Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

Ks. dr Wojciech Surmiakpracownik Katedry Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej

(adiunkt, wymiar etatu: 1, na WTL UŚ od 5.10.2009)


Kontakt:

⇒ terminy konsultacji: , sala: 203/2

⇒ adres e-mail [kliknij]

USOSweb


Biogram:

Wojciech Surmiak

 

Urodzony w Pszczynie 28 lutego 1975 roku - prezbiter Archidiecezji Katowickiej.

 

1. Wykształcenie:

1994 - Matura w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie
1994-2000 - Studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach
2000 - Magisterium z teologii w zakresie teologii biblijnej – Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie (Chrystus i uczniowie z Emaus – z analizy i historii oddziaływania perykopy Łk 24,13-35; promotor: ks. prof. dr hab. Stanisław Pisarek; recenzent: ks. prof. dr hab. Tomasz Jelonek, PAT Kraków)
2001-2003 - Podyplomowe Studia Teologii Pastoralnej – Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego
2003 - Licencjat kanoniczny z teologii pastoralnej (promotor: ks. prof. dr hab. Stanisław Pisarek; recenzenci: ks. dr hab. Józef Kozyra, ks. dr Artur Malina)
2003-2007 - Studia doktoranckie w Instytucie Teologii Moralnej na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
2005 - Licencjat kanoniczny z teologii moralnej (promotor: ks. prof. dr hab. Stanisław Pisarek; recenzenci: ks. dr hab. Józef Kozyra, ks. dr Artur Malina)
2007 - Doktorat z teologii moralnej (Opcja preferencyjna na rzecz ubogich wyrazem miłości społecznej. Studium teologicznomoralne w świetle nauczania Jana Pawła II; promotor: o. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk OFM Cap; recenzenci: ks. prof. dr hab. Alojzy Drożdż (UŚ), bp prof. dr hab. Józef Wróbel SCJ (KUL JPII)

2. Dydaktyka:

2000-2003 - Katecheta w Zespole Szkół Plastycznych im. Józefa Pankiewicza w Katowicach
2004-2009 - Zajęcia zlecone z zakresu teologii moralnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego
2009-2014 - Adiunkt w Zakładzie Teologii Moralnej i Duchowości Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego
2014 - Adiunkt w Katedrze Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego

3. Duszpasterstwo:

2000-2003 - Wikariusz w Parafii Matki Bożej Piekarskiej w Katowicach – Tysiącleciu Górnym
2003-2004 - Rezydent w Parafii Ciała i Krwi Pańskiej w Mysłowicach – Ławkach
2004-2008 - Rezydent w Parafii św. Izydora w Jankowicach Pszczyńskich
2008-2009 - Rezydent w Parafii Narodzenia NMP w Pszowie
2009-2010 - Wikariusz w Parafii św. Józefa w Katowicach – Załężu
2010-2014 - Rezydent w Parafii NSPJ i św. Jana Bosko oraz kapelan kaplicy Sióstr Służebniczek NMP w Katowicach – Piotrowicach
2014 - Rektor Kościoła akademickiego św. Maksymiliana Marii Kolbego w Katowicach (krypta Katedry Chrystusa Króla); duszpasterz akademicki w archidiecezji katowickiej; duszpasterz akademicki nauczycieli szkół wyższych

4. Główne pola zainteresowań naukowych:

etyka Biblii, teologiczna etyka cnót, moralność i duchowość życia kapłańskiego, moralność rodzinno-społeczna, bioetyka i jej źródła


Działalność:

⇒ funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich do Rady Wydziału; pełnomocnik Dziekana ds.. Jakości kształcenia; przewodniczący Wydziałowego Zespołu ds.. Jakości Kształcenia; sekretarz ankietyzacji; zastępca redaktora naczelnego Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych

⇒ funkcje na Uniwersytecie Śląskim: przedstawiciel pozostałych nauczycieli WTL do SENATU UŚ; członek Uczelnianego Zespołu ds. Jakości KształceniaUSOSweb


Bibliografia:


uwaga - może się dość długo ładować

Zorganizowane lub współorganizowane sympozja:


Sympozjum piekarskie: Polityka rodzinna UE

Piekary Śląskie, 24 maja 2014


Ukazywać piękno Chrystusa współczesnemu światu. Życie konsekrowane u progu Roku Wiary

Katowice (WTL UŚ), 9 czerwca 2012


Dnia 9 czerwca 2012 roku na Wydziale Teologicznym UŚ odbyło się sympozjum Ukazywać piękno Chrystusa współczesnemu światu. Życie konsekrowane u progu Roku Wiary.
Szczegółowy program