Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

Ks. dr hab. Henryk Olszarpracownik Katedry Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła

(adiunkt, wymiar etatu: 1, na WTL UŚ od 1.10.2001)


Kontakt:

⇒ terminy konsultacji: czwartek, godz. 12.15-13.45, sala: 303/4

⇒ adres e-mail [kliknij]

USOSweb


Biogram:

Henryk Olszar

Urodził się 29 kwietnia 1957 roku w Gorzycach Śląskich w rodzinie górnika Franciszka Olszara i Alojzji z domu Ganita. Od 1972 roku uczęszczał do I Liceum Ogólnokształcącego im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim, gdzie 28 maja 1976 roku otrzymał świadectwo dojrzałości. W latach 1976-1983 odbył studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie. W roku akademickim 1979-1980 przebywał na stażu pracy w gospodarstwie rolnym przy Domu Rekolekcyjnym w Kokoszycach. Pracę magisterską: "Z dziejów gmachu Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach w latach 1935-1980" obronił na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie w 1982 roku.

Święcenia kapłańskie przyjął 31 marca 1983 z rąk bpa Herberta Bednorza w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Pracował jako wikariusz i katecheta w Bielsku-Białej (parafia Trójcy Świętej – 1983-1985 i parafii św. Maksymiliana Kolbe – 1985-1987), Chorzowie (parafia św. Marii Magdaleny – 1983-1984), Katowicach (parafia Opatrzności Bożej na Zawodziu – 1984-1985, parafii Najświętszych Imion Jezusa i Maryi w Brynowie – 1993-1995 i św. Józefa Robotnika w Józefowcu - 1997-2001) i Tychach Czułowie (parafia Krzyża Świętego 1995-1997).

W latach 1983-1987 studiował w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (punkt konsultacyjny w Katowicach), uzyskując 18 maja 1987 roku dyplom magistra teologii w zakresie teologii praktycznej, po przedstawieniu pracy na temat: "Szkoły mieszczące się w budynku Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach i ich rozwój w latach 1935-1980". Następnie w latach 1987-1993 odbył studia specjalistyczne na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Pracę doktorską pod tytułem: "Duchowieństwo katolickie diecezji śląskiej (katowickiej) w Drugiej Rzeczypospolitej" obronił w Lublinie 13 listopada 1997. Promotorem pracy był ks. prof. dr hab. Zygmunt Zieliński.

Od 1 października 2001 roku jest zatrudniony na stanowisku adiunkta na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zasiadał w Senacie UŚ w kadencji 2001-2005.

Działalność poza Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego: 1. Współpraca z postulatorem krajowym w procesie kanonizacyjnym 108 Błogosławionych Męczenników Kościoła w Polsce z okresu II wojny światowej. 2. Praca w Komisjach Historycznych w procesach beatyfikacyjnych: S. M. Dulcissimy Hoffann SMI i ks. Jana Machy. 3. Sekretarzowanie w Komisji ds. Duchowieństwa II Synodu Archidiecezji Katowickiej. 4. Kierowanie Duszpasterstwem Bibliotekarzy Archidiecezji Katowickiej. 5. Praca w Zespole ds. Przygotowania Obchodów 90. Rocznicy Ustanowienia Diecezji Katowickiej. 6. Praca w Komisji Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach. 7. Współpraca z Akademią Morawskich Wrót w Gminach: Godów-Gorzyce-Krzyżanowice. 8. Współpraca z miesięcznikiem „U Nas” w Gminie Gorzyce. 9. Członkostwo w Kapitule Nagrody im. Wojciecha Korfantego przy Związku Górnośląskim w Katowicach. 10. Członkostwo w Polskim Towarzystwie Teologicznym - Sekcja Historii Kościoła.


Działalność:USOSweb


Badania:


Pracownik uczestniczy w programie badawczym Katedry.

Ponadto:

temat projektu badawczego (badania indywidualne):

1. Inwigilacja duchowieństwa diecezji katowickiej w PRL.
2. Działalność duchowieństwa postępowego w PRL na przykładzie Wojewódzkiej Komisji Księży „Caritas” w Katowicach.
3. Polskie wychodźstwo w Zagłębiu Ruhry.

rozpoczęto w roku 2011; PSP: bez finansowania

opis projektu:

Bibliografia:


uwaga - może się dość długo ładować