Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

05 październik od 0900
Wydziałowa inauguracja roku akademickiego

09 październik
Ogólnouczelniana inauguracja roku akademickiego

17 październik od 1400
Rada Wydziału Teologicznego UŚ

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji:

ks. M. Basiuk: 25.09., 9.30-11.00

ks. B. Biela: 22.09 godz. 10.00-11.30; 28.09, godz. 12.00-13.30

ks. I. Celary: 21.09; 28.09 - godz. 11.00-12.30

ks. J. Kempa: 28.09 g. 9.00-10.30 Sala 304/4

ks. A. Malina: 28.09.2017: godz. 16.00-17.00

ks. W. Surmiak: 19 września, 8.00-9.30

ks. L. Szewczyk: 27.09., godz. 9.30-11.00

ks. A. Uciecha: 22.09. (pt) 15.00-16.30; 29.09. (pt) 15.00-16.30

B. Urbanek: 22.09 pt 11:00-12:30

ks. A. Żądło: piątek 22.IX godz. 11.00-13.00

E. Szwarczyńska: w sesji poprawkowej: poniedziałki (godz. 9.45-11.15)

ks. M. Moj: Egzamin poprawkowy z Pisma Janowych - teologia zaoczna rok III - sobota, 23.09.2017 r. w sali 205/3 o godz. 9:00

ks. P. Sawa: piątek, 22.09, godz. 11.00-12.30

M. Kozubek: 19.09 godz. 11:00-14:00 i 25.09 godz. 11:00-12:30

ks. D. Bednarski: 19 września, 14.00-15.30

ks. B. Kuźnik: 21.09; 29.09 godz. 13.00 - 13.45

M. Czarnuch: w sesji poprawkowej: 22.09.2017 (piątek): godz. 15:00-16:30.

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

Ks. prof. dr hab. Antoni Reginekpracownik Katedry Teologii Biblijnej Starego i Nowego Testamentu

(profesor nadzwyczajny, wymiar etatu: 1, na WTL UŚ od 1.10.2001)


Kontakt:

⇒ terminy konsultacji: czwartek, godz. 9.30-11.00, sala: 303/2

⇒ adres e-mail [kliknij]

USOSweb


Biogram:

AntoniUr. 1948 r. Święcenia kapłańskie w 1972 r., studia magisterskie w PAT, w Krakowie. Studia specjalistyczne z muzykologii kościelnej w Instytucie Muzykologii KUL, uwieńczone doktoratem w 1985 r. na podstawie dysertacji o hymnach gregoriańskich. Habilitacja w 2005 r. na WTL UO. Tytuł rozprawy habilitacyjnej: „Pieśni nabożne Franciszka Karpińskiego oraz psalmy w jego tłumaczeniu w przekazach źródłowych i tradycji ustnej. Studium teologiczno-muzykologiczne. Od 2009 r. profesor nadzwyczajny w Zakładzie Liturgiki i Homiletyki, wykładowca muzyki kościelnej na WTL UŚ i prodziekan ds. studentów. Członek zarządu i kapelan Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr oraz prezes Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych.


Działalność:USOSweb


Badania:


Pracownik uczestniczy w programie badawczym Zakładu.

Ponadto:

temat zakończony w roku: 2010

temat projektu badawczego (badania statutowe):

Przekazy źródłowe pieśni kościelnych na Górnym Śląsku, ich rola w utrwalaniu lokalnej tradycji


PSP: 1S-1110-007-1-02

opis projektu:

1. Założenia badawcze:
Praca badawcza nosi wstępny tytuł: Przekazy źródłowe pieśni kościelnych na Górnym Śląsku, ich rola w utrwalaniu lokalnej tradycji. Podjęte studium będzie próbą bliższego sprecyzowania zasobu śpiewów kościelnych prezentujących tradycję górnośląską w kancjonałach rękopiśmiennych i źródłach drukowanych. Ten cykl badań wkomponowuje się w studia historycznego dokumentowania polskich pieśni kościelnych w ogólności. Jest też kolejnym badawczym poszukiwaniem, zmierzającym do pełnego poznania źródłowego poszczególnych pieśni, wyodrębnieniu utworów oryginalnych i przedstawieniu ewentualnych wzajemnych infiltracji repertuarowych.
2. Cele badawcze:
Celem badawczym jest przedstawienie istotnych cech repertuaru śląskiej tradycji śpiewów kościelnych i porównanie jej z tradycją innych regionów w Polsce.
3. Opis metody:
W myśl podjętego projektu, przewiduje się dalsze poszukiwanie zbiorów pieśniowych oraz sporządzanie dokładnego opisu ich zawartości. Prowadzone badania pomagają też w odkrywaniu utworów oryginalnych i w dokumentowaniu repertuarowych zapożyczeń.
4. Spodziewane wyniki:
Poznanie proweniencji przekazów źródłowych i repertuaru pieśniowego będzie stanowić ważny przyczynek dla kolejnych badań nad tradycją śpiewów kościelnych na Śląsku.temat zakończony w roku: 2009

temat projektu badawczego (badania statutowe):

Znaczenie rękopiśmiennych XIX-wiecznych kancjonałów śląskich w badaniu pieśni kościelnych


PSP: 1S-1107-004

opis projektu:

Bibliografia:


uwaga - może się dość długo ładować

Zorganizowane lub współorganizowane sympozja:


II Archidiecezjalny Kongres Muzyki Liturgicznej − Wokół historii i tradycji muzycznej (archi)diecezji katowickiej

Katowice (WTL UŚ), 13-14 listopada 2015


Pół wieku soborowej odnowy – refleksja nad stanem muzyki liturgicznej

Katowice (WTL UŚ), 26 listopada 2014


I Kongres Muzyki Liturgicznej Archidiecezji Katowickiej

Katowice (WTL UŚ), 21-23 października 2005


W dniach 21-23.10.2005 odbył się I Kongres Muzyki Liturgicznej Archidiecezji Katowickiej pod honorowym patronatem Metropolity Katowickiego Ks. Abp. Damiana Zimonia, zorganizowany przez Archidiecezjalną Komisję Muzyki Sakralnej, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego, Akademię Muzyczną im. K. Szymanowskiego i Oddział Śląski Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.
Szczegółowy program KongresuDoktoranci pod opieką naukową pracownikaks. mgr lic.kan. Marcin Wylężek

Temat: Twórczość organowa muzyków kościelnych na Górnym Śląsku w XX wieku

Przedmiotem rozprawy jest twórczość organowa muzyków kościelnych działających na Górnym Śląsku w XX w. Stan badań wskazuje, że nie dokonano do tej pory całościowej syntezy muzyki organowej powstałej w tym czasie na terenie Górnego Śląska. Dotychczasowe prace naukowe dotyczą przede wszystkim życia i działalności wybranych sylwetek muzyków kościelnych, nie uwzględniając szczegółowej analizy muzyki organowej. W skład pracy będzie więc wchodzić: ogólna charakterystyka poszczególnych sylwetek muzyków, analiza formalna dzieł muzycznych i synteza.