Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

22 styczeń od 1400
Rada Wydziału

24 styczeń od 1800
XXV Wieczór Teologiczny

05 luty
Egzamin ex-universa

19 luty od 1400
Rada Wydziału

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji:

ks. W. Surmiak: środa 23.01, godz. 8.30-10.00.

M. Gwóźdź: dyżury w styczniu: 8.01 (godz. 11.15-12.45); 22.01 (godz. 9.45-12.45); 25.01 (godz. 11.15-12.45); dyżur w sesji: 5.02 (godz. 9.00-10.30).

ks. P. Sawa: 23.01 godz. 9:00-9:45 i 13:00-13:45 (zamiast 30.01); w sesji sobota, 9.02, godz. 9:00-10:30.

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych:

ks. A. Malina: odwołane wszystkie zajęcia 24.01.2019 (czwartek).

Ks. dr Krzysztof Matuszewskipracownik Katedry Nauk o Rodzinie

(adiunkt, wymiar etatu: 1/2, na WTL UŚ od 10.2016)


Kontakt:

⇒ terminy konsultacji: środa, godz. 9.45-11.15, sala: 206

⇒ adres e-mail [kliknij]


Biogram:

ur. 20.07.1983 r. w Siemianowicach Śląskich. Po zdaniu matury w 2002 r. wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach i podjął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego. W latach 2006-2007 odbył formację roczną w szkole kapłańskiej związanej z Ruchem Focolare we Włoszech w Loppiano pod Florencją. W roku 2009 uzyskał tytuł magistra teologii, przedstawiając pracę magisterską: ”Idea udziału człowieka w życiu Bożym u Ireneusza z Lyonu”. W maju 2009 roku przyjął święcenia kapłańskie, następnie jako wikary w parafii bł. Karoliny w Tychach pełnił funkcję opiekuna Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej. W latach 2012-2016 odbył studia magisterskie z psychologii na Wydziale Nauk Społecznych w Instytucie Psychologii KUL. W roku 2016 uzyskał tytuł magistra psychologii, przedstawiając pracę magisterską: „Osobowość i religijność a zdolność przebaczania u młodych dorosłych”. W roku 2014 podjął w Warszawie czteroletnie szkolenie specjalistyczne z psychoterapii integratywnej organizowane przez Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich. W roku 2013 rozpoczął studia doktoranckie z teologii duchowości na Wydziale Teologicznym w Instytucie Teologii Duchowości KUL. W 2012 roku uzyskał na w/w wydziale tytuł licencjata w zakresie teologii duchowości. Aktualnie kontynuuje studia doktoranckie z teologii duchowości. Od 2016 roku podjął pracę naukowo-dydaktyczną jako asystent w Katedrze Nauk o Rodzinie. Jest ponadto zaangażowany w tzw. Strefę Pomocy Duchowej działającej przy Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie w Tychach, gdzie przyjmuje pacjentów w ramach pomocy psychologicznej i duchowej (psychoterapia, poradnictwo psychologiczne, towarzyszenie duchowe, pomoc duchowa). Prowadzi również rekolekcje dla młodzieży i dorosłych połączone z warsztatami psychologicznymi. Zainteresowania naukowe: psychologia kliniczna i psychoterapia, problematyka psychologiczna i duchowa przebaczenia, psychologiczne uwarunkowania doświadczenia duchowego.


Działalność:

⇒ funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Planista.USOSweb


Bibliografia:


uwaga - może się dość długo ładować