Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

05 październik od 0900
Wydziałowa inauguracja roku akademickiego

09 październik
Ogólnouczelniana inauguracja roku akademickiego

17 październik od 1400
Rada Wydziału Teologicznego UŚ

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji:

ks. M. Basiuk: 25.09., 9.30-11.00

ks. B. Biela: 28.09, godz. 12.00-13.30

ks. I. Celary: 28.09 - godz. 11.00-12.30

ks. J. Kempa: 28.09 g. 9.00-10.30 Sala 304/4

ks. A. Malina: 28.09.2017: godz. 16.00-17.00

ks. L. Szewczyk: 27.09., godz. 9.30-11.00

ks. A. Uciecha: 29.09. (pt) 15.00-16.30

E. Szwarczyńska: w sesji poprawkowej: poniedziałki (godz. 9.45-11.15)

M. Kozubek: 25.09 godz. 11:00-12:30

L. Szymczyk: 29.IX (piątek), godz. 9.00-10.30

A. Kłos-Skrzypczak: 25.09. (poniedziałek) 10:00-11:30; 26.09. (wtorek) 15:00-17:00

ks. B. Kuźnik: 29.09 godz. 13.00-13.45

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

Ks. prof. dr hab. Wincenty Myszoremerytowany pracownik Katedry Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła

profesor zwyczajny


Kontakt:

⇒ adres e-mail [kliknij]emerytowany pracownik Katedry Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła

(profesor zwyczajny, wymiar etatu: em, na WTL UŚ od 1.01.2001)


Kontakt:

⇒ terminy konsultacji:

⇒ adres e-mail [kliknij]

USOSweb


Działalność:

⇒ funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Członek Rady Naukowej Śląskich Studiów Historyczno-TeologicznychUSOSweb


Badania:


Pracownik uczestniczy w programie badawczym Zakładu.

Ponadto:

temat zakończony w roku: 2010

temat projektu badawczego (badania statutowe):

Ortodoksja i heterodoksja w II i III wieku. Biblioteka z Nag Hammadi. Kodeksy III, IV, V, VI. Wstęp, przekład, komentarz


PSP: 1S-1109-006-1-02

opis projektu:

Bibliografia:


uwaga - może się dość długo ładować


Doktoranci pod opieką naukową pracownikamgr lic. kan. Ludmiła Lach-Bartlik

Temat: Ecclesia w Expositio in Canticum Canticorum Apponiusza

Materiałem źródłowym rozprawy jest Komentarz do Pieśni nad pieśniami Apponiusza (IV/V w.). Celem jest przeanalizowanie w jaki sposób Apponiusz, komentując tekst Pieśni nad pieśniami odnosi biblijne treści do Chrystusa i Kościoła, a następnie przedstawienie wyników badań. Omówione zostaną zagadnienia takie jak: natura Kościoła, jego wewnętrzna struktura, przynależność i trwanie w Kościele, zadania członków Kościoła, jego symbole i przymioty, relacje pomiędzy Chrystusem a Kościołem i Kościołem a światem, Kościół jako oblubienica Chrystusa oraz Ciało Chrystusa. Badania zostaną przeprowadzone w oparciu o metody historyczne oraz egzegetyczne, wyniki przedstawimy w sposób syntetyczny.


mgr Przemysław Piwowarczyk

Temat: Organizacja grup gnostyckich między II a IV wiekiem nowej ery

Projekt roprawy doktorskiej przewiduje badanie źródeł pośrednich (polemistów gnostyckich: Ireneusza, Tertuliana, Hipolita Rzymskiego i Epifania) oraz pism gnostyckich, przede wszystkim biblioteki z Nag Hammadi. Praca ta winna wyjaśnić problem, ewentualnie rozwiązać zagadnienie wyłaniania i wyodrębniania grup gnostyckich („heretyckich”) z oficjalnego Kościoła w trakcie precyzowania jego ortotodsji i granic organizacyjnych, bądź też hipotezy pozostawania tych ugrupowań religijnych w ramach szkół teologicznych wewnątrz Kościoła.
Otwarcie przewodu na Wydziale Nauk Społecznych UŚ, 21.06.2011 promotor Wincenty Myszor, prof. dr hab. Ewa Wipszycka-Brawo (drugi promotor w Academia Artes Liberales).


mgr Agata Sowińska

Temat: Hermetyzm w łacińskiej historii myśli w okresie średniowieczie i renesansu

Projekt pracy doktorskiej na Wydziale Filologicznym UŚ przewiduje badania wpływu antycznego hermetyzmu, recepcji pism hermetycznych w okresie średniowiecza i renesansu, w akademickim nauczaniu na europejskich uniwersytetach, w tym szczególnie w Krakowie. Opracowanie przeduje jako aneks wydanie niektórych łacińskich pism hermetycznych, rękopisów przechowywanych w Bibliotece Jagiellońskich oraz innych bibliotekach polskich. Konsultacja prowadzona jest na Wydziale Teologicznym między innymi z racji zbioru Corpus Christianorum w Bibliotece Teologicznej oraz specjalistycznych opracowań hermetyzmu, gnostycyzmu i średniowiecznego dualizmu.
Konsultacja prowadzona na studiach doktorskich Wydziału Filologicznego UŚ (przed otwarciem przewodu i powołaniem promotora).