Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

05 październik od 0900
Wydziałowa inauguracja roku akademickiego

09 październik
Ogólnouczelniana inauguracja roku akademickiego

17 październik od 1400
Rada Wydziału Teologicznego UŚ

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji:

ks. M. Basiuk: 25.09., 9.30-11.00

ks. B. Biela: 22.09 godz. 10.00-11.30; 28.09, godz. 12.00-13.30

ks. I. Celary: 28.09 - godz. 11.00-12.30

ks. J. Kempa: 28.09 g. 9.00-10.30 Sala 304/4

ks. A. Malina: 28.09.2017: godz. 16.00-17.00

ks. L. Szewczyk: 27.09., godz. 9.30-11.00

ks. A. Uciecha: 22.09. (pt) 15.00-16.30; 29.09. (pt) 15.00-16.30

B. Urbanek: 22.09 pt 11:00-12:30

ks. A. Żądło: piątek 22.IX godz. 11.00-13.00

E. Szwarczyńska: w sesji poprawkowej: poniedziałki (godz. 9.45-11.15)

ks. M. Moj: Egzamin poprawkowy z Pisma Janowych - teologia zaoczna rok III - sobota, 23.09.2017 r. w sali 205/3 o godz. 9:00

ks. P. Sawa: piątek, 22.09, godz. 11.00-12.30

M. Kozubek: 25.09 godz. 11:00-12:30

L. Szymczyk: 29.IX (piątek), godz. 9.00-10.30

A. Kłos-Skrzypczak: 25.09. (poniedziałek) 10:00-11:30; 26.09. (wtorek) 15:00-17:00

ks. B. Kuźnik: 21.09; 29.09 godz. 13.00 - 13.45

M. Czarnuch: w sesji poprawkowej: 22.09.2017 (piątek): godz. 15:00-16:30.

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

Ks. dr Grzegorz Strzelczykpracownik Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości

(adiunkt, wymiar etatu: 1/2, na WTL UŚ od 1.10.2004)


Kontakt:

⇒ terminy konsultacji: 13.03., 10.04., 22.05., 29.05., godz. 8.00-11.15, sala: Biblioteka Teologiczna

⇒ adres e-mail [kliknij]

USOSweb


Biogram:

Grzegorz

Ur. 24.01.1971 w Piekarach Śląskich; prezbiter Archidiecezji katowickiej, chrystolog.

 Wykształcenie średnie techniczne (elektronika-informatyka) zwieńczone maturą w 1991. W latach 1991-1995 studia w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach kontynuowane w latach 1995-1999 na Papieskim Wydziale Teologicznym w Lugano (Szwajcaria) i zakończone licencjatem (L’esperienza mistica come locus theologicus. Status quaestionis). W latach 2000-2004 studia doktoranckie na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie zakończone obroną rozprawy Communicatio idiomatum. Lo scambio delle proprietà. Storia, status quaestionis e prospettive (28.01.2004). Od 2004 adiunkt i kierownik Pracowni Komputerowej w Zakładzie Teologii Dogmatycznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Od 2008 prodziekan ds. nauki tegoż Wydziału.

 Główne zainteresowania badawcze: chrystologia, a zwłaszcza problemy współczesnych reinterpretacji klasycznej chrystologii dogmatycznej; historia teologii (metody teologicznej); kwestia związku teologii z doświadczeniem; wykorzystanie nowych technologii do wsparcia „warsztatu” teologicznego.

 Członek Towarzystwa Teologów Dogmatyków, Europejskiego Stowarzyszenia Teologów Katolickich, Laboratorium Więzi, redaktor prowadzący czasopisma „Teologia w Polsce” (od 2007).


Działalność:USOSweb


Badania:


Pracownik uczestniczy w programie badawczym Zakładu.

Ponadto:

temat zakończony w roku: 2011

temat projektu badawczego (badania własne):

Klasyczne rozumienie konsekwencji unii hipostatycznej a współczesna filozofia (antropologia) oraz wyniki badań third quest


PSP: 1W-1109-003-1-02

opis projektu:

1. Założenia badawcze:
Dogmat chrystologiczny sformułowany został w V wieku i doprecyzowany w wiekach następnych w kategoriach filozoficzno-teologicznych w dużej mierze obcych współczesnej kulturze (unia hipostatyczna, communicatio idiomatum, perychoreza chrystologiczna, idea działań teandrycznych, trójwiedza Jezusa itd.), co może prowadzić u współczesnych chrześcijan do poważnych problemów z jego poprawnym zrozumieniem. W szczególności pojawiać się one mogą w na styku rozumienia klasycznej nauki o „konsekwencjach unii hipostatycznej” ze współczesną filozofią (antropologią) oraz wynikami badań nad historycznym Jezusem (zwłaszcza third quest).
2. Cele badawcze:
Projekt ma na celu wykrycie i zrozumienie konsekwencji styku (napięcia?, zbieżności? etc.) klasycznego rozumieniem konsekwencji wcielenia a podejmującymi zbieżną problematykę badaniami na gruncie filozoficznym i historycznym (w ramach third quest).
3. Opis metody:
Stosuję najpierw trójstopniową metodę wychodzącą od badań historycznych, mających na celu odtworzenie oryginalnego znaczenia klasycznych koncepcji, prowadzącą przez uchwycenie głównych motywów filozoficznych i obecnych w ramach badań historycznych, mogących wpływać na współczesne rozumienie klasycznych modeli, ku próbom reinterpretacji tychże w kategoriach jak najbliższych współczesności przy zachowaniu ciągłości intuicji zawartych w dogmacie chrystologicznym.
4. Spodziewane wyniki:
Głównym punktem dojścia badań będzie rozprawa habilitacyjna poświęcona interpretacji samoświadomości Jezusa w kategoriach doświadczenia mistycznego.Bibliografia:


uwaga - może się dość długo ładować

Zorganizowane lub współorganizowane sympozja:


Teologia wobec ponowoczesnej filozofii

Katowice (WTL UŚ), 12 października 2010


Dnia 12 października 2010 roku na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się konferencja naukowa Teologia wobec ponowoczesnej filozofii, zorganizowana przez Zakład Teologii Dogmatycznej WTL UŚ.

Nagrania całości konferencji.

„Gatunki literackie” współczesnego Magisterium i ich konsekwencje dla metodologii teologii

Katowice (WTL UŚ), 22 listopada 2006


W dniu 22. listopada 2006 na Wydziale Teologicznym UŚ odbyła się konferencja naukowa „Gatunki literackie” współczesnego Magisterium i ich konsekwencje dla metodologii teologii, zorganizowane przez Zakład Teologii Dogmatycznej Wydziału Teologicznego UŚ.
Szczegółowe informacje, program i materiały
Nagrania całości konferencji
Fotoreportaż