Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

20 październik od 1100
Spotkanie z o. Leonem Knabitem

08 listopad od 1830
XXIV Wieczór teologiczny „Szlakiem śląskich kapliczek”

20 listopad od 1400
Rada Wydziału

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji:

ks. P. Sawa: 17.10 i 24.10 godz. 13.00-14.30

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

Ks. prof. dr hab. Henryk Krzysteczkokierownik Katedry Nauk o Rodzinie

profesor zwyczajny


Kontakt:

⇒ adres e-mail [kliknij]


Biogram:

Henryk KrzysteczkoKRZYSTECZKO Henryk, ur. 19 lipca 1946 r. w Rudzie Śląskiej, święcenia kapłańskie 30 marca 1972, prof. dr hab. nauk teologicznych, mgr psychologii. Studia: Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne w Krakowie (1964-1972, w tym 2-letnia zasadnicza służba wojskowa w Kołobrzegu i Szczecinie); Papieski Wydział Teologiczny w Krakowie (1968-1972); w latach 1976-1984 studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim: Wydział Filozoficzny (psychologia), Instytut Teologii Pastoralnej, Podyplomowe Studium Poradnictwa Psychologicznego i Psychoterapii dla Duchowieństwa (1976-1984).

Praca jako wikariusz: w Moszczenicy Śląskiej (1972-1976), w Lamprechshausen i Bürmos w diecezji Salzburg (1981-1982) oraz w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach (1982-1986).

Funkcje pełnione w uczelniach: wykładowca psychologii i pedagogiki w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym (1980-2001), kierownik i wykładowca Punktu Konsultacyjnego Podyplomowego Studium Nauk o Rodzinie Instytutu Studiów nad Rodziną Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie – Punkt Konsultacyjny w Katowicach (1985-1999), od 2001 profesor nadzwyczajny na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, kierownik Katedry Psychologii Religii, pedagogiki i Katolickiej Nauki, przekształconej w Zakład Katechetyki, Pedagogiki Chrześcijańskiej i Katolickiej Nauki Społecznej, kierownik Podyplomowych Studiów Rodziny i Mediacji Sądowej; wykładowca teologii i psychologii pastoralnej w Gustav-Siewerth-Akademie w Weilheim-Bierbronnen (2004-2008). Inne funkcje związane z nauką: od 2004 kierownik Sekcji Psychologii przy Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski; od 2008 ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Funkcje pełnione w diecezji i archidiecezji katowickiej od 1986 do 1999 – głównie jako referent duszpasterski ds. małżeństw i rodzin Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej, a następnie dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej; a także związane z tą główną funkcją dodatkowe: w latach 1986-1985 kierownik Diecezjalnego Studium Rodziny; od 1990 do 1999 redaktor miesięcznika “Powiernik Rodzin”; od 1994 kierownik Redakcji ds. Spraw Rodzin “Radia Maryja” a następnie Radia Archidiecezji Katowickiej (codzienne audycje “Nasze Rodziny”); od 1995 wiceprzewodniczący Rady ds. Rodziny przy Sejmiku Województwa Śląskiego i Wojewody Katowickiego; kierownik Diecezjalnej, a później Archidiecezjalnej Poradni Życia Rodzinnego.

Autor książek: Poradnictwo duszpasterskie (1998); Psychologiczne korelaty postaw penitentów wobec spowiedzi (1998); Pomoc w dojrzewaniu do miłości, małżeństwa i rodziny (2000); Wolontariat w organizacjach pozarządowych na rzecz rodziny w województwie śląskim (2001); W małej grupie religijnej (2003).kierownik Katedry Nauk o Rodzinie

(profesor zwyczajny, wymiar etatu: em, na WTL UŚ od 1.09.2001)


Kontakt:

⇒ terminy konsultacji:

⇒ adres e-mail [kliknij]

USOSweb


Biogram:

Henryk KrzysteczkoKRZYSTECZKO Henryk, ur. 19 lipca 1946 r. w Rudzie Śląskiej, święcenia kapłańskie 30 marca 1972, prof. dr hab. nauk teologicznych, mgr psychologii. Studia: Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne w Krakowie (1964-1972, w tym 2-letnia zasadnicza służba wojskowa w Kołobrzegu i Szczecinie); Papieski Wydział Teologiczny w Krakowie (1968-1972); w latach 1976-1984 studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim: Wydział Filozoficzny (psychologia), Instytut Teologii Pastoralnej, Podyplomowe Studium Poradnictwa Psychologicznego i Psychoterapii dla Duchowieństwa (1976-1984).

Praca jako wikariusz: w Moszczenicy Śląskiej (1972-1976), w Lamprechshausen i Bürmos w diecezji Salzburg (1981-1982) oraz w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach (1982-1986).

Funkcje pełnione w uczelniach: wykładowca psychologii i pedagogiki w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym (1980-2001), kierownik i wykładowca Punktu Konsultacyjnego Podyplomowego Studium Nauk o Rodzinie Instytutu Studiów nad Rodziną Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie – Punkt Konsultacyjny w Katowicach (1985-1999), od 2001 profesor nadzwyczajny na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, kierownik Katedry Psychologii Religii, pedagogiki i Katolickiej Nauki, przekształconej w Zakład Katechetyki, Pedagogiki Chrześcijańskiej i Katolickiej Nauki Społecznej, kierownik Podyplomowych Studiów Rodziny i Mediacji Sądowej; wykładowca teologii i psychologii pastoralnej w Gustav-Siewerth-Akademie w Weilheim-Bierbronnen (2004-2008). Inne funkcje związane z nauką: od 2004 kierownik Sekcji Psychologii przy Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski; od 2008 ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Funkcje pełnione w diecezji i archidiecezji katowickiej od 1986 do 1999 – głównie jako referent duszpasterski ds. małżeństw i rodzin Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej, a następnie dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej; a także związane z tą główną funkcją dodatkowe: w latach 1986-1985 kierownik Diecezjalnego Studium Rodziny; od 1990 do 1999 redaktor miesięcznika “Powiernik Rodzin”; od 1994 kierownik Redakcji ds. Spraw Rodzin “Radia Maryja” a następnie Radia Archidiecezji Katowickiej (codzienne audycje “Nasze Rodziny”); od 1995 wiceprzewodniczący Rady ds. Rodziny przy Sejmiku Województwa Śląskiego i Wojewody Katowickiego; kierownik Diecezjalnej, a później Archidiecezjalnej Poradni Życia Rodzinnego.

Autor książek: Poradnictwo duszpasterskie (1998); Psychologiczne korelaty postaw penitentów wobec spowiedzi (1998); Pomoc w dojrzewaniu do miłości, małżeństwa i rodziny (2000); Wolontariat w organizacjach pozarządowych na rzecz rodziny w województwie śląskim (2001); W małej grupie religijnej (2003).


Działalność:

⇒ funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Kierownik Katedry Nauk o Rodzinie, kierownik Podyplomowych studiów Rodziny i Mediacji SądowejUSOSweb


Badania:


Pracownik uczestniczy w programie badawczym Zakładu.

Ponadto:

temat zakończony w roku: 2010

temat projektu badawczego (badania statutowe):

Towarzyszenie małżeństwu i rodzinie przez powierników rodzin


PSP: 1S-1110-005-1-02

opis projektu:

1. Założenia badawcze: Przygotowanie do pracy w duszpasterstwie rodzin i praca w nim wymaga specjalistycznego przygotowania, jakie zapewniają podyplomowe studia rodziny, na które składają się wykłady, warsztaty i ćwiczenia. Skuteczna praca w duszpasterstwie rodzin wymaga permanentnego doskonalenia kadr, co dokonuje się poprzez regularne spotkania formacyjno-szkolenowe. Pracownicy duszpasterstwa rodzin od roku 1987 do 2003 nazywali się powiernikami rodzin. Nazwa ta zarezerwowana jest dla osób, które ukończyły podyplomowe studia rodziny. Od 2003 roku studia te przestały być wymagane, a traktowane są jedynie jako jedna z form przygotowania. Nazwa „powiernik rodzin” funkcjonuje nadal w ramach „Stowarzyszenia Mediatorów i Powierników Rodzin”, w ramach którego absolwenci Podyplomowych Studiów Rodziny i Mediacji Sądowej regularnie spotykają się i na bieżąco zapoznawani są z nowościami prawnymi odnośnie do rodziny oraz doskonalą swój warsztat pracy poprzez rozwiązywanie aktualnych problemów, z jakimi mają do czynienia w posłudze mediatora i powiernika rodzin.

2. Cele badawcze: śledzenie aktualnych problemów, z jakimi spotkają się powiernicy rodzin i doskonalenie sposobów i rozwiązywania. Doskonalenie kształcenia pod względem treści i metody na studiach przygotowujących do posługi powiernika rodzin i mediatora sądowego.

3. Opis metody:
- analiza kartoteki poradnianej kierowanej przeze mnie diecezjalnej i archidiecezjalnej poradni życia rodzinnego w latach 1986-1999 oraz późniejszych kartotek z prac terapeuty w ramach własnej spółki „Powiernik Rodzin”, a następnie jako terapeuta wspierający działalność Kancelarii Mediatorów Sądowych „Powiernik Rodzin”;
- ankieta przeprowadzona wśród byłych powierników rodzin, nazwanych dzisiaj doradcami życia rodzinnego, czyli tylko tych doradców, którzy wcześniej ukończyli podyplomowe studia rodziny;
- analiza różnych form działania kierowanego przeze mnie Referatu Duszpasterstwa Rodzin, a następnie Wydziału Duszpasterstwa Rodzin wraz z przyległymi instytucjami, jak: Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy, Redakcja ds. Rodzin Radia Archidiecezji Katowickiej, czasopismo (miesięcznik) Powiernik Rodzin”.
4. Spodziewane wyniki: wstępna analiza zebranego już materiału w postaci kartotek i nadesłanych już ankiet wskazuje na pozytywny ocenę przygotowania, jakie powiernicy rodzin otrzymali poprzez podyplomowe studia rodziny. Powiernicy rodzin nie tylko pracują w duszpasterstwie rodzin, ale równie w szkołach jako nauczyciele przygotowania do życia w rodzinie, a także jako mediatorzy sądowi. Zebrany materiał stanowić będzie też pomoc dla powstałego na naszym wydziale kierunku „nauki o rodzinie”.Bibliografia:


uwaga - może się dość długo ładować


Doktoranci pod opieką naukową pracownikadr oraz mgr lic. kan. Natalia Ruman

Temat: Odwiedziny grobu i cmentarza w procesie wychodzenia z żałoby i dojrzewania wiary na podstawie wypowiedzi katolików i ewangelików

Praca doktorska zawiera cztery rozdziały: I. Charakterystyka wyznaniowa badanego terenu – Ziemia Pszczyńska – przedstawiona jest liturgia pogrzebowa kościoła rzymskokatolickiego oraz ewangelicko-augsburskiego, statystyka grobowych epitafiów z cmentarzy rożnych wyznań oraz dokumenty i wypowiedzi przedstawicieli kościołów dotyczące grobów, cmentarzy i żałoby; II. Psychologiczne znaczenie grobu i cmentarza w procesie wychodzenia z żałoby – ujęte są różnorodne koncepcje dotyczące tego procesu i jego uwarunkowania; III. Zagadnienia metodologiczne badań własnych – zostanie opracowany kwestionariusz na temat przeżywania śmierci bliskiej osoby, zawierający zdania zamknięte – sformułowania osób, które wypełniały ankiety pilotażowe oraz zdania otwarte – do głębszej analizy problematyki. W badaniach uczestniczyć będzie minimum pięćset osób; IV. Wyniki badań własnych – wnioski pastoralne.


ks. mgr lic. kan. Jarosław Ogrodniczak

Temat: Udział w małżeńskich rekolekcjach zamkniętych a wspólnota małżeńska

O ile rekolekcje zamknięte są czymś normalnym, jakby oczywistym, dla duchownych czy osób konsekrowanych o tyle dla małżonków nie należą one do normalnego zwyczaju czy rytmu życia rodziny katolickiej i stosunkowo rzadko sama idea pojawia się na horyzoncie życia w tym powołaniu. Tymczasem wiele doświadczeń z rekolekcji zamkniętych dla małżeństw (szczególnie związanych z Ruchem Domowego Kościoła) pokazuje znaczący ich wpływ na tworzenie wspólnoty małżeńskiej. Podjęty temat ma za zadanie zbadanie tego wpływu przez porównanie małżeństw, które uczestniczą w takich rekolekcjach z tymi, które w nich nie uczestniczą. Praca ta może się przyczynić do wzrostu świadomości potrzeby udziału w tego typu rekolekcjach oraz przyczynić się do popularyzacji takiej formy doskonalenia życia chrześcijańskiego.