Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

Pracownicy Wydziału Teologicznego UŚ


 1. Ks. dr hab. Antoni Bartoszek, prof. UŚ      ⇒ kompletny profil
 2. kierownik Katedry Nauk o Rodzinie (adiunkt, na WTL UŚ od 1.10.2001)
  ⇒ konsultacje | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail
  funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Dziekan Wydziału Teologicznego UŚ

 3. Ks. dr Maciej Basiuk      ⇒ kompletny profil
 4. pracownik Katedry Teologii Biblijnej Starego i Nowego Testamentu (adiunkt)
  ⇒ konsultacje | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail
  funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich do RADY WYDZIAŁU; administrator strony internetowej WTL US; planista

 5. Ks. dr Damian Bednarski      ⇒ kompletny profil
 6. pracownik Katedry Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła (adiunkt, na WTL UŚ od 1.10.2011)
  ⇒ konsultacje | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail
  funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Wydziałowa Komisja ds. Promocji - przewodniczący, sekretarz serii "Źródła do dziejów Kościoła katolickiego na Górnym Śląsku", sekretarz redakcji "Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych"

 7. Ks. dr hab. Bogdan Biela      ⇒ kompletny profil
 8. pracownik Katedry Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki i Katechetyki (adiunkt, na WTL UŚ od 1.10.2001)
  ⇒ konsultacje | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail
  funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Redaktor naczelny czasopisma Studia Pastoralne, redaktor serii Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Przewodniczący Wydziałowej Komisji Skrutacyjnej, członek Wydziałowego Zespołu Wydawniczego.;
  funkcje na Uniwersytecie Śląskim: Członek Uczelnianej Komisji Wyborczej UŚ

 9. Ks. dr hab. Roman Buchta      ⇒ kompletny profil
 10. pracownik Katedry Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki i Katechetyki (adiunkt)
  ⇒ konsultacje | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail
  funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Kierownik Studiów Podyplomowych Katechezy Przedszkolnej oraz Studiów Podyplomowych Teologiczno-Katechetycznych; zastępca redaktora naczelnego „Studiów Pastoralnych”; opiekun praktyk pedagogiczno-katechetycznych (teologia); opiekun studentów studiów niestacjonarnych rok I-V

 11. Ks. prof. dr hab. Józef Budniak      ⇒ kompletny profil
 12. pracownik Katedry Prawa Kanonicznego i Ekumenizmu (profesor nadzwyczajny, na WTL UŚ od 1.10.2004)
  ⇒ konsultacje | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail ;
  funkcje na Uniwersytecie Śląskim: Przedstawiciel profesorów i doktorów habilitowanych WTL do SENATU UŚ Rada Wydawnicza Wydawnictwa US

 13. Ks. prof. dr hab. Ireneusz Celary      ⇒ kompletny profil
 14. pracownik Katedry Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki i Katechetyki (profesor nadzwyczajny)
  (aktualny bądź planowany urlop naukowy: 1.10.2011-14.02.2012)
  ⇒ konsultacje | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail ;
  funkcje na Uniwersytecie Śląskim: Uczelniana Komisja Dyscyplinarna dla Studentów

 15. dr Monika Czarnuch-Sodzawiczny      ⇒ kompletny profil
 16. pracownik Katedry Teologii Biblijnej Starego i Nowego Testamentu (adiunkt)
  ⇒ konsultacje | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail
  funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich do Rady Wydziału, członek redakcji Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych, członek redakcji Teologii Młodych.

 17. Ks. dr Rafał Dappa      ⇒ kompletny profil
 18. pracownik Katedry Prawa Kanonicznego i Ekumenizmu (adiunkt, na WTL UŚ od 03.02.2014)
  ⇒ konsultacje | ⇒ bibliografia | ⇒ e-mail

 19. Ks. prof. dr hab. Alojzy Drożdż      ⇒ kompletny profil
 20. kierownik Katedry Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej (profesor nadzwyczajny, na WTL UŚ od 1.10.2004)
  ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail
  funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Kierownik Katedry Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej;
  funkcje na Uniwersytecie Śląskim: Uczelniana Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich

 21. Ks. prof. dr hab. Jan Górski      ⇒ kompletny profil
 22. kierownik Katedry Teologii Fundamentalnej, Misjologii i Filozofii Chrześcijańskiej (profesor nadzwyczajny, na WTL UŚ od 1.09.2001)
  ⇒ konsultacje | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail
  funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Kierownik Katedry Teologii Fundamentalnej, Misjologii i Filozofii Chrześcijańskiej

 23. dr Monika Gwóźdź      ⇒ kompletny profil
 24. pracownik Katedry Prawa Kanonicznego i Ekumenizmu (adiunkt, na WTL UŚ od 1.10.2011)
  ⇒ konsultacje | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail
  funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Redaktor naczelny czasopisma doktorantów WTL UŚ Teologia Młodych (od 2011), członek Komisji Wyborczej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (od 2012), członek Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia (od 2012), sekretarz Komisji ds. Promocji w Wydziale Teologicznym (od 2016), opiekun studentów nauk o rodzinie I roku II stopnia (2018/2019)

 25. dr Weronika Juroszek      ⇒ kompletny profil
 26. pracownik Katedry Nauk o Rodzinie (adiunkt)
  ⇒ konsultacje | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail

 27. Ks. dr Wojciech Kamczyk      ⇒ kompletny profil
 28. pracownik Katedry Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła (adiunkt, na WTL UŚ od 1.10.2016)
  ⇒ konsultacje | ⇒ bibliografia | ⇒ e-mail

 29. Ks. dr Witold Kania      ⇒ kompletny profil
 30. pracownik Katedry Teologii Fundamentalnej, Misjologii i Filozofii Chrześcijańskiej (starszy wykładowca)
  (aktualny bądź planowany urlop naukowy: urlop naukowy: 18.02.2013-18.08.2013)
  ⇒ konsultacje | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail

 31. Ks. dr hab. Jacek Kempa      ⇒ kompletny profil
 32. pracownik Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości (adiunkt, na WTL UŚ od 1.10.2001)
  ⇒ konsultacje | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail
  funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: od 1.10.2019 Dyrektor Instytutu Nauk Teologicznych WTL US. do 30.09.2019 Prodziekan ds. nauki, Przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Wydawniczych, członek Komisji ds. Studiów doktoranckich, Przewodniczący wydziałowej komisji bibliotecznej, członek Komisji konkursowej ws. dotacji dla młodych naukowców.;
  funkcje na Uniwersytecie Śląskim: Członek Senackiej Komisji ds. Badań naukowych, twórczości artystycznej i współpracy z gospodarką; członek Rady Bibliotecznej; członek Rady Wydawniczej Wydawnictwa UŚ

 33. dr Monika Kornaszewska-Polak      ⇒ kompletny profil
 34. pracownik Katedry Nauk o Rodzinie (adiunkt, na WTL UŚ od 10.10.2016)
  ⇒ konsultacje | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail
  funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Recenzent prac dyplomowych, Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w latach 2017/2018 i 2018/2019.

 35. dr Mariola Kozubek      ⇒ kompletny profil
 36. pracownik Katedry Nauk o Rodzinie (adiunkt, na WTL UŚ od 1.10.2011)
  ⇒ konsultacje | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail
  funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: wydziałowy koordynator Programu Erasmus plus.;
  funkcje na Uniwersytecie Śląskim: Senacka Komisja ds. Współpracy z Zagranicą

 37. Ks. dr Bartłomiej Kuźnik      ⇒ kompletny profil
 38. pracownik Katedry Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki i Katechetyki (adiunkt, na WTL UŚ od 1.10.2011)
  ⇒ konsultacje | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail
  funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Teologów, sekretarz redakcji "Studiów Pastoralnych", koordynator ds. współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi

 39. dr Aleksandra Kłos-Skrzypczak      ⇒ kompletny profil
 40. pracownik Katedry Nauk o Rodzinie (adiunkt, na WTL UŚ od 1.10.2016)
  ⇒ konsultacje | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail
  funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Członek Wydziałowego Zespołu ds. Promocji, Członek Międzywydziałowego Zespołu ds. Promocji, Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej dla studiów niestacjonarnych w latach 2017/2018 i 2018/2019

 41. Ks. dr Dawid Ledwoń      ⇒ kompletny profil
 42. pracownik Katedry Teologii Biblijnej Starego i Nowego Testamentu (adiunkt)
  ⇒ konsultacje | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail
  funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (od 2015-2016); Sekretarz Wydziałowego Zespołu Wydawniczego (od 2016)

 43. Ks. prof. dr hab. Artur Malina      ⇒ kompletny profil
 44. kierownik Katedry Teologii Biblijnej Starego i Nowego Testamentu (profesor nadzwyczajny, na WTL UŚ od 1.10.2001)
  (aktualny bądź planowany urlop naukowy: urlop naukowy: 18.02.2013-7.08-2013; 17.02.2014-8.08.2014)
  ⇒ konsultacje | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail
  funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Kierownik Katedry Teologii Biblijnej Starego i Nowego Testamentu, członek komisji wydziałowych: Doktoranckiej Komisji Stypendialnej, Komisji bibliotecznej, Komisji konkursowej na najlepszą pracę magisterską na Wydziale Teologicznym, Komisji rekrutacyjnej na studia trzeciego stopnia (corocznie, od 2010 r.), Komisji ds. nauki, Komisji ds. studiów doktoranckich, przewodniczący Komisji rekrutacyjnej (2017 - studia niestacjonarne), członek nadzwyczajny Komisji konkursowej ws. dotacji dla młodych naukowców.

 45. dr Anna Maliszewska      ⇒ kompletny profil
 46. pracownik Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości (adiunkt, na WTL UŚ od 26.10.2011)
  ⇒ konsultacje | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail
  funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej - studia stacjonarne oraz sekretarz Wydziałowej Komisji Konkursowej (2017-2018).

 47. Ks. dr Krzysztof Matuszewski      ⇒ kompletny profil
 48. pracownik Katedry Nauk o Rodzinie (adiunkt, na WTL UŚ od 10.2016)
  ⇒ konsultacje | ⇒ bibliografia | ⇒ e-mail
  funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Planista.

 49. Ks. prof. dr hab. Jerzy Myszor      ⇒ kompletny profil
 50. kierownik Katedry Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła (profesor zwyczajny, na WTL UŚ od 1.09.2001)
  ⇒ konsultacje | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail
  funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Kierownik Katedry Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła, redaktor serii Biblioteka Teologiczna, członek Rady Naukowej Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych

 51. Ks. dr hab. Henryk Olszar      ⇒ kompletny profil
 52. pracownik Katedry Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła (adiunkt, na WTL UŚ od 1.10.2001)
  ⇒ konsultacje | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail

 53. Ks. dr hab. Andrzej Pastwa, prof. UŚ      ⇒ kompletny profil
 54. kierownik Katedry Prawa Kanonicznego i Ekumenizmu (profesor nadzwyczajny, na WTL UŚ od 1.10.2001)
  ⇒ konsultacje | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail
  funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Kierownik Katedry Prawa Kanonicznego i Ekumenizmu, Kierownik Podyplomowych Studiów Teologii Pastoralnej, Przewodniczący Komisji Wyborczej WTL, redaktor naczelny czasopisma "Ecumeny and Law", redaktor naczelny czasopisma "Philosophy and Canon Law";
  funkcje na Uniwersytecie Śląskim: Przewodniczący Odwoławczej Komisji dyscyplinarnej ds. Studentów, członek uczelnianej Komisji ds. Studiów Podyplomowych

 55. Ks. dr Przemysław Sawa      ⇒ kompletny profil
 56. pracownik Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości (adiunkt, na WTL UŚ od 8.10.2012)
  ⇒ konsultacje | ⇒ bibliografia | ⇒ e-mail
  funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (2013-2014), kierownik Studiów Podyplomowych Teologii Duchowości (2014-nadal)

 57. Ks. dr Grzegorz Strzelczyk      ⇒ kompletny profil
 58. pracownik Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości (adiunkt, na WTL UŚ od 1.10.2004)
  ⇒ konsultacje | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail

 59. Ks. dr Wojciech Surmiak      ⇒ kompletny profil
 60. pracownik Katedry Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej (adiunkt, na WTL UŚ od 5.10.2009)
  ⇒ konsultacje | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail
  funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich do Rady Wydziału; pełnomocnik Dziekana ds.. Jakości kształcenia; przewodniczący Wydziałowego Zespołu ds.. Jakości Kształcenia; sekretarz ankietyzacji; zastępca redaktora naczelnego Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych;
  funkcje na Uniwersytecie Śląskim: przedstawiciel pozostałych nauczycieli WTL do SENATU UŚ; członek Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia

 61. Ks. dr hab. Leszek Szewczyk, prof. UŚ      ⇒ kompletny profil
 62. pracownik Katedry Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki i Katechetyki (adiunkt, na WTL UŚ od 1.10.2001)
  (aktualny bądź planowany urlop naukowy: 18.02.2014-07.08.2014 i 17.02.2015-06.08.2015)
  ⇒ konsultacje | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail
  funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: kierownik studiów doktoranckich, Członek Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia, Przewodniczący Komisji ds. studiów doktoranckich, Przewodniczący Doktoranckiej Komisji Stypendialnej, członek redakcji "Studiów Pastoralnych".;
  funkcje na Uniwersytecie Śląskim: Członek Komisji ds. studiów doktoranckich, przedstawiciel profesorów i doktorów habilitowanych WTL do SENATU UŚ

 63. dr Ewa Szwarczyńska      ⇒ kompletny profil
 64. pracownik Katedry Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej (adiunkt, na WTL UŚ od 1.10.2012)
  ⇒ bibliografia

 65. dr Leokadia Szymczyk      ⇒ kompletny profil
 66. pracownik Katedry Nauk o Rodzinie (adiunkt)
  ⇒ konsultacje | ⇒ bibliografia
  funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: koordynator praktyk zawodowych, koordynator ds. utworzenia w Wydziale Teologicznym UŚ tzw. „kącika zdrowia”, osoba odpowiedzialna za kontakty i współpracę z Biurem Karier UŚ.

 67. Ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik      ⇒ kompletny profil
 68. pracownik Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości (profesor zwyczajny)
  ⇒ konsultacje | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail
  funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Członek Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia

 69. Ks. prof. dr hab. Jan Słomka      ⇒ kompletny profil
 70. kierownik Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości (profesor nadzwyczajny, na WTL UŚ od 1.09.2001)
  ⇒ konsultacje | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail
  funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Kierownik Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości;
  funkcje na Uniwersytecie Śląskim: Senacka Komisja ds. Kadry Naukowej

 71. Ks. dr hab. Andrzej Uciecha, prof. UŚ      ⇒ kompletny profil
 72. pracownik Katedry Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła (adiunkt, na WTL UŚ od 1.10.2001)
  ⇒ konsultacje | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail

 73. dr Beata Urbanek      ⇒ kompletny profil
 74. pracownik Katedry Teologii Biblijnej Starego i Nowego Testamentu (adiunkt)
  ⇒ konsultacje | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail

 75. dr hab. Marek Wójtowicz      ⇒ kompletny profil
 76. pracownik Katedry Nauk o Rodzinie (adiunkt, na WTL UŚ od 1.10.2001)
  ⇒ konsultacje | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail
  funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Prodziekan ds. studentów, Członek Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia;
  funkcje na Uniwersytecie Śląskim: Komisja ds. kształcenia Komisja ds. budżetu i finansów

 77. Ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer, prof. UŚ      ⇒ kompletny profil
 78. pracownik Katedry Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej (adiunkt, na WTL UŚ od 1.10.2001)
  ⇒ konsultacje | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail
  funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Wydziałowa Komisja ds. organizacji i rozwoju - przewodniczący;;
  funkcje na Uniwersytecie Śląskim: Komisja ds. organizacji i rozwoju

 79. Ks. prof. dr hab. Andrzej Żądło      ⇒ kompletny profil
 80. kierownik Katedry Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki i Katechetyki (profesor nadzwyczajny, na WTL UŚ od 1.10.2003)
  (aktualny bądź planowany urlop naukowy: 1.10.2012-30.09.2013)
  ⇒ konsultacje | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail
  funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Kierownik Katedry Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki i Katechetyki, redaktor serii 'Kościół w trzecim tysiącleciu"

 81. Ks. dr hab. Sławomir Zieliński      ⇒ kompletny profil
 82. pracownik Katedry Teologii Fundamentalnej, Misjologii i Filozofii Chrześcijańskiej (adiunkt, na WTL UŚ od 1.10.2004)
  ⇒ konsultacje | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail
  funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Kierownik Podyplomowych Studiów Wprowadzenie w Teologię; członek Wydziałowego Zespołu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia, członek Komisji ds. studiów doktoranckich Od 1.10.2009 do 30.09.2010 - kierownik Zakładu Teologii Fundamentalnej. Od 1.10.2010 do 30.09.2014 - kierownik Zakładu Teologii Fundamentalnej i Filozofii Chrześcijańskiej. Od 1.10.2014 r. pracownik Katedry Teologii Fundamentalnej, Misjologii i Filozofii Chrześcijańskiej

 83. Ks. dr Bartosz Zygmunt      ⇒ kompletny profil
 84. pracownik Katedry Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki i Katechetyki ()
  ⇒ konsultacje |Profesorowie na wykładach gościnnych (visiting professors)
  Studenci studiów stacjonarnych III stopnia (doktoranckich) prowadzący zajęcia dydaktyczne


  1. mgr lic. kan. Krzysztof Abucewicz      ⇒ kompletny profil
  2. Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości
   | ⇒ e-mail

  3. mgr Katarzyna Bąk      ⇒ kompletny profil
  4. Katedry Teologii Biblijnej Starego i Nowego Testamentu
   ⇒ konsultacje |

  5. mgr Łukasz Bergel      ⇒ kompletny profil
  6. Katedry Teologii Biblijnej Starego i Nowego Testamentu
   ⇒ konsultacje |

  7. mgr Magdalena Biolik      ⇒ kompletny profil
  8. Katedry Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej

  9. mgr Beata Czajkowska-Szymańska      ⇒ kompletny profil
  10. Katedry Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła

  11. mgr lic. kan. Marek Domeradzki      ⇒ kompletny profil
  12. Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości

  13. Ks. mgr lic. kan. Mateusz Dudkiewicz      ⇒ kompletny profil
  14. Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości
   | ⇒ e-mail

  15. mgr lic. kan. Daniel Gruszka      ⇒ kompletny profil
  16. Katedry Teologii Fundamentalnej, Misjologii i Filozofii Chrześcijańskiej

  17. mgr lic. kan. Michał Jeżewski      ⇒ kompletny profil
  18. Katedry Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej
   | ⇒ e-mail

  19. mgr Grzegorz Juranek      ⇒ kompletny profil
  20. Katedry Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki i Katechetyki
   ⇒ konsultacje |

  21. mgr Justyna Kapłańska      ⇒ kompletny profil
  22. Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości
   ⇒ konsultacje |

  23. mgr lic. kan. Sylwia Kempys      ⇒ kompletny profil
  24. Katedry Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej
   | ⇒ e-mail

  25. mgr lic. kan. Marek Kołodziejczyk      ⇒ kompletny profil
  26. Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości
   | ⇒ e-mail

  27. O. mgr lic. kan. Marcin Lamorski      ⇒ kompletny profil
  28. Katedry Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki i Katechetyki

  29. mgr lic. kan. Andrzej Lwowski      ⇒ kompletny profil
  30. Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości

  31. Ks. mgr lic. kan. Błażej Małolepszy      ⇒ kompletny profil
  32. Katedry Teologii Fundamentalnej, Misjologii i Filozofii Chrześcijańskiej
   ⇒ konsultacje | | ⇒ e-mail

  33. mgr Bartosz Moralewicz      ⇒ kompletny profil
  34. Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości

  35. mgr Adrian Morawiec      ⇒ kompletny profil
  36. Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości
   ⇒ konsultacje |

  37. mgr lic. kan. Adrian Myśliński      ⇒ kompletny profil
  38. Katedry Teologii Fundamentalnej, Misjologii i Filozofii Chrześcijańskiej

  39. mgr Przemysław Paszek      ⇒ kompletny profil
  40. Katedry Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej
   | ⇒ e-mail

  41. mgr lic. kan. Tomasz Piec      ⇒ kompletny profil
  42. Katedry Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej

  43. Ks. mgr Piotr Piekło      ⇒ kompletny profil
  44. Katedry Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła

  45. mgr Izabela Rączka      ⇒ kompletny profil
  46. Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości
   | ⇒ e-mail

  47. Ks. mgr lic. kan. Szymon Resiak      ⇒ kompletny profil
  48. Katedry Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła

  49. mgr Marlena Rolnik      ⇒ kompletny profil
  50. Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości

  51. mgr lic. kan. Aleksander Rudziarczyk      ⇒ kompletny profil
  52. Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości

  53. O. mgr lic. kan. Tomasz Samulnik      ⇒ kompletny profil
  54. Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości
   | ⇒ e-mail

  55. mgr Izabela Skrobak      ⇒ kompletny profil
  56. Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości

  57. mgr Aleksander Skrzyś      ⇒ kompletny profil
  58. Katedry Prawa Kanonicznego i Ekumenizmu

  59. O. mgr lic. kan. Rafał Soroburski      ⇒ kompletny profil
  60. Katedry Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki i Katechetyki

  61. mgr Łukasz Steczek      ⇒ kompletny profil
  62. Katedry Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła

  63. mgr lic. kan. Katarzyna Stołpiec      ⇒ kompletny profil
  64. Katedry Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej
   | ⇒ e-mail

  65. Ks. mgr lic. kan. Przemysław Szot      ⇒ kompletny profil
  66. Katedry Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki i Katechetyki

  67. mgr lic. kan. Marcelina Szymczyk      ⇒ kompletny profil
  68. Katedry Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej

  69. mgr Łukasz Tkaczyk      ⇒ kompletny profil
  70. Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości

  71. Ks. mgr lic. kan. Łukasz Walaszek      ⇒ kompletny profil
  72. Katedry Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej
   | ⇒ e-mail

  73. O. mgr lic. kan. Karol Wielgosz      ⇒ kompletny profil
  74. Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości
   | ⇒ e-mail

  75. O. mgr Edward Zawadzki      ⇒ kompletny profil
  76. Katedry Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki i Katechetyki
   | ⇒ e-mail

  77. mgr Maciej Zieliński      ⇒ kompletny profil
  78. Katedry Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła

  79. mgr Angelika Zok      ⇒ kompletny profil
  80. Katedry Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki i Katechetyki

  81. mgr Paweł Zygmunt      ⇒ kompletny profil
  82. Katedry Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła  Nauczyciele akademiccy nie będący pracownikami Wydziału Teologicznego UŚ, prowadzący na nim zajęcia w ramach godzin zleconych


  1. dr Joanna Pakuza      

   doktorantka Katedry Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła
   ⇒ bibliografia | ⇒ e-mail  Byli pracownicy Wydziału (na emeryturze; dane od 2010 roku)


  1. Ks. dr hab. Jerzy Cuda, prof. UŚ      ⇒ kompletny profil
  2. pracownik Katedry Teologii Fundamentalnej, Misjologii i Filozofii Chrześcijańskiej (profesor nadzwyczajny, na WTL UŚ od 1.09.2001 do 2010)
   ⇒ bibliografia

  3. Ks. dr Michał Kaszowski      ⇒ kompletny profil
  4. pracownik Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości (starszy wykładowca, na WTL UŚ od 1.10.2001 do 2011)
   ⇒ bibliografia

  5. Ks. dr hab. Józef Kozyra      ⇒ kompletny profil
  6. pracownik Katedry Teologii Biblijnej Starego i Nowego Testamentu (profesor nadzwyczajny, na WTL UŚ od 1.10.2001)
   (aktualny bądź planowany urlop naukowy: 1.10.2011-12.02.2012)
   ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail

  7. Ks. prof. dr hab. Henryk Krzysteczko      ⇒ kompletny profil
  8. kierownik Katedry Nauk o Rodzinie (profesor zwyczajny, na WTL UŚ od 1.09.2001)
   ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail
   funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Kierownik Katedry Nauk o Rodzinie, kierownik Podyplomowych studiów Rodziny i Mediacji Sądowej

  9. Ks. prof. dr hab. Antoni Reginek      ⇒ kompletny profil
  10. pracownik Katedry Teologii Biblijnej Starego i Nowego Testamentu (profesor nadzwyczajny, na WTL UŚ od 1.10.2001)
   ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail

  11. Ks. prof. dr hab. Jan Twardy      ⇒ kompletny profil
  12. pracownik Katedry Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki i Katechetyki (adiunkt, na WTL UŚ od 1.10.2001 do 2011)
   ⇒ bibliografia | ⇒ e-mail  Zmarli pracownicy Wydziału


  1. Ks. prof. dr hab. Jan Górecki      

   pracownik Katedry Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki i Katechetyki
   | ⇒ bibliografia

  2. Ks. prof. dr hab. Józef Krętosz      

   pracownik Katedry Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki i Katechetyki
   | ⇒ bibliografia

  3. Ks. prof. dr hab. Wincenty Myszor      

   pracownik Katedry Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła
   | ⇒ bibliografia