Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

04 październik od 0900
Inauguracja roku akad. 2018/2019

16 październik od 1400
Rada Wydziału

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji:

ks. M. Basiuk: 20.09., godz. 9.00-10.30; 24.09., godz. 13.30-15.00

ks. B. Biela: 20.09.2018 (czwartek) godz. 10.30-12.00

ks. R. Buchta: Zaliczenie praktyk pedagogicznych odbędzie się w środę 3 października w godzinach 9.30-11.00 oraz 14.00-15.30 w Wydziale Katechetycznym (ul. Wita Stwosza 16)

ks. I. Celary: 25.09. - godz. 9.00-11.30

ks. J. Kempa: 20.09 (czwartek), 9.00-11.00

ks. A. Malina: 21.09 (piątek), godz. 13.00-14.30: konsultacje

ks. L. Szewczyk: 17.09. (poniedziałek), 14.00-15.30

ks. A. Uciecha: 18.09. wt 12.00-13.30

B. Urbanek: czwartek 20.09 przeniesiony na poniedziałek 17.09 godz. 11:00-12:30

ks. A. Wuwer: konsultacje: nie odbędą się: 13.09; 20.09. i 27.09 (czwartek); odbędą się: 26.09. (środa) – w godz. 11.30-13.00 oraz w 28.09. (piątek) – w godz. 9.00-12.00

ks. S. Zieliński: 21.09. (piątek) godz. 13.30–14.45

ks. W. Kamczyk: 25.09. (wtorek) 15.00-16.30

ks. M. Moj: termin wrześniowy egzaminu z Pism Janowych (niestacjonarne) - wtorek, 25.09.2018 r. o godz. 9:00 w katedrze biblijnej

ks. P. Sawa: środa, 26.09, godz. 12:30-14:00

L. Szymczyk: 21. IX (piątek, godz. 8.00-9.30), 28.IX (piątek. godz. 8.00-10.00)

M. Kornaszewska-Polak: 26.09.2018 (środa): g. 16.00 – 17.00 zaległe wpisy i inne bieżące sprawy, g. 17.00 – 17.45 egzamin poprawkowy II z psychologii ogólnej oraz interwencji kryzysowej dla studentów dziennych i zaocznych, g. 17.45 – 18.30 egzamin poprawkowy II z psychologii rozwoju dla studentów dziennych

A. Kłos-Skrzypczak: 21.09. godz. 13:00-14:30

ks. B. Kuźnik: 19.09. godz. 16.00-17.30

ks. D. Ledwoń: 21.09. godz. 15:00, sala 301: pisemne egzaminy poprawkowe z Pism Janowych i Archeologii biblijnej; 25.09. godz. 14:00 - 15:30: dyżur z możliwością uzyskania wpisu ocen do indeksu.

M. Czarnuch-Sodzawiczny: 20.09 (czwartek), godz. 9:00-10:30

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

Terminy konsultacji pracowników Wydziału Teologicznego UŚ


Jeśli nie podano sali, dyżur odbywa się w siedzibie zakładu.  ks. dr Andrzej Abdank-Kozubski    ⇒ adres e-mail  |  ⇒ kompletny profil

  sala: 305/4


  ks. dr hab. Antoni Bartoszek, prof. UŚ    ⇒ adres e-mail  |  ⇒ kompletny profil

  ⇒ czwartek, godz. 11.30-13.00; dyżur dziekański: środa, godz. 11.30-13.00 (gabinet dziekana), sala: 204/2


  ks. dr Maciej Basiuk    ⇒ adres e-mail  |  ⇒ kompletny profil

  uwagi, wyjątki: 20.09., godz. 9.00-10.30; 24.09., godz. 13.30-15.00

  sala: 303/2


  ks. dr Damian Bednarski    ⇒ adres e-mail  |  ⇒ kompletny profil

  sala: 304/2


  ks. dr hab. Bogdan Biela    ⇒ adres e-mail  |  ⇒ kompletny profil

  uwagi, wyjątki: 20.09.2018 (czwartek) godz. 10.30-12.00

  sala: 205/2


  ks. dr hab. Roman Buchta    ⇒ adres e-mail  |  ⇒ kompletny profil

  uwagi, wyjątki: Zaliczenie praktyk pedagogicznych odbędzie się w środę 3 października w godzinach 9.30-11.00 oraz 14.00-15.30 w Wydziale Katechetycznym (ul. Wita Stwosza 16)

  sala: 205/4


  ks. prof. dr hab. Józef Budniak    ⇒ adres e-mail  |  ⇒ kompletny profil

  ⇒ środa, godz. 11.15-13.00, sala: 305/2


  ks. prof. dr hab. Ireneusz Celary    ⇒ adres e-mail  |  ⇒ kompletny profil

  uwagi, wyjątki: 25.09. - godz. 9.00-11.30

  sala: 205/2


  ks. dr Grzegorz Ciuła |  ⇒ kompletny profil

  sala: 203/2


  dr Monika Czarnuch-Sodzawiczny    ⇒ adres e-mail  |  ⇒ kompletny profil

  uwagi, wyjątki: 20.09 (czwartek), godz. 9:00-10:30

  sala: 303/2


  ks. prof. dr hab. Alojzy Drożdż    ⇒ adres e-mail  |  ⇒ kompletny profil

  ⇒ czwartek, godz. 13.00-14.30, sala: 203/2


  ks. prof. dr hab. Jan Górski    ⇒ adres e-mail  |  ⇒ kompletny profil

  ⇒ czwartek, godz. 11.30-13.00, sala: 305/4


  dr Weronika Juroszek    ⇒ adres e-mail  |  ⇒ kompletny profil

  ⇒ piątek, godz. 9.30-11.00, sala: 204/2


  ks. dr Wojciech Kamczyk    ⇒ adres e-mail  |  ⇒ kompletny profil

  uwagi, wyjątki: 25.09. (wtorek) 15.00-16.30

  sala: 303/4


  ks. dr Witold Kania    ⇒ adres e-mail  |  ⇒ kompletny profil

  ⇒ 14.03., godz. 9.00-13.00, 20.03., godz. 10.00-15.00, 17.04., godz. 9.00; 22.05., 12.06., godz. 13.00, sala: 305/4


  ks. dr hab. Jacek Kempa    ⇒ adres e-mail  |  ⇒ kompletny profil

  uwagi, wyjątki: 20.09 (czwartek), 9.00-11.00

  sala: 304/2


  dr Monika Kornaszewska-Polak |  ⇒ kompletny profil

  uwagi, wyjątki: 26.09.2018 (środa): g. 16.00 – 17.00 zaległe wpisy i inne bieżące sprawy, g. 17.00 – 17.45 egzamin poprawkowy II z psychologii ogólnej oraz interwencji kryzysowej dla studentów dziennych i zaocznych, g. 17.45 – 18.30 egzamin poprawkowy II z psychologii rozwoju dla studentów dziennych

  sala: 205/4


  ks. dr Bartłomiej Kuźnik    ⇒ adres e-mail  |  ⇒ kompletny profil

  uwagi, wyjątki: 19.09. godz. 16.00-17.30

  sala: 205/4


  dr Aleksandra Kłos-Skrzypczak    ⇒ adres e-mail  |  ⇒ kompletny profil

  uwagi, wyjątki: 21.09. godz. 13:00-14:30

  sala: 204/2


  ks. dr Dawid Ledwoń |  ⇒ kompletny profil

  uwagi, wyjątki: 21.09. godz. 15:00, sala 301: pisemne egzaminy poprawkowe z Pism Janowych i Archeologii biblijnej; 25.09. godz. 14:00 - 15:30: dyżur z możliwością uzyskania wpisu ocen do indeksu.

  sala: 303/2


  ks. prof. dr hab. Artur Malina    ⇒ adres e-mail  |  ⇒ kompletny profil

  uwagi, wyjątki: 21.09 (piątek), godz. 13.00-14.30: konsultacje

  sala: 303/2


  ks. mgr lic. kan. Krzysztof Matuszewski    ⇒ adres e-mail  |  ⇒ kompletny profil

  ⇒ wtorek (II tydz.), godz. 11.30-15.00, sala: 204/2


  ks. prof. dr hab. Jerzy Myszor    ⇒ adres e-mail  |  ⇒ kompletny profil

  ⇒ urlop naukowy, sala: 303/4


  ks. dr hab. Henryk Olszar    ⇒ adres e-mail  |  ⇒ kompletny profil

  ⇒ czwartek, godz. 12.15-13.45, sala: 303/4


  ks. dr hab. Andrzej Pastwa, prof. UŚ    ⇒ adres e-mail  |  ⇒ kompletny profil

  ⇒ czwartek, godz. 14.30.16.00, sala: 305/2


  ks. prof. dr hab. Antoni Reginek    ⇒ adres e-mail  |  ⇒ kompletny profil

  ⇒ czwartek, godz. 14.00-15.30, sala: 303/2


  ks. dr Przemysław Sawa    ⇒ adres e-mail  |  ⇒ kompletny profil

  uwagi, wyjątki: środa, 26.09, godz. 12:30-14:00

  sala: 304/4


  ks. dr Grzegorz Strzelczyk    ⇒ adres e-mail  |  ⇒ kompletny profil

  ⇒ środa, godz. 9.30-10.50, sala: 304 lub biblioteka


  ks. dr Wojciech Surmiak    ⇒ adres e-mail  |  ⇒ kompletny profil

  ⇒ urlop naukowy, sala: 203/2


  ks. dr hab. Leszek Szewczyk, prof. UŚ    ⇒ adres e-mail  |  ⇒ kompletny profil

  uwagi, wyjątki: 17.09. (poniedziałek), 14.00-15.30

  sala: 205/4


  dr Leokadia Szymczyk |  ⇒ kompletny profil

  uwagi, wyjątki: 21. IX (piątek, godz. 8.00-9.30), 28.IX (piątek. godz. 8.00-10.00)

  sala: 204/2


  ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik    ⇒ adres e-mail  |  ⇒ kompletny profil

  sala: 304/4


  ks. prof. dr hab. Jan Słomka    ⇒ adres e-mail  |  ⇒ kompletny profil

  sala: 304


  ks. dr hab. Andrzej Uciecha, prof. UŚ    ⇒ adres e-mail  |  ⇒ kompletny profil

  uwagi, wyjątki: 18.09. wt 12.00-13.30

  sala: 303/4


  dr Beata Urbanek    ⇒ adres e-mail  |  ⇒ kompletny profil

  uwagi, wyjątki: czwartek 20.09 przeniesiony na poniedziałek 17.09 godz. 11:00-12:30

  sala: 303/2


  mgr lic. kan. Grzegorz Wiończyk    ⇒ adres e-mail  |  ⇒ kompletny profil

  ⇒ wtorek (I tydz.), godz. 16.30-17.15; wtorek (II tydz.), godz. 15.45-16.30, sala: 304/2


  dr hab. Marek Wójtowicz    ⇒ adres e-mail  |  ⇒ kompletny profil

  ⇒ środa, godz. 11.30-13.00; dyżur prodziekański: wtorek, godz. 13.00-14.00; środa, godz. 9.00-10.00, sala: 204/2


  ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer    ⇒ adres e-mail  |  ⇒ kompletny profil

  uwagi, wyjątki: konsultacje: nie odbędą się: 13.09; 20.09. i 27.09 (czwartek); odbędą się: 26.09. (środa) – w godz. 11.30-13.00 oraz w 28.09. (piątek) – w godz. 9.00-12.00

  sala: 203/2


  ks. prof. dr hab. Andrzej Żądło    ⇒ adres e-mail  |  ⇒ kompletny profil

  sala: 205/4


  ks. dr hab. Sławomir Zieliński    ⇒ adres e-mail  |  ⇒ kompletny profil

  uwagi, wyjątki: 21.09. (piątek) godz. 13.30–14.45

  sala: 304/3
Studenci studiów stacjonarnych III stopnia (doktoranckich) prowadzący zajęcia dydaktyczne  mgr lic. kan. Krzysztof Abucewicz    ⇒ adres e-mail  |  ⇒ kompletny profil


  mgr Łukasz Bergel |  ⇒ kompletny profil


  mgr Daniel Gruszka |  ⇒ kompletny profil


  mgr Grzegorz Juranek |  ⇒ kompletny profil


  mgr lic. kan. Marek Kołodziejczyk    ⇒ adres e-mail  |  ⇒ kompletny profil


  O. mgr Artur Kukiełka |  ⇒ kompletny profil


  mgr lic. kan. Ludmiła Lach-Bartlik    ⇒ adres e-mail  |  ⇒ kompletny profil


  O. mgr Marcin Lamorski |  ⇒ kompletny profil


  mgr lic. kan. Andrzej Lwowski |  ⇒ kompletny profil


  ks. mgr lic. kan. Błażej Małolepszy    ⇒ adres e-mail  |  ⇒ kompletny profil


  mgr Adrian Myśliński |  ⇒ kompletny profil


  ks. mgr Piotr Piekło |  ⇒ kompletny profil


  ks. mgr lic. kan. Szymon Resiak |  ⇒ kompletny profil


  mgr lic. kan. Aleksander Rudziarczyk |  ⇒ kompletny profil


  O. mgr Rafał Soroburski |  ⇒ kompletny profil


  ks. mgr lic. kan. Przemysław Szot |  ⇒ kompletny profil


  mgr Marcelina Szymczyk |  ⇒ kompletny profil


  ks. mgr lic. kan. Łukasz Walaszek    ⇒ adres e-mail  |  ⇒ kompletny profil


  mgr Victoria Ziewiec |  ⇒ kompletny profil