Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji:

ks. M. Basiuk: w sesji: 28.06. godz. 9.30-11.00

ks. B. Biela: w sesji: 28.06. (czwartek) - 10.30-12.00

ks. R. Buchta: piątek 22.06 – 15.00-16.30

ks. A. Malina: w czerwcu: 28 (czwartek) godz. 8:00-9:30; możliwość wpisu do indeksów: 29 (piątek) godz. 15:30-16:30

ks. J. Słomka: czwartek, 28 czerwca, godz. 11.30-12.30

ks. K. Sosna: w sesji: 22.06.2018 g. 11.00-14.00

ks. L. Szewczyk: W terminie 18.04-31.07. kontakt drogą mailową

ks. J. Szymik: 14.09. po Radzie Wydziału, czyli ok. godz. 11.00

B. Urbanek: w sesji: środa 27 czerwca, godz. 13:15-14:45

ks. S. Zieliński: w sesji letniej: 26.06. - godz. 13.00-14.30; 13.09. – godz. 13.00-14.30

E. Szwarczyńska: W sesji: 25.06. (godz. 10.15-11.45)

ks. W. Kamczyk: w czasie sesji letniej: 23.06. (sobota) - 11.30-13.00 (s. 303/4); 28.06. (czwartek) - 9.45-11.15 (Pracownia Patrystyczna)

A. Maliszewska: 12.07, godz. 10.00-11.30

ks. P. Sawa: środa, 5.09, godz. 12:30-14:00 i środa, 26.09, godz. 12:30-14:00

ks. D. Bednarski: poniedziałek - 23 czerwca - 13:30-15:00

L. Szymczyk: w sesji: 27.06. (godz. 9.00-10.30)

M. Czarnuch-Sodzawiczny: w sesji letniej: 27 czerwca (środa), godz. 9:00-10:30

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

Ks. dr Wojciech Kamczykpracownik Katedry Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła

(adiunkt, wymiar etatu: 1/2, na WTL UŚ od 1.10.2016)


Kontakt:

⇒ terminy konsultacji: , sala: 303/4

wyjątki: w czasie sesji letniej: 23.06. (sobota) - 11.30-13.00 (s. 303/4); 28.06. (czwartek) - 9.45-11.15 (Pracownia Patrystyczna)

⇒ adres e-mail [kliknij]


Biogram:

Ur. 27.09.1979 r. w Rybniku, prezbiter archidiecezji katowickiej, pochodzi z Rogowa nad Olzą. W 1998 r. ukończył I LO im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śl. i rozpoczął naukę w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach. W 2004 r. ukończył teologię na Wydziale Teologicznym UŚ i przyjął święcenia prezbiteratu. Pracował jako wikariusz w parafiach: Narodzenia NMP w Pszowie (katecheta w ZSP w Pszowie), NSPJ w Mysłowicach (katecheta w ZSP nr 3 im. kard. Augusta Hlonda w Mysłowicach), NSPJ w Rybniku – Boguszowicach Starych (katecheta w SP nr 20 im. Harcerzy Buchalików, SP nr 6 i ZS nr 6 w Rybniku). W latach 2005-2007 odbył studia podyplomowe teologii pastoralnej na Wydziale Teologicznym UŚ. W 2011 r. obronił rozprawę doktorską „«Tota paschalis solemnitas». Teologia i duszpasterstwo w kazaniach i homiliach św. Augustyna” napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Wincentego Myszora. W latach 2013-2016 katecheta stały w I Liceum Ogólnokształcącym im. 14 Pułku Powstańców Śląskich i rezydent w parafii pw. MB Wszechpośredniczki Łask i św. Antoniego z Padwy w Wodzisławiu Śl. Od 2016 r. rezydent w parafii św. Andrzeja Boboli w Rudzie Śląskiej – Wirku i pracownik Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach


Działalność:USOSweb


Bibliografia:


uwaga - może się dość długo ładować