Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

05 październik od 0900
Wydziałowa inauguracja roku akademickiego

09 październik
Ogólnouczelniana inauguracja roku akademickiego

17 październik od 1400
Rada Wydziału Teologicznego UŚ

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji:

ks. M. Basiuk: 25.09., 9.30-11.00

ks. B. Biela: 22.09 godz. 10.00-11.30; 28.09, godz. 12.00-13.30

ks. I. Celary: 21.09; 28.09 - godz. 11.00-12.30

ks. J. Kempa: 28.09 g. 9.00-10.30 Sala 304/4

ks. A. Malina: 28.09.2017: godz. 16.00-17.00

ks. W. Surmiak: 19 września, 8.00-9.30

ks. L. Szewczyk: 27.09., godz. 9.30-11.00

ks. A. Uciecha: 22.09. (pt) 15.00-16.30; 29.09. (pt) 15.00-16.30

B. Urbanek: 22.09 pt 11:00-12:30

ks. A. Żądło: piątek 22.IX godz. 11.00-13.00

E. Szwarczyńska: w sesji poprawkowej: poniedziałki (godz. 9.45-11.15)

ks. M. Moj: Egzamin poprawkowy z Pisma Janowych - teologia zaoczna rok III - sobota, 23.09.2017 r. w sali 205/3 o godz. 9:00

ks. P. Sawa: piątek, 22.09, godz. 11.00-12.30

M. Kozubek: 19.09 godz. 11:00-14:00 i 25.09 godz. 11:00-12:30

ks. D. Bednarski: 19 września, 14.00-15.30

ks. B. Kuźnik: 21.09; 29.09 godz. 13.00 - 13.45

M. Czarnuch: w sesji poprawkowej: 22.09.2017 (piątek): godz. 15:00-16:30.

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

Ks. dr hab. Henryk Olszarpracownik Katedry Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła

(adiunkt, wymiar etatu: 1, na WTL UŚ od 1.10.2001)


Kontakt:

⇒ terminy konsultacji: wtorek, godz. 13.00-13.45; czwartek, godz. 12.30-13.15, sala: 303/4

⇒ adres e-mail [kliknij]

USOSweb


Biogram:

Henryk

Urodził się 29 kwietnia 1957 roku w Gorzycach Śląskich w rodzinie górnika Franciszka Olszara i Alojzji z domu Ganita. Od 1972 roku uczęszczał do I Liceum Ogólnokształcącego im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim, gdzie 28 maja 1976 roku otrzymał świadectwo dojrzałości. W latach 1976-1983 odbył studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie. W roku akademickim 1979-1980 przebywał na stażu pracy w gospodarstwie rolnym przy Domu Rekolekcyjnym w Kokoszycach. Pracę magisterską: "Z dziejów gmachu Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach w latach 1935-1980" obronił na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie w 1982 roku.

Święcenia kapłańskie przyjął 31 marca 1983 z rąk bpa Herberta Bednorza w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Pracował jako wikariusz i katecheta w Bielsku-Białej (parafia Trójcy Świętej – 1983-1985 i parafii św. Maksymiliana Kolbe – 1985-1987), Chorzowie (parafia św. Marii Magdaleny – 1983-1984), Katowicach (parafia Opatrzności Bożej na Zawodziu – 1984-1985, parafii Najświętszych Imion Jezusa i Maryi w Brynowie – 1993-1995 i św. Józefa Robotnika w Józefowcu - 1997-2001) i Tychach Czułowie (parafia Krzyża Świętego 1995-1997).

W latach 1983-1987 studiował w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (punkt konsultacyjny w Katowicach), uzyskując 18 maja 1987 roku dyplom magistra teologii w zakresie teologii praktycznej, po przedstawieniu pracy na temat: "Szkoły mieszczące się w budynku Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach i ich rozwój w latach 1935-1980". Następnie w latach 1987-1993 odbył studia specjalistyczne na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Pracę doktorską pod tytułem: "Duchowieństwo katolickie diecezji śląskiej (katowickiej) w Drugiej Rzeczypospolitej" obronił w Lublinie 13 listopada 1997. Promotorem pracy był ks. prof. dr hab. Zygmunt Zieliński.

Od 1 października 2001 roku jest zatrudniony na stanowisku adiunkta na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zasiadał w Senacie UŚ w kadencji 2001-2005.

Działalność poza Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego: 1. Współpraca z postulatorem krajowym w procesie kanonizacyjnym 108 Błogosławionych Męczenników Kościoła w Polsce z okresu II wojny światowej. 2. Praca w Komisjach Historycznych w procesach beatyfikacyjnych: S. M. Dulcissimy Hoffann SMI i ks. Jana Machy. 3. Sekretarzowanie w Komisji ds. Duchowieństwa II Synodu Archidiecezji Katowickiej. 4. Kierowanie Duszpasterstwem Bibliotekarzy Archidiecezji Katowickiej. 5. Praca w Zespole ds. Przygotowania Obchodów 90. Rocznicy Ustanowienia Diecezji Katowickiej. 6. Praca w Komisji Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach. 7. Współpraca z Akademią Morawskich Wrót w Gminach: Godów-Gorzyce-Krzyżanowice. 8. Współpraca z miesięcznikiem „U Nas” w Gminie Gorzyce. 9. Członkostwo w Kapitule Nagrody im. Wojciecha Korfantego przy Związku Górnośląskim w Katowicach. 10. Członkostwo w Polskim Towarzystwie Teologicznym - Sekcja Historii Kościoła.


Działalność:USOSweb


Badania:


Pracownik uczestniczy w programie badawczym Zakładu.

Ponadto:

temat projektu badawczego (badania indywidualne):

1. Inwigilacja duchowieństwa diecezji katowickiej w PRL.
2. Działalność duchowieństwa postępowego w PRL na przykładzie Wojewódzkiej Komisji Księży „Caritas” w Katowicach.
3. Polskie wychodźstwo w Zagłębiu Ruhry.

rozpoczęto w roku 2011; PSP: bez finansowania

opis projektu:

Bibliografia:


uwaga - może się dość długo ładować