Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji:

ks. B. Biela: piątek 14.09. od 11.30 do 13.00

ks. L. Szewczyk: W terminie 18.04-31.07. kontakt drogą mailową

ks. J. Szymik: 14.09. po Radzie Wydziału, czyli ok. godz. 11.00

ks. S. Zieliński: w sesji letniej: 13.09. – godz. 13.00-14.30

ks. P. Sawa: środa, 5.09, godz. 12:30-14:00 i środa, 26.09, godz. 12:30-14:00

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

Zakład Teologii Dogmatycznejtelefon: 323 569 056, wewnętrzny: 128


Główny temat badań: Możliwości dialogu teologii katolickiej ze współczesną kulturą

Pracownicy Zakładu


 1. Ks. prof. dr hab. Jan Słomka      ⇒ kompletny profil
 2. kierownik Katedry Teologii Dogmatycznej (profesor nadzwyczajny, na WTL UŚ od 1.09.2001)
  ⇒ konsultacje | ⇒ prowadzone zajęcia | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail
  funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Kierownik Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości;
  funkcje na Uniwersytecie Śląskim: Senacka Komisja ds. Kadry Naukowej

 3. Ks. dr hab. Jacek Kempa      ⇒ kompletny profil
 4. pracownik Katedry Teologii Dogmatycznej (adiunkt, na WTL UŚ od 1.10.2001)
  ⇒ konsultacje | ⇒ prowadzone zajęcia | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail
  funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Prodziekan ds. nauki, redaktor naczelny Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych, Przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Wydawniczych, członek Komisji ds. Studiów doktoranckich;
  funkcje na Uniwersytecie Śląskim: Członek Senackiej Komisji ds. Badań naukowych, twórczości artystycznej i współpracy z gospodarką; członek Rady Bibliotecznej; członek Rady Wydawniczej Wydawnictwa UŚ

 5. dr Anna Maliszewska      ⇒ kompletny profil
 6. pracownik Katedry Teologii Dogmatycznej (adiunkt, na WTL UŚ od 26.10.2011)
  ⇒ konsultacje | ⇒ prowadzone zajęcia | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail

 7. Ks. dr Przemysław Sawa      ⇒ kompletny profil
 8. pracownik Katedry Teologii Dogmatycznej (adiunkt, na WTL UŚ od 8.10.2012)
  ⇒ konsultacje | ⇒ prowadzone zajęcia | ⇒ e-mail
  funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (2013-2014), kierownik Studiów Podyplomowych Teologii Duchowości (2014-nadal)

 9. Ks. dr Grzegorz Strzelczyk      ⇒ kompletny profil
 10. pracownik Katedry Teologii Dogmatycznej (adiunkt, na WTL UŚ od 1.10.2004)
  ⇒ konsultacje | ⇒ prowadzone zajęcia | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail

 11. Ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik      ⇒ kompletny profil
 12. pracownik Katedry Teologii Dogmatycznej (profesor zwyczajny)
  ⇒ konsultacje | ⇒ prowadzone zajęcia | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail
  funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Członek Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia

 13. mgr lic. kan. Grzegorz Wiończyk      ⇒ kompletny profil
 14. pracownik Katedry Teologii Dogmatycznej (asystent, na WTL UŚ od 1.02.2015)
  ⇒ konsultacje | ⇒ prowadzone zajęcia | ⇒ bibliografia | ⇒ e-mail
  funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Redaktor czasopisma doktorantów „Teologia Młodych”Studenci studiów III stopnia (doktoranckich) w trybie stacjonarnym, prowadzący zajęcia dydaktyczne w ramach Zakładu


 1. mgr lic. kan. Karolina Dobies      ⇒ kompletny profil
 2. doktorantka Katedry Teologii Dogmatycznej
  ⇒ prowadzone zajęcia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail

 3. mgr lic. kan. Andrzej Lwowski      ⇒ kompletny profil
 4. Katedry Teologii Dogmatycznej
  ⇒ prowadzone zajęcia
Przedmioty prowadzone przez pracowników Zakładu w obecnym roku akademickim (2017/2018):
Przedmioty wygaszone, stare wersje i przedmioty planowane na lata następne
Sympozja zorganizowane przez Zakład:

Słowo wobec doświadczenia T(t)ajemnicy

Katowice, 17-18 października 2013


Wiara i Kościół

Katowice (WTL UŚ), 5 kwietnia 2013


Teologia zbawczej ofiary Chrystusa

Katowice (WTL UŚ), 24 listopada 2011


Dnia 24. listopada 2011 na Wydziale Teologicznym UŚ odbyło się sympozjum naukowe [i][b]Teologia zbawczej ofiary Chrystusa. Możliwości i granice interpretacji[/b][/i] zorganizowane przez Zakład Teologii Dogmatycznej WTL UŚ oraz Kolegium Filozoficzno-Teologiczne Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie. Fotoreportaż i nagrania całości sesji


Cel sympozjum

Przedstawienie śmierci Chrystusa jako ofiary przebłagalnej należy do zagadnień szeroko dyskutowanych w przeszłości jak i współcześnie. Celem sympozjum będzie próba zebrania niektórych głosów w tej debacie i przybliżenia się do odpowiedzi na pytanie, jaki rysuje się konsensus dotyczący treści nieusuwalnych i granic sensownej interpretacji - a w rezultacie: na czym może polegać współczesne odczytanie biblijnej kategorii ofiary?

Program sympozjum

9.30

Wprowadzenie (ks. Jacek Kempa)
[play]&file=http://www.wtl.us.edu.pl/nagrania/2011_ofiara/2011_11_24_Ofiara_Jezusa_wpr_Kempa(1).mp3&width=200&height=20&backcolor=FFFFFF&frontcolor=000000&lightcolor=gray&screencolor=blue[/play]

9.45

Ks. prof. PWTW dr hab. Zbigniew Kubacki SJ: Teologia zbawczej ofiary Chrystusa – wymiar trynitarny
[play]&file=http://www.wtl.us.edu.pl/nagrania/2011_ofiara/2011_11_24_Ofiara_Jezusa_w1_Kubacki(1).mp3&width=200&height=20&backcolor=FFFFFF&frontcolor=000000&lightcolor=gray&screencolor=blue[/play]

10.10

Ks. prof. dr hab. Jan Słomka: Komentarz Orygenesa do słów Jana Chrzciciela: „Oto Baranek Boży”
[play]&file=http://www.wtl.us.edu.pl/nagrania/2011_ofiara/2011_11_24_Ofiara_Jezusa_w2_Slomka(1).mp3&width=200&height=20&backcolor=FFFFFF&frontcolor=000000&lightcolor=gray&screencolor=blue[/play]

Dyskusja
[play]&file=http://www.wtl.us.edu.pl/nagrania/2011_ofiara/2011_11_24_Ofiara_Jezusa_dyskusja_1(1).mp3&width=200&height=20&backcolor=FFFFFF&frontcolor=000000&lightcolor=gray&screencolor=blue[/play]

przerwa

11.10

O. dr Michał Paluch OP: Droga do pojednania. Akwinata o ofierze Chrystusa
[play]&file=http://www.wtl.us.edu.pl/nagrania/2011_ofiara/2011_11_24_Ofiara_Jezusa_w3_Paluch(1).mp3&width=200&height=20&backcolor=FFFFFF&frontcolor=000000&lightcolor=gray&screencolor=blue[/play]

11.35

O. dr Robert Plich OP: Ofiara jako akt cnoty religijności wg Tomasza z Akwinu
[play]&file=http://www.wtl.us.edu.pl/nagrania/2011_ofiara/2011_11_24_Ofiara_Jezusa_w4_Plich(1).mp3&width=200&height=20&backcolor=FFFFFF&frontcolor=000000&lightcolor=gray&screencolor=blue[/play]

12.00

Ks. dr Grzegorz Strzelczyk: Zbawcza ofiara Chrystusa w nauce soboru trydenckiego i Katechizmu Rzymskiego
[play]&file=http://www.wtl.us.edu.pl/nagrania/2011_ofiara/2011_11_24_Ofiara_Jezusa_w5_Strzelczyk(1).mp3&width=200&height=20&backcolor=FFFFFF&frontcolor=000000&lightcolor=gray&screencolor=blue[/play]

Dyskusja
[play]&file=http://www.wtl.us.edu.pl/nagrania/2011_ofiara/2011_11_24_Ofiara_Jezusa_dyskusja_2(1).mp3&width=200&height=20&backcolor=FFFFFF&frontcolor=000000&lightcolor=gray&screencolor=blue[/play]

ok. 13.15 – 14.30 przerwa

14.30

Ks. dr hab. Artur Malina: Ofiara Jezusa według Listu do Hebrajczyków. Dosłowność, metafora, rzeczywistość?
[play]&file=http://www.wtl.us.edu.pl/nagrania/2011_ofiara/2011_11_24_Ofiara_Jezusa_w6_Malina(1).mp3&width=200&height=20&backcolor=FFFFFF&frontcolor=000000&lightcolor=gray&screencolor=blue[/play]

14.55

Ks. dr hab. Jacek Kempa: Ofiara Chrystusa we współczesnej soteriologii: problem adekwatności języka
[play]&file=http://www.wtl.us.edu.pl/nagrania/2011_ofiara/2011_11_24_Ofiara_Jezusa_w7_Kempa(1).mp3&width=200&height=20&backcolor=FFFFFF&frontcolor=000000&lightcolor=gray&screencolor=blue[/play]

15.20

O. dr Mateusz Przanowski OP: Niezmienność Boga a ofiara Chrystusa
[play]&file=http://www.wtl.us.edu.pl/nagrania/2011_ofiara/2011_11_24_Ofiara_Jezusa_w8_Przanowski(1).mp3&width=200&height=20&backcolor=FFFFFF&frontcolor=000000&lightcolor=gray&screencolor=blue[/play]

Dyskusja, podsumowanie, zakończenie
[play]&file=http://www.wtl.us.edu.pl/nagrania/2011_ofiara/2011_11_24_Ofiara_Jezusa_dyskusja_3(1).mp3&width=200&height=20&backcolor=FFFFFF&frontcolor=000000&lightcolor=gray&screencolor=blue[/play]
Zbawcza ofiara Chrystusa we współczesnym przepowiadaniu wiary. Przegląd źródeł

Katowice (WTL UŚ), 14 kwietnia 2011


W dniu 14 kwietnia 2011 na Wydziale Teologicznym UŚ odbyła się sesja naukowa Zbawcza ofiara Chrystusa we współczesnym przepowiadaniu wiary. Przegląd źródeł zorganizowana przez Zakład Teologii Dogmatycznej WTL UŚ.


Program sesji naukowej

Zbawcza ofiara Chrystusa we współczesnym przepowiadaniu wiary. Przegląd źródeł.

Aula Wydziału Teologicznego UŚ, 14.04.2011, godz. 10.00

Wprowadzenie: ks. dr hab. Jacek Kempa (Zakład Teologii Dogmatycznej)

Referaty:

ks. dr Roman Buchta (adiunkt w Zakładzie Katechetyki, Pedagogiki Chrześcijańskiej i Katolickiej Nauki Społecznej)

Zagadnienie zbawczej ofiary Chrystusa w nowych programach katechetycznych i podręcznikach do nauki religii

Ks. mgr lic. kan. Sebastian Kreczmański (doktorant Zakładu Liturgiki i Homiletyki)

Zagadnienie zbawczej ofiary Chrystusa w polskich pieśniach i nabożeństwach. Kontekst historyczno-teologiczny.

(Przerwa)

Ks. mgr lic. kan. Bartłomiej Kuźnik (doktorant Zakładu Liturgiki i Homiletyki)

Zagadnienie zbawczej ofiary Chrystusa w homiliach Wielkiego Piątku zamieszczonych w Bibliotece Kaznodziejskiej i Współczesnej Ambonie w latach (np. 2000-2010)

Dyskusja

Zakończenie
Teologia wobec ponowoczesnej filozofii

Katowice (WTL UŚ), 12 października 2010


Dnia 12 października 2010 roku na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się konferencja naukowa Teologia wobec ponowoczesnej filozofii, zorganizowana przez Zakład Teologii Dogmatycznej WTL UŚ.

Nagrania całości konferencji.

Człowiek epifanem numinosum. Antropologia przestrzenią spotkania religii (religij)

Katowice (WTL UŚ), 25 kwietnia 2007


W środę 25 kwietnia 2007 roku w auli Wydziału Teologicznego UŚ odbyła się konferencja naukowa „Człowiek epifanem numinosum. Antropologia przestrzenią spotkania religii (religij)” zorganizowana przez Zakład Misjologii i Teologii Religii oraz Zakład Teologii Dogmatycznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego.

Szczegółowe informacje i program
Fotoreportaż

„Gatunki literackie” współczesnego Magisterium i ich konsekwencje dla metodologii teologii

Katowice (WTL UŚ), 22 listopada 2006


W dniu 22. listopada 2006 na Wydziale Teologicznym UŚ odbyła się konferencja naukowa „Gatunki literackie” współczesnego Magisterium i ich konsekwencje dla metodologii teologii, zorganizowane przez Zakład Teologii Dogmatycznej Wydziału Teologicznego UŚ.
Szczegółowe informacje, program i materiały
Nagrania całości konferencji
Fotoreportaż

Człowiek drogą Kościoła. 40 rocznica zakończenia Soboru Watykańskiego II

Katowice (WTL UŚ), 1 grudnia 2005


Dnia 1 grudnia 2005 roku na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego odbyło się sympozjum Człowiek drogą Kościoła poświęcone recepcji Soboru Watykańskiego II w Polsce w czterdzieści lat od jego zakończenia. Program sympozjum
Fotoreportaż z sympozjumSympozja planowane przez Zakład:Materiały dodatkoweMateriały

Tezy z teologii dogmatycznej dla 6. roku t. pastoralnej w ramach egzaminu ex universa.

1. Symbol nicejsko-konstantynopolitański – okoliczności powstania i komentarz do tekstu

2. Dogmat o Jezusie Chrystusie ogłoszony na Soborze Chalcedońskim

3. Dekret o usprawiedliwieniu Soboru Trydenckiego - okoliczności powstania i główne idee teologiczne

4. Główne idee Konstytucji dogmatycznej o Kościele: nauka o Kościele i o Maryi

5. Nauka o sakramentach w ogólności Soboru Watykańskiego II (KL 7.59.61) jako kontynuacja i uzupełnienie nauki Soboru Trydenckiego


Konspekty z duchowości (cz. 1)Doktoranci Zakładu


mgr lic. kan. Karolina Dobies

Temat: Idee personalistyczne i egzystencjalistyczne w refleksji Thomasa Mertona o człowieku

Celem niniejszej rozprawy będzie wykrycie obecności idei personalistycznych i egzystencjalistycznych w refleksji Thomasa Mertona o człowieku. Uzasadnieniem dla podjęcia powyższego tematu jest to, że antropologia stanowi niezwykle interesujący i ważny temat w pismach Mnicha. Jednocześnie ze względu na duże zainteresowanie T. Mertona filozofią personalistyczną i egzystencjalistyczną można doszukać się licznych jej wpływów na jego refleksję o człowieku. Dzięki przeprowadzonym badaniom możliwe stanie się zatem wydobycie tego, co stanowi oryginalne elementy antropologii T. Mertona oraz tego, co zostało przyswojone ze wskazanych nurtów filozoficznych. Problem wpływu idei personalistycznych i egzystencjalistycznych na refleksję T. Mertona o człowieku nie doczekał się jeszcze systematycznego opracowania. Planowana rozprawa będzie składała się z dwóch podstawowych części. Pierwsza (źródłowo analityczna) będzie koncentrowała się na obecności, w wybranych pismach Mnicha, odniesień i bezpośrednich nawiązań do personalistów i egzystencjalistów, ich dzieł oraz myśli. Pozwoli to stwierdzić jak duże było zainteresowanie T. Mertona poszczególnymi filozofami i ich twórczością. Będzie to podstawą i punktem wyjścia dla drugiej (merytorycznej) część niniejszej rozprawy. Będzie ona dotyczyła obecności poszczególnych idei personalistycznych i egzystencjalistycznych w refleksji T. Mertona o człowieku. Wybrane tematy, obecne w pismach Mnicha, zostaną zbadane pod kątem recepcji wzmiankowanych idei.

Opiekun naukowy: ks. prof. dr hab. Jan Słomka


mgr lic. kan. Andrzej Lwowski

Temat: W przygotowaniu

Opiekun naukowy: ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik


ks. mgr lic. kan. Ryszard Piętka

Temat: Pierwszy grzech ludzi i dziedziczenie grzeszności w pismach Orygenesa

Nauka o grzechu pierworodnym została w głównej mierze sformułowana przez św. Augustyna na początku V wieku, w wyniku polemiki z Pelagiuszem. Rodzi to bardzo poważne pytanie, czy i jak była ta nauka podejmowana wcześniej? W mojej pracy zamierzam podjąć pytanie, na ile nauka ta była obecna w pismach wcześniejszego o dwa wieki Orygenesa. Część z jego ogromnej spuścizny, która zachowała się do naszych czasów wskazuje na znaczące podobieństwa do nauki Augustyna (która później została podjęta jako obowiązująca w Kościele), ale też na ciekawe różnice. Za cel mojej pracy stawiam sobie prezentację nauki Orygenesa w tym zakresie z uwzględnieniem jej relacji do nauki Kościoła.

Opiekun naukowy: ks. prof. dr hab. Jan Słomka


mgr lic. kan. Grzegorz Wiończyk

Temat: Hermeneutyczność i interpretacja tekstu mistycznego w kontekście doświadczenia wiary. Studium teologiczne w perspektywie literaturoznawczo-filozoficznej na wybranych przykładach chrześcijańskiej literatury mistycznej.

Projekt ma na celu dokonanie praktyki interpretacyjnej na tekście mistycznym (Jan od Krzyża, Teresa od Jezusa) w kontekście hermeneutycznym, który manifestuje się w trzech wymiarach: treści interpretującej tekstu, teorii jego interpretacji i w wyborze (kon)tekstu hermeneutycznego, czyli w narzędziach badawczych. Zadanie to umożliwia prowadzenie badań w powiązaniu z takimi dziedzinami wiedzy jak teolingwistyka, teoria i filozofia literatury przy jednoczesnym uwzględnieniu wyników badań prowadzonych na styku hermeneutyki, teologii i literatury.

Opiekun naukowy: ks. dr hab. Jacek Kempa