Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

17 październik od 1300
Wydziałowy Dzień Pierwszaka oraz Powitalny Pakiet Pierwszaka

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji:

ks. W. Kania: 15-18.10. - odwołane

ks. J. Myszor: konsultacje odwołane

M. Kozubek: 14.12., godz. 15:30-17:00 (zamiast 10.12.)

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych:

ks. W. Kania: 15-18.10. - odwołane

dr Leokadia Szymczykpracownik Katedry Nauk o Rodzinie

(adiunkt, wymiar etatu: 1)


Kontakt:

⇒ terminy konsultacji: środa, godz. 13.00-13.45; piątek, godz. 9.30-10.15, sala: 204/4


Biogram:

dr nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Absolwentka pedagogiki, teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Stopień doktora uzyskała w 2006 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 2014 r. adiunkt w Katedrze Nauk o Rodzinie. Zainteresowania naukowe mieszczą się w obszarach pedagogiki, psychologii rozwojowej i wychowawczej, pedagogiki rodziny. Autorka licznych artykułów naukowych i popularnonaukowych a także prac zwartych: Wpływ działań edukacyjnych na kształtowanie relacji w rodzinie w aspekcie wychowania seksualnego (2011), oraz Sześciolatek w przedszkolu czy szkole (2011) (współaut. Dorota Luber). Jest członkiem Zespołu Pedagogiki Chrześcijańskiej działającego pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.


Działalność:

⇒ funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: koordynator praktyk zawodowych, koordynator ds. utworzenia w Wydziale Teologicznym UŚ tzw. „kącika zdrowia”, osoba odpowiedzialna za kontakty i współpracę z Biurem Karier UŚ.USOSweb


Bibliografia:


uwaga - może się dość długo ładować