Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

05 październik od 0900
Wydziałowa inauguracja roku akademickiego

09 październik
Ogólnouczelniana inauguracja roku akademickiego

17 październik od 1400
Rada Wydziału Teologicznego UŚ

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji:

ks. M. Basiuk: 25.09., 9.30-11.00

ks. B. Biela: 22.09 godz. 10.00-11.30; 28.09, godz. 12.00-13.30

ks. I. Celary: 21.09; 28.09 - godz. 11.00-12.30

ks. J. Kempa: 28.09 g. 9.00-10.30 Sala 304/4

ks. A. Malina: 28.09.2017: godz. 16.00-17.00

ks. W. Surmiak: 19 września, 8.00-9.30

ks. L. Szewczyk: 27.09., godz. 9.30-11.00

ks. A. Uciecha: 22.09. (pt) 15.00-16.30; 29.09. (pt) 15.00-16.30

B. Urbanek: 22.09 pt 11:00-12:30

ks. A. Żądło: piątek 22.IX godz. 11.00-13.00

E. Szwarczyńska: w sesji poprawkowej: poniedziałki (godz. 9.45-11.15)

ks. M. Moj: Egzamin poprawkowy z Pisma Janowych - teologia zaoczna rok III - sobota, 23.09.2017 r. w sali 205/3 o godz. 9:00

ks. P. Sawa: piątek, 22.09, godz. 11.00-12.30

M. Kozubek: 19.09 godz. 11:00-14:00 i 25.09 godz. 11:00-12:30

ks. D. Bednarski: 19 września, 14.00-15.30

ks. B. Kuźnik: 21.09; 29.09 godz. 13.00 - 13.45

M. Czarnuch: w sesji poprawkowej: 22.09.2017 (piątek): godz. 15:00-16:30.

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

Ks. dr hab. Antoni Bartoszek, prof. UŚ



kierownik Katedry Nauk o Rodzinie

(adiunkt, wymiar etatu: 1, na WTL UŚ od 1.10.2001)


Kontakt:

⇒ terminy konsultacji: czwartek, godz. 11.30-13.00; dyżur dziekański: środa, godz. 11.30-13.00 (gabinet dziekana), sala: 204/2

⇒ adres e-mail [kliknij]

USOSweb


Biogram:

Antoni

BARTOSZEK Antoni – ur. 1968r. w Rudzie Śląskiej; prezbiter archidiecezji katowickiej, teolog moralista.

W latach 1986-1992 studia w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach, zwieńczone pracą magisterską; w 1995r. – licencjat z teologii w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W latach 1995-1999 studia doktoranckie w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim zakończone obroną rozprawy Moralne aspekty opieki paliatywnej w świetle posoborowego nauczania Kościoła napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Janusza Nagórnego (17.05.1999). 16.02.2010 – habilitacja na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy Seksualność osób niepełnosprawnych. Studium teologicznomoralne. 

W latach 1992-1995 wikariusz w parafii św. Anny w Katowicach Janowie. W latach 1999-2001 wikariusz w parafii Przemienienia Pańskiego w Katowicach, a także posługa wolontariusza w Katolickim Telefonie Zaufania w Katowicach. Od 2001 r. – adiunkt w Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (najpierw w Katedrze Psychologii Religii, Pedagogiki oraz Katolickiej Nauki Społecznej, następnie w Zakładzie Teologii Moralnej i Duchowości), od 2010 r. kierownik Zakładu Nauk o Rodzinie. Także od 2001 – kapelan w Ośrodku dla Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej.

Autor trzech książek: Człowiek w obliczu cierpienia i umierania. Moralne aspekty opieki paliatywnej, Katowice 2000; Telefon zaufania w służbie człowiekowi i społeczeństwu, Katowice 2003; Seksualność osób niepełnosprawnych. Studium teologicznomoralne, Katowice 2009; redaktor książek: Modlitwa – praca – służba chorym. W 20 lat po pobycie Ojca Świętego Jana II w Katowicach, Katowice-Piekary Śląskie 2003; (wraz z D. Sitko) Osoby niepełnosprawne w życiu społeczeństwa i Kościoła, Katowice-Ruda Śląska 2003; W poszukiwaniu sensu cierpienia. Dialog interdyscyplinarny, Katowice 2006

 

Kierunki badań: teologia moralna społeczna, bioetyka, moralny wymiar cierpienia, niepełnosprawności, etyka seksualna, nauki o rodzinie


Działalność:

⇒ funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Dziekan Wydziału Teologicznego UŚ,



USOSweb


Badania:


Pracownik uczestniczy w programie badawczym Zakładu.

Ponadto:

temat zakończony w roku: 2010

temat projektu badawczego (badania statutowe):

Osobowy potencjał małżeństwa i rodziny w kontekście współczesnych przemian


PSP: 1S-1110-006-1-02

opis projektu:





Bibliografia:


uwaga - może się dość długo ładować

Zorganizowane lub współorganizowane sympozja:


Wiara i miłość wobec «bólu duszy» – znaczenie duchowości w opiece nad chorym oraz w doświadczeniu choroby. 30 lat listu apostolskiego Salvifici doloris Jana Pawła II

Katowice (WTL UŚ), 18 lutego 2014






„Starość – nie radość?” Aktywność Osób Starszych i Solidarność Międzypokoleniowa

Katowice (WTL UŚ), 22-23 października 2012






Osoby niepełnosprawne a życie małżeńsko-rodzinne

Katowice (WTL UŚ), 30 listopada 2011


Dnia 30 listopada 2011 r. w Miejskim Centrum Kultury im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa Osoby niepełnosprawne a życie małżeńsko-rodzinne zorganizowana przez Zakład Nauk o Rodzinie Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego oraz Caritas Archidiecezji Katowickiej, Ośrodek dla Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa.


Rozpoczęcie o godzinie 930.

Dla zainteresowanych udział w konferencji będzie potwierdzony certyfikatem.

PROGRAM:

9.30-9.50

Otwarcie: inż. Grażyna Dziedzic, prezydent Miasta Ruda Śląska

Słowo wstępne:

ks. dr hab. Andrzej Żądło, prof. UŚ, dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego

ks. dr Krzysztof Bąk, dyrektor Caritas Archidiecezji Katowickiej

950- 1115 SESJA I:

DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE RODZĄCE SIĘ W RODZINIE

prowadzenie dr Marek Wojtowicz, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wykluczenie osób z zespołem Downa w kontekście poradnictwa genetycznego i badań prenatalnych - prof. zw. dr hab. Jan Holeksa, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Protokół z Groningen. Nowe oblicze eugeniki - ks. dr Witold Kania, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Zaburzenia relacji wewnątrzrodzinnych w kontekście pojawienia się osoby niepełnosprawnej - dr Małgorzata Duda, mgr Katarzyna Kutek-Sładek, Uniwersytet Papieski Jana Pawła lI w Krakowie

Dyskusja

1115-1130 Przerwa

1130- 1300 Sesja II:

OSOBA NIEPEŁNOSPRAWNA ZAKŁADAJĄCA RODZINĘ

prowadzenie dr Weronika Juroszek, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Aktywność zawodowa jako element przygotowania do życia małżeńsko-rodzinnego osób niepełnosprawnych - dr hab. Wojciech Otrębski, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Małżeństwo czy celibat osób z niepełnosprawnością intelektualną. Odpowiedzialny wybór - dr Danuta Wolska, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Towarzyszenie małżeństwom i rodzinom osób niepełnosprawnych - ks. dr hab. Antoni Bartoszek, Uniwersytet Śląski w Katowicach Dyskusja

Słowo kończące: mgr Dariusz Sitko, dyrektor Ośrodka dla Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa w Rudzie Śląskiej




XX Piekarskie Sympozjum Naukowe: Piękno życia rodzinnego. W 30. rocznicę ogłoszenia adhortacji Familiaris consortio bł. Jana Pawła II

Katowice (WTL UŚ), 27-28 maja 2011


W dniach 27-28 maja 2011 roku odbyło się XX Piekarskie Sympozjum Naukowe: Piękno życia rodzinnego. W 30. rocznicę ogłoszenia adhortacji Familiaris consortio bł. Jana Pawła II zorganizowane przez Zakład Nauk o Rodzinie Wydziału Teologicznego UŚ w Katowicach i Prezydenta Miasta Piekary Śląskie.


XX Piekarskie Sympozjum Naukowe

PIĘKNO ŻYCIA RODZINNEGO

W 30. rocznicę ogłoszenia adhortacji Familiaris consortio bł. Jana Pawła II

27.-28.05.2011

Organizatorzy:

Wydział Teologiczny UŚ w Katowicach (Zakład Nauk o Rodzinie), Prezydent Miasta Piekary Śląskie

Program:

DZIEŃ I – 27 maja 2011 r. (piątek)

Katowice, Aula Wydziału Teologicznego UŚ w Katowicach (ul. Jordana 18)

Sesja I - godz.12.00-13.30

MĘŻCZYZNA – KOBIETA – MAŁŻEŃSTWO

Słowo wstępne:

ks. dr hab. Andrzej Żądło, prof. UŚ – dziekan Wydziału Teologicznego UŚ

Prowadzenie:

ks. dr hab. Antoni Bartoszek, Wydział Teologiczny UŚ

Chrześcijańska koncepcja męskości

- dr Marek Wójtowicz, Wydział Teologiczny UŚ

Oswoić kobiecość

- dr Ida Szwed, Instytut Psychologii UŚ

Piękno życia seksualnego w małżeństwie

- o. dr Ksawery Knotz, duszpasterz małżeństw

Dyskusja

Sesja II – godz. 17.00

JAN PAWEŁ II O RODZINIE - dyskusja panelowa

- z udziałem współpracowników Jana Pawła II: abp. Szczepana Wesołego wieloletniego opiekuna Polaków na emigracji oraz ks. prałata Stefana Wylężka, wieloletniego przewodniczącego Fundacji Jana Pawła II.

Prowadzenie:

ks. kanonik Paweł Buchta, proboszcz parafii Św. Ap. Piotra i Pawła w Katowicach

ks. kanonik Krystian Kukowka, dyrektor Księgarni św. Jacka

„SANTO SUBITO” – koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” w hołdzie Janowi Pawłowi II z okazji beatyfikacji, katedra Chrystusa Króla w Katowicach – godz. 19.30

Towarzyszące wydarzenia kulturalne:

VII Kiermasz Wydawców Katolickich w Katowicach – Katowicki Ogród Literacki

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego, Katowice ul. Jordana 18.

27 maja 2011 r. - 09.00 - 19.00

28 maja 2011 r. - 09.00 - 18.00

DZIEŃ II 28.05.2011 (sobota)

Piekary Śląskie

9.00 Msza św. w Bazylice pw. NMP i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich

Obrady konferencyjne – Miejski Dom Kultury (ul. Bytomska 73)

10.00-10.20

Otwarcie: mgr inż. Stanisław Korfanty, Prezydent Miasta Piekary Śląskie

Słowo wstępne: Abp dr Damian Zimoń, Metropolita Katowicki

10.20-11.30

Sesja I PIĘKNO RODZINY – ZAGROŻONE

Małżeństwo i rodzina w zderzeniu z gender

- ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec, Instytut Nauk o Rodzinie – Uniwersytet Opolski

Między etyką i moralnością, czyli rodzina polska na rozdrożu

dr hab. Ewa Budzyńska, prof. UŚ, Wydział Nauk Społecznych – Uniwersytet Śląski

Dyskusja

Lunch: 11.30-12.00

12.00-13.30

Sesja II PIĘKNO RODZINY – NA NOWO ROZPOZNANE

Piękno małżeństwa w kontekście współczesnych przemian

ks. prof. Livio Melina, Dyrektor Instytutu Jana Pawła II Studiów nad Małżeństwem i Rodziną w Rzymie

Duszpasterska odpowiedź Kościoła na Familiaris consortio

bp dr Grzegorz Kaszak – ordynariusz sosnowiecki

Dyskusja

Prowadzenie sesji naukowych:

ks. dr Arkadiusz Wuwer, Wydział Teologiczny UŚ

13.30-14.45

Podsumowania i podziękowania:

ks. dr hab. Andrzej Żądło, prof. UŚ – dziekan Wydziału Teologicznego UŚ

Towarzyszące wydarzenia kulturalne:

Wystawa fotografii Artura Ślęzaka „Piękno życia rodzinnego”




W poszukiwaniu sensu cierpienia. Interdyscyplinarny dialog w pierwszą rocznicę śmierci Jana Pawła II

Katowice (WTL UŚ), 3 kwietnia 2006


W dniu 3.04.2006 w auli Wydziału Teologicznego UŚ odbyło się sympozjum W poszukiwaniu sensu cierpienia. Interdyscyplinarny dialog w pierwszą rocznicę śmierci Jana Pawła II zorganizowane przez Zakład Teologii Moralnej i Duchowości Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskie-go w Katowicach oraz Zakład Medycyny i Opieki Paliatywnej Wydziału Opieki Zdrowotnej Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach.

Program sympozjum
Fotoreportaż z sesji





Pomaganie w chrześcijańskiej teorii i praktyce

Katowice (WTL UŚ), 30 września - 1 października 2005


W dniach 30.09-1.10 na Wydziale Teologicznym UŚ w Katowicach odbyła się konferencja naukowa Pomaganie w chrześcijańskiej teorii i praktyce, zorganizowana przez Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich – Oddział w Katowicach, Wydział Teologiczny UŚ w Katowicach oraz Katolicki Telefon Zaufania w Katowicach. Szczegółowy program





Osoby niepełnosprawne w życiu Kościoła i społeczeństwa

Ruda Śląska, 10 grudnia 2003


W dniu 10 grudnia 2003 roku odbyło się w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu sympozjum "Osoby niepełnosprawne w życiu Kościoła i społeczeństwa" zorganizowane przez Wydział Teologiczny UŚ. Szczegółowe informacje







Doktoranci pod opieką naukową pracownika



dr Aleksandra Kłos-Skrzypczak

Temat: Obrona wartości rodziny w antropologiczno-moralnej argumentacji czasopisma First Things

Rozprawa doktorska opierać się będzie wyłącznie na amerykańskich wydaniach czasopisma FirstThingsw lata 1990-2012. Praca przedstawiać będzie argumenty antropologiczno-teologiczne oraz społeczne dotyczące świętości życia na podstawie artykułów zawartych w czasopiśmie First Things. Główne tematy dotyczyć będą obrony życia nienarodzonych, postawy pro-life oraz problemu eutanazji i zostaną skonfrontowane z działalnością prezydentów Stanów Zjednoczonych począwszy od Georga H. W. Busha, a na Baracku Obamie kończąc. Rozprawa poruszać będzie również tematykę jedności i świętości sakramentu małżeństwa oraz sprzeciwu wobec związków homoseksualnych w oparciu o zgromadzony w First Things materiał. Część rozprawy zostanie poświęcona tematyce wartości rodziny z perspektywy antropologiczno-teologicznej oraz moralnej. Kluczowe kwestie dotyczyć będą pomocy socjalnej, dostępu do edukacji, równości społecznej, pomocy samotnym matkom oraz służbie zdrowia.


mgr lic. kan. Ewa Szwarczyńska

Temat: Genderyzm jako wyzwanie moralne wobec rodziny w świetle personalizmu chrześcijańskiego

Celem rozprawy doktorskiej będzie ukazanie wyzwań moralnych jakie stawia przed rodziną genderyzm oraz próba odpowiedzi na te wyzwania w świetle personalizmu chrześcijańskiego. Genderowa perspektywa postrzegania rodziny jest typowa dla ponowoczesnej wizji rzeczywistości, dlatego zostanie ona zanalizowana w tymże kontekście. W planowanej rozprawie zamierza się przeprowadzić konstruktywną krytykę założeń antropologicznych ideologii gender. Ukazane zostaną faktyczne problemy, które stanowiły punkt wyjścia dla genderyzmu, jak i działania oraz założenia niosące negatywne konsekwencje dla współczesnej rodziny, a więc dla całego społeczeństwa. W pracy doktorskiej zamierza się odpowiedzieć na rzeczywiste problemy rodziny, które są dostrzegane przez przedstawicieli genderyzmu (takie jak kwestia wychodzenia kobiet na rynek pracy i wynikające z tego trudności w pełnieniu ról rodzinnych i zawodowych). Próbą rozwiązania – wynikających z przemian rzeczywistości społecznej – problemów życia rodzinnego może być koncepcja partnerskich relacji członków rodziny. Dlatego w celu odpowiedzi na niektóre problemy dostrzegane przez przedstawicieli genderyzmu, autorka zamierza poddać analizie także kwestię partnerstwa w życiu małżeńsko-rodzinnym z perspektywy personalizmu chrześcijańskiego i odpowiedzieć, czy wpisuje się ono w chrześcijańską wizję małżeństwa i rodziny.


mgr lic. kan. Sylwia Kempys

Temat: Wartość ludzkiego życia w świetle twórczości Wandy Półtawskiej

Wiele współczesnych problemów i nadużyć moralnych wypływa z braku szacunku wobec wartości życia i kwestionowania godności osoby. Obrończynią tychże wartości jest w ostatnich latach Wanda Półtawska – doktor nauk medycznych, specjalista w dziedzinie psychiatrii i członek Papieskiej Rady ds. Rodziny. W swojej wieloletniej pracy medycznej, duszpasterskiej i naukowej starała się podkreślać wartość i świętość ludzkiego życia i ciała. Planowane badania naukowe będą miały na celu analizę i syntezę twórczości Wandy Półtawskiej pod kątem tych fundamentalnych prawd dotyczących wartości życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Zostanie również podjęta próba skonfrontowania tych treści, z postawami i aktami zwracającymi się przeciwko ludzkiemu życiu.