Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji:

E. Szwarczyńska: Z dn. 29.03. przeniesione na 25.03.(godz. 10.00-11.30)

ks. W. Kamczyk: 25.03. - odwołane

A. Maliszewska: z 9.04 na 2.04, godz. bez zmian

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych:

M. Gwóźdź: zajęcia z 11.04 (NoR; II/I) odbędą się 23.05

A. Maliszewska: Ćwiczenia z modułu „Kościół Chrystusowy” (rok IV) z 9.04 na 2.04, godz. bez zmian

M. Czarnuch-Sodzawiczny: od 21.02 do odwołania - zajęcia odbywają się według harmonogramu, prowadzone przez ks. prof. A. Malinę

Ks. dr Rafał Dappapracownik Katedry Prawa Kanonicznego i Ekumenizmu

(adiunkt, wymiar etatu: 1/2, na WTL UŚ od 03.02.2014)


Kontakt:

⇒ terminy konsultacji: czwartek, godz. 13.00-13.30 oraz 15.00-16.00, sala: 305/2

⇒ adres e-mail [kliknij]


Biogram:

Ur. 3 stycznia 1977 roku w Zabrzu. W roku 1996 ukończył II LO w Zabrzu i wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Gliwickiej i Diecezji Opolskiej. Studia teologiczne ukończył na UO w roku 2002. Pracę magisterską pt. „Wpływ wyjazdów zarobkowych na więź małżeńską na podstawie badań w parafii św. Józefa Robotnika we Wrzoskach” napisał pod kierownictwem prof. K. Wojaczka. Święcenia kapłańskie przyjął w roku 2002 w katedrze gliwickiej. W latach 2002-2006 pracował jako wikariusz w parafii WNMP w Rudach (Sanktuarium MB Pokornej). W roku 2006 rozpoczął studia specjalistyczne z zakresu prawa kanonicznego na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Studia zwieńczył w roku 2011 obroną pracy doktorskiej pt. “La scienza minima necessaria per contrarre il matrimonio nella dottrina e nella giurisprudenza rotale (can. 1096 CIC)”, napisaną pod kierunkiem O. prof. J. Kowala SJ. Podczas pobytu w Rzymie ukończył również kurs Specializzazione di Giurisprudenza (2009-2010) na Uniwersytecie Gregoriańskim oraz Forum internum (2008) w Penitencjarii Apostolskiej. Od 1 września 2011 roku jest pracownikiem Sądu Biskupiego Diecezji Gliwickiej, natomiast od 1 września 2012 roku pełni tam funkcję wiceoficjała.


Działalność:USOSweb


Bibliografia:


uwaga - może się dość długo ładować