Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

Ks. prof. dr hab. Jerzy Myszorkierownik Katedry Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła

(profesor zwyczajny, wymiar etatu: 1, na WTL UŚ od 1.09.2001)


Kontakt:

⇒ terminy konsultacji: czwartek, godz. 13.00-14.00, sala: 303/4

⇒ adres e-mail [kliknij]

USOSweb


Biogram:

Jerzy Myszor

Ks. Jerzy Myszor (ur. 1950), absolwent Wydziału Teologicznego PAT. Praca doktorska nt. „Duszpasterstwo parafialne na Górnym Śląsku w latach 1821-1914” (obrona 1985) napisana została pod kierunkiem ks. prof. Bolesława Kumora; prefekt i wykładowca w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach (1982-1985); dyrektor Muzeum i Archiwum Diecezjalnego w Katowicach (1983-1989). Doktorat z teologii uzyskany na Wydziale Teologicznym w Krakowie (PAT) nostryfikował na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W latach 1989-1990 przebywał na stypendium naukowym fundowanym przez Wydział Teologiczny w Paderborn. W 1992 roku na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego uzyskał stopień doktora habilitowanego pracy nt. „Stosunki Kościół - Państwo okupacyjne w diecezji katowickiej w latach 1939-1945”.
Od 1982 roku wykładał historię Kościoła w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach, 1 października 1992 został powołany na stanowisko adiunkta przy katedrze Historii Kościoła w Czasach Najnowszych na Wydziale Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych ATK w Warszawie. Z dniem 1 czerwca 1996 został powołany na kierownika Katedry Historii Powszechnej Europy Środkowo–Wschodniej. 21 czerwca 1996 został mianowany profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych ATK. W latach 1995–1999 był prodziekanem Wydziału Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych Akademii Teologii Katolickiej. W 2000 roku otrzymał tytuł profesora w dziedzinie nauk humanistycznych; profesor zwyczajny.
Główne zainteresowania badawcze:
Stosunki Kościół – Państwo w wiekach od XVIII do XX na styku polsko-niemieckim w regionie śląskim; przenikanie wpływów polskich i niemieckich na polu narodowościowym, etnicznym i religijnym. Relacje Kościół – Państwo na Górnym Śląsku w okresie Polski Ludowej.
Pełnił funkcje:
Członek prezydium Polsko - Niemieckiej Komisji Podręcznikowej (UNESCO) – (1995- 2006); Komisji Historycznej przy konferencji Episkopatu Polski ( 2007-2008); członek założyciel (zwyczajny) towarzystwa naukowego „Societas Scientiis Favendis Silesiae Superioris” z siedzibą w Katowicach; redaktor naczelny Śląskich Studiów Historyczno – Teologicznych (2000-2010).
Obecnie pełni funkcje:
Członek Polskiego Towarzystwa Teologicznego od 1984; Rady Naukowej Śląskich Studiów Historyczno – Teologicznych, od 2010, redaktor serii: Źródła do dziejów Kościoła Katolickiego na Górnym Śląsku; członek Redakcji Polskiego Słownika Biograficznego; Konsultor Komisji Nauki Wiary KEP (Sekcja Nauk Historycznych). Kierownik Zakładu Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Wypromował 16 doktorów, 2 przewody otwarte.


www.encyklo.pl
www.silesia.edu.pl/slask


Działalność:

⇒ funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Kierownik Katedry Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła, redaktor serii Biblioteka Teologiczna, członek Rady Naukowej Śląskich Studiów Historyczno-TeologicznychUSOSweb


Badania:


Pracownik uczestniczy w programie badawczym Katedry.

Ponadto:

temat zakończony w roku: 2009

temat projektu badawczego (badania statutowe):

Kościół katolicki na Górnym Śląsku w okresie PRL


PSP: BS-11-3500-002-08

opis projektu:

Bibliografia:


uwaga - może się dość długo ładować

Zorganizowane lub współorganizowane sympozja:


Biskup August Hlond i jego diecezja

Katowice (WTL UŚ), 7 listopada 2012


Represje wobec żeńskich zgromadzeń zakonnych w PRL" i wystawa „Trudne lata – Wielkie dni. Zakony żeńskie w PRL

Katowice (WTL UŚ), 15 marca 2012


15 marca 2012 r. w gmachu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się [b]sesja naukowa [i]Represje wobec żeńskich zgromadzeń zakonnych w PRL[/i][/b], zorganizowana przez Wydział Teologiczny UŚ oraz katowicki oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Fotoreportaż


Program sesji:

ks. prof. Jerzy Myszor – Życie zakonne w koncepcjach politycznych od końca XVIII do końca XX wieku

dr hab. Agata Mirek – Żeńskie Zgromadzenia w PRL - stan badań i perspektywy badawcze

s. Karina Domagała – Represje władz komunistycznych wobec jadwiżanek Prowincji Katowickiej

dr Adam Dziurok (OBEP Katowice) – Akcja „X2” na terenie województwa stalinogrodzkiego

dr Jacek Żurek – Państwo wobec placówek opiekuńczych i wychowawczych żeńskich zgromadzeń zakonnych po 1956 r.

Konferencji towarzyszyć będzie otwarcie wystawy „Trudne lata – Wielkie dni. Zakony żeńskie w PRL” przygotowanej przez Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Konferencję Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce oraz Oddział IPN w Katowicach.

Ekspozycja została przygotowana przez Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach oraz Biuro Historyczne przy Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce.

Wystawa przybliża politykę wyznaniową władz Polski Ludowej wobec żeńskich wspólnot zakonnych w latach 1945–1989. Ukazuje represyjne działania komunistycznych władz i spychanie sióstr zakonnych na margines życia społecznego, a także zmagania zakonnic z ówczesną rzeczywistością, ich codzienne życie i pracę oraz zaangażowanie w wielkie wydarzenia z życia Kościoła i narodu. Nie jest ona kalendarium życia zakonnego, chronologiczny układ spełnia rolę symboliczną.

Na 25 planszach zaprezentowano dokumenty i fotografie ze zbiorów 19 archiwów żeńskich wspólnot zakonnych oraz Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej i Archiwum Akt Nowych. Scenariusz wystawy przygotowały dr hab. Agata Mirek (KUL) i dr Łucja Marek (IPN Katowice) w konsultacji z dr. Adamem Dziurokiem (IPN Katowice). Materiały archiwalne zebrały i udostępniły siostry prowadzące badania naukowe nad żeńskim ruchem zakonnym w Polsce: s. Agnieszka Skrzypek (służebniczka dębicka), s. Alma Kotowska (urszulanka UR), s. Amata Kupka (siostra de Notre Dame), s. Danuta Kozieł (nazaretanka), s. Edyta Kołtun (marianka), s. Immakulata Karska (kanoniczka), s. Jadwiga Kurczewska (sercanaka), s. Jadwiga Kisielewska (siostra miłosierdzia), s. Józefa Wątroba (siostra miłosierdzia), s. Karina Domagała (jadwiżanka), s. Małgorzata Krupecka (urszulanka SJK), s. Maria Nikiel (elżbietanka), s. Marta Komorska (służebniczka starowiejska), s. Natana Bańczyk (boromeuszka), s. Rut Wosiek (franciszkanka z Lasek), s. Teresa Górska (nazaretanka), s. Teresa Maliniak (bazylianka), s. Venerabilis Guzy (służebniczka śląska), s. Wenancja Jednac (siostra Opatrzności Bożej), s. Zyta Maćkiewicz (niepokalanka).

Wystawa będzie prezentowana do końca marca br.
Historia monastycyzmu orientalnego. W 70 rocznicę śmierci ks. dr. Stefana Siwca

Katowice (WTL UŚ), 8 listopada 2011


Dnia 8 listopada 2011 na Wydziale Teologicznym UŚ odbyło się [b]sympozjum [i]Historia monastycyzmu orientalnego. W 70 rocznicę śmierci ks. dr. Stefana Siwca (1863-1941)[/i][/b], zorganizowane przez Zakład Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła w sali 302 Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Szczegółowy program
Fotoreportaż

Sesja promocyjna

Katowice (WTL UŚ), 13 października 2011


W związku z ukazaniem się nowych publikacji (ks. Jerzy Myszor, [i]Duchowieństwo katolickie na Śląsku 1742-1914[/i], Katowice 2011, ks. Damian Bednarski, [i]Bractwa pobożne, stowarzyszenia i ruchy kościelne w diecezji katowickiej (1945-1989)[/i], Katowice 2011, Anita Palimąka, [i]Zmiana sytuacji prawnej Żydów w Królestwie Polskim do 1862 roku[/i], Katowice 2011 (e-book))[b] Zakład Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zorganizował w dniu 13 października 2011 sesję naukową – promocyjną[/b]. Fotoreportaż


Program

14:00 Powitanie i rozpoczęcie – ks. prof. Jerzy Myszor

14:10 Polityka Prus wobec Kościoła katolickiego w XVIII i XIX wieku - ks. bp prof. dr hab. Jan Kopiec

14:40 Diecezja wrocławska w okresie rządów kard. Georga Koppa – ks. prof. dr hab. Józef Pater

15:10 O pożytku poznawania historii – prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz
E-ncyklopedia: prawie wszystko o Archidiecezji Katowickiej

Katowice (WTL UŚ), 28 maja 2010


Dnia 28 maja 2010 na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się sesja popularnonaukowa E-ncyklopedia: prawie wszystko o Archidiecezji Katowickiej zorganizowana przez Zakład Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła Wydziału Teologicznego UŚ. Adres e-ncyklopedii: http://www.encyklo.pl
  Fotoreportaż


Program sesji:

 • Ks. prof. Jerzy Myszor: Koncepcja Encyklopedii Historii Kościoła na Śląsku (refleksje po 7 latach edycji)
 • Kamil Gałuszka: Prezentacja Encyklopedii
 • Ewa Kustra, Wikifikacja wiedzy i sharism w erze Web 2.0. Encyklopedia Historii Kościoła na Śląsku wobec współczesnych tendencji w kulturze medialnej
 • Adrian Blondzik: Doświadczenia z Wikipedii, szanse i zagrożenia
 • Ks. dr Damian Bednarski: Prawa autorskie i licencje
 • Mgr Krzysztof Kanclerz: Rozwój encyklopedii i jego granice
 • Dyskusja
Edmund Bojanowski, Dziennik 1853-1871

Katowice (WTL UŚ), 17 marca 2010


Dnia 17 marca 2010 w Auli gmachu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się sesja prezentująca publikację: Edmund Bojanowski, Dziennik 1853-1871 zorganizowana przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego, Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej, Bibliotekę Teologiczną. Fotoreportaż


Moderator sesji: ks. prof. dr hab. Jerzy Myszor

Program:

s. Dąbrówka Augustyn: Życie bł. Edmunda Bojanowskiego

prof. Leonard Smołka: Dziennik 1853-1871

ks. inf. Paweł Pyrchała: Początki obecności sióstr służebniczek w Skrzyszowie

ks. dr Franciszek Koenig: Dziennik świadectwem bogatej duchowości bł. Edmunda Bojanowskiego

ks. dr Henryk Olszar: Błogosławiony Edmund Bojanowski w opinii Jana Pawła II

p. Jadwiga Szramiak: Bł. Edmund Bojanowski – prekursor wychowania przedszkolnego i integracji przedszkolnej na ziemiach polskich
Kościół a kultura niezależna w latach 80

Katowice (WTL UŚ), 21 stycznia 2010


Dnia 21 stycznia 2010 roku na Wydziale Teologicznym UŚ odbyła się sesja popularnonaukowa Kościół a kultura niezależna w latach 80., zorganizowana przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach, Zakład Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Muzeum Archidiecezjalne w Katowicach oraz Bibliotekę Teologiczną WTL w Katowicach.
Fotoreportaż


Program sesji popularnonaukowej

 • Prezentacja multimedialna – „Kościół a kultura niezależna w latach 80” – dr Łucja Marek
 • Panel dyskusyjny
  Moderacja: ks. prof. Jerzy Myszor
  Uczestnicy: prof. Maciej Bieniasz, prof. Kazimierz Braun, prof. Julian Gembalski, prof. Roman Kalarus, Bogusław Kierc, Andrzej Makowiecki, ks. dr Stanisław Puchała, Józef Skrzek, prof. Jerzy Wuttke

Sesji towarzyszyć będą następujące wystawy:

 • WYSTAWA ORYGINALNYCH PLAKATÓW Z LAT 80. promujących wydarzenia kulturalne, które miały miejsce w górnośląskich kościołach i instytucjach kościelnych – prezentowana na I piętrze Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach od 21 stycznia do 4 lutego 2010 r. (Plakaty pochodzą ze zbiorów Muzeum Archidiecezjalnego w Katowicach)
 • KOŚCIÓŁ NA GÓRNYM ŚLĄSKU A SZTUKA NIEZALEŻNA – wystawa fotografii, katalogów wystaw, folderów i dokumentów życia społecznego lat 80. – prezentowana na parterze Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach od 21 stycznia do 4 lutego 2010 r. (Eksponaty pochodzą ze zbiorów Muzeum Archidiecezjalnego w Katowicach oraz Biblioteki Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach)
 • WYSTAWA „KULTURA NIEZALEŻNA W KOŚCIELE W LATACH 80.” – prezentowana w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Katowicach przy ul. Pięknej 8 od 21 stycznia do 2 lutego 2010 r.
Sesja z okazji 40. rocznicy powstania Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych

Katowice (WTL UŚ), 16 maja 2008


Dnia 16 maja 2008 roku w auli Wydziału Teologicznego UŚ odbyła się sesja naukowa z okazji 40. rocznicy powstania Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych.
Fotoreportaż


Przebieg sesji:

11.00 Powitanie uczestników

11.15 Ks. prof. dr hab. Remigiusz Sobański: Początki "Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych"

11.45 Ks. prof. dr hab. Wincenty Myszor: Trudne lata osiemdziesiąte

12.15 Ks. dr Grzegorz Strzelczyk: Prezentacja multimedialna digitalizacji "Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych"

Dyskusja
Kim jestem: Polakiem, Niemcem czy Ślązakiem? - problem tożsamości i świadomości narodowej (etnicznej) mieszkańców Śląska

Katowice (WTL UŚ), 11 maja 2007


W piątek 11 maja 2007 roku w sali 202 gmachu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Jordana 18) odbyła się konferencja Kim jestem: Polakiem, Niemcem czy Ślązakiem? - problem tożsamości i świadomości narodowej (etnicznej) mieszkańców Śląska,zorganizowana przez Zakład Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła Wydziału Teologicznego UŚ, Stiftung Schlesisches Museum zu Görlitz oraz Towarzystwo Porozumienia Polsko-Niemieckiego (Münster). Fotoreportaż z konferencji

Mechanizmy, metody, skutki represji dla Kościoła Katolickiego w latach 1944/5 -1989

Katowice (WTL UŚ), 5 marca 2004


5 marca 2004 roku odbyła się konferencja zorganizowana przez KSIĘGARNIĘ ŚW. JACKA, WYDZIAŁ TEOLOGICZNY UŚ oraz GOŚCIA NIEDZIELNEGO, pt.: Mechanizmy, metody, skutki represji dla Kościoła katolickiego w Polsce w latach 1944/5 -1989 (próba syntezy) połączona z prezentacją książki: "Represje wobec duchowieństwa Kościołów chrześcijańskich w okresie stalinowskim w krajach byłego bloku wschodniego", pod redakcją ks. prof. dr. hab. Jerzego Myszora i Adama Dziuroka, wydanej nakładem Księgarni św. Jacka oraz prezentacją II tomu Leksykonu duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945- 1989 pod red. ks. prof. dr. hab. Jerzego Myszora, Warszawa 2003.


Pretekstem do dyskusji była promocja II tomu Leksykonu duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945-1989. Pomordowani - więzieni - wygnani. Red. Jerzy Myszor, Warszawa 2003 oraz publikacja materiałów międzynarodowej konferencji naukowej "Represje wobec duchowieństwa Kościołów chrześcijańskich w okresie stalinowskim" Katowice 2004, Księgarnia Św. Jacka, która odbyła się w Katowicach w listopadzie 2002 r.

W ostatnich dwóch latach, tylko w ośrodku katowickim skupionym wokół Wydziału Teologicznego US oraz Oddziału IPN powstało kilka publikacji, które poszerzają znacząco wiedzę na temat represji wobec Kościoła katolickiego w Polsce w okresie PRL. W połączeniu z wieloma publikacjami, które wprost lub pośrednio dotyczą zjawiska represji wobec Kościoła katolickiego, a ukazały się w wielu ośrodkach naukowych Polski, powstaje pytanie, czy jesteśmy już gotowi dokonać przynajmniej wstępnej syntezy.

Udział w dyskusji panelowej wzięli:
Wiesław Jan Wysocki UKSW;
Filip Musiał IPN;
Marek Lasota IPN;
Ewa Koj IPN;
Ryszard Gryz Akademia Świętokrzyska;
Jacek Żurek IPN;
Andrzej Grajewski Gośc Niedzielny;
Adam Lityński UŚ;
Adam Dziurok IPN;
Ryszard Kaczmarek UŚ;
Jerzy Myszor UŚ;
Witold Kulesza IPN;
Antoni Dudek IPN;
Jan Żaryn IPN.


Doktoranci pod opieką naukową pracownikadr Joanna Pakuza

Temat: Życie religijne i duszpasterstwo Polaków deportowanych na terytorium Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w latach 1939-1945

Celem rozprawy jest ukazanie przejawów życia religijnego Polaków, którzy m.in. w wyniku deportacji znaleźli się w latach 1939-1945 na terytorium ZSRR. Najistotniejsze jest przyjrzenie się formom prowadzenia życia wiary w wymiarze indywidualnym, ale przede wszystkim konkretnym przejawom duszpasterstwa (m.in.: duszpasterstwo wojskowe, „duszpasterstwo wędrowne”), w sytuacji znalezienia się poza oficjalnymi strukturami kościelnymi, które wówczas w ZSRR praktycznie nie istniały, i w sytuacji prześladowań. Materiał źródłowy stanowią przede wszystkim wspomnienia, listy, pamiętniki, relacje świadków.