Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji:

ks. M. Basiuk: z 2.03. przeniesione na 26.02, godz. 11.00-12.30

ks. W. Kania: w sesji poprawkowej: 24.02. 9.00-10.00, 14.03. 9.15-13.00

ks. A. Malina: najbliższe 1.03.2018 (czwartek), 11.30-13.00; Egzamin poprawkowy ze Wstępu do PŚ: 1.03.2018 r., od 13:15 dla teologii nauczycielskiej/w kulturze, od 14:00 dla teologii pastoralnej.

ks. A. Pastwa: egzamin poprawkowy z prawa 1 III (czwartek) o godz. 13.00 w sali 305/2

W. Juroszek: konsultacje dla osób z zaległościami: 26.02.2018, godz. 11.30-13.00

M. Kozubek: odwołane do 28.02.2018

M. Czarnuch-Sodzawiczny: Egzamin poprawkowy ze Wstępu do PŚ: 1.03.2018 r., od 13:15 dla teologii nauczycielskiej/w kulturze, od 14:00 dla teologii pastoralnej.

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych:

ks. M. Basiuk: seminarium dyplomowe z 2.03. przeniesione na termin ustalony ze studentami; wykład (Pismo Święte o rodzinie) z 2.03. przeniesione na termin ustalony ze studentami

ks. R. Dappa: NoR, wykład z dnia 26.02 przeniesiony na termin ustalony z studentami

Ks. dr Grzegorz Ciułapracownik Katedry Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej

(adiunkt, wymiar etatu: 1/2, na WTL UŚ od 1.10.2012)


Kontakt:

⇒ terminy konsultacji: wtorek, godz. 14.45-16.15, sala: 203/2


Biogram:

Ks. dr Grzegorz Ciuła, ur. 24.03.1977 r. w Gliwicach, prezbiter Diecezji Gliwickiej. W 1996 roku ukończone II Liceum Ogólnokształcące w Gliwicach. W latach 1996-2002 studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Gliwickiej i Diecezji Opolskiej, zwieńczone pracą magisterską na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego (Rola Odnowy w Duchu Świętym w budowaniu wspólnoty Kościoła, praca napisana pod kierunkiem ks. dra Piotra Pierończyka, na seminarium naukowym z teologii moralnej i duchowości chrześcijańskiej prowadzonym przez ks. dra hab. Piotra Morcińca). Święcenia kapłańskie przyjęte 18 maja 2002 roku w katedrze gliwickiej. W latach 2002-2004 wikariusz w Parafii św. Mikołaja w Pyskowicach i katecheta w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach. W latach 2004-2009 studia doktoranckie w Instytucie Teologii Moralnej Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W 2006 roku uzyskanie tytułu magistra licencjata. W latach 2005-2007 słuchacz Podyplomowych Studiów Poradnictwa Psychologicznego i Psychoterapii dla Duchowieństwa, organizowanych przez Instytut Psychologii Społecznej i Psychologii Religii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz praktyka psychologiczna w Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku. Od września 2009 roku rezydent w Parafii św. Mikołaja w Pyskowicach. Od czerwca 2010 roku opiekun Wspólnoty Przymierza Rodzin „Mamre” w diecezji gliwickiej. Od września 2010 roku sędzia audytor w Sądzie Biskupim Diecezji Gliwickiej. W 2011 r. uzyskany stopień doktora nauk teologicznych w zakresie teologii moralnej (na podstawie rozprawy doktorskiej: Uwarunkowania czynu ludzkiego. Studium teologicznomoralne na podstawie polskiej posoborowej literatury teologicznej i pozateologicznej; promotor: o. dr hab. Andrzej Derdziuk; recenzenci: ks. dr hab. Konrad Glombik - Uniwersytet Opolski, ks. dr hab. Marian Pokrywka - Katolicki Uniwersytet Lubelski). Od stycznia 2012 roku członek Zgromadzenia Fundacji Świętej Rity w Gliwicach jako jeden z jej fundatorów. Od września 2012 roku egzorcysta dla Wspólnoty Przymierza Rodzin „Mamre” w diecezji gliwickiej. Od 1 października 2012 r. adiunkt w Zakładzie Teologii Moralnej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego.


Działalność:

⇒ funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej dla Studiów StacjonarnychUSOSweb


Bibliografia:


uwaga - może się dość długo ładować