Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji:

E. Szwarczyńska: Z dn. 29.03. przeniesione na 25.03.(godz. 10.00-11.30)

ks. W. Kamczyk: 25.03. - odwołane

A. Maliszewska: z 9.04 na 2.04, godz. bez zmian

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych:

M. Gwóźdź: zajęcia z 11.04 (NoR; II/I) odbędą się 23.05

A. Maliszewska: Ćwiczenia z modułu „Kościół Chrystusowy” (rok IV) z 9.04 na 2.04, godz. bez zmian

M. Czarnuch-Sodzawiczny: od 21.02 do odwołania - zajęcia odbywają się według harmonogramu, prowadzone przez ks. prof. A. Malinę

dr Leokadia Szymczykpracownik Katedry Nauk o Rodzinie

(adiunkt, wymiar etatu: 1)


Kontakt:

⇒ terminy konsultacji: piątek, godz. 9.30-11.00, sala: 204/4


Biogram:

dr nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Absolwentka pedagogiki, teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Stopień doktora uzyskała w 2006 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 2014 r. adiunkt w Katedrze Nauk o Rodzinie. Zainteresowania naukowe mieszczą się w obszarach pedagogiki, psychologii rozwojowej i wychowawczej, pedagogiki rodziny. Autorka licznych artykułów naukowych i popularnonaukowych a także prac zwartych: Wpływ działań edukacyjnych na kształtowanie relacji w rodzinie w aspekcie wychowania seksualnego (2011), oraz Sześciolatek w przedszkolu czy szkole (2011) (współaut. Dorota Luber). Jest członkiem Zespołu Pedagogiki Chrześcijańskiej działającego pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.


Działalność:

⇒ funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: koordynator praktyk zawodowych, koordynator ds. utworzenia w Wydziale Teologicznym UŚ tzw. „kącika zdrowia”, osoba odpowiedzialna za kontakty i współpracę z Biurem Karier UŚ.USOSweb


Bibliografia:


uwaga - może się dość długo ładować