Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

Zakład Teologii Fundamentalnej i Filozofii Chrześcijańskiejsala 305/4

telefon: 323 569 056, wewnętrzny:


Główny temat badań: Dialog „objawionej antropologii” ze współczesną kulturą (kontekst nowożytny i ponowoczesny)

Pracownicy Zakładu


 1. Ks. dr Witold Kania      ⇒ kompletny profil
 2. pracownik Katedry Teologii Fundamentalnej i Filozofii Chrześcijańskiej (starszy wykładowca)
  (aktualny bądź planowany urlop naukowy: urlop naukowy: 18.02.2013-18.08.2013)
  ⇒ konsultacje | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail

 3. Ks. dr hab. Sławomir Zieliński      ⇒ kompletny profil
 4. pracownik Katedry Teologii Fundamentalnej i Filozofii Chrześcijańskiej (adiunkt, na WTL UŚ od 1.10.2004)
  ⇒ konsultacje | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail
  funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Kierownik Podyplomowych Studiów Wprowadzenie w Teologię; członek Wydziałowego Zespołu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia, członek Komisji ds. studiów doktoranckich Od 1.10.2009 do 30.09.2010 - kierownik Zakładu Teologii Fundamentalnej. Od 1.10.2010 do 30.09.2014 - kierownik Zakładu Teologii Fundamentalnej i Filozofii Chrześcijańskiej. Od 1.10.2014 r. pracownik Katedry Teologii Fundamentalnej, Misjologii i Filozofii Chrześcijańskiej
Przedmioty prowadzone przez pracowników Zakładu w obecnym roku akademickim (2022/2023):
Przedmioty wygaszone, stare wersje i przedmioty planowane na lata następne
Sympozja zorganizowane przez Zakład:

Teologia - antropologia - hermeneutyka

Katowice (WTL UŚ), 12 stycznia 2012


Dnia 12 stycznia 2012 roku na Wydziale Teologicznym UŚ odbyło się sympozjum [b] [i]TEOLOGIA - ANTROPOLOGIA - HERMENEUTYKA. Antropologiczno-hermeneutyczny paradygmat teologii fundamentalnej[/i][/b] zorganizowane przez Zakład Teologii Fundamentalnej i Filozofii Chrześcijańskiej Wydziału Teologicznego UŚ. Fotoreportaż


PROGRAM


9.15 Rozpoczęcie Sympozjum
Powitanie - ks. dr hab. Sławomir ZIELIŃSKI (UŚ, Katowice)
Słowo wstępne - ks. prof. UŚ dr hab. Andrzej ŻĄDŁO, Dziekan WTL UŚ

SESJA I - REFERATY


9.30 Prawda i wolność we współczesnej hermeneutyce teologicznej. Argumenty J. Ratzingera/Benedykta XVI
- ks. prof. dr hab. Jerzy SZYMIK (UŚ, Katowice)
10.00 Logika świętości
- prof. dr hab. Krzysztof WIECZOREK (UŚ, Katowice)
10.30 Argument metafizyczny w teologii fundamentalnej
- ks. prof. KUL dr hab. Krzysztof KAUCHA (KUL, Lublin)
11.00 Teologia - filozofia: Antropo-logika komplementarnej służby
- ks. prof. dr hab. Jerzy CUDA (UŚ, Katowice)
11.30 Dyskusja
12.00 Przerwa


SESJA II - KOMUNIKATY


12.30 Paradygmat antropologiczno-hermeneutyczny teologii fundamentalnej w kontekście wybranych tekstów ponowożytności
- ks. dr hab. Sławomir ZIELIŃSKI (UŚ, Katowice)
12.45 Problematyka nieomylności Biskupa Rzymu w hermeneutyce Hansa Künga
- mgr Maria SIKORA (doktorantka UŚ, Katowice)
13.00 Między historycznym procesem a eschatologiczną realizacją. Problematyka nadziei w antropologiczno-hermeneutycznym paradygmacie teologii fundamentalnej
- mgr Bartosz BIALIK (doktorant UŚ, Katowice)
13.15 Wymiar antropologiczny „definicji" Bożego Objawienia według ks. prof. Jerzego Cudy
- ks. dr Łukasz GAWEŁ (UŚ, Katowice)[b]Ok. godziny 13.30 - wręczenie Księgi Jubileuszowej ks. prof. dr. hab. Jerzemu Cudzie[/b]
XIX Piekarskie Sympozjum Naukowe: U źródeł sprawiedliwości i miłości społecznej

Katowice (WTL UŚ), Piekary Śląskie, 28-29 maja 2010


W dniach 28 maja 2010 r. (w Auli Wydziału Teologicznego UŚ w Katowicach) i 29 maja 2010 r. (w Miejskim Domu Kultury w Piekarach Śląskich) odbyło się [b]XIX Piekarskie Sympozjum Naukowe: U źródeł sprawiedliwości i miłości społecznej[/b] zorganizowane przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Prezydenta Miasta Piekary Śląskie.
ks. abp Damian Zimoń: [play]&file=http://www.wtl.us.edu.pl/nagrania/2010_05_28_sympozjum_piekarskie_Zimon.mp3&width=200&height=20&backcolor=FFFFFF&frontcolor=000000&lightcolor=gray&screencolor=blue[/play] (nagranie: Radio eM) Fotoreportaż z I dnia


Program sympozjum

28.05.2010 r. (piątek)
Katowice, Aula Wydziału Teologicznego UŚ

 

„HISTORYCZNY I SPOŁECZNY KONTEKST KULTU MARYJNEGO W PIEKARACH”

9.00 – 10.15
Słowo wstępne:
Dziekan WTL UŚ Ks. Dr hab. Prof. UŚ Andrzej Żądło
Ks. Abp Dr Damian Zimoń Metropolita Katowicki
„Duszpasterze Sanktuarium piekarskiego” – Ks. Dr Henryk Olszar
„Jan Paweł II – pielgrzym” – Ks. Dr Arkadiusz Wuwer
„Piekary w okresie PRL” – P. Dr Łucja Marek

przerwa 10.15 – 10.30
„Piekarskie wota” – Proboszcz Bazyliki Piekarskiej Ks. Władysław Nieszporek
„Od katolicyzmu społecznego do teologii społecznej” – Ks. Dr Marek Łuczak

lunch 11.15 – 12.45
Premiera filmu: „Serce Śląska”
Spotkanie z reżyserem filmu P. Pawłem Woldanem
14.15 – Zakończenie sesji piątkowej.

29.05.2010 r. (sobota)
Piekary Śląskie, Miejski Dom Kultury

„ZAGROŻONE OJCOSTWO”

9.00 Msza św. (Bazylika pw. NMP i św. Bartłomieja w Piekarach Śl.)

10.00 – 12.30
Otwarcie: Prezydent Piekar Śląskich Stanisław Korfanty
Słowo wstępne: Ks. Abp Damian Zimoń, Metropolita Katowicki
„Ojcostwo Boga a współczesny kryzys ethosu ojcostwa” – ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik
„Świecki mężczyzna w Kościele. Dlaczego mężczyźni nie lubią chodzić do kościoła?” – red. Ryszard Montusiewicz
„Czy warto być mężczyzną?” – dr Stanisław Sławiński
„Rycerze Kolumba jako szansa dla współczesnego mężczyzny katolika” – Przedstawiciel Zakonu Rycerzy Kolumba

lunch 12.30 – 13.15

13.15 – 14.30 – Dyskusja panelowa: ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik, red. Ryszard Montusiewicz, dr Stanisław
Sławiński, Przedstawiciel Zakonu Rycerzy Kolumba
14.30 – 15.20 – Projekcja filmu: „Serce Śląska”
15.20 – Podsumowanie i zamknięcie Sympozjum.
Filozofia a śmierć

Katowice (WTL UŚ), 23 marca 2007


Dnia 23 marca 2007 roku w gmachu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się konferencja naukowa Filozofia a śmierć zorganizowana przez Zakład Filozofii Chrześcijańskiej WTL UŚ. Fotoreportaż
Szczegółowe informacje i programSympozja planowane przez Zakład:Materiały dodatkoweAntropo-logiczny (hermeneutyczny) paradygmat refleksji nad badawczą aktywnością Teologii Fundamentalnej :

SFORMUŁOWANIA KLUCZOWE :

- Racją bytu teologii jest istnienie problemu tożsamości człowieka.
- Problematyka chrześcijańskiego objawienia jest problematyką możliwości (powinności) zrozumienia i realizacji tożsamości człowieka. (FR 1)
- Zadania Teologii Fundamentalnej:
1. „Odczyt tekstu” historii ludzkości (interdyscyplinarny dialog).
2. Interpretacja tego „tekstu” w świetle objawionych treści (SRS 41).
W „tekście” historycznych doświadczeń istnieje:
a. problem tożsamości człowieka
b. objawione rozwiązanie tego problemu
c. możliwość rozumnego zawierzenia temu rozwiązaniu.
Tezy do egzaminu z etyki

Materiały do etyki

Pytania egzaminacyjne z historii filozofii starożytnej i średniowiecznej

1. Początki filozofii, miejsce i źródła jej powstania, podział filozofii starożytnej na okresy.
2. Trzej filozofowie z Miletu.
3. Poglądy filozoficzne Heraklita.
4. Parmenides i początki ontologii.
5. Zenon i Melissos.
6. Pitagoreizm.
7. Pluraliści.
8. Atomizm starożytny.
9. Sofiści.
10. Sokrates: człowiek, etyka, metoda filozoficzna.
11. Platon: drugie żeglowanie, teoria bytu i kosmologia.
12. Platon: antropologia, teoria poznania, etyka, estetyka.
13. Platon: polityka i państwo.
14. Arystoteles: nauka o przyczynach, co to jest substancja (forma, materia, synolon); złożenia bytowe: substancja i przypadłość, forma i materia, akt i możność.
15. Arystoteles: teoria przyrody, Absolut, logika.
16. Arystoteles: teoria poznania, antropologia, etyka (teoria cnót).
17. Filozofia stoicka.
18. Filozofia neoplatońska.
19. Św. Augustyn: pisma, uprawianie filozofii zgodnie z wiarą.
20. Św. Augustyn: problematyka dowodów na istnienie Boga (powszechna zgoda, prawdy wieczne, stopnie doskonałości) zagadnienie Trójcy Świętej.
21. Św. Augustyn: człowiek i jego wola (wolność i łaska), zagadnienie zła.
22. Św. Augustyn: teoria dwu miast.
23. Ogólna charakterystyka filozofii średniowiecznej (czas, miejsce rozwoju, główne nurty, etapy rozwoju, zagadnienie systemu kształcenia – uniwersytety).
24. Szkot Eriugena.
25. Św. Anzelm z Canterbury (zwłaszcza przedstawienia dowodów na istnienie Boga).
26. Św. Bernard z Clairvaux.
27. Filozofia Abelarda.
28. Spór o uniwersalia (co to są uniwersalia, realizm versus nominalizm).
29. Filozofia arabska (główne nurty, przedstawiciele, poglądy).
30. Myśl filozoficzna św. Bonawentury.
31. Św. Tomasz z Akwinu: jego życie, charakterystyka najważniejszych dzieł, wiara współpracująca z rozumem.
32. Św. Tomasz z Akwinu: byt logiczny i byt realny.
33. Św. Tomasz z Akwinu: transcendentalia (jedność, prawda, dobro); analogia bytu.
33. Św. Tomasz z Akwinu: zagadnienie prawa (wieczne, boskie, naturalne, ludzkie) i etyka.
35. Św. Tomasz z Akwinu: dowody na istnienie Boga.
36. Duns Szkot.
37. Wilhelm Ockham.

Doktoranci Zakładu