Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

Zakład Teologii Pastoralnej i Historii Duszpasterstwasala 205

telefon: 323 569 056, wewnętrzny: 123


Główny temat badań: Katolickie duszpasterstwo na terenie wschodniej Europy w XIX-XXI wieku

Pracownicy Zakładu


 1. Ks. dr hab. Bogdan Biela      ⇒ kompletny profil
 2. pracownik Katedry Teologii Pastoralnej i Historii Duszpasterstwa (adiunkt, na WTL UŚ od 1.10.2001)
  ⇒ konsultacje | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail
  funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Redaktor naczelny czasopisma Studia Pastoralne, redaktor serii Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Przewodniczący Wydziałowej Komisji Skrutacyjnej, członek Wydziałowego Zespołu Wydawniczego.;
  funkcje na Uniwersytecie Śląskim: Członek Uczelnianej Komisji Wyborczej UŚ

 3. Ks. prof. dr hab. Ireneusz Celary      ⇒ kompletny profil
 4. pracownik Katedry Teologii Pastoralnej i Historii Duszpasterstwa (profesor nadzwyczajny)
  (aktualny bądź planowany urlop naukowy: 1.10.2011-14.02.2012)
  ⇒ konsultacje | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail ;
  funkcje na Uniwersytecie Śląskim: Uczelniana Komisja Dyscyplinarna dla Studentów
Przedmioty prowadzone przez pracowników Zakładu w obecnym roku akademickim (2021/2022):
Przedmioty wygaszone, stare wersje i przedmioty planowane na lata następne
Sympozja zorganizowane przez Zakład:

Etos pracy ludzkiej w perspektywie pastoralno-społecznej

Katowice (WTL UŚ), 8 maja 2014


Odpowiedzialność w przestrzeni społeczno-pastoralnej

Katowice, 17 maja 2012


Dnia 17 maja 2012 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach odbyła się konferencja naukowa: Odpowiedzialność w przestrzeni społeczno-pastoralnej zorganizowana przez Uniwersytet Ekonomiczny Katowice, Wydział Ekonomii, Katedra Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych oraz Uniwersytet Śląski, Wydział Teologiczny, Zakład Teologii Pastoralnej i Historii Duszpasterstwa. Szczegółowe informacje
Fotoreportaż


BY BYĆ ODPOWIEDZIALNYM…

Przeglądając strony Pisma Świętego pod kątem zagadnień gospodarczych lub związanych z bogaceniem się można odnieść wrażenie, iż są to sprawy nader odległe dla chrześcijanina. Przecież prędzej wielbłąd przejdzie przez ucho igielne niż… Z drugiej strony codziennie jesteśmy zarzucani wieloma informacjami o giełdzie, dochodzie narodowym , czy finansach jakichś przedsiębiorstw i jakoś trudno odnieść to do życia religijnego.

A jednak to, co potocznie wydaje się rozbieżne udało się połączyć w środowisku akademickim. Otóż 17 maja br. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach odbyła się konferencja naukowa zorganizowana wespół z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Te dwa – zdawać by się mogło różne środowiska – podjęły się wspólnego namysłu nad zagadnieniem odpowiedzialności. W efekcie Katedra Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych UE oraz Zakład Teologii Pastoralnej i Historii Duszpasterstwa zrealizował naukową konferencję pt: „Odpowiedzialność w przestrzeni społeczno pastoralnej”. Honorowy patronat nad nią objęli: Ksiądz Arcybiskup Wiktor Skworc, oraz Rektor UE prof. dr hab. Jan Pyka.

Podejmowany temat nie należy do łatwych, jednak – co wielokrotnie podkreślano – aktualnie stał się on fundamentalnym w kontekście etycznego spojrzenia na współczesny świat. Dwa pierwsze wystąpienia – ks. prof. UŚ dr hab. Ireneusza Celarego jak też prof. UE dr hab. Aldony Frączkiewicz – Wronki w zasadniczej mierze miały na celu przybliżenie kategorii odpowiedzialności zarówno w wymiarze języka religijnego, jak też w przestrzeni działających organizacji. Pojawiało się więc tu odniesienie indywidualne (antropologiczno – teologiczne) – dotyczące każdego człowieka, ale także ekonomiczne – pojawiające się w pryzmacie rozmaitych organizacji działających w przestrzeni publicznej. Te dwa główne wątki pobrzmiewały we wszystkich późniejszych wystąpieniach.

Stąd też ks. dr Grzegorz Polok wskazał na realizację społecznej odpowiedzialności w działaniach Uniwersytetu Ekonomicznego podejmowana zarówno w stosunku do studentów, jak też młodszych pracowników. Problemy z odpowiedzialnością w wymiarze społecznych naświetlał ks. prof. dr hab. Alojzy Drożdż w odniesieniu do odpowiedzialnego kształtowania opinii publicznej, a następnie dr Aleksander Lipski próbował zastosować ją we współczesnym, kulturowo zmiennym społeczeństwie. Kolejne wystąpienia – zaproszonych reprezentantów Uniwersytetu Opolskiego – dotyczyły aspektów małżeńskich. Ks. dr hab. Paweł Landwójtowicz wskazywał jakie były losy kształtowania się poradnictwa małżeńskiego w Kościele katolickim, zaś prof. dr hab. Krystian Wojaczek podkreślał wagę edukacji w pastoralnej pracy z małżeństwami. Po tych teologicznych wystąpieniach pojawiła się znów refleksja ekonomiczna. Prof. dr hab. Marian Mitręga z UŚ omawiał społeczna odpowiedzialność w działalności biznesowej. Całość zamknęły dwa wystąpienia ujmujące odpowiedzialność w perspektywie religijnej. Stąd ks. prof. dr hab. Tadeusz Borutka wskazywał na aspekty nietolerancji religijnej i potrzebę nowej ewangelizacji. Ostatni prelegent dr hab. Marek Rembierz z UŚ omawiał fundamenty odpowiedzialności w dokumentach soborowych, odnosząc to do etosu społecznego i religijnego.

Wielowymiarowość kategorii odpowiedzialności sprawiła, iż konferencja ta miała szeroki wachlarz podejmowanych zagadnień, które z pewnością nie zostały wyczerpane. Pozostawiało to więc pewien niedosyt, nawet chęć dalszych debat. Jedno jest pewne – jak zauważył to Rektor UE w swym inauguracyjnym przemówieniu – zaistniał pewien ewenement, który jeszcze paręnaście lat temu nie mógł by się wydarzyć. Oto okazało się, że można rozmawiać wspólnym językiem wywodząc się z jakże odmiennych tradycji i płaszczyzn naukowych. Można podejmować próby łączenia intelektualnego namysłu. Potrzebna jest tylko dobra wola i chęć wspólnego poszukiwania prawdy. Przecież odpowiedzialność – jako kategoria moralna – dotyka w sposób zasadniczy każdego człowieka.

Michał Kapias

UE Katowice
Nowa Ewangelizacja wyzwaniem dla Kościoła w Polsce

Katowice (WTL UŚ), 27 października 2011


Dnia 27 października 2011 roku na WTL UŚ odbyła się konferencja naukowa zorganizowana przez Zakład Teologii Pastoralnej i Historii Duszpasterstwa WTL UŚ: [b][i]NOWA EWANGELIZACJA [/i] WYZWANIEM DLA KOŚCIOŁA W POLSCE. Rok przed XIII zwyczajnym zgromadzeniem ogólnym Synodu Biskupów [i]Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej[/i][/b]. Szczegółowy program
Fotoreportaż

Rodzina polska na emigracji w duszpastersko-społecznej refleksji

Katowice (WTL UŚ), 12 maja 2011


Dnia 12 maja 2011 na Wydziale Teologicznym UŚ odbyła się konferencja naukowa [i][b]Rodzina polska na emigracji w duszpastersko-społecznej refleksji[/b][/i] zorganizowana przez Zakład Teologii Pastoralnej i Historii Duszpasterstwa WTL UŚ, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz Wyższą Szkołę „Humanitas” w Sosnowcu.


PROGRAM

1. ROZPOCZĘCIE – ks. prof. UŚ dr hab. Ireneusz Celary, WTL UŚ - „Rodzina polska za granicą wobec wyzwań współczesnej kultury postmodernistycznej”.

2. SŁOWO WSTĘPNE – ks. prof. UŚ. dr hab. Andrzej Żądło, dziekan WTL UŚ

3. WYKŁADOWCY KONFERENCJI:

- ks. dr Henryk Olszar, WTL UŚ, „Polskie wychodźstwo w Zagłębiu Ruhry. Emigracja zarobkowa do pracy w górnictwie”

- prof. UE dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka UE, Migracja na Śląsku - skala, dynamika i konsekwencje zjawiska

- prof. UŚ dr hab. Marian Mitręga, WNS UŚ - „Migracja zastępcza – społeczno-ekonomiczny wymiar europejskiego ruchu wędrówkowego”

- prof. dr hab. Krystian Wojaczek, WTL UO – „Duszpasterstwo małżeństw w sytuacji rozłąki z przyczyn ekonomicznych”

- ks. prof. dr hab. Alojzy Drożdż, WTL UŚ - „Nowe problemy rodzinno-moralne związane z migracją”

Przewodnictwo konferencji i dyskusji – ks. dr Grzegorz Polok, UE w Katowicach.

4. DYSKUSJA

5. ZAKOŃCZENIE 15.00

Wstęp wolny
Biskupowi Arkadiuszowi Lisieckiemu – w osiemdziesiąta rocznicę śmierci

Katowice (WTL UŚ), 14 maja 2010


W dniu 14 maja 2010 roku na Wydziale Teologicznym UŚ odbyła się sesja naukowa Biskupowi Arkadiuszowi Lisieckiemu – w osiemdziesiąta rocznicę śmierci zorganizowana przez Zakład Teologii Pastoralnej i Historii Duszpasterstwa Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy współudziale Księgarni św. Jacka w Katowicach. Sesja połączona była z prezentacją nowej książki, poświęconej biskupowi Lisieckiemu: Aby wszyscy byli jedno – Damit alle Eins sein. W osiemdziesiątą rocznicę śmierci biskupa katowickiego Arkadiusza Lisieckiego. Biblioteka Wydziału Teologicznego UŚ zorganizowała wystawę o ks. bp. Arkadiuszu Lisieckim. Patronat Honorowy nad sesją objął Ksiądz Arcybiskup dr Damian Zimoń. Fotoreportaż


PROGRAM

1. ROZPOCZĘCIE - ks. prof. UŚ dr hab. Ireneusz Celary –„Biskup Arkadiusz Lisiecki (1880-1930) - życie i posługa drugiego biskupa katowickiego”

2. SŁOWO WSTĘPNE
– ks. Arcybiskup dr Damian Zimoń, Wielki Kanclerz WTL UŚ
-- ks. prof. UŚ dr hab. Antoni Reginek, Prodziekan WTL UŚ

3. WYKŁADOWCY SESJI:
- ks. dr. Grzegorz Olszowski, Kanclerz Kurii Metropolitarnej w Katowicach, „Program duszpasterski biskupa Arkadiusza Lisieckiego i jego realizacja”
- p. dr Weronika Pawłowicz, Biblioteka Śląska w Katowicach, „Biskup Arkadiusz Lisiecki – człowiek, który kochał książki i cenił naukę”
- ks. dr Henryk Olszar, WTL UŚ, „Godność doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego dla biskupa katowickiego Arkadiusza Mariana Lisieckiego”

4. DYSKUSJA
5. ZAKOŃCZENIE
XVIII Piekarskie Sympozjum Naukowe: Nieść nadzieję na współczesne areopagi otaczając troską życie w roku św. Pawła apostoła narodów

Piekary Śląskie, 30 maja 2009


Dnia 30. maja 2009 w Miejskim Domu Kultury w Piekarach Śląskich odbyło się XVIII Piekarskie Sympozjum Naukowe na temat Nieść nadzieję na współczesne areopagi otaczając troską życie w roku św. Pawła apostoła narodów zorganizowane przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Urząd Miasta Piekary Śląskie. Szczegółowy program
Fotoreportaż

Jan Paweł II – Pasterz i Pielgrzym

Katowice (WTL UŚ), 16 października 2008


Dnia 16 października 2008 r. w auli Wydziału Teologicznego UŚ odbyło się sympozjum Jan Paweł II – Pasterz i Pielgrzym zorganizowane z okazji 30. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową przez Zakład Teologii Pastoralnej i Historii Duszpasterstwa Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Szczegółowe informacje
Fotoreportaż

XVII Piekarskie Sympozjum Naukowe (w 100 rocznicę urodzin Bpa Herberta Bednorza): Bądźmy świadkami Chrystusa w rodzinie!

Katowice (WTL UŚ), 24 maja 2008


Dnia 24 maja 2008 roku w gmachu Miejskiego Domu Kultury w Piekarach Śląskich odbyło się XVII Piekarskie Sympozjum Naukowe (w 100 rocznicę urodzin Bpa Herberta Bednorza) Bądźmy świadkami Chrystusa w rodzinie!, zorganizowane przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Urząd Miasta Piekary Śląskie. Szczegółowe informacje
W związku z sympozjum ukazała się publikacja WTL UŚ Biskup Herbert Bednorz – życie i posługa czwartego biskupa katowickiego. W setną rocznicę urodzin biskupa Herberta Bednorza (1908–2008).

Współczesne zagrożenia polskiej rodziny w aspekcie pastoralno-społecznym

Katowice (WTL UŚ), 24 kwietnia 2008


Dnia 24 kwietnia 2008 roku w auli Wydziału Teologicznego UŚ odbyła się konferencja naukowa Współczesne zagrożenia polskiej rodziny w aspekcie pastoralno-społecznym zorganizowana przez Akademię Ekonomiczną, Zakład Teologii Pastoralnej i Dziejów Duszpasterstwa Wydziału Teologicznego UŚ, Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Metropolitalnej i katowickie Duszpasterstwo Akademickie.
Szczegółowe informacje
Fotoreportaż

Ks. Franciszek Blachnicki - katechetyk i pastoralista. W dwudziestą rocznicę śmierci Sługi Bożego

Katowice (WTL UŚ), 29 listopada 2007


Dnia 29 listopada 2007 Na Wydziale Teologicznym UŚ odbyła się Sympozjum Ks. Franciszek Blachnicki - katechetyk i pastoralista. W dwudziestą rocznicę śmierci Sługi Bożego zorganizowane przez Zakład Katechetyki, Pedagogiki Chrześcijańskiej i Katolickiej Nauki Społecznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Szczegółowy program
Fotoreportaż z sympozjum

XVII sympozjum KOINONIA: Modlitwa ewangelizacja miłosierdzie. Novo millennio ineunte - impulsy dla parafii

Katowice (WTL UŚ), 25 października 2007


We czwartek, 25 października 2007 roku w Auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego odbyło się XVII sympozjum KOINONIA Modlitwa ewangelizacja miłosierdzie. Novo millennio ineunte - impulsy dla parafii zorganizowane przez Zakład Teologii Pastoralnej i Historii Duszpasterstwa WTL UŚ, Instytut Formacji Pastoralno–Liturgicznej KUL (Lublin), Katedrę Teologii Pastoralnej Szczegółowej PAT (Kraków), Stowarzyszenie "Unia Kapłanów Chrystusa Sługi". Szczegółowe informacje i program
Fotoreportaż z sympozjumSympozja planowane przez Zakład:Doktoranci Zakładu