Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

dr Monika Gwóźdźpracownik Katedry Prawa Kanonicznego i Ekumenizmu

(adiunkt, wymiar etatu: 1, na WTL UŚ od 1.10.2011)


Kontakt:

⇒ terminy konsultacji: , sala: 305/2

⇒ adres e-mail [kliknij]

USOSweb


Biogram:

Monika Gwóźdź, absolwentka teologii na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (studia magisterskie 2003-2008, studia doktoranckie 2009-2014), Podyplomowych Studiów Rodziny i Mediacji Sądowej na tym samym Wydziale (2008-2010) oraz trzyletnich studiów licencjacko-doktoranckich z prawa kanonicznego na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie (2010-2013). W 2016 roku uzyskała stopień doktora teologii z zakresu prawa kanonicznego w Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Nauczyciel naturalnego planowania rodziny według metody prof. dr. med. J. Rötzera oraz metody podwójnego sprawdzania. Adwokat współpracujący z Sądem Metropolitalnym w Katowicach i Sądem Biskupim w Bielsku-Białej.
Zainteresowania naukowe: prawo kanoniczne małżeńskie, naturalne metody planowania rodziny.


Działalność:

⇒ funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Redaktor naczelny czasopisma doktorantów WTL UŚ Teologia Młodych (od 2011), członek Komisji Wyborczej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (od 2012), członek Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia (od 2012), sekretarz Komisji ds. Promocji w Wydziale Teologicznym (od 2016), opiekun studentów nauk o rodzinie I roku II stopnia (2018/2019)USOSweb


Bibliografia:


uwaga - może się dość długo ładować

Zorganizowane lub współorganizowane sympozja:


Miłość i odpowiedzialność – wyznaczniki kanonicznego przygotowania do małżeństwa

Katowice (WTL UŚ), 17 kwietnia 2012


Dnia 17 kwietnia 2012 roku na Wydziale Teologicznym UŚ odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa Miłość i odpowiedzialność – wyznaczniki kanonicznego przygotowania do małżeństwa zorganizowana przez Zakład Prawa Kanonicznego oraz Koło Naukowe Teologów Sekcja Doktorantów Pro bono familiae Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Fotoreportaż


Plan konferencji naukowej

Sesja I

9.00-9.30 Otwarcie konferencji

Wielki Kanclerz Wydziału Teologicznego UŚ: Ks. Arcybiskup Wiktor Skworc

Dziekan Wydziału Teologicznego UŚ: Ks. Prof. dr hab. Andrzej Żądło

Kierownik Zakładu Prawa Kanoniczego Wydziału Teologicznego UŚ: Ks. Prof. dr hab. Andrzej Pastwa

9.30-9.50 Ks. Prof. dr hab. Józef Stala

Katecheza przedmałżeńska jako przygotowanie do zadań podejmowanych w
małżeństwie i rodzinie

9.50-10.10 Ks. Prof. dr hab. Tadeusz Syczewski

Przygotowanie bezpośrednie do małżeństwa i życia w rodzinie według Dyrektorium duszpasterstwa rodzin z 2003 roku

10.10-10.30 Ks. Prof. dr hab. Alojzy Drożdż

Dynamiczne fieri osoby – moralne zakorzenienie miłości i odpowiedzialności małżeńskiej

10.30-10.50 Ks. Prof. dr hab. Andrzej Pastwa

Amor benevolentiae - ius responsabile: oś interpersonalnego projektu
małżeńsko-rodzinnego

10.50-11.10 Dyskusja

11.10-11.30 Przerwa

Sesja II

11.30-11.50 Prof. dr hab. Elżbieta Szczot

Obowiązek rodziny i szkoły w zakresie przygotowania do małżeństwa

11.50-12.10 Prof. dr hab. Jacek Kurzępa

Źródła niedojrzałej miłości i jej konsekwencje w kontekście Strefy Nadmiaru Podniet

12.10-12.30 Dr hab. Marek Rembierz

Dojrzałość, odpowiedzialność i miłość. Antropologiczno-aksjologiczne wyznaczniki przygotowania do małżeństwa

12.30-12.50 Dr Aleksandra Brzemia-Bonarek

Lepiej zapobiegać, niż sądzić - uwagi prawnika kanonisty nad przygotowaniem młodych do małżeństwa

12.50-13.10 Dyskusja

13.10-14.15 Przerwa

Sesja III

14.15-14.30 Mgr Kinga Guziak

Zobowiązania wynikające z poprzedniego małżeństwa lub związku cywilnego

14.30-14.45 Mgr lic. kan. Monika Gwóźdź

Przygotowanie do małżeństwa osób o różnej przynależności wyznaniowej i religijnej

14.45-15.00 Mgr Michał Piętosa

Etapy budowania relacji interpersonalnych zmierzających do relacji wyłączności i sakramentu małżeństwa

15.00-15.15 Dyskusja

15.15-15.30 Podsumowanie i zakończenie konferencji
Jeden Lud Boży. O należących i przyporządkowanych do Kościoła

Katowice (WTL UŚ), 18 stycznia 2011


Dnia 18 stycznia 2011 roku odbyła się na Wydziale Teologicznym UŚ Ogólnopolska Konferencja Naukowa Jeden Lud Boży. O należących i przyporządkowanych do Kościoła zorganizowana przez Koło Naukowe Teologów Sekcja Doktorantów Pro bono familiae Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Szczegółowy program
Fotoreportaż

Z rodziną nie tylko na fotografii

Katowice (WTL UŚ), 29 kwietnia 2010


Dnia 29 kwietnia 2010 roku w auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego odbyła się Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Studencka, Z rodziną nie tylko na fotografii zorganizowana przez doktorantów Wydziału Teologicznego UŚ.
Szczegółowy plan konferencji
Fotoreportaż