Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

Ks. dr Witold Kaniapracownik Katedry Teologii Fundamentalnej, Misjologii i Filozofii Chrześcijańskiej

(starszy wykładowca, wymiar etatu: 1)


Kontakt:

⇒ terminy konsultacji: , sala: 305/4

⇒ adres e-mail [kliknij]

USOSweb

Uwaga! Aktualny bądź planowany urlop naukowy: urlop naukowy: 18.02.2013-18.08.2013)


Biogram:

Witold Kania

Kania Witold, (ur. 1967 r.), ks. dr – adiunkt w Zakadzie Filozofii Chrześcijańskiej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, autor kilkunastu artykułów naukowych. Zainteresowania naukowe: metaetyka, etyka analityczna, teorie bioetyczne, bioetyczna analiza przypadków klinicznych. Kapelan Zakonu Rycerzy Kolumba w Archidiecezji Katowickiej.


Działalność:USOSweb


Badania:


Pracownik uczestniczy w programie badawczym Katedry.

Ponadto:

temat zakończony w roku: 2010

temat projektu badawczego (badania własne):

Filozofia wobec życia


PSP: 1W-1108-002-1-02

opis projektu:

1. Założenia badawcze:
Współczesne społeczeństwo ulega nieustannej transformacji, która domaga się wnikliwej obserwacji i analizy. Filozofia chrześcijańska stawia sobie za cel przeprowadzenie analizy fenomenów współczesności na najbardziej generalnej płaszczyźnie. Jest to filozofia głęboko humanistyczna charakteryzująca się wielkim bogactwem rozwiązań i ciesząca się, w porównaniu z innymi nurtami filozofii, trudną do przecenienia perspektywą historyczną. Obierając filozofię chrześcijańską za punkt wyjścia wydaje się możliwym dojście do ciekawych wniosków dotyczących wielu współczesnych fenomenów społecznych.
2. Cele badawcze:
- prześledzenie argumentów filozoficznych (prawo naturalne) na rzecz poszanowania każdego ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci
- studium wybranych zagadnień bioetycznych: problem śmierci mózgowej w świetle najnowszej krytyki zasady Dead Donor Rule; zasada autonomii pacjenta w odniesieniu do kwestii wspomaganego samobójstwa; kwestia adopcji embrionów nadliczbowych;
- studium poświęcone kultywowaniu cnót w sferze społecznej.
3. Opis metody:
A. Zapoznanie się z najnowszymi analizami dotyczącymi aplikacji w bioetyce argumentów opartych na prawie naturalnym. Studium i analiza piśmiennictwa dotyczącego problemów śmierci mózgowej, adopcji embrionów oraz aretologii w wymiarze społecznym.
B. Przygotowanie artykułu dotyczącego zasady Dead Donor Rule.
C. Przygotowanie artykułu dotyczącego wspomaganego samobójstwa i zasady autonomii pacjenta.
D. Przygotowanie artykułu dotyczącego wpływu cnót na sprawiedliwość społeczną.
E. Przygotowanie i wygłoszenie referatu w ramach XLVII Reuniones Filosóficas (kwiecień 2010).
4. Spodziewane wyniki:
Przygotowanie artykułów poświęconych zasadzie Dead Donor Rule, wspomaganemu samobójstwu, oraz cnotom w sferze sprawiedliwości społecznej.Bibliografia:


uwaga - może się dość długo ładować

Zorganizowane lub współorganizowane sympozja:


XIX Piekarskie Sympozjum Naukowe: U źródeł sprawiedliwości i miłości społecznej

Katowice (WTL UŚ), Piekary Śląskie, 28-29 maja 2010


W dniach 28 maja 2010 r. (w Auli Wydziału Teologicznego UŚ w Katowicach) i 29 maja 2010 r. (w Miejskim Domu Kultury w Piekarach Śląskich) odbyło się [b]XIX Piekarskie Sympozjum Naukowe: U źródeł sprawiedliwości i miłości społecznej[/b] zorganizowane przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Prezydenta Miasta Piekary Śląskie.
ks. abp Damian Zimoń: [play]&file=http://www.wtl.us.edu.pl/nagrania/2010_05_28_sympozjum_piekarskie_Zimon.mp3&width=200&height=20&backcolor=FFFFFF&frontcolor=000000&lightcolor=gray&screencolor=blue[/play] (nagranie: Radio eM) Fotoreportaż z I dnia


Program sympozjum

28.05.2010 r. (piątek)
Katowice, Aula Wydziału Teologicznego UŚ

 

„HISTORYCZNY I SPOŁECZNY KONTEKST KULTU MARYJNEGO W PIEKARACH”

9.00 – 10.15
Słowo wstępne:
Dziekan WTL UŚ Ks. Dr hab. Prof. UŚ Andrzej Żądło
Ks. Abp Dr Damian Zimoń Metropolita Katowicki
„Duszpasterze Sanktuarium piekarskiego” – Ks. Dr Henryk Olszar
„Jan Paweł II – pielgrzym” – Ks. Dr Arkadiusz Wuwer
„Piekary w okresie PRL” – P. Dr Łucja Marek

przerwa 10.15 – 10.30
„Piekarskie wota” – Proboszcz Bazyliki Piekarskiej Ks. Władysław Nieszporek
„Od katolicyzmu społecznego do teologii społecznej” – Ks. Dr Marek Łuczak

lunch 11.15 – 12.45
Premiera filmu: „Serce Śląska”
Spotkanie z reżyserem filmu P. Pawłem Woldanem
14.15 – Zakończenie sesji piątkowej.

29.05.2010 r. (sobota)
Piekary Śląskie, Miejski Dom Kultury

„ZAGROŻONE OJCOSTWO”

9.00 Msza św. (Bazylika pw. NMP i św. Bartłomieja w Piekarach Śl.)

10.00 – 12.30
Otwarcie: Prezydent Piekar Śląskich Stanisław Korfanty
Słowo wstępne: Ks. Abp Damian Zimoń, Metropolita Katowicki
„Ojcostwo Boga a współczesny kryzys ethosu ojcostwa” – ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik
„Świecki mężczyzna w Kościele. Dlaczego mężczyźni nie lubią chodzić do kościoła?” – red. Ryszard Montusiewicz
„Czy warto być mężczyzną?” – dr Stanisław Sławiński
„Rycerze Kolumba jako szansa dla współczesnego mężczyzny katolika” – Przedstawiciel Zakonu Rycerzy Kolumba

lunch 12.30 – 13.15

13.15 – 14.30 – Dyskusja panelowa: ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik, red. Ryszard Montusiewicz, dr Stanisław
Sławiński, Przedstawiciel Zakonu Rycerzy Kolumba
14.30 – 15.20 – Projekcja filmu: „Serce Śląska”
15.20 – Podsumowanie i zamknięcie Sympozjum.
Filozofia a śmierć

Katowice (WTL UŚ), 23 marca 2007


Dnia 23 marca 2007 roku w gmachu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się konferencja naukowa Filozofia a śmierć zorganizowana przez Zakład Filozofii Chrześcijańskiej WTL UŚ. Fotoreportaż
Szczegółowe informacje i program