Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

14 wrzesień od 0900
Poszerzona Rada Wydziału Teologicznego UŚ

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji:

ks. B. Biela: piątek 14.09. od 11.30 do 13.00

ks. A. Malina: 13.09 (czwartek), godz. 11.00, sala 302: termin wrześniowy egzaminu z NT (stacjonarne); 13.09 (czwartek), godz. 13.00-14.30: konsultacje; 15.09 (sobota), godz. 11.00, sala 302: termin wrześniowy egzaminu z NT (niestacjonarne); 21.09 (piątek), godz. 13.00-14.30: konsultacje

ks. L. Szewczyk: 17.09. (poniedziałek), 14.00-15.30

ks. J. Szymik: 14.09. po Radzie Wydziału, czyli ok. godz. 11.00

ks. S. Zieliński: w sesji letniej: 13.09. – godz. 13.00-14.30

A. Maliszewska: 14.09, po Radzie Wydziału, czyli ok. godz. 11.00-11.30 (egzamin z modułu "Kościół Chrystusowy")

ks. P. Sawa: środa, 5.09, godz. 12:30-14:00 i środa, 26.09, godz. 12:30-14:00

ks. D. Ledwoń: 21.09. godz. 15:00, sala 301: pisemne egzaminy poprawkowe z Pism Janowych i Archeologii biblijnej; 25.09. godz. 14:00 - 15:30: dyżur z możliwością uzyskania wpisu ocen do indeksu.

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

Pracownicy Wydziału Teologicznego UŚ


 1. Ks. dr Andrzej Abdank-Kozubski      ⇒ kompletny profil
 2. pracownik Katedry Teologii Fundamentalnej, Misjologii i Filozofii Chrześcijańskiej (starszy wykładowca, na WTL UŚ od 1.10.2011)
  ⇒ konsultacje | ⇒ prowadzone zajęcia | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail

 3. Ks. dr hab. Antoni Bartoszek, prof. UŚ      ⇒ kompletny profil
 4. kierownik Katedry Nauk o Rodzinie (adiunkt, na WTL UŚ od 1.10.2001)
  ⇒ konsultacje | ⇒ prowadzone zajęcia | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail
  funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Dziekan Wydziału Teologicznego UŚ,

 5. Ks. dr Maciej Basiuk      ⇒ kompletny profil
 6. pracownik Katedry Teologii Biblijnej Starego i Nowego Testamentu (adiunkt)
  ⇒ konsultacje | ⇒ prowadzone zajęcia | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail
  funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich do RADY WYDZIAŁU; administrator strony internetowej WTL US; planista

 7. Ks. dr Damian Bednarski      ⇒ kompletny profil
 8. pracownik Katedry Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła (adiunkt, na WTL UŚ od 1.10.2011)
  ⇒ konsultacje | ⇒ prowadzone zajęcia | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail
  funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Wydziałowa Komisja ds. Promocji - przewodniczący, sekretarz serii Źródła do dziejów Kościoła katolickiego na Górnym Śląsku, sekretarz redakcji Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych

 9. Ks. dr hab. Bogdan Biela      ⇒ kompletny profil
 10. pracownik Katedry Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki i Katechetyki (adiunkt, na WTL UŚ od 1.10.2001)
  ⇒ konsultacje | ⇒ prowadzone zajęcia | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail
  funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Redaktor naczelny czasopisma Studia Pastoralne, redaktor serii Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Przewodniczący Wydziałowej Komisji Skrutacyjnej, członek Wydziałowego Zespołu Wydawniczego.;
  funkcje na Uniwersytecie Śląskim: Członek Uczelnianej Komisji Wyborczej UŚ

 11. Ks. dr hab. Roman Buchta      ⇒ kompletny profil
 12. pracownik Katedry Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki i Katechetyki (adiunkt)
  ⇒ konsultacje | ⇒ prowadzone zajęcia | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail
  funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Kierownik Studiów Podyplomowych Katechezy Przedszkolnej oraz Studiów Podyplomowych Teologiczno-Katechetycznych; zastępca redaktora naczelnego „Studiów Pastoralnych”; opiekun praktyk pedagogiczno-katechetycznych (teologia); opiekun studentów studiów niestacjonarnych rok I-V

 13. Ks. prof. dr hab. Józef Budniak      ⇒ kompletny profil
 14. pracownik Katedry Prawa Kanonicznego i Ekumenizmu (profesor nadzwyczajny, na WTL UŚ od 1.10.2004)
  ⇒ konsultacje | ⇒ prowadzone zajęcia | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail ;
  funkcje na Uniwersytecie Śląskim: Przedstawiciel profesorów i doktorów habilitowanych WTL do SENATU UŚ Rada Wydawnicza Wydawnictwa US

 15. Ks. prof. dr hab. Ireneusz Celary      ⇒ kompletny profil
 16. pracownik Katedry Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki i Katechetyki (profesor nadzwyczajny)
  (aktualny bądź planowany urlop naukowy: 1.10.2011-14.02.2012)
  ⇒ konsultacje | ⇒ prowadzone zajęcia | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail ;
  funkcje na Uniwersytecie Śląskim: Uczelniana Komisja Dyscyplinarna dla Studentów

 17. Ks. dr Grzegorz Ciuła      ⇒ kompletny profil
 18. pracownik Katedry Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej (adiunkt, na WTL UŚ od 1.10.2012)
  ⇒ konsultacje | ⇒ prowadzone zajęcia | ⇒ bibliografia
  funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej dla Studiów Stacjonarnych

 19. dr Monika Czarnuch-Sodzawiczny      ⇒ kompletny profil
 20. pracownik Katedry Teologii Biblijnej Starego i Nowego Testamentu (asystent)
  ⇒ konsultacje | ⇒ prowadzone zajęcia | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail
  funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich do Rady Wydziału, członek redakcji Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych, członek redakcji Teologii Młodych.

 21. Ks. dr Rafał Dappa      ⇒ kompletny profil
 22. pracownik Katedry Prawa Kanonicznego i Ekumenizmu (adiunkt, na WTL UŚ od 03.02.2014)
  ⇒ konsultacje | ⇒ prowadzone zajęcia | ⇒ bibliografia | ⇒ e-mail

 23. Ks. prof. dr hab. Alojzy Drożdż      ⇒ kompletny profil
 24. kierownik Katedry Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej (profesor nadzwyczajny, na WTL UŚ od 1.10.2004)
  ⇒ konsultacje | ⇒ prowadzone zajęcia | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail
  funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Kierownik Katedry Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej;
  funkcje na Uniwersytecie Śląskim: Uczelniana Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich

 25. Ks. prof. dr hab. Jan Górski      ⇒ kompletny profil
 26. kierownik Katedry Teologii Fundamentalnej, Misjologii i Filozofii Chrześcijańskiej (profesor nadzwyczajny, na WTL UŚ od 1.09.2001)
  ⇒ konsultacje | ⇒ prowadzone zajęcia | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail
  funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Kierownik Katedry Teologii Fundamentalnej, Misjologii i Filozofii Chrześcijańskiej

 27. dr Monika Gwóźdź      ⇒ kompletny profil
 28. pracownik Katedry Prawa Kanonicznego i Ekumenizmu (asystentka, na WTL UŚ od 1.10.2011)
  ⇒ konsultacje | ⇒ prowadzone zajęcia | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail
  funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Redaktor naczelny czasopisma doktorantów WTL UŚ Teologia Młodych (od 2011), członek Zespołu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia na WTL (od 2011-2014), członek Komisji Wyborczej WTL UŚ (2012)

 29. dr Weronika Juroszek      ⇒ kompletny profil
 30. pracownik Katedry Nauk o Rodzinie (adiunkt)
  ⇒ konsultacje | ⇒ prowadzone zajęcia | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail

 31. Ks. dr Wojciech Kamczyk      ⇒ kompletny profil
 32. pracownik Katedry Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła (adiunkt, na WTL UŚ od 1.10.2016)
  ⇒ konsultacje | ⇒ prowadzone zajęcia | ⇒ bibliografia | ⇒ e-mail

 33. Ks. dr Witold Kania      ⇒ kompletny profil
 34. pracownik Katedry Teologii Fundamentalnej, Misjologii i Filozofii Chrześcijańskiej (adiunkt)
  (aktualny bądź planowany urlop naukowy: urlop naukowy: 18.02.2013-18.08.2013)
  ⇒ konsultacje | ⇒ prowadzone zajęcia | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail

 35. Ks. dr hab. Jacek Kempa      ⇒ kompletny profil
 36. pracownik Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości (adiunkt, na WTL UŚ od 1.10.2001)
  ⇒ konsultacje | ⇒ prowadzone zajęcia | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail
  funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Prodziekan ds. nauki, redaktor naczelny Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych, Przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Wydawniczych, członek Komisji ds. Studiów doktoranckich;
  funkcje na Uniwersytecie Śląskim: Członek Senackiej Komisji ds. Badań naukowych, twórczości artystycznej i współpracy z gospodarką; członek Rady Bibliotecznej; członek Rady Wydawniczej Wydawnictwa UŚ

 37. dr Monika Kornaszewska-Polak      ⇒ kompletny profil
 38. pracownik Katedry Nauk o Rodzinie ()
  ⇒ konsultacje | ⇒ prowadzone zajęcia | ⇒ bibliografia

 39. dr Mariola Kozubek      ⇒ kompletny profil
 40. pracownik Katedry Nauk o Rodzinie (adiunkt, na WTL UŚ od 1.10.2011)
  ⇒ konsultacje | ⇒ prowadzone zajęcia | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail
  funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: opiekun Studenckiego Koła Naukowego Nauk o Rodzinie „Pro”; wydziałowy koordynator Programu Erasmus plus.;
  funkcje na Uniwersytecie Śląskim: Senacka Komisja ds. Współpracy z Zagranicą

 41. Ks. dr Bartłomiej Kuźnik      ⇒ kompletny profil
 42. pracownik Katedry Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki i Katechetyki (asystent doktorant, na WTL UŚ od 1.10.2011)
  ⇒ konsultacje | ⇒ prowadzone zajęcia | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail
  funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Teologów, sekretarz redakcji "Studiów Pastoralnych", koordynator ds. współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi

 43. dr Aleksandra Kłos-Skrzypczak      ⇒ kompletny profil
 44. pracownik Katedry Nauk o Rodzinie (adiunkt, na WTL UŚ od 1.10.2016)
  ⇒ konsultacje | ⇒ prowadzone zajęcia | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail
  funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Członek zespołu ds. promocji

 45. Ks. dr Dawid Ledwoń      ⇒ kompletny profil
 46. pracownik Katedry Teologii Biblijnej Starego i Nowego Testamentu (adiunkt)
  ⇒ konsultacje | ⇒ prowadzone zajęcia | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb
  funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (od 2015-2016); Sekretarz Wydziałowego Zespołu Wydawniczego (od 2016)

 47. Ks. prof. dr hab. Artur Malina      ⇒ kompletny profil
 48. kierownik Katedry Teologii Biblijnej Starego i Nowego Testamentu (profesor nadzwyczajny, na WTL UŚ od 1.10.2001)
  (aktualny bądź planowany urlop naukowy: urlop naukowy: 18.02.2013-7.08-2013; 17.02.2014-8.08.2014)
  ⇒ konsultacje | ⇒ prowadzone zajęcia | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail
  funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Kierownik Katedry Teologii Biblijnej Starego i Nowego Testamentu, członek komisji wydziałowych: Doktoranckiej Komisji Stypendialnej, Komisji bibliotecznej, Komisji konkursowej na najlepszą pracę magisterską na Wydziale Teologicznym, Komisji rekrutacyjnej na studia trzeciego stopnia (corocznie, od 2010 r.), Komisji ds. nauki, Komisji ds. studiów doktoranckich, przewodniczący Komisji rekrutacyjnej (2017 - studia niestacjonarne), członek nadzwyczajny Komisji konkursowej ws. dotacji dla młodych naukowców.

 49. dr Anna Maliszewska      ⇒ kompletny profil
 50. pracownik Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości (adiunkt, na WTL UŚ od 26.10.2011)
  ⇒ konsultacje | ⇒ prowadzone zajęcia | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail
  funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej - studia stacjonarne oraz sekretarz Wydziałowej Komisji Konkursowej (2017-2018), opiekun praktyk zawodowych dla kierunku teologia w kulturze

 51. Ks. mgr lic. kan. Krzysztof Matuszewski      ⇒ kompletny profil
 52. pracownik Katedry Nauk o Rodzinie (asystent, na WTL UŚ od 10.2016)
  ⇒ konsultacje | ⇒ prowadzone zajęcia | ⇒ bibliografia | ⇒ e-mail

 53. Ks. prof. dr hab. Jerzy Myszor      ⇒ kompletny profil
 54. kierownik Katedry Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła (profesor zwyczajny, na WTL UŚ od 1.09.2001)
  ⇒ konsultacje | ⇒ prowadzone zajęcia | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail
  funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Kierownik Katedry Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła, redaktor serii Biblioteka Teologiczna, członek Rady Naukowej Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych

 55. Ks. dr hab. Henryk Olszar      ⇒ kompletny profil
 56. pracownik Katedry Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła (adiunkt, na WTL UŚ od 1.10.2001)
  ⇒ konsultacje | ⇒ prowadzone zajęcia | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail

 57. Ks. dr hab. Andrzej Pastwa, prof. UŚ      ⇒ kompletny profil
 58. kierownik Katedry Prawa Kanonicznego i Ekumenizmu (profesor nadzwyczajny, na WTL UŚ od 1.10.2001)
  ⇒ konsultacje | ⇒ prowadzone zajęcia | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail
  funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Kierownik Katedry Prawa Kanonicznego i Ekumenizmu, Kierownik Podyplomowych Studiów Teologii Pastoralnej, Przewodniczący Komisji Wyborczej WTL, redaktor naczelny czasopisma Ecumeny and Law, redaktor naczelny czasopisma Philosophy and Canon Law$^;
  funkcje na Uniwersytecie Śląskim: Przewodniczący Odwoławczej Komisji dyscyplinarnej ds. Studentów, członek uczelnianej Komisji ds. Studiów Podyplomowych$

 59. Ks. prof. dr hab. Antoni Reginek      ⇒ kompletny profil
 60. pracownik Katedry Teologii Biblijnej Starego i Nowego Testamentu (profesor nadzwyczajny, na WTL UŚ od 1.10.2001)
  ⇒ konsultacje | ⇒ prowadzone zajęcia | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail

 61. Ks. dr Przemysław Sawa      ⇒ kompletny profil
 62. pracownik Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości (adiunkt, na WTL UŚ od 8.10.2012)
  ⇒ konsultacje | ⇒ prowadzone zajęcia | ⇒ e-mail
  funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (2013-2014), kierownik Studiów Podyplomowych Teologii Duchowości (2014-nadal)

 63. Ks. dr Krzysztof Sosna      ⇒ kompletny profil
 64. pracownik Katedry Nauk o Rodzinie (starszy wykładowca, na WTL UŚ od 1.10.2001)
  ⇒ konsultacje | ⇒ prowadzone zajęcia | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail
  funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Opiekun praktyk pedagogicznych (teologia); planista

 65. Ks. dr Grzegorz Strzelczyk      ⇒ kompletny profil
 66. pracownik Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości (adiunkt, na WTL UŚ od 1.10.2004)
  ⇒ konsultacje | ⇒ prowadzone zajęcia | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail

 67. Ks. dr Wojciech Surmiak      ⇒ kompletny profil
 68. pracownik Katedry Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej (adiunkt, na WTL UŚ od 5.10.2009)
  ⇒ konsultacje | ⇒ prowadzone zajęcia | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail
  funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich do Rady Wydziału; pełnomocnik Dziekana ds.. Jakości kształcenia; przewodniczący Wydziałowego Zespołu ds.. Jakości Kształcenia; sekretarz ankietyzacji; zastępca redaktora naczelnego Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych;
  funkcje na Uniwersytecie Śląskim: przedstawiciel pozostałych nauczycieli WTL do SENATU UŚ; członek Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia

 69. Ks. dr hab. Leszek Szewczyk, prof. UŚ      ⇒ kompletny profil
 70. pracownik Katedry Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki i Katechetyki (adiunkt, na WTL UŚ od 1.10.2001)
  (aktualny bądź planowany urlop naukowy: 18.02.2014-07.08.2014 i 17.02.2015-06.08.2015)
  ⇒ konsultacje | ⇒ prowadzone zajęcia | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail
  funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: kierownik studiów doktoranckich, Członek Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia, Przewodniczący Komisji ds. studiów doktoranckich, Przewodniczący Doktoranckiej Komisji Stypendialnej, członek redakcji Studiów Pastoralnych.;
  funkcje na Uniwersytecie Śląskim: Członek Komisji ds. studiów doktoranckich, przedstawiciel profesorów i doktorów habilitowanych WTL do SENATU UŚ

 71. dr Ewa Szwarczyńska      ⇒ kompletny profil
 72. pracownik Katedry Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej (asystentka doktorantka, na WTL UŚ od 1.10.2012)
  ⇒ konsultacje | ⇒ prowadzone zajęcia | ⇒ bibliografia | ⇒ e-mail

 73. dr Leokadia Szymczyk      ⇒ kompletny profil
 74. pracownik Katedry Nauk o Rodzinie (adiunkt)
  ⇒ konsultacje | ⇒ prowadzone zajęcia | ⇒ bibliografia
  funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: koordynator praktyk zawodowych, koordynator ds. utworzenia w Wydziale Teologicznym UŚ tzw. „kącika zdrowia”, osoba odpowiedzialna za kontakty i współpracę z Biurem Karier UŚ.

 75. Ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik      ⇒ kompletny profil
 76. pracownik Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości (profesor zwyczajny)
  ⇒ konsultacje | ⇒ prowadzone zajęcia | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail
  funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Członek Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia

 77. Ks. prof. dr hab. Jan Słomka      ⇒ kompletny profil
 78. kierownik Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości (profesor nadzwyczajny, na WTL UŚ od 1.09.2001)
  ⇒ konsultacje | ⇒ prowadzone zajęcia | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail
  funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Kierownik Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości;
  funkcje na Uniwersytecie Śląskim: Senacka Komisja ds. Kadry Naukowej

 79. Ks. dr hab. Andrzej Uciecha, prof. UŚ      ⇒ kompletny profil
 80. pracownik Katedry Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła (adiunkt, na WTL UŚ od 1.10.2001)
  ⇒ konsultacje | ⇒ prowadzone zajęcia | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail

 81. dr Beata Urbanek      ⇒ kompletny profil
 82. pracownik Katedry Teologii Biblijnej Starego i Nowego Testamentu (adiunkt)
  ⇒ konsultacje | ⇒ prowadzone zajęcia | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail

 83. mgr lic. kan. Grzegorz Wiończyk      ⇒ kompletny profil
 84. pracownik Katedry Teologii Fundamentalnej, Misjologii i Filozofii Chrześcijańskiej (asystent, na WTL UŚ od 1.02.2015)
  ⇒ konsultacje | ⇒ prowadzone zajęcia | ⇒ bibliografia | ⇒ e-mail
  funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Redaktor czasopisma doktorantów „Teologia Młodych”

 85. dr hab. Marek Wójtowicz      ⇒ kompletny profil
 86. pracownik Katedry Nauk o Rodzinie (adiunkt, na WTL UŚ od 1.10.2001)
  ⇒ konsultacje | ⇒ prowadzone zajęcia | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail
  funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Prodziekan ds. studentów, Członek Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia;
  funkcje na Uniwersytecie Śląskim: Komisja ds. kształcenia Komisja ds. budżetu i finansów

 87. Ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer      ⇒ kompletny profil
 88. pracownik Katedry Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej (adiunkt, na WTL UŚ od 1.10.2001)
  ⇒ konsultacje | ⇒ prowadzone zajęcia | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail
  funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Wydziałowa Komisja ds. organizacji i rozwoju - przewodniczący;;
  funkcje na Uniwersytecie Śląskim: Komisja ds. organizacji i rozwoju

 89. Ks. prof. dr hab. Andrzej Żądło      ⇒ kompletny profil
 90. kierownik Katedry Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki i Katechetyki (profesor nadzwyczajny, na WTL UŚ od 1.10.2003)
  (aktualny bądź planowany urlop naukowy: 1.10.2012-30.09.2013)
  ⇒ konsultacje | ⇒ prowadzone zajęcia | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail
  funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Kierownik Katedry Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki i Katechetyki, redaktor serii 'Kościół w trzecim tysiącleciu"

 91. Ks. dr hab. Sławomir Zieliński      ⇒ kompletny profil
 92. pracownik Katedry Teologii Fundamentalnej, Misjologii i Filozofii Chrześcijańskiej (adiunkt, na WTL UŚ od 1.10.2004)
  ⇒ konsultacje | ⇒ prowadzone zajęcia | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail
  funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Kierownik Podyplomowych Studiów Wprowadzenie w Teologię; członek Wydziałowego Zespołu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia, członek Komisji ds. studiów doktoranckich Od 1.10.2009 do 30.09.2010 - kierownik Zakładu Teologii Fundamentalnej. Od 1.10.2010 do 30.09.2014 - kierownik Zakładu Teologii Fundamentalnej i Filozofii Chrześcijańskiej. Od 1.10.2014 r. pracownik Katedry Teologii Fundamentalnej, Misjologii i Filozofii ChrześcijańskiejProfesorowie na wykładach gościnnych (visiting professors)
  Studenci studiów stacjonarnych III stopnia (doktoranckich) prowadzący zajęcia dydaktyczne


  1. mgr lic. kan. Krzysztof Abucewicz      ⇒ kompletny profil
  2. Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości
   ⇒ prowadzone zajęcia | ⇒ e-mail

  3. mgr Łukasz Bergel      ⇒ kompletny profil
  4. Katedry Teologii Biblijnej Starego i Nowego Testamentu
   ⇒ konsultacje | ⇒ prowadzone zajęcia

  5. mgr lic. kan. Bartosz Bialik      ⇒ kompletny profil
  6. doktorant Katedry Teologii Fundamentalnej, Misjologii i Filozofii Chrześcijańskiej
   ⇒ prowadzone zajęcia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail

  7. mgr lic. kan. Karolina Dobies      ⇒ kompletny profil
  8. doktorantka Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości
   ⇒ prowadzone zajęcia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail

  9. mgr lic. kan. Anna Domagała      ⇒ kompletny profil
  10. doktorantka Katedry Teologii Biblijnej Starego i Nowego Testamentu
   ⇒ prowadzone zajęcia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail

  11. Ks. mgr Mateusz Dudkiewicz      ⇒ kompletny profil
  12. Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości
   ⇒ prowadzone zajęcia | ⇒ e-mail

  13. mgr Daniel Gruszka      ⇒ kompletny profil
  14. Katedry Teologii Fundamentalnej, Misjologii i Filozofii Chrześcijańskiej
   ⇒ prowadzone zajęcia

  15. dr Monika Gwóźdź      ⇒ kompletny profil
  16. pracownik Katedry Prawa Kanonicznego i Ekumenizmu (asystentka, na WTL UŚ od 1.10.2011)
   ⇒ konsultacje | ⇒ prowadzone zajęcia | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail
   funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Redaktor naczelny czasopisma doktorantów WTL UŚ Teologia Młodych (od 2011), członek Zespołu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia na WTL (od 2011-2014), członek Komisji Wyborczej WTL UŚ (2012)

  17. mgr lic. kan. Marcin Imach      ⇒ kompletny profil
  18. Katedry Teologii Fundamentalnej, Misjologii i Filozofii Chrześcijańskiej
   ⇒ prowadzone zajęcia | ⇒ e-mail

  19. mgr lic. kan. Michał Jeżewski      ⇒ kompletny profil
  20. Katedry Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej
   ⇒ prowadzone zajęcia | ⇒ e-mail

  21. mgr Grzegorz Juranek      ⇒ kompletny profil
  22. Katedry Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki i Katechetyki
   ⇒ konsultacje | ⇒ prowadzone zajęcia

  23. mgr lic. kan. Sylwia Kempys      ⇒ kompletny profil
  24. Katedry Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej
   ⇒ prowadzone zajęcia | ⇒ e-mail

  25. mgr lic. kan. Marek Kołodziejczyk      ⇒ kompletny profil
  26. Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości
   ⇒ prowadzone zajęcia | ⇒ e-mail

  27. O. mgr Artur Kukiełka      ⇒ kompletny profil
  28. Katedry Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki i Katechetyki
   ⇒ prowadzone zajęcia

  29. Ks. dr Bartłomiej Kuźnik      ⇒ kompletny profil
  30. pracownik Katedry Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki i Katechetyki (asystent doktorant, na WTL UŚ od 1.10.2011)
   ⇒ konsultacje | ⇒ prowadzone zajęcia | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail
   funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Teologów, sekretarz redakcji "Studiów Pastoralnych", koordynator ds. współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi

  31. mgr lic. kan. Ludmiła Lach-Bartlik      ⇒ kompletny profil
  32. doktorantka Katedry Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła
   ⇒ konsultacje | ⇒ prowadzone zajęcia | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail
   funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Członek Komisji ds. studiów doktoranckich, prowadzenie sekretariatu studiów III stopnia (doktoranckich)

  33. O. mgr Marcin Lamorski      ⇒ kompletny profil
  34. Katedry Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki i Katechetyki
   ⇒ prowadzone zajęcia

  35. mgr lic. kan. Andrzej Lwowski      ⇒ kompletny profil
  36. Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości
   ⇒ prowadzone zajęcia

  37. Ks. mgr lic. kan. Krzysztof Matuszewski      ⇒ kompletny profil
  38. pracownik Katedry Nauk o Rodzinie (asystent, na WTL UŚ od 10.2016)
   ⇒ konsultacje | ⇒ prowadzone zajęcia | ⇒ bibliografia | ⇒ e-mail

  39. Ks. mgr lic. kan. Błażej Małolepszy      ⇒ kompletny profil
  40. Katedry Teologii Fundamentalnej, Misjologii i Filozofii Chrześcijańskiej
   ⇒ konsultacje | ⇒ prowadzone zajęcia | ⇒ e-mail

  41. mgr Adrian Myśliński      ⇒ kompletny profil
  42. Katedry Teologii Fundamentalnej, Misjologii i Filozofii Chrześcijańskiej
   ⇒ prowadzone zajęcia

  43. mgr Przemysław Paszek      ⇒ kompletny profil
  44. Katedry Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej
   ⇒ prowadzone zajęcia | ⇒ e-mail

  45. mgr Tomasz Piec      ⇒ kompletny profil
  46. Katedry Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej
   ⇒ prowadzone zajęcia

  47. Ks. mgr Piotr Piekło      ⇒ kompletny profil
  48. Katedry Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła
   ⇒ prowadzone zajęcia

  49. mgr Izabela Rączka      ⇒ kompletny profil
  50. Katedry Teologii Biblijnej Starego i Nowego Testamentu
   ⇒ prowadzone zajęcia | ⇒ e-mail

  51. Ks. mgr lic. kan. Szymon Resiak      ⇒ kompletny profil
  52. Katedry Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła
   ⇒ prowadzone zajęcia

  53. mgr lic. kan. Aleksander Rudziarczyk      ⇒ kompletny profil
  54. Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości
   ⇒ prowadzone zajęcia

  55. O. mgr Tomasz Samulnik      ⇒ kompletny profil
  56. Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości
   ⇒ prowadzone zajęcia | ⇒ e-mail

  57. mgr lic. kan. Maria Sikora      ⇒ kompletny profil
  58. doktorantka Katedry Teologii Fundamentalnej, Misjologii i Filozofii Chrześcijańskiej
   ⇒ konsultacje | ⇒ prowadzone zajęcia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail

  59. O. mgr Rafał Soroburski      ⇒ kompletny profil
  60. Katedry Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki i Katechetyki
   ⇒ prowadzone zajęcia

  61. mgr lic. kan. Dominik Stachulec      ⇒ kompletny profil
  62. Katedry Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki i Katechetyki
   ⇒ prowadzone zajęcia | ⇒ e-mail

  63. mgr Katarzyna Stołpiec      ⇒ kompletny profil
  64. Katedry Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej
   ⇒ prowadzone zajęcia | ⇒ e-mail

  65. Ks. mgr lic. kan. Przemysław Szot      ⇒ kompletny profil
  66. Katedry Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki i Katechetyki
   ⇒ prowadzone zajęcia

  67. dr Ewa Szwarczyńska      ⇒ kompletny profil
  68. pracownik Katedry Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej (asystentka doktorantka, na WTL UŚ od 1.10.2012)
   ⇒ konsultacje | ⇒ prowadzone zajęcia | ⇒ bibliografia | ⇒ e-mail

  69. mgr Marcelina Szymczyk      ⇒ kompletny profil
  70. Katedry Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej
   ⇒ prowadzone zajęcia

  71. Ks. mgr lic. kan. Łukasz Walaszek      ⇒ kompletny profil
  72. Katedry Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej
   ⇒ prowadzone zajęcia | ⇒ e-mail

  73. O. mgr lic. kan. Karol Wielgosz      ⇒ kompletny profil
  74. Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości
   ⇒ prowadzone zajęcia | ⇒ e-mail

  75. mgr lic. kan. Anna Wieluniecka      ⇒ kompletny profil
  76. Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości
   ⇒ prowadzone zajęcia | ⇒ e-mail

  77. mgr lic. kan. Grzegorz Wiończyk      ⇒ kompletny profil
  78. pracownik Katedry Teologii Fundamentalnej, Misjologii i Filozofii Chrześcijańskiej (asystent, na WTL UŚ od 1.02.2015)
   ⇒ konsultacje | ⇒ prowadzone zajęcia | ⇒ bibliografia | ⇒ e-mail
   funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Redaktor czasopisma doktorantów „Teologia Młodych”

  79. O. mgr Edward Zawadzki      ⇒ kompletny profil
  80. Katedry Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki i Katechetyki
   ⇒ prowadzone zajęcia | ⇒ e-mail

  81. mgr Victoria Ziewiec      ⇒ kompletny profil
  82. Katedry Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej
   ⇒ prowadzone zajęcia

  83. Ks. mgr Adrian Łukowicz      ⇒ kompletny profil
  84. Katedry Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki i Katechetyki
   ⇒ prowadzone zajęcia | ⇒ e-mail  Nauczyciele akademiccy nie będący pracownikami Wydziału Teologicznego UŚ, prowadzący na nim zajęcia w ramach godzin zleconych


  1. dr Aleksandra Brzemia-Bonarek      

   prowadzący godziny zlecone Katedry Prawa Kanonicznego i Ekumenizmu
   ⇒ prowadzone zajęcia

  2. dr hab. n. med. Grażyna Markiewicz-Łoskot      

   prowadzący godziny zlecone Katedry Nauk o Rodzinie
   ⇒ prowadzone zajęcia

  3. dr n. med. Jadwiga Pyszkowska      

   prowadzący godziny zlecone Katedry Nauk o Rodzinie
   ⇒ prowadzone zajęcia  Byli pracownicy Wydziału (na emeryturze; dane od 2010 roku)


  1. Ks. dr hab. Jerzy Cuda, prof. UŚ      ⇒ kompletny profil
  2. pracownik Katedry Teologii Fundamentalnej, Misjologii i Filozofii Chrześcijańskiej (profesor nadzwyczajny, na WTL UŚ od 1.09.2001 do 2010)
   | ⇒ bibliografia

  3. Ks. prof. dr hab. Jan Górecki      ⇒ kompletny profil
  4. pracownik Katedry Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki i Katechetyki (profesor nadzwyczajny, na WTL UŚ od 1.10.2001)
   | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb

  5. Ks. dr Michał Kaszowski      ⇒ kompletny profil
  6. pracownik Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości (starszy wykładowca, na WTL UŚ od 1.10.2001 do 2011)
   | ⇒ bibliografia

  7. Ks. dr hab. Józef Kozyra      ⇒ kompletny profil
  8. pracownik Katedry Teologii Biblijnej Starego i Nowego Testamentu (profesor nadzwyczajny, na WTL UŚ od 1.10.2001)
   (aktualny bądź planowany urlop naukowy: 1.10.2011-12.02.2012)
   | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail

  9. Ks. prof. dr hab. Józef Krętosz      ⇒ kompletny profil
  10. pracownik Katedry Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki i Katechetyki (profesor nadzwyczajny, na WTL UŚ od 1.10.2001)
   (aktualny bądź planowany urlop naukowy: 1.10.2012-31.0.2013)
   | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail
   funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Kierownik Zakładu Teologii Pastoralnej i Historii Duszpasterstwa

  11. Ks. prof. dr hab. Henryk Krzysteczko      ⇒ kompletny profil
  12. kierownik Katedry Nauk o Rodzinie (profesor zwyczajny, na WTL UŚ od 1.09.2001)
   | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail
   funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Kierownik Katedry Nauk o Rodzinie, kierownik Podyplomowych studiów Rodziny i Mediacji Sądowej

  13. Ks. prof. dr hab. Wincenty Myszor      ⇒ kompletny profil
  14. pracownik Katedry Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła (profesor zwyczajny, na WTL UŚ od 1.01.2001)
   | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail
   funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Członek Rady Naukowej Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych

  15. Ks. prof. dr hab. Jan Twardy      ⇒ kompletny profil
  16. pracownik Katedry Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki i Katechetyki (adiunkt, na WTL UŚ od 1.10.2001 do 2011)
   | ⇒ bibliografia | ⇒ e-mail