Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

Zakład Prawa Kanonicznegotelefon: 323 569 056, wewnętrzny: 130


Główny temat badań: Biblijny paradygmat „jedności” podstawą kanonicznoprawnej identyfikacji dóbr małżeństwa, rodziny i całego społeczeństwa

Pracownicy Zakładu


 1. Ks. dr hab. Andrzej Pastwa, prof. UŚ      ⇒ kompletny profil
 2. kierownik Katedry Prawa Kanonicznego (profesor nadzwyczajny, na WTL UŚ od 1.10.2001)
  ⇒ konsultacje | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail
  funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Kierownik Katedry Prawa Kanonicznego i Ekumenizmu, Kierownik Podyplomowych Studiów Teologii Pastoralnej, Przewodniczący Komisji Wyborczej WTL, redaktor naczelny czasopisma "Ecumeny and Law", redaktor naczelny czasopisma "Philosophy and Canon Law";
  funkcje na Uniwersytecie Śląskim: Przewodniczący Odwoławczej Komisji dyscyplinarnej ds. Studentów, członek uczelnianej Komisji ds. Studiów Podyplomowych

 3. Ks. dr Rafał Dappa      ⇒ kompletny profil
 4. pracownik Katedry Prawa Kanonicznego (adiunkt, na WTL UŚ od 03.02.2014)
  ⇒ konsultacje | ⇒ bibliografia | ⇒ e-mail

 5. dr Monika Gwóźdź      ⇒ kompletny profil
 6. pracownik Katedry Prawa Kanonicznego (adiunkt, na WTL UŚ od 1.10.2011)
  ⇒ konsultacje | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail
  funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Redaktor naczelny czasopisma doktorantów WTL UŚ Teologia Młodych (od 2011), członek Komisji Wyborczej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (od 2012), członek Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia (od 2012), sekretarz Komisji ds. Promocji w Wydziale Teologicznym (od 2016), opiekun studentów nauk o rodzinie I roku II stopnia (2018/2019)
Przedmioty prowadzone przez pracowników Zakładu w obecnym roku akademickim (2021/2022):
Przedmioty wygaszone, stare wersje i przedmioty planowane na lata następne
Sympozja zorganizowane przez Zakład:

Zjazd Stowarzyszenia Kanonistów Polskich. Międzynarodowa Konferencja Kanonistyczna: II Polski Synod Plenarny a synody diecezjalne

Brenna, 15-17 września 2014


III Międzynarodowa Konferencja Ekumeniczno-Prawna: Dobro dziecka, dobrem rodziny, Kościoła i społeczeństwa¬ – w 25. rocznicę Konwencji o Prawach Dziecka ONZ i 20. rocznicę Jana Pawła II Listu do Dzieci

Brenna, 10-11 kwietnia 2014


The 1st International Conference on Philosophy and Canon Law: The Family Institution: Identity, Sovereignty, Social Dimension - on the 20th Anniversary of the Letter to Families from John Paul II “Gratissimam sane”

Preszów, 21-22 lutego 2014


„Kobieta w Kościele” – w 25. rocznicę ogłoszenia “Mulieris dignitatem”

Katowice (WTL UŚ), 20 września 2013


„Rodzina suwerenna” – wokół idei Karty Praw Rodziny w 30-lecie jej ogłoszenia

Brenna, 18-19 kwietnia 2013


W orbicie zasady "odpowiedzialnego rodzicielstwa". Adekwatne rozumienie pojęcia bonum prolis wyzwaniem dla współczesnej kanonistyki

Katowice (WTL UŚ), 26 października 2012


„Mężczyzną i niewiastą stworzył ich”. Afirmacja osoby ludzkiej odpowiedzią nauk teologicznych na ideologiczną uzurpację genderyzmu

Katowice (WTL UŚ), 24 maja 2012


Dnia 24 maja 2012 roku na Wydziale Teologicznym UŚ odbyła się konferencja „Mężczyzną i niewiastą stworzył ich”. Afirmacja osoby ludzkiej odpowiedzią nauk teologicznych na ideologiczną uzurpację genderyzmu zorganizowana przez Zakład Prawa Kanonicznego WTL UŚ. Fotoreportaż
P R O G R A M

9.00-9.30 Otwarcie Konferencji

Ks. dr hab. Andrzej Pastwa, prof. UŚ
Kierownik Zakładu Prawa Kanonicznego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Sesja I

Moderator:

Ks. dr hab. Antoni Bartoszek (UŚ, Wydział Teologiczny)

9.30-10.00 Ks. prof. dr hab. Marian Machinek (UWM, Wydział Teologii)

Teologiczna antropologia w konfrontacji z ideą gender

10.00-10.30 Prof. dr hab. Krzysztof Wieczorek (UŚ, Instytut Filozofii)

Między agorą a wieczernikiem. Granice negocjowalności prawdy

10.30-11.00 Ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik (UŚ, Wydział Teologiczny)

Ecce homo. Ku antropologii teocentrycznej

11.00.11-30 Ks. dr hab. Tomasz Gałkowski, prof. UKSW (UKSW, Wydział Prawa Kanonicznego)

Obraz prawa i człowieka według teorii gender

11.30-12.15 Dyskusja

12.15-13.15 Przerwa

Sesja II

Moderator:

Ks. prof. dr hab. Alojzy Drożdż (UŚ, Wydział Teologiczny)

13.15-13.35 Dr hab. Wiesław Wójcik, prof. PAN (PAN, Instytut Historii Nauki)

Seksualność a płeć

13.35-13.55 Dr hab. Marek Rembierz (UŚ, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji)

Filozoficzna refleksja nad kobiecością a problematyka społeczno-kulturowej tożsamości płci

13.55-14.55 Dr hab. Mariusz Wojewoda (UŚ, Instytut Filozofii)

Ojcostwo jako postawa i zadanie moralne

14.55-15.15 Dyskusja

15.15-15.45 Przerwa

Sesja III

Moderator:

Ks. dr hab. Piotr Ryguła (UŚ, Wydział Teologiczny)

15.45-16.05 Ks. dr hab. Andrzej Pastwa, prof. UŚ (UŚ, Wydział Teologiczny)

Już nie są dwoje, lecz stają się jednością

16.05.-16.25 Dr hab. Lucjan Świto (UWM, Wydział Teologii)

Przymierze małżeńskie a ideologia gender: kontekst praktyki kanonicznej

16.25-16.45 Dr hab. Elżbieta Szczot (KUL, Instytut Europeistyki)

Równość męża i żony w prawie kanonicznym

16.45-17.15 Dyskusja

17.15-17.30 Zakończenie konferencji
Przymierze małżeńskie - paradygmat spotkania myśli Wschodu i Zachodu »de matrimonio«

Preszów, 26-27 kwietnia 2012


W dniach 26-27 kwietnia 2012 w Brennej odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Ekumeniczno-Prawna: Przymierze małżeńskie - paradygmat spotkania myśli Wschodu i Zachodu »de matrimonio« zorganizowana przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Gréckokatolícka Teologická Fakulta Prešovská Univerzita v Přesove. Fotoreportaż


I Międzynarodowa Konferencja Ekumeniczno-Prawna

"Przymierze małżeńskie - paradygmat spotkania myśli
Wschodu i Zachodu »de matrimonio«"

26-27 IV 2012

Brenna

Ośrodek Rekolekcyjno Formacyjny, ul. Leśników 38; 43-438 Brenna

Organizatorzy

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Gréckokatolícka Teologická Fakulta Prešovská Univerzita v Přesove

Komitet honorowy

Jego Ekscelencja Wielki Kanclerz Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Arcybiskup Dr Wiktor Skworc

His Eminence PhD Prof. † Teodosie Petrescu, The Archbishop of Tomis and the Dean of the Orthodox Theological Faculty of the Ovidius University of Constantza, Romania

Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Śląskiego Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś

Prof. ThDr. Peter Šturák PhD, Dekan Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Přesove

Prof. dr hab. Andrzej Żądło, Dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Komitet organizacyjny

Ks. prof. dr hab. Józef Budniak (Polska)

Ks. prof. dr hab. František Čitbaj (Słowacja)

Ks. prof. dr hab. Damián Němec (Czechy)

Ks. prof. dr hab. Andrzej Pastwa (Polska)

Ks. prof. dr hab. Andrej Slodička (Słowacja)

26 IV

15.00-15.30

Powitanie Uczestników

Jego Ekscelencja Wielki Kanclerz Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Arcybiskup Dr Wiktor Skworc

Prof. ThDr. Peter Šturák PhD, Dekan Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Přesove

Prof. dr hab. Andrzej Żądło, Dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Otwarcie Konferencji

Ks. prof. dr hab. Andrzej Pastwa, Kierownik Zakładu Prawa Kanonicznego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Sesja I:

Część I

15.30-16.00

Moderator:

PhD Prof. † Teodosie Petrescu – The Archbishop of Tomis and the Dean of the Orthodox Theological Faculty of the Ovidius University of Constantza

15.30 - Prof. dr hab. Nicolae V. Dură – „The mixed marriages according to the Orthodox canonical legislation”

15.50 - Ks. prof. dr hab. Damián Němec – "Around the concept of the sacramentality of marriage in the Czechoslovak Hussite Church"

16.10 Przerwa na kawę

Część II

16.30-18.00

16.30 Ks. prof. dr hab. Andrej Slodička – „Teológia manželstva v kresťanstve, judaizme a islame”

16.50 Ks. prof. dr hab. Józef Budniak - „Kościoły katolicki i ewangelicki o duszpasterstwie małżeństw osób o różnej przynależności wyznaniowej”

17.10 Prof. dr hab. Marek Rembierz – „»Communio personarum« i »matrimonium«. O personalistycznej interpretacji przymierza małżeńskiego”

17.30 Dyskusja

18.00 Kolacja

20.00 Spotkanie w kawiarence

27 IV

Sesja II:

9.00-10.20

Moderator:

Prof. ThDr. Peter Šturák PhD, Dekan Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Přesove

9.00 Ks. prof. dr hab. Pavol Dancák – „Problematika akceptácie cirkevného učenia o manželstve veriacimi náboženských denominácií v regióne Východného Slovenska”

9.20 Ks. prof. dr hab. Marek Petro - „Starostlivosť Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku o manželov a rodinu”

9.40 Prof. dr Monika Slodičková – „Interpretácia manželskej zmluvy v didaktike náboženskej výchovy”

10.00 Dyskusja

10.20 Przerwa na kawę

Sesja III:

10.40-12.30

Moderator:

Ks. prof. dr hab. Andrzej Żądło, Dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

10.40. Ks. prof. dr hab. František Čitbaj – „Teoretické perspektívy ekumenického communio medzi Katolíckou a Pravoslávnou cirkvou v súčasných normách katolíckeho práva”

11.00 Ks. prof. dr hab. Piotr Kroczek – „Małżeństwo w ujęciu katolickim i luterańskim jako paradygmat dla prawodawcy polskiego”

11.20 Ks. prof. dr hab. Marek Jerzy Uglorz – „»Przymierze małżeńskie« w nauczaniu ks. Marcina Lutra”

11.40 Ks. prof. dr hab. Andrzej Pastwa - „»Przymierze małżeńskie« w doktrynie katolickiej: Gaudium et spesFamiliaris consortio – Kodeks Prawa Kanonicznego – Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich”

12.00 Dyskusja

12.20 Podsumowanie, Ks. prof. dr hab. Andrzej Pastwa, Kierownik Zakładu Prawa Kanonicznego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

12.30 Obiad
Małżeństwo kanoniczne i skutki cywilne jego zawarcia

Katowice (WTL UŚ), 19 kwietnia 2012


Dnia 19 kwietnia 2012 na Wydziale Teologicznym UŚ odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa Małżeństwo kanoniczne i skutki cywilne jego zawarcia w państwach Europy środkowo-wschodniej (na przykładzie regulacji prawnych w Polsce, Czechach i Słowacji) zorganizowana przez Zakład Prawa Kanonicznego Wydziału Teologicznego UŚ. Fotoreportaż


PROGRAM

I sesja (godz. 9.30)

Instytucja małżeństwa kanonicznego

ks. dr hab. Andrzej Pastwa prof. UŚ

Jurysdykcja Kościoła katolickiego nad małżeństwem kanonicznym

ks. prof. Edward Górecki (PAT)

Zobowiązanie małżonków do uzyskania skutków cywilnych małżeństwa kanonicznego

ks. dr hab. Piotr Majer (UJPII)

Małżeństwo, które nie może być uznane lub zawarte na forum prawa państwowego

ks. dr hab. Piotr Ryguła (UŚ)

dyskusja

II sesja (14.30)

Skutki cywilne zawarcia małżeństwa kanonicznego w polskim systemie prawnym

ks. prof. Artur Mezglewski (WSPiA)

Skutki cywilne zawarcia małżeństwa kanonicznego w czeskim systemie prawnym

o. dr hab. Damián Němec (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu)

Skutki cywilne zawarcia małżeństwa kanonicznego w słowackim systemie prawnym

ks. dr hab. František Čitbaj (Prešovská Univerzita v Prešove)

dyskusja
Miłość i odpowiedzialność – wyznaczniki kanonicznego przygotowania do małżeństwa

Katowice (WTL UŚ), 17 kwietnia 2012


Dnia 17 kwietnia 2012 roku na Wydziale Teologicznym UŚ odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa Miłość i odpowiedzialność – wyznaczniki kanonicznego przygotowania do małżeństwa zorganizowana przez Zakład Prawa Kanonicznego oraz Koło Naukowe Teologów Sekcja Doktorantów Pro bono familiae Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Fotoreportaż


Plan konferencji naukowej

Sesja I

9.00-9.30 Otwarcie konferencji

Wielki Kanclerz Wydziału Teologicznego UŚ: Ks. Arcybiskup Wiktor Skworc

Dziekan Wydziału Teologicznego UŚ: Ks. Prof. dr hab. Andrzej Żądło

Kierownik Zakładu Prawa Kanoniczego Wydziału Teologicznego UŚ: Ks. Prof. dr hab. Andrzej Pastwa

9.30-9.50 Ks. Prof. dr hab. Józef Stala

Katecheza przedmałżeńska jako przygotowanie do zadań podejmowanych w
małżeństwie i rodzinie

9.50-10.10 Ks. Prof. dr hab. Tadeusz Syczewski

Przygotowanie bezpośrednie do małżeństwa i życia w rodzinie według Dyrektorium duszpasterstwa rodzin z 2003 roku

10.10-10.30 Ks. Prof. dr hab. Alojzy Drożdż

Dynamiczne fieri osoby – moralne zakorzenienie miłości i odpowiedzialności małżeńskiej

10.30-10.50 Ks. Prof. dr hab. Andrzej Pastwa

Amor benevolentiae - ius responsabile: oś interpersonalnego projektu
małżeńsko-rodzinnego

10.50-11.10 Dyskusja

11.10-11.30 Przerwa

Sesja II

11.30-11.50 Prof. dr hab. Elżbieta Szczot

Obowiązek rodziny i szkoły w zakresie przygotowania do małżeństwa

11.50-12.10 Prof. dr hab. Jacek Kurzępa

Źródła niedojrzałej miłości i jej konsekwencje w kontekście Strefy Nadmiaru Podniet

12.10-12.30 Dr hab. Marek Rembierz

Dojrzałość, odpowiedzialność i miłość. Antropologiczno-aksjologiczne wyznaczniki przygotowania do małżeństwa

12.30-12.50 Dr Aleksandra Brzemia-Bonarek

Lepiej zapobiegać, niż sądzić - uwagi prawnika kanonisty nad przygotowaniem młodych do małżeństwa

12.50-13.10 Dyskusja

13.10-14.15 Przerwa

Sesja III

14.15-14.30 Mgr Kinga Guziak

Zobowiązania wynikające z poprzedniego małżeństwa lub związku cywilnego

14.30-14.45 Mgr lic. kan. Monika Gwóźdź

Przygotowanie do małżeństwa osób o różnej przynależności wyznaniowej i religijnej

14.45-15.00 Mgr Michał Piętosa

Etapy budowania relacji interpersonalnych zmierzających do relacji wyłączności i sakramentu małżeństwa

15.00-15.15 Dyskusja

15.15-15.30 Podsumowanie i zakończenie konferencji
„Laboratorium jedności” – małżeństwo o różnej przynależności wyznaniowej

Brenna, 5-6 maja 2011


W dniach 5-6 maja 2011 roku w Brennej odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Laboratorium jedności” – małżeństwo o różnej przynależności wyznaniowej zorganizowana przez Zakład Prawa Kanonicznego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.


Program międzynarodowej konferencji naukowej

„Laboratorium jedności”
– małżeństwo o różnej przynależności wyznaniowej
,

która odbędzie się
w dniach 5-6 maja 2011 roku w Brennej

w Ośrodku Rekolekcyjno Formacyjnym przy ul. Leśników 38

5 V 2011

16.00 Otwarcie konferencji: Ks. prof. UŚ dr hab. Andrzej Żądło, Dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

16.15 Słowo wprowadzające: Ks. dr hab. Andrzej Pastwa, Kierownik Zakładu Prawa Kanonicznego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Sesja I

Prowadzący: Ks. prof. dr hab. Peter Šturák, Dziekan greckokatolickiego Wydziału Teologicznego Uniwersytetuw Preszowie

16.30 O. prof. dr hab. Wenanty Bronisław Zubert Ekumenizm. Od rozłamów do wstępnych prób dialogu

16.50 Przerwa

17.10 Ks. prof. dr hab. Andrej Slodička Teológia krest’anského manželstva v kontexte byzantských liturických textov

17.30 Ks. prof. dr František Čitbaj Współczesna sytuacja kanonicznych małżeństw mieszanych katolików i prawosławnych w Słowacji

17.50 Prof. dr Monika Slodičková Predpoklady jednoty v miešanom manželstve z pedagogicko-psychologického aspektu

18.10 Dyskusja

20.00 Kolokwium

6 V 2011

Sesja II

Prowadzący: Ks. prof. UŚ dr hab. Andrzej Żądło, Dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach

9.00 Ks. prof. dr hab. Edward Górecki Prawa mniejszości w dokumentach międzynarodowych, nauce Kościoła i w stosunkach Kościół – państwo

9.20 Ks. prof. dr hab. Józef Budniak Śląsk Cieszyński laboratorium jedności Kościoła

9.40 Ks. prof. CHAT dr hab. Marek Jerzy Uglorz Rodzina ewangelicka a wychowanie chrześcijańskie

10.00 Dyskusja

10.20 Przerwa

Sesja III

Prowadzący: Ks. prof. dr hab. Józef Budniak,Pracownik Zakładu Misjologii i Teologii Ekumenicznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

10.40 Ks. dr hab. Andrzej Pastwa Forma kanoniczna małżeństw mieszanych w świetle motu proprio „Omnium in mentem” i nowszych uregulowań Stolicy Apostolskiej

11.00 Ks. dr hab. Piotr Ryguła Małżeństwa mieszane zawarte bez formy kanonicznej

11.20 Ks. dr hab. Piotr Majer Małżeństwa mieszane - wybrane zagadnienia z praktyki kurialnej

11.40 Dyskusja

12.00 Podsumowanie
Sympozja planowane przez Zakład:Materiały dodatkoweMATERIAŁY

Wykłady z zakresu: propedeutyka prawa i wprowadzenie do prawa kanonicznego historia prawa kanonicznego normy ogólne (pierwsza księga KPK 1083)

Podręczniki pomocne w przygotowaniu się do egzaminu końcowego:
Krukowski J., Sobański R., Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. 1: Księga I. Normy ogólne, Poznań 2003.
Pawluk T., Prawo kanoniczne według kodeksu Jana Pawła II, t. 1: Zagadnienia wstępne i normy ogólne, Olsztyn 1985.
Sztafrowski E., Podręcznik prawa kanonicznego, t. 1, Warszawa 1985.

Lektury uzupełniające:
Gerosa L., Interpretacja prawa w Kościele, Kraków 2003.
Gerosa L., Prawo Kościoła, Poznań 1999.
Krukowski J., Kościół i państwo. Podstawy relacji prawnych, Lublin 2000.
Sobański R. Kościół – Prawo – Zbawienie, Katowice 1979.
Sobański R., Teoria prawa kościelnego, Warszawa 1992.

Doktoranci Zakładu