Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

22 maj od 1400
Rada Wydziału Teologicznego UŚ

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji:

ks. M. Basiuk: 26.04. przeniesione z godz. 11.45-13.15 na godz. 10.15-11.45

ks. B. Biela: 24.04. odwołane

ks. J. Górski: 26.04. - odwołane

ks. J. Słomka: do 27 kwietnia - odwołane

ks. L. Szewczyk: W terminie 18.04-31.07. kontakt drogą mailową

ks. A. Wuwer: 26.04. (czwartek) - konsultacje w godz. 12.00-13.30

ks. G. Ciuła: 21 kwietnia (sobota) godz. 8.45-9.45 (sala 203/2) i 12.00-12.30 (sala 305/5) zamiast konsultacji 8 V

ks. P. Sawa: Zamiast wtorek, 24.04 - czwartek, 26.04, godz. 11.00-12.30

L. Szymczyk: z dnia 20. IV. przełożone na 09.V. (godz. 11.30-13.00)

A. Kłos-Skrzypczak: z 26.04. (czwartek) godz. 9:45-11:15 na 27.04. (piątek) godz. 9:45-11:15

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych:

ks. M. Basiuk: Zajęcia z języka hebrajskiego przeniesione z 26.04. na 10.05. godz. 13.15-14.45

ks. B. Biela: 24.04. odwołane

ks. J. Słomka: do 27 kwietnia - odwołane. Zajęcia na studiach doktoranckich i z Wstępu do teologii odbywają się według planu.

ks. A. Wuwer: 26.04. (czwartek) – seminaria odwołane

Ks. dr Bartłomiej Kuźnikpracownik Katedry Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki i Katechetyki

(asystent doktorant, wymiar etatu: 1/2as, na WTL UŚ od 1.10.2011)


Kontakt:

⇒ terminy konsultacji: czwartek, godz. 15.30-17.00, sala: 205/4

⇒ adres e-mail [kliknij]

USOSweb


Biogram:

Bartłomiej Kuźnik Urodziny w Rybniku 22 marca 1979 r. – prezbiter Archidiecezji Katowickiej.

Wykształcenie:

1998 r. – Matura w I Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Śląskich w Rybniku
1998 – 2004 – Studia filozoficzno – teologiczne w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach
2004 – Magisterium w zakresie teologii dogmatycznej – Uniwersytet Śląski ( Kościół jako wydarzenie paradoksalne. Obraz Kościoła w ujęciu Henri de Lubaca”, promotor: ks. dr Marek Spyra, recenzent: ks. dr hab. Jerzy Cuda
2005 – 2007 – Podyplomowe Studia Teologii Pastoralnej – Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego
2007 – Licencjat kanoniczny (Wpływ budowy kościoła na integrację wspólnoty parafialnej na przykładzie parafii Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Katowicach. 1989 – 2004.), promotor: ks. prof. dr hab. Józef Krętosz, recenzent: ks. prof. dr hab. Jerzy Myszor
2009 – rozpoczęcie studiów doktoranckich na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego
2011 – otwarcie przewodu doktorskiego pt. „Problematyka dogmatyczno-moralna w kaznodziejstwie księdza dra Stanisława Bisty. Studium homiletyczne”.

Dydaktyka:

2004 – 2007 – Katecheta w II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Katowicach
2007 – Stopień nauczyciela kontraktowego
2010/2011 – Zajęcia zlecone z zakresu emisji głosu w Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego
2011 – Asystent w Zakładzie Liturgiki i Homiletyki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, zajęcia z homiletyki pastoralnej

Duszpasterstwo:

2004 – 2007 – Wikariusz w Parafii Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Katowicach Piotrowicach
od 2007 – sekretarz i kapelan Metropolity Górnośląskiego, notariusz Kurii Metropolitalnej w Katowicach

Główne pola zainteresowań naukowych:

Homiletyka, warstwa językowa homilii, eklezjologia i jej reperkusje w kaznodziejstwie, retoryka, zagadnienia: dykcji, mowy ciała i poprawnej polszczyzny.


Działalność:

⇒ funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Teologów, sekretarz redakcji "Studiów Pastoralnych", koordynator ds. współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymiUSOSweb


Bibliografia:


uwaga - może się dość długo ładować