Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

Ks. dr Wojciech Kamczykpracownik Katedry Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła

(adiunkt, wymiar etatu: 1/2, na WTL UŚ od 1.10.2016)


Kontakt:

⇒ terminy konsultacji: , sala: do21.11.-P.P.; 303/4

⇒ adres e-mail [kliknij]


Biogram:

Ur. 27.09.1979 r. w Rybniku, prezbiter archidiecezji katowickiej, pochodzi z Rogowa nad Olzą. W 1998 r. ukończył I LO im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śl. i rozpoczął naukę w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach. W 2004 r. ukończył teologię na Wydziale Teologicznym UŚ i przyjął święcenia prezbiteratu. Pracował jako wikariusz w parafiach: Narodzenia NMP w Pszowie (katecheta w ZSP w Pszowie), NSPJ w Mysłowicach (katecheta w ZSP nr 3 im. kard. Augusta Hlonda w Mysłowicach), NSPJ w Rybniku – Boguszowicach Starych (katecheta w SP nr 20 im. Harcerzy Buchalików, SP nr 6 i ZS nr 6 w Rybniku). W latach 2005-2007 odbył studia podyplomowe teologii pastoralnej na Wydziale Teologicznym UŚ. W 2011 r. obronił rozprawę doktorską „«Tota paschalis solemnitas». Teologia i duszpasterstwo w kazaniach i homiliach św. Augustyna” napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Wincentego Myszora. W latach 2013-2016 katecheta stały w I Liceum Ogólnokształcącym im. 14 Pułku Powstańców Śląskich i rezydent w parafii pw. MB Wszechpośredniczki Łask i św. Antoniego z Padwy w Wodzisławiu Śl. Od 2016 r. rezydent w parafii św. Andrzeja Boboli w Rudzie Śląskiej – Wirku i pracownik Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach


Działalność:USOSweb


Bibliografia:


uwaga - może się dość długo ładować