Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji:

ks. A. Malina: konsultacje w listopadzie i grudniu: 21.11. godz. 12.15-13.45; cały czas kontakt mailowy

A. Maliszewska: odwołane (L4)

M. Kornaszewska-Polak: 22.11. - odwołane (L-4)

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych:

M. Gwóźdź: zajęcia z 7.11 przeniesione na 19.12 (od godz. 14.30); zajęcia z cywilnego prawa małżeńskiego (III rok NOR, stacjon.) z 16.11 oraz z 23.11 przeniesione na 11.01 oraz 18.01

A. Maliszewska: L4, zajęcia odbędą się wg planu - zastępstwo

M. Kornaszewska-Polak: 20-25.11. - odwołane (L-4)

Ks. dr Grzegorz Ciułapracownik Katedry Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej

(adiunkt, wymiar etatu: 1/2, na WTL UŚ od 1.10.2012)


Kontakt:

⇒ terminy konsultacji: wtorek (I tydzień), godz. 13.00-14.30, sala: 203/2


Biogram:

Ks. dr Grzegorz Ciuła, ur. 24.03.1977 r. w Gliwicach, prezbiter Diecezji Gliwickiej. W 1996 roku ukończone II Liceum Ogólnokształcące w Gliwicach. W latach 1996-2002 studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Gliwickiej i Diecezji Opolskiej, zwieńczone pracą magisterską na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego (Rola Odnowy w Duchu Świętym w budowaniu wspólnoty Kościoła, praca napisana pod kierunkiem ks. dra Piotra Pierończyka, na seminarium naukowym z teologii moralnej i duchowości chrześcijańskiej prowadzonym przez ks. dra hab. Piotra Morcińca). Święcenia kapłańskie przyjęte 18 maja 2002 roku w katedrze gliwickiej. W latach 2002-2004 wikariusz w Parafii św. Mikołaja w Pyskowicach i katecheta w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach. W latach 2004-2009 studia doktoranckie w Instytucie Teologii Moralnej Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W 2006 roku uzyskanie tytułu magistra licencjata. W latach 2005-2007 słuchacz Podyplomowych Studiów Poradnictwa Psychologicznego i Psychoterapii dla Duchowieństwa, organizowanych przez Instytut Psychologii Społecznej i Psychologii Religii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz praktyka psychologiczna w Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku. Od września 2009 roku rezydent w Parafii św. Mikołaja w Pyskowicach. Od czerwca 2010 roku opiekun Wspólnoty Przymierza Rodzin „Mamre” w diecezji gliwickiej. Od września 2010 roku sędzia audytor w Sądzie Biskupim Diecezji Gliwickiej. W 2011 r. uzyskany stopień doktora nauk teologicznych w zakresie teologii moralnej (na podstawie rozprawy doktorskiej: Uwarunkowania czynu ludzkiego. Studium teologicznomoralne na podstawie polskiej posoborowej literatury teologicznej i pozateologicznej; promotor: o. dr hab. Andrzej Derdziuk; recenzenci: ks. dr hab. Konrad Glombik - Uniwersytet Opolski, ks. dr hab. Marian Pokrywka - Katolicki Uniwersytet Lubelski). Od stycznia 2012 roku członek Zgromadzenia Fundacji Świętej Rity w Gliwicach jako jeden z jej fundatorów. Od września 2012 roku egzorcysta dla Wspólnoty Przymierza Rodzin „Mamre” w diecezji gliwickiej. Od 1 października 2012 r. adiunkt w Zakładzie Teologii Moralnej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego.


Działalność:

⇒ funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej dla Studiów StacjonarnychUSOSweb


Bibliografia:


uwaga - może się dość długo ładować