Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

05 październik od 0900
Wydziałowa inauguracja roku akademickiego

09 październik
Ogólnouczelniana inauguracja roku akademickiego

17 październik od 1400
Rada Wydziału Teologicznego UŚ

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji:

ks. M. Basiuk: 25.09., 9.30-11.00

ks. B. Biela: 22.09 godz. 10.00-11.30; 28.09, godz. 12.00-13.30

ks. I. Celary: 21.09; 28.09 - godz. 11.00-12.30

ks. J. Kempa: 28.09 g. 9.00-10.30 Sala 304/4

ks. A. Malina: 28.09.2017: godz. 16.00-17.00

ks. W. Surmiak: 19 września, 8.00-9.30

ks. L. Szewczyk: 27.09., godz. 9.30-11.00

ks. A. Uciecha: 22.09. (pt) 15.00-16.30; 29.09. (pt) 15.00-16.30

B. Urbanek: 22.09 pt 11:00-12:30

ks. A. Żądło: piątek 22.IX godz. 11.00-13.00

E. Szwarczyńska: w sesji poprawkowej: poniedziałki (godz. 9.45-11.15)

ks. M. Moj: Egzamin poprawkowy z Pisma Janowych - teologia zaoczna rok III - sobota, 23.09.2017 r. w sali 205/3 o godz. 9:00

ks. P. Sawa: piątek, 22.09, godz. 11.00-12.30

M. Kozubek: 19.09 godz. 11:00-14:00 i 25.09 godz. 11:00-12:30

ks. D. Bednarski: 19 września, 14.00-15.30

ks. B. Kuźnik: 21.09; 29.09 godz. 13.00 - 13.45

M. Czarnuch: w sesji poprawkowej: 22.09.2017 (piątek): godz. 15:00-16:30.

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

Ks. dr Grzegorz Ciułapracownik Katedry Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej

(adiunkt, wymiar etatu: 1/2, na WTL UŚ od 1.10.2012)


Kontakt:

⇒ terminy konsultacji: , sala: 203/2


Biogram:

Ks. dr Grzegorz Ciuła, ur. 24.03.1977 r. w Gliwicach, prezbiter Diecezji Gliwickiej. W 1996 roku ukończone II Liceum Ogólnokształcące w Gliwicach. W latach 1996-2002 studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Gliwickiej i Diecezji Opolskiej, zwieńczone pracą magisterską na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego (Rola Odnowy w Duchu Świętym w budowaniu wspólnoty Kościoła, praca napisana pod kierunkiem ks. dra Piotra Pierończyka, na seminarium naukowym z teologii moralnej i duchowości chrześcijańskiej prowadzonym przez ks. dra hab. Piotra Morcińca). Święcenia kapłańskie przyjęte 18 maja 2002 roku w katedrze gliwickiej. W latach 2002-2004 wikariusz w Parafii św. Mikołaja w Pyskowicach i katecheta w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach. W latach 2004-2009 studia doktoranckie w Instytucie Teologii Moralnej Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W 2006 roku uzyskanie tytułu magistra licencjata. W latach 2005-2007 słuchacz Podyplomowych Studiów Poradnictwa Psychologicznego i Psychoterapii dla Duchowieństwa, organizowanych przez Instytut Psychologii Społecznej i Psychologii Religii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz praktyka psychologiczna w Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku. Od września 2009 roku rezydent w Parafii św. Mikołaja w Pyskowicach. Od czerwca 2010 roku opiekun Wspólnoty Przymierza Rodzin „Mamre” w diecezji gliwickiej. Od września 2010 roku sędzia audytor w Sądzie Biskupim Diecezji Gliwickiej. W 2011 r. uzyskany stopień doktora nauk teologicznych w zakresie teologii moralnej (na podstawie rozprawy doktorskiej: Uwarunkowania czynu ludzkiego. Studium teologicznomoralne na podstawie polskiej posoborowej literatury teologicznej i pozateologicznej; promotor: o. dr hab. Andrzej Derdziuk; recenzenci: ks. dr hab. Konrad Glombik - Uniwersytet Opolski, ks. dr hab. Marian Pokrywka - Katolicki Uniwersytet Lubelski). Od stycznia 2012 roku członek Zgromadzenia Fundacji Świętej Rity w Gliwicach jako jeden z jej fundatorów. Od września 2012 roku egzorcysta dla Wspólnoty Przymierza Rodzin „Mamre” w diecezji gliwickiej. Od 1 października 2012 r. adiunkt w Zakładzie Teologii Moralnej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego.


Działalność:

⇒ funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej dla Studiów StacjonarnychUSOSweb


Bibliografia:


uwaga - może się dość długo ładować