Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

16 grudzień od 1600
Adwentowe Spotkanie Świata Akademickiego

19 grudzień od 1400
Rada Wydziału Teologicznego UŚ

23 styczeń od 1400
Rada Wydziału Teologicznego UŚ

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji:

ks. A. Malina: konsultacje w listopadzie i grudniu: cały czas kontakt mailowy

E. Szwarczyńska: Z dn. 19.12. przeniesione na 14.12.(godz. 12.30-14.00)

A. Maliszewska: odwołane (L4)

M. Kozubek: odwołane do 20 grudnia

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych:

ks. W. Kania: odwołane do poniedziałku 18.12. L4

M. Gwóźdź: zajęcia z 7.11 przeniesione na 19.12 (od godz. 14.30); zajęcia z cywilnego prawa małżeńskiego (III rok NOR, stacjon.) z 16.11 oraz z 23.11 przeniesione na 11.01 oraz 18.01

A. Maliszewska: L4, zajęcia odbędą się wg planu - zastępstwo

Ks. dr Krzysztof Sosnapracownik Katedry Nauk o Rodzinie

(starszy wykładowca, wymiar etatu: 1, na WTL UŚ od 1.10.2001)


Kontakt:

⇒ terminy konsultacji: środa, godz. 15.45-17.15, sala: 206

⇒ adres e-mail [kliknij]

USOSweb


Działalność:

⇒ funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Opiekun praktyk pedagogicznych (teologia); planistaUSOSweb


Badania:


Pracownik uczestniczy w programie badawczym Zakładu.

Ponadto:

temat zakończony w roku: 2010

temat projektu badawczego (badania własne):

Dydaktyka w katechezie


PSP: 1W-1107-013-1-02

opis projektu:

1. Założenia badawcze:
Celem dydaktyki katechetycznej jest wykorzystanie osiągnięć dydaktyki ogólnej w procesie nauczania religii w szkole, jak również w pracy katechetycznej w grupach parafialnych, przegotowania do sakramentów. Poprawność dydaktyczne nie gwarantuje sukcesu, wskazuje jedna na mechanizmy, kótr trzeba znać i wykorzystywać również w wychowaniu religijnym.
2. Cele badawcze:
- analiza nowych osiągnięć dydaktycznych
- poszukiwanie możliwości ich wykorzystania w nauczaniu religii w szkole
- poszukiwanie możliwości wykorzystania dydaktyki w pracy grup parafialnych, szczególnie odnośnie przygotowania do sakramentów
3. Opis metody:
- docieranie i analiza najnowszych osiągnięć dydaktycznych
- analiza najnowszych podręczników do dydaktyki
- porównanie z podręcznikami do dydaktyki katechetycznej
- analiza materiałów katechezy parafialnej
4. Spodziewane wyniki:
- pogłębienie wiedzy w zakresie współczesnej dydaktyki i wymagań szkolnych w związku z zachodzącymi zmianami w szkolnictwie
- pogłębienie znajomości relacji między dydaktyką ogólną, a dydaktyką katechetyczną
- poznanie możliwości wykorzystania dydaktyki w dydaktyce teologii, na wyższej uczelni
- wypracowani zasad pracy grup parafialnej w zgodności z zasadami dydaktycznymi
temat zakończony w roku: 2010

temat projektu badawczego (badania własne):

Katecheza specjalna w Polsce


PSP: 1W-1107-005-1-02

opis projektu:

1. Założenia badawcze:
Katechetyka specjalna zajmuje się osobami w szczególnych sytuacjach edukacyjnych (osobami z niepełnosprawnością fizyczna, intelektualną, z dysfunkcjami zmysłów, jak również niedostosowanymi społecznie, i powyżej normy intelektualnej). W wychowaniu osób w szczególnych sytuacjach edukacyjnych dużą rolę odgrywa rodzina, która należy wspierać w tym zadaniu. Duże znaczenie ma tu do odegrania Kościół, który przez katechezę wspiera również rodziny. Szczególna okazją po temu jest przygotowanie do sakramentów.
2. Cele badawcze:
- poznanie różnych grup, które są przedmiotem katechezy specjalnej, ich specyfiki
- na podstawie charakterystyki tych grup, wypracowanie specyfiki dotyczącej
katechezy do nich skierowanej do poszczególnych grup
- wskazania zasada wspierani8a rodziny dzieci w szczegłonych sytuacjach edukacyjnych
3. Opis metody:
- docieranie do materiałów z zakresu pedagogiki specjalnej, które zajmują się zagadnieniami dotyczącymi osób w szczególnych sytuacjach edukacyjnych
- opracowanie zasad wspierania rodziny w wychowaniu dzieci w szczegłonych sytuacjach edukacyjnych
4. Spodziewane wyniki:
- artykuły poświęcone wspieraniu rodziny
- w dalszej perspektywie szerokiej monografii poświęconej katechezie specjalnej, obejmujące te grupy w odniesieniu do rodziny
- opracowanie możliwości wykorzystania zasad rehabilitacji w katechezieBibliografia:


uwaga - może się dość długo ładować

Zorganizowane lub współorganizowane sympozja:


Rodzina miejscem katechezy osób w szczególnych sytuacjach edukacyjnych

Brenna, 24-27 września 2015


Metoda Marii Montessori – możliwości w wychowaniu religijnym

Brenna, 25-28 września 2014


Metoda Montessori w katechezie specjalnej

Brenna, 19-22 września 2013


XI Ogólnopolska Konferencja Katechetów Szkół Specjalnych: Przygotowanie do sakramentu pokuty i pojednania osób w szczególnych sytuacjach edukacyjnych

Brenna, 22-25 września 2011


W dniach 22-25 września 2011 w Brennej odbyła się XI Ogólnopolska Konferencja Katechetów Szkół Specjalnych Przygotowanie do sakramentu pokuty i pojednania osób w szczególnych sytuacjach edukacyjnych zorganizowana przez Zakład Katechetyki, Pedagogiki Chrześcijańskiej i Katolickiej Nauki Społecznej WTL UŚ.

X Ogólnopolska Konferencja Katechetów Szkół Specjalnych: Przygotowanie do sakramentu bierzmowania osób w szczególnych sytuacjach edukacyjnych

Brenna, 23-26 września 2010


W dnia 23-26.09 2010 odbyła się w Brennej X Ogólnopolska Konferencja Katechetów Szkół Specjalnych. Temat konferencji: Przygotowanie do sakramentu bierzmowania osób w szczególnych sytuacjach edukacyjnych.


Program sympozjum katechetów szkół specjalnych
23. 09. 2010 r. – czwartek

18.00 – kolacja
19.00 – ks. dr T. Kusz – WT UŚl
„I zostali napełnieni Duchem Świętym –
Pneumatologia biblijna
20.15 – Msza św.

24. 09. 2010 r. – piątek

8.00 – śniadanie
8.45 – Msza św.
9.45 – Ks. dr Andrzej Hoinkis
Bierzmowanie – rozwój praktyki Kościoła

10.30 – przerwa
10.45 – Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, KUL
Bierzmowanie w świetle nowego programu do nauczania religii

12.30 – obiad
13.00 – Relaks

15.00 – ks. prof. dr hab. Józef Stala, UJPII, Tarnów
Niepełnosprawni powołani do życia w Duchu Świętym

16.00 – Praca w grupach

18. 00-Kolacja
19.00 – Ks. Zenon Buchalik, Proboszcz parafii NCIKC, Piotrowice
Rekolekcje – drogą pogl więzi z Kościołem

20.30 – adoracja

25.09. 2010 r. Sobota
8.00 – śniadanie
9.00 -Msza św.
10.00- Warsztaty

Droga do bierzmowania przygotowania do sakramentu bierzmowania dzieci/młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną
- Jak realizować „pogłębianie więzi z Kościołem”

- Wprowadzenie Ks. dr K. Sosna
- prowadzenie- mgr M. Chwała, SP 27, Katowice

11.15 - przerwa

12.30 –Obiad
Relaks
14.00 – warsztaty cd
15.30 – przerwa
18.00 – Kolacja
19.00 – pogodny wieczór

„Na początku był……- czyli 10 lat wcześniej”
- wspomnienia spotkań w Brennej

21.00 – apel

26.09. 2010 r. – niedziela
8.00 – msza św.
9.00 – śniadanie
10.00 –ks. dr Sosna
Dydaktyka przygotowania do sakramentu bierzmowania dzieci/młodzieży w z niepełnosprawnością intelektulaną
11.00 – podsumowanie
ks. dr R. Buchta
11.30 - obiad
Bliżej czy dalej – wyzwania współczesnej pedagogiki specjalnej

Katowice (WTL UŚ), 9 stycznia 2008


W środę, 9 stycznia 2008 roku na Wydziale Teologicznym UŚ odbyło się sympozjum Bliżej czy dalej – wyzwania współczesnej pedagogiki specjalnej zorganizowane przez Samorząd Studencki WTL UŚ oraz Zakład Katechetyki, Pedagogiki Chrześcijańskiej i Katolickiej Nauki Społecznej WTL UŚ. Szczegółowy program
Fotoreportaż z sympozjum

Konferencja katechetów i duszpasterzy osób niesłyszących

Katowice (WTL UŚ), 17 października 2007


Dnia 17 października 2007 roku w auli Wydziału Teologicznego UŚ w Katowicach odbyła się Konferencja katechetów i duszpasterzy osób niesłyszących zorganizowana przez Zakład Katechetyki, Pedagogiki Chrześcijańskiej i Katolickiej Nauki Społecznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Krajowego Dyrektora Duszpasterstwa Niesłyszących. Szczegółowe informacje i program
Fotoreportaż

VII Konferencja Katechetów Szkół Specjalnych: Arteterapia w katechezie specjalnej

Brenna, 20-23 września 2007


W dniach 20-23 września 2007 w Brennej odbyła się VII Konferencja Katechetów Szkół Specjalnych zorganizowana przez Zakład Katechetyki, Pedagogiki Chrześcijańskiej i Katolickiej Nauki Społecznej Wydziału Teologicznego UŚ. W tym roku spotkanie było poświęcone tematowi Arteterapia w katechezie specjalnej. Szczegółowy program

VI Ogólnopolska Konferencja Katechetów Szkół Specjalnych: Życie sakramentalne osób niepełnosprawnych

Brenna, 2-5 listopada 2006


W dniach 2-5 listopada 2006 r. w Brennej odbyła się VI Ogólnopolska Konferencja Katechetów Szkół Specjalnych zorganizowana przez Wydział Teologiczny UŚ. Tegoroczny temat konferencji: Życie sakramentalne osób niepełnosprawnych. Szczegółowy program

V Ogólnopolska Konferencja Katechetów Szkół Specjalnych: Etyczne i duchowe problemy osób niepełnosprawnych.

Brenna, 17-20 listopada 2005


W dniach 17-20.11.2005 roku, odbywała się w Brennej V Ogólnopolska Konferencja Katechetów Szkół Specjalnych zorganizowana przez Wydział Teologiczny UŚ. Temat tegorocznej konferencji: Etyczne i duchowe problemy osób niepełnosprawnych. Program konferencji