji

Katowice (WTL UŚ), 16 października 2014


Czy Kościołowi potrzebni są męczennicy? Sesja naukowa w 100. rocznicę urodzin sługi Bożego ks. Jana Machy

Katowice (WTL UŚ), 27 marca 2014