Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

dr hab. Marek Wójtowiczpracownik Katedry Nauk o Rodzinie

(adiunkt, wymiar etatu: 1, na WTL UŚ od 1.10.2001)


Kontakt:

⇒ terminy konsultacji: środa, godz. 12.15-13.45; dyżur prodziekański: środa, godz. 9.00-10.00 oraz czwartek, godz. 10.00-11.30, sala: 204/2

⇒ adres e-mail [kliknij]

USOSweb


Biogram:

Marek Wójtowicz Urodził się 10 czerwca 1970 roku w Kędzierzynie–Koźlu. Studia w Uniwersytecie Śląskim na kierunku pedagogika specjalna – resocjalizacja, w latach 1989–1994 (praca magisterska Człowiek i wychowanie w wybranych koncepcjach antypedagogicznych) oraz na kierunku psychologia, w latach 1992–1997 (praca magisterska Zachwyt w doświadczeniu człowieka). W latach 1997–2002 studia doktoranckie w Uniwersytecie Śląskim (praca doktorska Problem wyboru postawy moralnej wobec lęku egzystencjalnego. Analiza wybranych koncepcji filozoficznych i psychologicznych). Od 2001 roku adiunkt na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego.

Zainteresowania naukowe: współczesna filozofia religii, antropologia filozoficzna (zwłaszcza XIX i XX wieku), psychologia religii.

Autor kilkudziesięciu tekstów naukowych, w tym monografii Doświadczenie lęku egzystencjalnego jako sytuacja wyboru, Katowice 2005 oraz pracy zbiorowej (redakcja z W. Kanią) Filozofia a śmierć, Katowice 2007.


Działalność:

⇒ funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Prodziekan ds. studentów, Członek Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia

⇒ funkcje na Uniwersytecie Śląskim: Komisja ds. kształcenia Komisja ds. budżetu i finansówUSOSweb


Badania:


Pracownik uczestniczy w programie badawczym Katedry.

Ponadto:

temat zakończony w roku: 2010

temat projektu badawczego (badania własne):

Współczesne problemy filozofii religii


PSP: 1W-1110-004-1-02

opis projektu:

1. Założenia badawcze:
Filozofia religii jest jedną z najbardziej prężnie rozwijających się dziedzin filozofii. Wciąż wysuwane są nowe sposoby interpretacji klasycznych zagadnień – takich, jak: dowody na istnienie Boga, istota doświadczenia religijnego czy problem zła. Podejmowane są jednak także problemy nowe, wynikające z kondycji współczesnego człowieka oraz z aktualnego rozwoju myśli filozoficznej.
2. Cele badawcze:
Celem projektu jest objęcie analizą wybranych współczesnych koncepcji z zakresu filozofii religii. Badania obejmą zwłaszcza piśmiennictwo anglojęzyczne, zaś ich problematyka dotyczyć będzie zwłaszcza: pragmatycznych argumentacji za istnieniem Boga, koncepcji Doxastic Voluntarism, racjonalności przekonań religijnych. Te doniosłe kwestie są wciąż niedostatecznie zbadane i w małym stopniu obecne w polskiej refleksji filozoficznej.
3. Opis metody:
W ramach projektu planowane są następujące działania:
I. Zapoznanie się z najnowszą literaturą dotyczącą wybranych zagadnień filozofii religii.
II. Kontynuacja pracy nad rozprawą habilitacyjną z dziedziny filozofii religii.
4. Spodziewane wyniki:
I. Opracowanie dwóch rozdziałów rozprawy habilitacyjnej.
II. Czynny udział w jednej krajowej konferencji naukowej.
III. Opracowanie artykułu naukowego na temat koncepcji Doxastic Voluntarism.temat zakończony w roku: 2009

temat projektu badawczego (badania własne):

Wybrane zagadnienia antropologiczne i psychologiczne w myśli egzystencjalistów


PSP: BW-11-4500-009-07

opis projektu:

Bibliografia:


uwaga - może się dość długo ładować

Zorganizowane lub współorganizowane sympozja:


Filozofia a śmierć

Katowice (WTL UŚ), 23 marca 2007


Dnia 23 marca 2007 roku w gmachu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się konferencja naukowa Filozofia a śmierć zorganizowana przez Zakład Filozofii Chrześcijańskiej WTL UŚ. Fotoreportaż
Szczegółowe informacje i program