Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji:

ks. M. Basiuk: w sesji: 28.06. godz. 9.30-11.00

ks. B. Biela: w sesji: 28.06. (czwartek) - 10.30-12.00

ks. R. Buchta: piątek 22.06 – 15.00-16.30

ks. A. Malina: w czerwcu: 28 (czwartek) godz. 8:00-9:30; możliwość wpisu do indeksów: 29 (piątek) godz. 15:30-16:30

ks. J. Słomka: czwartek, 28 czerwca, godz. 11.30-12.30

ks. K. Sosna: w sesji: 22.06.2018 g. 11.00-14.00

ks. L. Szewczyk: W terminie 18.04-31.07. kontakt drogą mailową

ks. J. Szymik: 14.09. po Radzie Wydziału, czyli ok. godz. 11.00

B. Urbanek: w sesji: środa 27 czerwca, godz. 13:15-14:45

ks. S. Zieliński: w sesji letniej: 26.06. - godz. 13.00-14.30; 13.09. – godz. 13.00-14.30

E. Szwarczyńska: W sesji: 25.06. (godz. 10.15-11.45)

ks. W. Kamczyk: w czasie sesji letniej: 23.06. (sobota) - 11.30-13.00 (s. 303/4); 28.06. (czwartek) - 9.45-11.15 (Pracownia Patrystyczna)

A. Maliszewska: 12.07, godz. 10.00-11.30

ks. P. Sawa: środa, 5.09, godz. 12:30-14:00 i środa, 26.09, godz. 12:30-14:00

ks. D. Bednarski: poniedziałek - 23 czerwca - 13:30-15:00

L. Szymczyk: w sesji: 27.06. (godz. 9.00-10.30)

M. Czarnuch-Sodzawiczny: w sesji letniej: 27 czerwca (środa), godz. 9:00-10:30

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

Ks. dr Grzegorz Ciułapracownik Katedry Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej

(adiunkt, wymiar etatu: 1/2, na WTL UŚ od 1.10.2012)


Kontakt:

⇒ terminy konsultacji: , sala: 203/2


Biogram:

Ks. dr Grzegorz Ciuła, ur. 24.03.1977 r. w Gliwicach, prezbiter Diecezji Gliwickiej. W 1996 roku ukończone II Liceum Ogólnokształcące w Gliwicach. W latach 1996-2002 studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Gliwickiej i Diecezji Opolskiej, zwieńczone pracą magisterską na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego (Rola Odnowy w Duchu Świętym w budowaniu wspólnoty Kościoła, praca napisana pod kierunkiem ks. dra Piotra Pierończyka, na seminarium naukowym z teologii moralnej i duchowości chrześcijańskiej prowadzonym przez ks. dra hab. Piotra Morcińca). Święcenia kapłańskie przyjęte 18 maja 2002 roku w katedrze gliwickiej. W latach 2002-2004 wikariusz w Parafii św. Mikołaja w Pyskowicach i katecheta w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach. W latach 2004-2009 studia doktoranckie w Instytucie Teologii Moralnej Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W 2006 roku uzyskanie tytułu magistra licencjata. W latach 2005-2007 słuchacz Podyplomowych Studiów Poradnictwa Psychologicznego i Psychoterapii dla Duchowieństwa, organizowanych przez Instytut Psychologii Społecznej i Psychologii Religii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz praktyka psychologiczna w Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku. Od września 2009 roku rezydent w Parafii św. Mikołaja w Pyskowicach. Od czerwca 2010 roku opiekun Wspólnoty Przymierza Rodzin „Mamre” w diecezji gliwickiej. Od września 2010 roku sędzia audytor w Sądzie Biskupim Diecezji Gliwickiej. W 2011 r. uzyskany stopień doktora nauk teologicznych w zakresie teologii moralnej (na podstawie rozprawy doktorskiej: Uwarunkowania czynu ludzkiego. Studium teologicznomoralne na podstawie polskiej posoborowej literatury teologicznej i pozateologicznej; promotor: o. dr hab. Andrzej Derdziuk; recenzenci: ks. dr hab. Konrad Glombik - Uniwersytet Opolski, ks. dr hab. Marian Pokrywka - Katolicki Uniwersytet Lubelski). Od stycznia 2012 roku członek Zgromadzenia Fundacji Świętej Rity w Gliwicach jako jeden z jej fundatorów. Od września 2012 roku egzorcysta dla Wspólnoty Przymierza Rodzin „Mamre” w diecezji gliwickiej. Od 1 października 2012 r. adiunkt w Zakładzie Teologii Moralnej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego.


Działalność:

⇒ funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej dla Studiów StacjonarnychUSOSweb


Bibliografia:


uwaga - może się dość długo ładować