Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

04 październik od 0900
Inauguracja roku akad. 2018/2019

16 październik od 1400
Rada Wydziału

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji:

ks. M. Basiuk: 20.09., godz. 9.00-10.30; 24.09., godz. 13.30-15.00

ks. B. Biela: 20.09.2018 (czwartek) godz. 10.30-12.00

ks. R. Buchta: Zaliczenie praktyk pedagogicznych odbędzie się w środę 3 października w godzinach 9.30-11.00 oraz 14.00-15.30 w Wydziale Katechetycznym (ul. Wita Stwosza 16)

ks. I. Celary: 25.09. - godz. 9.00-11.30

ks. J. Kempa: 20.09 (czwartek), 9.00-11.00

ks. A. Malina: 21.09 (piątek), godz. 13.00-14.30: konsultacje

ks. L. Szewczyk: 17.09. (poniedziałek), 14.00-15.30

ks. A. Uciecha: 18.09. wt 12.00-13.30

B. Urbanek: czwartek 20.09 przeniesiony na poniedziałek 17.09 godz. 11:00-12:30

ks. A. Wuwer: konsultacje: nie odbędą się: 13.09; 20.09. i 27.09 (czwartek); odbędą się: 26.09. (środa) – w godz. 11.30-13.00 oraz w 28.09. (piątek) – w godz. 9.00-12.00

ks. S. Zieliński: 21.09. (piątek) godz. 13.30–14.45

ks. W. Kamczyk: 25.09. (wtorek) 15.00-16.30

ks. M. Moj: termin wrześniowy egzaminu z Pism Janowych (niestacjonarne) - wtorek, 25.09.2018 r. o godz. 9:00 w katedrze biblijnej

ks. P. Sawa: środa, 26.09, godz. 12:30-14:00

L. Szymczyk: 21. IX (piątek, godz. 8.00-9.30), 28.IX (piątek. godz. 8.00-10.00)

M. Kornaszewska-Polak: 26.09.2018 (środa): g. 16.00 – 17.00 zaległe wpisy i inne bieżące sprawy, g. 17.00 – 17.45 egzamin poprawkowy II z psychologii ogólnej oraz interwencji kryzysowej dla studentów dziennych i zaocznych, g. 17.45 – 18.30 egzamin poprawkowy II z psychologii rozwoju dla studentów dziennych

A. Kłos-Skrzypczak: 21.09. godz. 13:00-14:30

ks. B. Kuźnik: 19.09. godz. 16.00-17.30

ks. D. Ledwoń: 21.09. godz. 15:00, sala 301: pisemne egzaminy poprawkowe z Pism Janowych i Archeologii biblijnej; 25.09. godz. 14:00 - 15:30: dyżur z możliwością uzyskania wpisu ocen do indeksu.

M. Czarnuch-Sodzawiczny: 20.09 (czwartek), godz. 9:00-10:30

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

Ks. dr Krzysztof Sosnapracownik Katedry Nauk o Rodzinie

(starszy wykładowca, wymiar etatu: 1, na WTL UŚ od 1.10.2001)


Kontakt:

⇒ terminy konsultacji: , sala: 206

⇒ adres e-mail [kliknij]

USOSweb


Działalność:

⇒ funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Opiekun praktyk pedagogicznych (teologia); planistaUSOSweb


Badania:


Pracownik uczestniczy w programie badawczym Zakładu.

Ponadto:

temat zakończony w roku: 2010

temat projektu badawczego (badania własne):

Dydaktyka w katechezie


PSP: 1W-1107-013-1-02

opis projektu:

1. Założenia badawcze:
Celem dydaktyki katechetycznej jest wykorzystanie osiągnięć dydaktyki ogólnej w procesie nauczania religii w szkole, jak również w pracy katechetycznej w grupach parafialnych, przegotowania do sakramentów. Poprawność dydaktyczne nie gwarantuje sukcesu, wskazuje jedna na mechanizmy, kótr trzeba znać i wykorzystywać również w wychowaniu religijnym.
2. Cele badawcze:
- analiza nowych osiągnięć dydaktycznych
- poszukiwanie możliwości ich wykorzystania w nauczaniu religii w szkole
- poszukiwanie możliwości wykorzystania dydaktyki w pracy grup parafialnych, szczególnie odnośnie przygotowania do sakramentów
3. Opis metody:
- docieranie i analiza najnowszych osiągnięć dydaktycznych
- analiza najnowszych podręczników do dydaktyki
- porównanie z podręcznikami do dydaktyki katechetycznej
- analiza materiałów katechezy parafialnej
4. Spodziewane wyniki:
- pogłębienie wiedzy w zakresie współczesnej dydaktyki i wymagań szkolnych w związku z zachodzącymi zmianami w szkolnictwie
- pogłębienie znajomości relacji między dydaktyką ogólną, a dydaktyką katechetyczną
- poznanie możliwości wykorzystania dydaktyki w dydaktyce teologii, na wyższej uczelni
- wypracowani zasad pracy grup parafialnej w zgodności z zasadami dydaktycznymi
temat zakończony w roku: 2010

temat projektu badawczego (badania własne):

Katecheza specjalna w Polsce


PSP: 1W-1107-005-1-02

opis projektu:

1. Założenia badawcze:
Katechetyka specjalna zajmuje się osobami w szczególnych sytuacjach edukacyjnych (osobami z niepełnosprawnością fizyczna, intelektualną, z dysfunkcjami zmysłów, jak również niedostosowanymi społecznie, i powyżej normy intelektualnej). W wychowaniu osób w szczególnych sytuacjach edukacyjnych dużą rolę odgrywa rodzina, która należy wspierać w tym zadaniu. Duże znaczenie ma tu do odegrania Kościół, który przez katechezę wspiera również rodziny. Szczególna okazją po temu jest przygotowanie do sakramentów.
2. Cele badawcze:
- poznanie różnych grup, które są przedmiotem katechezy specjalnej, ich specyfiki
- na podstawie charakterystyki tych grup, wypracowanie specyfiki dotyczącej
katechezy do nich skierowanej do poszczególnych grup
- wskazania zasada wspierani8a rodziny dzieci w szczegłonych sytuacjach edukacyjnych
3. Opis metody:
- docieranie do materiałów z zakresu pedagogiki specjalnej, które zajmują się zagadnieniami dotyczącymi osób w szczególnych sytuacjach edukacyjnych
- opracowanie zasad wspierania rodziny w wychowaniu dzieci w szczegłonych sytuacjach edukacyjnych
4. Spodziewane wyniki:
- artykuły poświęcone wspieraniu rodziny
- w dalszej perspektywie szerokiej monografii poświęconej katechezie specjalnej, obejmujące te grupy w odniesieniu do rodziny
- opracowanie możliwości wykorzystania zasad rehabilitacji w katechezieBibliografia:


uwaga - może się dość długo ładować

Zorganizowane lub współorganizowane sympozja:


Rodzina miejscem katechezy osób w szczególnych sytuacjach edukacyjnych

Brenna, 24-27 września 2015


Metoda Marii Montessori – możliwości w wychowaniu religijnym

Brenna, 25-28 września 2014


Metoda Montessori w katechezie specjalnej

Brenna, 19-22 września 2013


XI Ogólnopolska Konferencja Katechetów Szkół Specjalnych: Przygotowanie do sakramentu pokuty i pojednania osób w szczególnych sytuacjach edukacyjnych

Brenna, 22-25 września 2011


W dniach 22-25 września 2011 w Brennej odbyła się XI Ogólnopolska Konferencja Katechetów Szkół Specjalnych Przygotowanie do sakramentu pokuty i pojednania osób w szczególnych sytuacjach edukacyjnych zorganizowana przez Zakład Katechetyki, Pedagogiki Chrześcijańskiej i Katolickiej Nauki Społecznej WTL UŚ.

X Ogólnopolska Konferencja Katechetów Szkół Specjalnych: Przygotowanie do sakramentu bierzmowania osób w szczególnych sytuacjach edukacyjnych

Brenna, 23-26 września 2010


W dnia 23-26.09 2010 odbyła się w Brennej X Ogólnopolska Konferencja Katechetów Szkół Specjalnych. Temat konferencji: Przygotowanie do sakramentu bierzmowania osób w szczególnych sytuacjach edukacyjnych.


Program sympozjum katechetów szkół specjalnych
23. 09. 2010 r. – czwartek

18.00 – kolacja
19.00 – ks. dr T. Kusz – WT UŚl
„I zostali napełnieni Duchem Świętym –
Pneumatologia biblijna
20.15 – Msza św.

24. 09. 2010 r. – piątek

8.00 – śniadanie
8.45 – Msza św.
9.45 – Ks. dr Andrzej Hoinkis
Bierzmowanie – rozwój praktyki Kościoła

10.30 – przerwa
10.45 – Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, KUL
Bierzmowanie w świetle nowego programu do nauczania religii

12.30 – obiad
13.00 – Relaks

15.00 – ks. prof. dr hab. Józef Stala, UJPII, Tarnów
Niepełnosprawni powołani do życia w Duchu Świętym

16.00 – Praca w grupach

18. 00-Kolacja
19.00 – Ks. Zenon Buchalik, Proboszcz parafii NCIKC, Piotrowice
Rekolekcje – drogą pogl więzi z Kościołem

20.30 – adoracja

25.09. 2010 r. Sobota
8.00 – śniadanie
9.00 -Msza św.
10.00- Warsztaty

Droga do bierzmowania przygotowania do sakramentu bierzmowania dzieci/młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną
- Jak realizować „pogłębianie więzi z Kościołem”

- Wprowadzenie Ks. dr K. Sosna
- prowadzenie- mgr M. Chwała, SP 27, Katowice

11.15 - przerwa

12.30 –Obiad
Relaks
14.00 – warsztaty cd
15.30 – przerwa
18.00 – Kolacja
19.00 – pogodny wieczór

„Na początku był……- czyli 10 lat wcześniej”
- wspomnienia spotkań w Brennej

21.00 – apel

26.09. 2010 r. – niedziela
8.00 – msza św.
9.00 – śniadanie
10.00 –ks. dr Sosna
Dydaktyka przygotowania do sakramentu bierzmowania dzieci/młodzieży w z niepełnosprawnością intelektulaną
11.00 – podsumowanie
ks. dr R. Buchta
11.30 - obiad
Bliżej czy dalej – wyzwania współczesnej pedagogiki specjalnej

Katowice (WTL UŚ), 9 stycznia 2008


W środę, 9 stycznia 2008 roku na Wydziale Teologicznym UŚ odbyło się sympozjum Bliżej czy dalej – wyzwania współczesnej pedagogiki specjalnej zorganizowane przez Samorząd Studencki WTL UŚ oraz Zakład Katechetyki, Pedagogiki Chrześcijańskiej i Katolickiej Nauki Społecznej WTL UŚ. Szczegółowy program
Fotoreportaż z sympozjum

Konferencja katechetów i duszpasterzy osób niesłyszących

Katowice (WTL UŚ), 17 października 2007


Dnia 17 października 2007 roku w auli Wydziału Teologicznego UŚ w Katowicach odbyła się Konferencja katechetów i duszpasterzy osób niesłyszących zorganizowana przez Zakład Katechetyki, Pedagogiki Chrześcijańskiej i Katolickiej Nauki Społecznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Krajowego Dyrektora Duszpasterstwa Niesłyszących. Szczegółowe informacje i program
Fotoreportaż

VII Konferencja Katechetów Szkół Specjalnych: Arteterapia w katechezie specjalnej

Brenna, 20-23 września 2007


W dniach 20-23 września 2007 w Brennej odbyła się VII Konferencja Katechetów Szkół Specjalnych zorganizowana przez Zakład Katechetyki, Pedagogiki Chrześcijańskiej i Katolickiej Nauki Społecznej Wydziału Teologicznego UŚ. W tym roku spotkanie było poświęcone tematowi Arteterapia w katechezie specjalnej. Szczegółowy program

VI Ogólnopolska Konferencja Katechetów Szkół Specjalnych: Życie sakramentalne osób niepełnosprawnych

Brenna, 2-5 listopada 2006


W dniach 2-5 listopada 2006 r. w Brennej odbyła się VI Ogólnopolska Konferencja Katechetów Szkół Specjalnych zorganizowana przez Wydział Teologiczny UŚ. Tegoroczny temat konferencji: Życie sakramentalne osób niepełnosprawnych. Szczegółowy program

V Ogólnopolska Konferencja Katechetów Szkół Specjalnych: Etyczne i duchowe problemy osób niepełnosprawnych.

Brenna, 17-20 listopada 2005


W dniach 17-20.11.2005 roku, odbywała się w Brennej V Ogólnopolska Konferencja Katechetów Szkół Specjalnych zorganizowana przez Wydział Teologiczny UŚ. Temat tegorocznej konferencji: Etyczne i duchowe problemy osób niepełnosprawnych. Program konferencji