Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji:

E. Szwarczyńska: Z dn. 29.03. przeniesione na 25.03.(godz. 10.00-11.30)

ks. W. Kamczyk: 25.03. - odwołane

A. Maliszewska: z 9.04 na 2.04, godz. bez zmian

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych:

M. Gwóźdź: zajęcia z 11.04 (NoR; II/I) odbędą się 23.05

A. Maliszewska: Ćwiczenia z modułu „Kościół Chrystusowy” (rok IV) z 9.04 na 2.04, godz. bez zmian

M. Czarnuch-Sodzawiczny: od 21.02 do odwołania - zajęcia odbywają się według harmonogramu, prowadzone przez ks. prof. A. Malinę

dr Aleksandra Kłos-Skrzypczakpracownik Katedry Nauk o Rodzinie

(adiunkt, wymiar etatu: 1, na WTL UŚ od 1.10.2016)


Kontakt:

⇒ terminy konsultacji: , sala: 204/2

⇒ adres e-mail [kliknij]

USOSweb


Biogram:

Jest absolwentką III L.O. im. Stefana Batorego w Chorzowie w klasie o profilu dziennikarskim. W latach 2005-2009 studiowała socjologię na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Studia zakończyła w 2009 roku obroną pracy magisterskiej pod kierunkiem prof. Marka Szczepańskiego Między Bangalore a Warszawą. Charakterystyka kultury organizacji. Dla potrzeb napisania pracy magisterskiej w latach 2008-2009 prowadziła badania dotyczące kultury organizacji w międzynarodowych korporacjach w Warszawie oraz na południu Indii. Równocześnie podjęła studia na kierunku teologia. W roku 2010 uzyskała tytuł magistra teologii na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Promotorem pracy w temacie Kodeks etyczny policjanta – principia etyczne i specyfika etosu zawodowego policjanta był ks. prof. dr hab. Alojzy Drożdż. W 2010 roku rozpoczęła studia doktoranckie na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2012 roku uzyskała licencjat kanoniczny z teologii. Temat pracy dyplomowej brzmiał: Obrona i promocja postawy pro-life w ujęciu Richarda J. Neuhausa. Studia zakończone obroną rozprawy w temacie: Obrona wartości rodziny w antropologiczno-moralnej argumentacji czasopisma First Things. Promotorem pracy był ks. dr hab. Antoni Bartoszek.


Działalność:

⇒ funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Członek Wydziałowego Zespołu ds. Promocji, Członek Międzywydziałowego Zespołu ds. Promocji, Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej dla studiów niestacjonarnych w latach 2017/2018 i 2018/2019USOSweb


Bibliografia:


uwaga - może się dość długo ładować