Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚNadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

Ks. prof. dr hab. Jan Górskikierownik Katedry Teologii Fundamentalnej, Misjologii i Filozofii Chrześcijańskiej

(profesor nadzwyczajny, wymiar etatu: 1, na WTL UŚ od 1.09.2001)


Kontakt:

⇒ terminy konsultacji: czwartek, godz. 13.00-13.45, sala: 305/4

⇒ adres e-mail [kliknij]

USOSweb


Działalność:

⇒ funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Kierownik Katedry Teologii Fundamentalnej, Misjologii i Filozofii ChrześcijańskiejUSOSweb


Badania:


Pracownik uczestniczy w programie badawczym Katedry.

Ponadto:

temat zakończony w roku: 2010

temat projektu badawczego (badania statutowe):

Zadania i metody pierwszej ewangelizacji


PSP: 1S-1109-002-1-02

opis projektu:

1. Założenia badawcze:
Pierwsza ewangelizacja jest bardzo trudnym zadaniem misji ad gentes, wymagającym znajomości kultury, języka i religii ludów. Zadaniem projektu będzie analiza porównawcza metod misjonarskich z uwzględnieniem zastosowania zdobyczy techniki oraz próba oceny w świetle dokumentów kościelnych. Również zadaniem jest ukazanie pozytywnej roli Kościoła, jako mecenasa historii i kultur ewangelizowanych ludów.
2. Cele badawcze:
Celem jest poznanie metod pierwszej ewangelizacji na różnych kontynentach w kontekście religii, kultur oraz uwarunkowań społecznych. Ocena skuteczności zastosowanych metod. Znaczenie ewangelizacji dla zachowania osiągnięć kultur rodzimych. 3. Opis metody:
Analiza źródeł ukazujących metody ewangelizacyjne (piktogramy w ewangelizacji Ameryki). Analiza dokumentów kontynentalnych Konferencji Episkopatów.
4. Spodziewane wyniki:
Ukazanie ewangelizacji jako zaplanowanej akcji Kościoła z wykorzystaniem osiągnięć cywilizacyjnych. Obalenie mitu ukazującego destruktywną, w stosunku do rodzimych kultur, rolę pierwszej ewangelizacji.Bibliografia:


uwaga - może się dość długo ładować

Zorganizowane lub współorganizowane sympozja:


Rola misjologii w procesie nowej ewangelizacji

Katowice (WTL UŚ), 17 października 2011


W dniu 17 października (poniedziałek) br. w pocysterskim zespole pałacowo-klasztornym w Rudach (Raciborskich) koło Rybnika odbyło się sympozjum misjologiczne pt.: "Rola misjologii w procesie nowej ewangelizacji" zorganizowane przez Zakład Misjologii i Teologii Ekumenicznej oraz Stowarzyszenie Misjologów Polskich.


W programie: 14.00 - „Nowa ewangelizacja inspiracją dla misji ad gentes (Dz 26,28)”, ks. dr hab. Jan Kochel, prof. UO, 14.30 - „Ile teologii jest w misjologii? (RMis 32)", ks. dr Mirosław Piesiur, 15.00 - przerwa kawowa 15.30 - „Idea ewangelizacji YOUCAT”, Piotr Sporek-Czakański, prezes Grupy eM Media, 16.00 - dyskusja
Razem dla ewangelizacji świata. Stulecie nowoczesnej myśli misjologicznej i ekumenicznej

Katowice (WTL UŚ), 13 maja 2010


Dnia 13 maja 2010 na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się Międzynarodowa Konferencja Misjologiczna pt. "Razem dla ewangelizacji świata. Stulecie nowoczesnej myśli misjologicznej i ekumenicznej" zorganizowana przez Stowarzyszenie Misjologów Polskich oraz Zakład Misjologii i Teologii Religii i Zakład Teologii Ekumenicznej WTL UŚ. Program konferencji
Fotoreportaż

Ecclesia in Africa, Africa in Ecclesia

Katowice (WTL UŚ), 2 czerwca 2009


Dnia 2 czerwca 2009 r. w auli Wydziału Teologicznego UŚ odbyła się Międzynarodowa Konferencja Misjologiczna "Ecclesia in Africa, Africa in Ecclesia" zorganizowana przez Zakład Misjologii i Teologii Religii Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, Archidiecezję Katowicką, Stowarzyszenie Misjologów Polskich, Pontificia Università Urbaniana (Rzym).
Szczegółowy program
Fotoreportaż

50-lecie encykliki Fidei donum. Realizacja i aktualność

Katowice (WTL UŚ), 12 października 2007


Dnia 12 października 2007 roku w auli WTL UŚ (Jordana 18, Katowice) odbyło się sympozjum 50-lecie encykliki Fidei donum. Realizacja i aktualność, zorganizowane przez Zakład Misjologii i Teologii Religii Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego oraz Stowarzyszenie Misjologów Polskich. Szczegółowy program
Fotoreportaż z sympozjum

Rodzimy charakter Kościołów kontynentalnych

Katowice (WTL UŚ), 28 października 2004W czwartek, 28 października 2004 roku w auli Wydziału Teologicznego UŚ w Katowicach przy ulicy Jordana odbyła się konferencja naukowa Rodzimy charakter Kościołów kontynentalnych zorganizowana przez Zakład Misjologii i Teologii Religii WTL UŚ oraz Dzieło Misyjne Archidiecezji Katowickiej.
Program konferencji.
Szczegółowa relacja.
FotoreportażDoktoranci pod opieką naukową pracownikamgr lic. kan. Marcin Imach

Temat: Kościoły na terenie Bliskiego Wschodu

Projekt obejmuje prace nad ekumenizmem oraz misjologią dotyczącą Kościołów katolickich wschodnich a szczególnie Koptami, Nestorianami oraz Kościołami prawosławnymi. Badanie współżycia Kościołów znajdujących się na terenie Libanu, jako miejsca stanowiącego skumulowanie reprezentacji większości Kościołów Wschodnich. Badania nad Ekumenicznym Patriarchatem Konstantynopola oraz Patriarchatem Jerozolimy jako miejscem możliwości ekumenicznych i misjologicznych.