Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

Ks. dr Grzegorz Strzelczykpracownik Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości

(adiunkt, wymiar etatu: 1/2, na WTL UŚ od 1.10.2004)


Kontakt:

⇒ terminy konsultacji: środa (I tydzień), godz. 12.15-13.45, sala: 304/4

⇒ adres e-mail [kliknij]

USOSweb


Biogram:

Grzegorz Strzelczyk

Ur. 24.01.1971 w Piekarach Śląskich; prezbiter Archidiecezji katowickiej, chrystolog.

 Wykształcenie średnie techniczne (elektronika-informatyka) zwieńczone maturą w 1991. W latach 1991-1995 studia w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach kontynuowane w latach 1995-1999 na Papieskim Wydziale Teologicznym w Lugano (Szwajcaria) i zakończone licencjatem (L’esperienza mistica come locus theologicus. Status quaestionis). W latach 2000-2004 studia doktoranckie na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie zakończone obroną rozprawy Communicatio idiomatum. Lo scambio delle proprietà. Storia, status quaestionis e prospettive (28.01.2004). Od 2004 adiunkt i kierownik Pracowni Komputerowej w Zakładzie Teologii Dogmatycznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Od 2008 prodziekan ds. nauki tegoż Wydziału.

 Główne zainteresowania badawcze: chrystologia, a zwłaszcza problemy współczesnych reinterpretacji klasycznej chrystologii dogmatycznej; historia teologii (metody teologicznej); kwestia związku teologii z doświadczeniem; wykorzystanie nowych technologii do wsparcia „warsztatu” teologicznego.

 Członek Towarzystwa Teologów Dogmatyków, Europejskiego Stowarzyszenia Teologów Katolickich, Laboratorium Więzi, redaktor prowadzący czasopisma „Teologia w Polsce” (od 2007).


Działalność:USOSweb


Badania:


Pracownik uczestniczy w programie badawczym Katedry.

Ponadto:

temat zakończony w roku: 2011

temat projektu badawczego (badania własne):

Klasyczne rozumienie konsekwencji unii hipostatycznej a współczesna filozofia (antropologia) oraz wyniki badań third quest


PSP: 1W-1109-003-1-02

opis projektu:

1. Założenia badawcze:
Dogmat chrystologiczny sformułowany został w V wieku i doprecyzowany w wiekach następnych w kategoriach filozoficzno-teologicznych w dużej mierze obcych współczesnej kulturze (unia hipostatyczna, communicatio idiomatum, perychoreza chrystologiczna, idea działań teandrycznych, trójwiedza Jezusa itd.), co może prowadzić u współczesnych chrześcijan do poważnych problemów z jego poprawnym zrozumieniem. W szczególności pojawiać się one mogą w na styku rozumienia klasycznej nauki o „konsekwencjach unii hipostatycznej” ze współczesną filozofią (antropologią) oraz wynikami badań nad historycznym Jezusem (zwłaszcza third quest).
2. Cele badawcze:
Projekt ma na celu wykrycie i zrozumienie konsekwencji styku (napięcia?, zbieżności? etc.) klasycznego rozumieniem konsekwencji wcielenia a podejmującymi zbieżną problematykę badaniami na gruncie filozoficznym i historycznym (w ramach third quest).
3. Opis metody:
Stosuję najpierw trójstopniową metodę wychodzącą od badań historycznych, mających na celu odtworzenie oryginalnego znaczenia klasycznych koncepcji, prowadzącą przez uchwycenie głównych motywów filozoficznych i obecnych w ramach badań historycznych, mogących wpływać na współczesne rozumienie klasycznych modeli, ku próbom reinterpretacji tychże w kategoriach jak najbliższych współczesności przy zachowaniu ciągłości intuicji zawartych w dogmacie chrystologicznym.
4. Spodziewane wyniki:
Głównym punktem dojścia badań będzie rozprawa habilitacyjna poświęcona interpretacji samoświadomości Jezusa w kategoriach doświadczenia mistycznego.Bibliografia:


uwaga - może się dość długo ładować

Zorganizowane lub współorganizowane sympozja:


Teologia wobec ponowoczesnej filozofii

Katowice (WTL UŚ), 12 października 2010


Dnia 12 października 2010 roku na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się konferencja naukowa Teologia wobec ponowoczesnej filozofii, zorganizowana przez Zakład Teologii Dogmatycznej WTL UŚ.

Nagrania całości konferencji.

„Gatunki literackie” współczesnego Magisterium i ich konsekwencje dla metodologii teologii

Katowice (WTL UŚ), 22 listopada 2006


W dniu 22. listopada 2006 na Wydziale Teologicznym UŚ odbyła się konferencja naukowa „Gatunki literackie” współczesnego Magisterium i ich konsekwencje dla metodologii teologii, zorganizowane przez Zakład Teologii Dogmatycznej Wydziału Teologicznego UŚ.
Szczegółowe informacje, program i materiały
Nagrania całości konferencji
Fotoreportaż