Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji:

ks. I. Celary: 18.11 (zamiast 20.11)

ks. A. Uciecha: odwołane 21.11. (czw.) i 22.11. (pt) w godz. 13.00-13.45 (udział w konferencji)

B. Urbanek: piątek 22.11 w godz. 13:00-13:30 zamiast wtorku 19.11

M. Gwóźdź: odwołane do 22.11. (L4)

M. Kozubek: 14.12., godz. 15:30-17:00 (zamiast 10.12.)

ks. D. Bednarski: piątek 22.11 w godz. 12:15-13:45 zamiast wtorku 19.11

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych:

B. Urbanek: 19.11 wykład z NT rok IV w terminie uzgodnionym ze studentami

M. Gwóźdź: odwołane do 22.11. (L4)

Ks. dr Rafał Dappapracownik Katedry Prawa Kanonicznego i Ekumenizmu

(adiunkt, wymiar etatu: 1/2, na WTL UŚ od 03.02.2014)


Kontakt:

⇒ terminy konsultacji: piątek, godz. 13.00-13.45, sala: 305/3

⇒ adres e-mail [kliknij]


Biogram:

Ur. 3 stycznia 1977 roku w Zabrzu. W roku 1996 ukończył II LO w Zabrzu i wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Gliwickiej i Diecezji Opolskiej. Studia teologiczne ukończył na UO w roku 2002. Pracę magisterską pt. „Wpływ wyjazdów zarobkowych na więź małżeńską na podstawie badań w parafii św. Józefa Robotnika we Wrzoskach” napisał pod kierownictwem prof. K. Wojaczka. Święcenia kapłańskie przyjął w roku 2002 w katedrze gliwickiej. W latach 2002-2006 pracował jako wikariusz w parafii WNMP w Rudach (Sanktuarium MB Pokornej). W roku 2006 rozpoczął studia specjalistyczne z zakresu prawa kanonicznego na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Studia zwieńczył w roku 2011 obroną pracy doktorskiej pt. “La scienza minima necessaria per contrarre il matrimonio nella dottrina e nella giurisprudenza rotale (can. 1096 CIC)”, napisaną pod kierunkiem O. prof. J. Kowala SJ. Podczas pobytu w Rzymie ukończył również kurs Specializzazione di Giurisprudenza (2009-2010) na Uniwersytecie Gregoriańskim oraz Forum internum (2008) w Penitencjarii Apostolskiej. Od 1 września 2011 roku jest pracownikiem Sądu Biskupiego Diecezji Gliwickiej, natomiast od 1 września 2012 roku pełni tam funkcję wiceoficjała.


Działalność:USOSweb


Bibliografia:


uwaga - może się dość długo ładować