Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

Zakład Misjologii i Teologii Ekumenicznejsala 204/4

telefon: 323 569 056, wewnętrzny:


Główny temat badań: Misje w kontekście kultur i religii

Pracownicy Zakładu


 1. Ks. prof. dr hab. Jan Górski      ⇒ kompletny profil
 2. kierownik Katedry Misjologii i Teologii Ekumenicznej (profesor nadzwyczajny, na WTL UŚ od 1.09.2001)
  ⇒ konsultacje | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail
  funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Kierownik Katedry Teologii Fundamentalnej, Misjologii i Filozofii Chrześcijańskiej

 3. Ks. prof. dr hab. Józef Budniak      ⇒ kompletny profil
 4. pracownik Katedry Misjologii i Teologii Ekumenicznej (profesor nadzwyczajny, na WTL UŚ od 1.10.2004)
  ⇒ konsultacje | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail ;
  funkcje na Uniwersytecie Śląskim: Przedstawiciel profesorów i doktorów habilitowanych WTL do SENATU UŚ Rada Wydawnicza Wydawnictwa US
Przedmioty prowadzone przez pracowników Zakładu w obecnym roku akademickim (2020/2021):
Przedmioty wygaszone, stare wersje i przedmioty planowane na lata następne
Sympozja zorganizowane przez Zakład:

Kościół na końcu świata. Latynoskie oblicze Kościoła katolickiego

Katowice (WTL UŚ), 22 maja 2014


Ježiš z Nazareta – teologické a religionistické súvislosti

Preszów, 26 października 2011


Wydział teologiczny Uniwersytetu Proszowskiego w Preszowie zorganizował w dniu 26 10 Międzynarodową Konferencję Naukową poświęconą osobie i dziełu Jezusa z Nazaretu w kontekście teologii i religioznawstwa. Jest ona realizowana w ramach instytucjonalnego projektu Konferencji Episkopatu Słowacji Ježiš z Nazareta – teologické a religionistické súvislosti, IP GTF reg. č.: 05/2011 (Jezus z Nazaretu – w badaniach teologicznych i religioznawczych oraz ich wzajemnych powiązaniach) i w ramach zagranicznego projektu The history of the Slovak religion studies in ecumenical and inter-religious context, Washington D. C. Corporation: WDCC/USA - 07/10.10/01 (Dzieje słowackich studiów nad religią w ekumenicznym i międzyreligijnym kontekście).
W współorganizatorem konferencji był Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ks. prof. dr hab. Józef Budniak jest członkiem Komitetu Naukowego). Szczegółowe informacje i program (duży plik, prosimy o cierpliwość)

Rola misjologii w procesie nowej ewangelizacji

Katowice (WTL UŚ), 17 października 2011


W dniu 17 października (poniedziałek) br. w pocysterskim zespole pałacowo-klasztornym w Rudach (Raciborskich) koło Rybnika odbyło się sympozjum misjologiczne pt.: "Rola misjologii w procesie nowej ewangelizacji" zorganizowane przez Zakład Misjologii i Teologii Ekumenicznej oraz Stowarzyszenie Misjologów Polskich.


W programie: 14.00 - „Nowa ewangelizacja inspiracją dla misji ad gentes (Dz 26,28)”, ks. dr hab. Jan Kochel, prof. UO, 14.30 - „Ile teologii jest w misjologii? (RMis 32)", ks. dr Mirosław Piesiur, 15.00 - przerwa kawowa 15.30 - „Idea ewangelizacji YOUCAT”, Piotr Sporek-Czakański, prezes Grupy eM Media, 16.00 - dyskusja
Ekumenický aspekt života a diela profesora Mikuláša Russnáka (1878–1954) v kontexte súčasného medzináboženského dialógu II

Katowice (WTL UŚ), 11 października 2011


Wydział Teologiczny Uniwersytetu w Preszowie (Republika Słowacji)) zorganizował w dniu 11 października 2011 roku międzynarodową konferencję ekumeniczną. Temat konferencji: Ekumenický aspekt života a diela profesora Mikuláša Russnáka (1878–1954) v kontexte súčasného medzináboženského dialógu II (Ekumeniczny aspekt życia i działalności Mikołaja Rusnaka (1878–1954) w kontekście współczesnego międzyreligijnego dialogu (cz. II)). Współorganizatorami konferencji byli między innymi: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Stowarzyszenie Teologów Ekumenistów w Polsce, Beskidzki Instytut Nauk o Człowieku w Bielsku-Białej. Szczegółowy program
Fotoreportaż

Razem dla ewangelizacji świata. Stulecie nowoczesnej myśli misjologicznej i ekumenicznej

Katowice (WTL UŚ), 13 maja 2010


Dnia 13 maja 2010 na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się Międzynarodowa Konferencja Misjologiczna pt. "Razem dla ewangelizacji świata. Stulecie nowoczesnej myśli misjologicznej i ekumenicznej" zorganizowana przez Stowarzyszenie Misjologów Polskich oraz Zakład Misjologii i Teologii Religii i Zakład Teologii Ekumenicznej WTL UŚ. Program konferencji
Fotoreportaż

Myśl Jana Kalwina w perspektywie ekumenicznej

katowice (WTL UŚ), Opole (UO), 4-5 listopada 2009


W dniach 4 i 5 listopada 2009 roku odbyła się konferencja z okazji 500. rocznicy narodzin Jana Kalwina [b][i]Myśl Jana Kalwina w perspektywie ekumenicznej[/i][/b], zorganizowana przez Zakład Teologii Ekumenicznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego Katowicach wraz z Instytutem Ekumenizmu i Badań nad Integracją Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Fotoreportaż z sesji w Katowicach


Program:

4 listopada 2009 – Instytut Ekumenizmu i Badań nad Integracją Wydziału Teologicznego UO, Opole, ul. Drzymały 1a

9.45 – otwarcie konferencji

10.oo – 13.15 wykłady wygłoszą: ks. dr hab. Józef Budniak, prof. UŚ (Katowice), prof. dr Rafał Leszczyński (Warszawa), ks. dr Walerian Bugel (Ołomuniec), ks. dr hab. Andrzej Pastwa, ks. prof. dr hab. P. Jaskóła (Opole), pastor Wera Jelinek (Warszawa)

5 listopada 2009 – Zakład Teologii Ekumenicznej Wydziału Teologicznego UŚ Katowice, ul. Jordana 18, sala 301.

11.3o – otwarcie konferencji

11.45 – 13.1o wykłady wygłoszą: ks. dr hab. Grzegorz Ignatowski, ks. dr Walerian Bugel (Ołomuniec), ks. Roman Lipiński (Warszawa), ks. prof. dr hab. P. Jaskóła (Opole), pastor Wera Jelinek (Warszawa)
Ecclesia in Africa, Africa in Ecclesia

Katowice (WTL UŚ), 2 czerwca 2009


Dnia 2 czerwca 2009 r. w auli Wydziału Teologicznego UŚ odbyła się Międzynarodowa Konferencja Misjologiczna "Ecclesia in Africa, Africa in Ecclesia" zorganizowana przez Zakład Misjologii i Teologii Religii Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, Archidiecezję Katowicką, Stowarzyszenie Misjologów Polskich, Pontificia Università Urbaniana (Rzym).
Szczegółowy program
Fotoreportaż

W poszukiwaniu tożsamości i celowości teologii religii

Katowice (WTL UŚ), 20 maja 2009


Dnia 20 maja 2009 r. na Wydziale Teologicznym UŚ odbyła się konferencja pt. W poszukiwaniu tożsamości i celowości teologii religii, zorganizowana przez Zakład Misjologii i Teologii Religii WTL UŚ. Szczegółowy program
Fotoreportaż

50-lecie encykliki Fidei donum. Realizacja i aktualność

Katowice (WTL UŚ), 12 października 2007


Dnia 12 października 2007 roku w auli WTL UŚ (Jordana 18, Katowice) odbyło się sympozjum 50-lecie encykliki Fidei donum. Realizacja i aktualność, zorganizowane przez Zakład Misjologii i Teologii Religii Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego oraz Stowarzyszenie Misjologów Polskich. Szczegółowy program
Fotoreportaż z sympozjum

Relacje chrześcijańsko-żydowskie w Polsce

Katowice (WTL UŚ), 11 maja 2007


Dnia 11 maja 2007 roku w sali 103 gmachu Wydziału Teologicznego UŚ w Katowicach (ul. Jordana 18) odbyła się konferencja naukowa Relacje chrześcijańsko-żydowskie w Polsce zorganizowana z okazji 10. rocznicy Dnia Judaizmu w Kościele rzymskokatolickim przez Zakład Teologii Ekumenicznej Wydziału Teologicznego UŚ. Szczegółowy program
Fotoreportaż z konferencji

Człowiek epifanem numinosum. Antropologia przestrzenią spotkania religii (religij)

Katowice (WTL UŚ), 25 kwietnia 2007


W środę 25 kwietnia 2007 roku w auli Wydziału Teologicznego UŚ odbyła się konferencja naukowa „Człowiek epifanem numinosum. Antropologia przestrzenią spotkania religii (religij)” zorganizowana przez Zakład Misjologii i Teologii Religii oraz Zakład Teologii Dogmatycznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego.

Szczegółowe informacje i program
Fotoreportaż

Duszpasterstwo ekumeniczne w diecezji

Katowice (WTL UŚ), 28 września 2006


W dniu 28 września 2006 roku w sali 301 Wydziału Teologicznego UŚ w Katowicach odbyła się konferencja naukowa Duszpasterstwo ekumeniczne w diecezji zorganizowana przez Zakład Teologii Ekumenicznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Szczegółowy program.
Fotoreportaż z Konferencji.

Aby byli jedno (z okazji 10. lecia encykliki Jana Pawła II Ut unum sint)

Katowice (WTL UŚ), 2 czerwca 2005


Dnia 2 czerwca 2005 r. w sali konferencyjnej Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie odbyła się konferencja naukowa Aby byli jedno z okazji 10. lecia encykliki Jana Pawła II Ut unum sint, zorganizowana przez Zakład Teologii Ekumenicznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Szczegółowy program

Rodzimy charakter Kościołów kontynentalnych

Katowice (WTL UŚ), 28 października 2004W czwartek, 28 października 2004 roku w auli Wydziału Teologicznego UŚ w Katowicach przy ulicy Jordana odbyła się konferencja naukowa Rodzimy charakter Kościołów kontynentalnych zorganizowana przez Zakład Misjologii i Teologii Religii WTL UŚ oraz Dzieło Misyjne Archidiecezji Katowickiej.
Program konferencji.
Szczegółowa relacja.
FotoreportażSympozja planowane przez Zakład:Materiały dodatkowePotrzeba integracji europejskiej.
Promocja jedności chrześcijan powinna stanowić również wkład do odnowy społeczności europejskiej w jej tożsamości, opartej na wartościach chrześcijańskich.
Chrześcijanie w drodze odnowienia jedności Kościoła.


Podziały wśród chrześcijan pojawiały się już na samym początku powstania Kościoła. Ludzkie słabości prowadziły niejednokrotnie do podziałów, przeciwstawień, a nawet bratobójczych wojen. Święty Paweł pisał w I liście do Koryntian o istniejących rozdźwiękach wśród chrześcijan w Koryncie (1 Kor. 1, 10–12), a św. Jan skarżył się na szerzącą fałszywą naukę (2 J 10) oraz o tych, którzy domagają się pierwszych miejsc w Kościele (3 J 9–10). Schizma wschodnia w 1054 roku zapoczątkowała pierwszy wielki podział wyznawców Chrystusa. Kolejny rozłam w łonie Kościoła powszechnego rozpoczął w 1517 roku ks. dr Marcin Luter. Od tego okresu można mówić o trzech nurtach chrześcijaństwa: katolicyzmie, prawosławiu i protestantyzmie. Od czasu Soboru Watykańskiego II (1965 rok) Kościół rzymskokatolicki „wszedł nieodwołalnie na drogę ekumenicznych poszukiwań, wsłuchując się w głos Ducha Pańskiego, który uczy go uważnie odczytywać >znaki czasu<”(Encyklika Ut unum sint, 3). To soborowe wezwanie do jedności jest zobowiązaniem dla każdego chrześcijanina.
Konferencje ekumeniczne Europy były określane treściowo przez dążenie do ostatecznej „jedności w świadectwie”. Posiadały one również kontekst społeczny i polityczny. Konferencja Kościołów Europy w roku 1989 w Bazylei (Szwajcaria) dotyczyła publicznej odpowiedzialności za wiarę i zaangażowanie chrześcijan w sprawiedliwość społeczną, pokój i kreację świata (ekologia). W 1997 roku odbyła się Konferencja Kościołów Europy w Graz (Austria), której celem były tematy dotyczące: pojednania między narodami Europy, dialogu między kulturami i religiami (judaizmem i islamem). „Światło Chrystusa oświeca wszystkich. Nadzieja na odnowę i jedność Europy” to temat, który był przedmiotem rozważań podczas III Konferencji Kościołów Europy, która odbyła się w Sibiu (Rumunia) we wrześniu 2007 roku. Temat ten jest aktualną koniecznością, które chrześcijanie europejscy podejmują na poziomie globalnym, w drodze odnowienia jedności Kościoła, a równocześnie jest wyrazem nadziei na odnowę świadomości i odpowiedzialności chrześcijan we współczesnym społeczeństwie.
Społeczeństwo europejskie posiada głębokie korzenie – wartości – odziedziczone po ludach i kulturach, które je poprzedziły. José Manuela Barroso, przewodniczący Komisji Europejskiej, wypowiadając się na temat „Tożsamości europejskiej”, przywołał poetę Paula Valeryego, który tę tożsamość zdefiniował jako „wypadkową potrójnego dziedzictwa, wyrażającego się w triadzie »Ateny, Rzym, Jerozolima«, czyli filozofia, prawo i religia; triada rozumu, prawa i moralności, która była u zarania tego, co dzisiaj nazywamy cywilizacją europejską”. W dziejach tej cywilizacji chrześcijaństwo w swej różnorodności denominacji było siłą jednoczącą, która pozwoliła wcielić między innymi wielorakie elementy ludów celtyckich, germańskich i słowiańskich oraz wkład kultury islamskiej. Ta różnorodność, która jest głęboko zakorzeniona w kulturze europejskiej spowodowała otwartość na drugiego, inaczej wierzącego oraz przyczyniła się do jego tolerancji i akceptacji.
Przyszłość Europy, przyszłość Unii Europejskiej związana jest z sytuacją Kościołów i Wspólnot religijnych. Wkład Kościołów w proces zjednoczenia europejskiego jest jeszcze ważniejszy, gdy jest on realizowany w duchu ekumenicznym, bowiem ekumenizm jest również ruchem zjednoczeniowym, łączącym różne wrażliwości, tradycje i osoby o odmiennych przekonaniach, otwartym na świat. Ruch ekumeniczny to pewien stan ducha wyrażający wezwanie do jedności ludów. Kościoły poprzez działalność ekumeniczną mogą pomóc w umocnieniu wartości, z którymi identyfikuje się znaczna część mieszkańców Europy.
Sobór Watykański II naucza, że w następstwie podziału chrześcijan „dla Kościoła staje się coraz trudniejszym pod każdym względem wyrażenie pełni katolickości właśnie w rzeczywistości życia”. Promocja jedności chrześcijan powinna stanowić również wkład do odnowy społeczności europejskiej w jej tożsamości, opartej na wartościach chrześcijańskich.
Jakie zdanie powinni podjąć chrześcijanie w europejscy na drodze do pojednania?
Droga ekumeniczna powinna stać się miejscem pogłębienia życia duchowego i teologicznego. Kościoła powinny pracować nad znalezieniem wspólnej koncepcji w odniesieniu do relacji między Ewangelią a Kościołem, w odniesieniu do tajemnicy Kościoła i jego jedności oraz do kwestii posługi w Kościele. Ucząc się Pisma Świętego, historii, doktryny i prawd wiary własnej wspólnoty, chrześcijanie powinni wzrastać w swej tożsamości wyznaniowej.
Europejczycy żyją w okresie przemian we wszystkich niemal dziedzinach życia społecznego, gospodarczego i politycznego. Odbija się to również na życiu chrześcijan i relacjach między nimi. Choć ulegają zmianie sytuacje, wrażliwość i problemy, to cel ruchu ekumenicznego pozostaje niezmienny, a jest nim widzialna jedność Kościoła. Papież Benedykt XVI na początku swojej posługi na stolicy Piotrowej powiedział: „Z pełną świadomością biorę na siebie podstawowe zadanie, jakim jest dążyć niestrudzenie do odbudowy pełnej i widzialnej jedności wszystkich uczniów Chrystusa. Jest to moja wola i pilny obowiązek”.
Od roku akademickiego 2004/2005 w Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach istnieje Zakład Teologii Ekumenicznej. Od tego czasu Zakład pragnie się włączyć w to wielkie zadanie zjednoczeniowe. Pracownicy tego Zakładu zorganizowali dwie międzynarodowe konferencje naukowe, uczestniczyli w 50 konferencjach krajowych i zagranicznych, wygłaszając na nich swoje referaty. Opublikowano 10 monografii i około 40 prac naukowych.

Serdecznie zapraszamy studentów Wydziału Teologicznego do uczestnictwa w seminariach magisterskich, a absolwentów do udziału w seminariach doktoranckich (indywidualnie z pracownikami Zakładu)

TREŚĆ ZAJĘĆ SEMINARYJNYCH:

1. Wprowadzenie do metodologii badań ekumenicznych. Dokumenty i literatura ekumeniczna.
2. Obraz współczesnego zróżnicowania religijnego świata i Polski – ciągłość i przemiany.
3. Historia ruchu ekumenicznego, główne kierunki ruchu ekumenicznego ze szczególnym uwzględnieniem ekumenizmu na Śląsku i w Polsce (ekumenizm międzywyznaniowy i międzyreligijny).
4. Ekumenizm w dokumentach Kościoła rzymskokatolickiego oraz w dokumentach innych Kościołów i Wspólnot eklezjalnych.
5. Teologia w dialogu ekumenicznym. Dialogi na płaszczyźnie ogólnokościelnej i lokalnej (wzajemne uznanie chrztu, nauka o usprawiedliwieniu, urząd kościelny, interkomunia i małżeństwa o różnej przynależności wyznaniowej, Maryja a ekumenizm).
6. Inicjatywy ekumeniczne: ekumenizm: duchowy, praktycznego współdziałania i naukowy - doktrynalny.
7. Śląsk jako region wielowyznaniowy i wielokulturowy – studia teoretyczne i badania.
8. Ekumenizm w dokumentach, wypowiedziach i inicjatywach Papieża Jana Pawła II.
9. Święci Cyryl i Metody – protagonistami ekumenizmu.
10. Dialog chrześcijańsko-żydowski.
11. Duszpasterstwo ekumeniczne.
12. Zagadnienia według tematów prac.

ZADANIA I CELE ZAKŁADU:
- prowadzenie prac badawczych, dotyczących ekumenizmu i procesów integracji oraz publikowanie ich wyników
- prowadzenie działalności dydaktycznej, w tym organizowanie sympozjów, seminariów i kursów niezbędnych dla kształtowania ekumenicznej świadomości i wrażliwości oraz działalności duszpasterskiej
- tworzenie warunków do spotkań i wymiany poglądów obejmujących zagadnienia teologiczno-ekumeniczne, religiologiczne i integracyjne
- wspieranie praktycznych form współpracy międzywyznaniowej i międzyreligijnej
- animacja modlitewnych spotkań ekumenicznych.

Doktoranci Zakładu