Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

dr Monika Kornaszewska-Polakpracownik Katedry Nauk o Rodzinie

(adiunkt, wymiar etatu: 1, na WTL UŚ od 10.10.2016)


Kontakt:

⇒ terminy konsultacji: 01.10.2019-04.12.2019: środa, godz. 13.00-13.45; 05.12.2019-26.01.2020: środa, godz. 12.15-13.45, sala: 204/2

⇒ adres e-mail [kliknij]

USOSweb


Biogram:

Wykształcenie W latach 1998 – 2004 studia doktoranckie. Tytuł: Doktor Nauk Humanistycznych w zakresie psychologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Instytut Psychologii, opieka naukowa dr hab. Henryk Gasiul, profesor UKSW. Rozprawę doktorską pod tytułem: „Emocjonalne uwarunkowania różnic pomiędzy kobietami i mężczyznami w strategiach radzenia sobie ze stresem życia codziennego” obroniłam 28 maja 2004 z wynikiem bardzo dobrym. W latach 2004 – 2008 studia magisterskie. Tytuł: Magister Psychologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Psychologii. Praca magisterska pod tytułem: „Lęk a funkcjonowanie społeczne. Radzenie sobie z lękiem i budowanie kontaktów społecznych w różnych grupach wiekowych” napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Henryka Gasiula i obroniona w czerwcu 2008 z wynikiem bardzo dobrym. W latach 1992 – 1997 studia magisterskie. Tytuł: Magister Nauk o Rodzinie ze specjalizacją psychologiczną, Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie, Instytut Studiów nad Rodziną, specjalność – psychologia małżeństwa i rodziny. Praca magisterska pod tytułem: „Stopień asertywności a więzi w małżeństwie” napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Ryś i obroniona w czerwcu 1997 z wynikiem bardzo dobrym oraz wyróżnieniem. Dorobek zawodowy (naukowy i organizacyjny) Na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w latach 2016 – 2019 adiunkt w Katedrze Nauk o Rodzinie WTL UŚ. Prowadzenie wykładów i ćwiczeń z psychologii: małżeństwa i rodziny, ogólnej, rozwojowej, psychopatologii, psychologii dziecka, interwencji kryzysowej oraz asystentury rodzin. Autorski program do przedmiotu Helping in Practice, prowadzony w j. angielskim. Praca badawcza dotycząca zagadnień związanych z funkcjonowaniem małżeństw i rodzin w warunkach normatywnych i pozanormatywnych. Członkostwo: Polskie Towarzystwo badań nad Emocjami i Przywiązaniem, 2016-2019; Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Oddział w Katowicach, 2012-2019, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej od IX. 2012. W Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu w latach 2008-2015 adiunkt w Instytucie Psychologii oraz Pedagogiki. Prowadzenie wykładów i ćwiczeń z przedmiotów psychologicznych na studiach podyplomowych, dziennych i zaocznych. Prowadzenie seminariów dyplomowych dla studentów Instytutu Pedagogiki oraz recenzowanie prac dyplomowych studentów Pedagogiki. Prowadzenie wykładów monograficznych z przedmiotów autorskich oraz wykładów dla Uniwersytetu III Wieku. Współkoordynator ds. Krajowych Ram Kwalifikacji, Zespołu Doskonalenia Jakości Kształcenia w Instytucie Pedagogiki Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Realizacja zadań związanych z organizacją i implementacją zarządzeń dotyczących Krajowych Ram Kwalifikacji i Doskonalenia Jakości Kształcenia Na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w latach 2004 – 2007 asystent w Instytucie Pedagogiki i Psychologii, Katedra Psychologii Klinicznej i Sądowej. Prowadzenie wykładów i ćwiczeń z przedmiotów klinicznych. Praca badawcza dotycząca zagadnień klinicznych związanych z funkcjonowaniem małżeństw i rodzin w warunkach stresu i obciążenia lękiem. Uczestnictwo w konferencjach polskich i międzynarodowych. W Akademii Ekonomicznej w Katowicach w 2004 roku wykładowca. Prowadzenie zajęć zleconych z przedmiotu Psychologia Reklamy na studiach podyplomowych w formie ćwiczeń i wykładu z włączeniem nowoczesnych technik nauczania. Na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w latach 2000 – 2003 asystent w Instytucie Psychologii, Katedra Psychologii Osobowości. Prowadzenie ćwiczeń na studiach dziennych i zaocznych. Liverpool, Wielka Brytania, Stowarzyszenie dla Osób Niepełnosprawnych Arka w latach 1997 – 1998 terapeuta zajęciowy. Praca terapeutyczna z osobami niepełnosprawnymi fizycznie i psychicznie, wspomaganie rozwoju. Promotorstwo prac magisterskich i dyplomowych 2018-2019 prace magisterskie (badawcze) Uniwersytet Humanistyczno- Społeczny SWPS w Katowicach (5) 2018-2017 prace magisterskie (badawcze) Instytut Psychologii WSH (5) 2014-2017 prace magisterskie (badawcze) Instytut Pedagogiki WSH (12) 2012-2013 prace licencjackie (badawcze) Instytut Pedagogiki oraz Instytut Dziennikarstwa WSH (28) Recenzje prac licencjackich 2017-2018 Wydział Teologiczny UŚ (8) 2014 Instytutu Pedagogiki WSH w Sosnowcu (6) 2013 Instytutu Pedagogiki WSH w Sosnowcu (10) 2012 Instytutu Pedagogiki WSH w Sosnowcu (3) 2011 Instytutu Pedagogiki WSH w Sosnowcu (40) Zainteresowania naukowe Zainteresowania naukowe dotyczą: (1) Teoria przywiązania w perspektywie tworzenia więzi w dorosłości – aspekty normatywne i nienormatywne (grupy kliniczne). (2) Kryzys małżeński i rodzinny – sytuacje konfliktu, kryzysu, rozwodu i ich konsekwencje dla dynamiki rodzinnej. Dysfunkcje w rodzinie a postawa wyuczonej bezradności – międzypokoleniowa transmisja wzorców. (3) Psychologiczne uwarunkowania więzi małżeńskich oraz rodzinnych. Zaburzenia relacji, współczesne formy więzi intymnych i ich konsekwencje dla funkcjonowania związków. (4) Psychologiczne podstawy różnic pomiędzy kobietami i mężczyznami w funkcjonowaniu społecznym, relacjach interpersonalnych, w życiu zawodowym i codziennym (work-life balance).


Działalność:

⇒ funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Recenzent prac dyplomowych, Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w latach 2017/2018 i 2018/2019.USOSweb


Bibliografia:


uwaga - może się dość długo ładować