Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

Ks. dr hab. Józef Kozyraemerytowany pracownik Katedry Teologii Biblijnej Starego i Nowego Testamentu

profesor nadzwyczajny


Kontakt:

⇒ adres e-mail [kliknij]

Uwaga! Aktualny bądź planowany urlop naukowy: 1.10.2011-12.02.2012)


Biogram:

Józef KozyraKapłan, ur. w 1947 roku w Piekarach Śląskich.

Kapelan Klubu Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej w Rybniku i od 1980 Katowicach, 1979-86 duszpasterz akademicki w Bielsku-Białej i Rybniku.

Studia: 1972 Śląskie Wyższe Seminarium Duchowne w Krakowie, 1972 licencjat z teologii biblijnej w Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie, 1977 dr teologii n. biblijnych KUL, 1978 Papieski Inst. Biblijny "Biblicum" w Rzymie, 1979 Studium Biblicum Franciscanum w Jerozolimie, 2002 dr hab. Wydziału Teologii KUL. 2009 prof. UŚ.

Duszpasterstwo: 1972-82 parafie rzymskokatolickie w Piekarach Śląskich, Jastrzębiu Zdroju i Bielsku-Białej: wikariusz, 1980-2000 praca naukowo-dydaktyczna w Diecezjalnym Studium Katechetycznym, 1980-86 Studium Pastoralne Wydziału Teologicznego ATK w Katowicach, 1982-86 katecheta, duszpasterz i kapelan Sióstr w Prywatnym Żeńskim Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Urszulanek w Rybniku, 1986-2001 wykładowca nauk biblijnych w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach, od 1986 praca naukowo-dydaktyczna w Eksternistycznym Studium Teologicznym Wydziału Teologicznego KUL w Katowicach, 1996-98 Eksternistyczne Studium Wydziału Społecznej Nauki Kościoła KUL w Katowicach, 1992-2001 Papieski Instytut Teologiczny w Bielsku-Białej, od 2001 Zakład Teologii Biblijnej Wydziału Teologicznego UŚ.

Liczne pielgrzymki śladami Chrystusa w Ziemi Św. i śladami św. Pawła w Turcji, Grecji, Italii oraz pielgrzymki do Sanktuariów, szczególnie Maryjnych w Polsce i Europie, liczne spotkania biblijno-ekumeniczne.

Autor książek: Jezus Chrystus jako APXH. Protologia chrystologiczna pierwotnej tradycji apostolskiej Nowego Testamentu w interpretacji rdzenia arch, Katowice, 2001, Geneza ewangelii, Katowice 2005; liczne artykuły naukowe i recenzje, artykuły popularnonaukowe w tygodnikach katolickich, współautor artykułów w "Słowniku biblijnym", "Encyklopedii dla dzieci i młodzieży", udział w tłumaczeniu Biblii Paulińskiej i przygotowaniu Nowego Komentarza Biblijnego (2010); od 1990 liczne audycje telewizyjne na tematy biblijne i o Ziemi Świętej, filmy telewizyjne i na kastach wideo, pogadanki i biblijne katechezy radiowe w różnych rozgłośniach, udział w zjazdach naukowych biblistów.

Członek Stowarzyszenia  Biblistów Polskich.emerytowany pracownik Katedry Teologii Biblijnej Starego i Nowego Testamentu

(profesor nadzwyczajny, wymiar etatu: em, na WTL UŚ od 1.10.2001)


Kontakt:

⇒ terminy konsultacji:

⇒ adres e-mail [kliknij]

USOSweb

Uwaga! Aktualny bądź planowany urlop naukowy: 1.10.2011-12.02.2012)


Biogram:

Józef KozyraKapłan, ur. w 1947 roku w Piekarach Śląskich.

Kapelan Klubu Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej w Rybniku i od 1980 Katowicach, 1979-86 duszpasterz akademicki w Bielsku-Białej i Rybniku.

Studia: 1972 Śląskie Wyższe Seminarium Duchowne w Krakowie, 1972 licencjat z teologii biblijnej w Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie, 1977 dr teologii n. biblijnych KUL, 1978 Papieski Inst. Biblijny "Biblicum" w Rzymie, 1979 Studium Biblicum Franciscanum w Jerozolimie, 2002 dr hab. Wydziału Teologii KUL. 2009 prof. UŚ.

Duszpasterstwo: 1972-82 parafie rzymskokatolickie w Piekarach Śląskich, Jastrzębiu Zdroju i Bielsku-Białej: wikariusz, 1980-2000 praca naukowo-dydaktyczna w Diecezjalnym Studium Katechetycznym, 1980-86 Studium Pastoralne Wydziału Teologicznego ATK w Katowicach, 1982-86 katecheta, duszpasterz i kapelan Sióstr w Prywatnym Żeńskim Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Urszulanek w Rybniku, 1986-2001 wykładowca nauk biblijnych w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach, od 1986 praca naukowo-dydaktyczna w Eksternistycznym Studium Teologicznym Wydziału Teologicznego KUL w Katowicach, 1996-98 Eksternistyczne Studium Wydziału Społecznej Nauki Kościoła KUL w Katowicach, 1992-2001 Papieski Instytut Teologiczny w Bielsku-Białej, od 2001 Zakład Teologii Biblijnej Wydziału Teologicznego UŚ.

Liczne pielgrzymki śladami Chrystusa w Ziemi Św. i śladami św. Pawła w Turcji, Grecji, Italii oraz pielgrzymki do Sanktuariów, szczególnie Maryjnych w Polsce i Europie, liczne spotkania biblijno-ekumeniczne.

Autor książek: Jezus Chrystus jako APXH. Protologia chrystologiczna pierwotnej tradycji apostolskiej Nowego Testamentu w interpretacji rdzenia arch, Katowice, 2001, Geneza ewangelii, Katowice 2005; liczne artykuły naukowe i recenzje, artykuły popularnonaukowe w tygodnikach katolickich, współautor artykułów w "Słowniku biblijnym", "Encyklopedii dla dzieci i młodzieży", udział w tłumaczeniu Biblii Paulińskiej i przygotowaniu Nowego Komentarza Biblijnego (2010); od 1990 liczne audycje telewizyjne na tematy biblijne i o Ziemi Świętej, filmy telewizyjne i na kastach wideo, pogadanki i biblijne katechezy radiowe w różnych rozgłośniach, udział w zjazdach naukowych biblistów.

Członek Stowarzyszenia  Biblistów Polskich.


Działalność:USOSweb


Badania:


Pracownik uczestniczy w programie badawczym Katedry.

Ponadto:

temat zakończony w roku: 2010

temat projektu badawczego (badania statutowe):

Chrystologia Nowego Testamentu


PSP: 1S-1107-003-1-02

opis projektu:

Bibliografia:


uwaga - może się dość długo ładować

Zorganizowane lub współorganizowane sympozja:


XIV Piekarskie Sympozjum Naukowe: Rocznice, które wspominają, uobecniają i zapowiadają

Piekary Śląskie, 27 maja 2005W dniu 27 maja 2005 roku w Domu Kultury w Piekarach Śląskich (ul. Bytomska 73) odbyło się XIV Piekarskie Sympozjum Naukowe, zorganizowane przez Wydział Teologiczny UŚ w Katowicach i Urząd Miejski w Piekarach Śląskich. Sympozjum to związane jest z tradycyjną pielgrzymką mężczyzn do Piekar, odbywającą się w ostatnią niedzielę maja. Tegoroczny temat sympozjum: Rocznice, które wspominają, uobecniają i zapowiadają wiąże się osiemdziesięcioleciem erygowania diecezji katowickiej i koronacji wizerunki Matki Boskiej Piekarskiej, oraz dwudziestoleciem posługi abp. Damiana Zimonia. Szczegółowy program i zdjęcia