Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

05 październik od 0900
Wydziałowa inauguracja roku akademickiego

09 październik
Ogólnouczelniana inauguracja roku akademickiego

17 październik od 1400
Rada Wydziału Teologicznego UŚ

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji:

ks. M. Basiuk: 25.09., 9.30-11.00

ks. B. Biela: 28.09, godz. 12.00-13.30

ks. I. Celary: 28.09 - godz. 11.00-12.30

ks. J. Kempa: 28.09 g. 9.00-10.30 Sala 304/4

ks. A. Malina: 28.09.2017: godz. 16.00-17.00

ks. L. Szewczyk: 27.09., godz. 9.30-11.00

ks. A. Uciecha: 29.09. (pt) 15.00-16.30

E. Szwarczyńska: w sesji poprawkowej: poniedziałki (godz. 9.45-11.15)

M. Kozubek: 25.09 godz. 11:00-12:30

L. Szymczyk: 29.IX (piątek), godz. 9.00-10.30

A. Kłos-Skrzypczak: 25.09. (poniedziałek) 10:00-11:30; 26.09. (wtorek) 15:00-17:00

ks. B. Kuźnik: 29.09 godz. 13.00-13.45

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

Ks. dr Wojciech Surmiakpracownik Katedry Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej

(adiunkt, wymiar etatu: 1, na WTL UŚ od 5.10.2009)


Kontakt:

⇒ terminy konsultacji: , sala: 203/2

⇒ adres e-mail [kliknij]

USOSweb


Biogram:

Wojciech

 

Urodzony w Pszczynie 28 lutego 1975 roku - prezbiter Archidiecezji Katowickiej.

 

1. Wykształcenie:

1994 - Matura w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie
1994-2000 - Studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach
2000 - Magisterium z teologii w zakresie teologii biblijnej – Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie (Chrystus i uczniowie z Emaus – z analizy i historii oddziaływania perykopy Łk 24,13-35; promotor: ks. prof. dr hab. Stanisław Pisarek; recenzent: ks. prof. dr hab. Tomasz Jelonek, PAT Kraków)
2001-2003 - Podyplomowe Studia Teologii Pastoralnej – Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego
2003 - Licencjat kanoniczny z teologii pastoralnej (promotor: ks. prof. dr hab. Stanisław Pisarek; recenzenci: ks. dr hab. Józef Kozyra, ks. dr Artur Malina)
2003-2007 - Studia doktoranckie w Instytucie Teologii Moralnej na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
2005 - Licencjat kanoniczny z teologii moralnej (promotor: ks. prof. dr hab. Stanisław Pisarek; recenzenci: ks. dr hab. Józef Kozyra, ks. dr Artur Malina)
2007 - Doktorat z teologii moralnej (Opcja preferencyjna na rzecz ubogich wyrazem miłości społecznej. Studium teologicznomoralne w świetle nauczania Jana Pawła II; promotor: o. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk OFM Cap; recenzenci: ks. prof. dr hab. Alojzy Drożdż (UŚ), bp prof. dr hab. Józef Wróbel SCJ (KUL JPII)

2. Dydaktyka:

2000-2003 - Katecheta w Zespole Szkół Plastycznych im. Józefa Pankiewicza w Katowicach
2004-2009 - Zajęcia zlecone z zakresu teologii moralnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego
2009-2014 - Adiunkt w Zakładzie Teologii Moralnej i Duchowości Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego
2014 - Adiunkt w Katedrze Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego

3. Duszpasterstwo:

2000-2003 - Wikariusz w Parafii Matki Bożej Piekarskiej w Katowicach – Tysiącleciu Górnym
2003-2004 - Rezydent w Parafii Ciała i Krwi Pańskiej w Mysłowicach – Ławkach
2004-2008 - Rezydent w Parafii św. Izydora w Jankowicach Pszczyńskich
2008-2009 - Rezydent w Parafii Narodzenia NMP w Pszowie
2009-2010 - Wikariusz w Parafii św. Józefa w Katowicach – Załężu
2010-2014 - Rezydent w Parafii NSPJ i św. Jana Bosko oraz kapelan kaplicy Sióstr Służebniczek NMP w Katowicach – Piotrowicach
2014 - Rektor Kościoła akademickiego św. Maksymiliana Marii Kolbego w Katowicach (krypta Katedry Chrystusa Króla); duszpasterz akademicki w archidiecezji katowickiej; duszpasterz akademicki nauczycieli szkół wyższych

4. Główne pola zainteresowań naukowych:

etyka Biblii, teologiczna etyka cnót, moralność i duchowość życia kapłańskiego, moralność rodzinno-społeczna, bioetyka i jej źródła


Działalność:

⇒ funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich do Rady Wydziału; pełnomocnik Dziekana ds.. Jakości kształcenia; przewodniczący Wydziałowego Zespołu ds.. Jakości Kształcenia; sekretarz ankietyzacji; zastępca redaktora naczelnego Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych

⇒ funkcje na Uniwersytecie Śląskim: przedstawiciel pozostałych nauczycieli WTL do SENATU UŚ; członek Uczelnianego Zespołu ds. Jakości KształceniaUSOSweb


Bibliografia:


uwaga - może się dość długo ładować

Zorganizowane lub współorganizowane sympozja:


Sympozjum piekarskie: Polityka rodzinna UE

Piekary Śląskie, 24 maja 2014


Ukazywać piękno Chrystusa współczesnemu światu. Życie konsekrowane u progu Roku Wiary

Katowice (WTL UŚ), 9 czerwca 2012


Dnia 9 czerwca 2012 roku na Wydziale Teologicznym UŚ odbyło się sympozjum Ukazywać piękno Chrystusa współczesnemu światu. Życie konsekrowane u progu Roku Wiary.
Szczegółowy program