Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji:

E. Szwarczyńska: Z dn. 29.03. przeniesione na 25.03.(godz. 10.00-11.30)

ks. W. Kamczyk: 25.03. - odwołane

A. Maliszewska: z 9.04 na 2.04, godz. bez zmian

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych:

M. Gwóźdź: zajęcia z 11.04 (NoR; II/I) odbędą się 23.05

A. Maliszewska: Ćwiczenia z modułu „Kościół Chrystusowy” (rok IV) z 9.04 na 2.04, godz. bez zmian

M. Czarnuch-Sodzawiczny: od 21.02 do odwołania - zajęcia odbywają się według harmonogramu, prowadzone przez ks. prof. A. Malinę

Ks. dr Wojciech Kamczykpracownik Katedry Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła

(adiunkt, wymiar etatu: 1/2, na WTL UŚ od 1.10.2016)


Kontakt:

⇒ terminy konsultacji: poniedziałek, godz. 11.30-13.00, sala: Prac. Patrystyczna

wyjątki: 25.03. - odwołane

⇒ adres e-mail [kliknij]


Biogram:

Ur. 27.09.1979 r. w Rybniku, prezbiter archidiecezji katowickiej, pochodzi z Rogowa nad Olzą. W 1998 r. ukończył I LO im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śl. i rozpoczął naukę w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach. W 2004 r. ukończył teologię na Wydziale Teologicznym UŚ i przyjął święcenia prezbiteratu. Pracował jako wikariusz w parafiach: Narodzenia NMP w Pszowie (katecheta w ZSP w Pszowie), NSPJ w Mysłowicach (katecheta w ZSP nr 3 im. kard. Augusta Hlonda w Mysłowicach), NSPJ w Rybniku – Boguszowicach Starych (katecheta w SP nr 20 im. Harcerzy Buchalików, SP nr 6 i ZS nr 6 w Rybniku). W latach 2005-2007 odbył studia podyplomowe teologii pastoralnej na Wydziale Teologicznym UŚ. W 2011 r. obronił rozprawę doktorską „«Tota paschalis solemnitas». Teologia i duszpasterstwo w kazaniach i homiliach św. Augustyna” napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Wincentego Myszora. W latach 2013-2016 katecheta stały w I Liceum Ogólnokształcącym im. 14 Pułku Powstańców Śląskich i rezydent w parafii pw. MB Wszechpośredniczki Łask i św. Antoniego z Padwy w Wodzisławiu Śl. Od 2016 r. rezydent w parafii św. Andrzeja Boboli w Rudzie Śląskiej – Wirku i pracownik Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach


Działalność:USOSweb


Bibliografia:


uwaga - może się dość długo ładować