Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

Ks. dr Bartłomiej Kuźnikpracownik Katedry Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki i Katechetyki

(adiunkt, wymiar etatu: 1/2, na WTL UŚ od 1.10.2011)


Kontakt:

⇒ terminy konsultacji: czwartek, godz. 13.00-13.45, sala: 205/2

⇒ adres e-mail [kliknij]

USOSweb


Biogram:

Bartłomiej Kuźnik Urodziny w Rybniku 22 marca 1979 r. – prezbiter Archidiecezji Katowickiej.

Wykształcenie:

1998 r. – Matura w I Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Śląskich w Rybniku
1998 – 2004 – Studia filozoficzno – teologiczne w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach
2004 – Magisterium w zakresie teologii dogmatycznej – Uniwersytet Śląski ( Kościół jako wydarzenie paradoksalne. Obraz Kościoła w ujęciu Henri de Lubaca”, promotor: ks. dr Marek Spyra, recenzent: ks. dr hab. Jerzy Cuda
2005 – 2007 – Podyplomowe Studia Teologii Pastoralnej – Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego
2007 – Licencjat kanoniczny (Wpływ budowy kościoła na integrację wspólnoty parafialnej na przykładzie parafii Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Katowicach. 1989 – 2004.), promotor: ks. prof. dr hab. Józef Krętosz, recenzent: ks. prof. dr hab. Jerzy Myszor
2009 – rozpoczęcie studiów doktoranckich na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego
2011 – otwarcie przewodu doktorskiego pt. „Problematyka dogmatyczno-moralna w kaznodziejstwie księdza dra Stanisława Bisty. Studium homiletyczne”.

Dydaktyka:

2004 – 2007 – Katecheta w II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Katowicach
2007 – Stopień nauczyciela kontraktowego
2010/2011 – Zajęcia zlecone z zakresu emisji głosu w Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego
2011 – Asystent w Zakładzie Liturgiki i Homiletyki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, zajęcia z homiletyki pastoralnej

Duszpasterstwo:

2004 – 2007 – Wikariusz w Parafii Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Katowicach Piotrowicach
od 2007 – sekretarz i kapelan Metropolity Górnośląskiego, notariusz Kurii Metropolitalnej w Katowicach

Główne pola zainteresowań naukowych:

Homiletyka, warstwa językowa homilii, eklezjologia i jej reperkusje w kaznodziejstwie, retoryka, zagadnienia: dykcji, mowy ciała i poprawnej polszczyzny.


Działalność:

⇒ funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Teologów, sekretarz redakcji "Studiów Pastoralnych", koordynator ds. współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymiUSOSweb


Bibliografia:


uwaga - może się dość długo ładować