Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji:

E. Szwarczyńska: Z dn. 29.03. przeniesione na 25.03.(godz. 10.00-11.30)

ks. W. Kamczyk: 25.03. - odwołane

A. Maliszewska: z 9.04 na 2.04, godz. bez zmian

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych:

M. Gwóźdź: zajęcia z 11.04 (NoR; II/I) odbędą się 23.05

A. Maliszewska: Ćwiczenia z modułu „Kościół Chrystusowy” (rok IV) z 9.04 na 2.04, godz. bez zmian

M. Czarnuch-Sodzawiczny: od 21.02 do odwołania - zajęcia odbywają się według harmonogramu, prowadzone przez ks. prof. A. Malinę

dr Monika Kornaszewska-Polakpracownik Katedry Nauk o Rodzinie

(, wymiar etatu: 1)


Kontakt:

⇒ terminy konsultacji: czwartek, godz. 9.00-10.30, sala: 204/2 lub 204/4


Biogram:

Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół psychologicznych uwarunkowań: różnic pomiędzy kobietami i mężczyznami w funkcjonowaniu społecznym oraz zawodowym; relacji interpersonalnych w zakresie więzi małżeńskich oraz rodzinnych; dysfunkcyjnych wzorców postępowania w rodzinach (wzorców międzypokoleniowych); komunikacji pomiędzy małżonkami; funkcjonowania zawodowego kobiet i mężczyzn.
Redaktor naukowy monografii: (1) Wystarczająco dobre życie. Konteksty psychologiczne. (2015) Sosnowiec (ss.264) (2) Asystentura rodziny. Teoria, praktyka, badania. (2016) Sosnowiec (ss. 325) Autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych.


Działalność:

⇒ funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Recenzent prac dyplomowych, Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w latach 2017/2018 i 2018/2019.USOSweb


Bibliografia:


uwaga - może się dość długo ładować