Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

Opiekunowie poszczególnych lat studiów (grup itd.)

w roku akademickim 2022/2023

UWAGA! Niektóre roczniki posiadają własne podstrony do komunikacji z opiekunem na stronie wsparcia dydaktyki - dział PLATFORMY ROCZNIKÓW.


rok I teologia, studia stacjonarne, wszystkie specjalności:

  • Ks. dr Damian Bednarski      ⇒ kompletny profil
  • pracownik Katedry Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła (adiunkt, na WTL UŚ od 1.10.2011)
    ⇒ konsultacje | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail
    funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Wydziałowa Komisja ds. Promocji - przewodniczący, sekretarz serii "Źródła do dziejów Kościoła katolickiego na Górnym Śląsku", sekretarz redakcji "Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych"

    rok II teologia, studia stacjonarne, wszystkie specjalności:

  • Ks. dr Krzysztof Matuszewski      ⇒ kompletny profil
  • pracownik Katedry Nauk o Rodzinie (adiunkt, na WTL UŚ od 10.2016)
    ⇒ konsultacje | ⇒ bibliografia | ⇒ e-mail
    funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Planista.

    rok III teologia, studia stacjonarne, wszystkie specjalności:

  • Ks. dr Bartłomiej Kuźnik      ⇒ kompletny profil
  • pracownik Katedry Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki i Katechetyki (adiunkt, na WTL UŚ od 1.10.2011)
    ⇒ konsultacje | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail
    funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Teologów, sekretarz redakcji "Studiów Pastoralnych", koordynator ds. współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi

    rok IV teologia, studia stacjonarne, wszystkie specjalności:

  • Ks. dr Witold Kania      ⇒ kompletny profil
  • pracownik Katedry Teologii Fundamentalnej, Misjologii i Filozofii Chrześcijańskiej (starszy wykładowca)
    (aktualny bądź planowany urlop naukowy: urlop naukowy: 18.02.2013-18.08.2013)
    ⇒ konsultacje | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail

    rok V teologia, studia stacjonarne, wszystkie specjalności:

  • Ks. dr hab. Andrzej Uciecha, prof. UŚ      ⇒ kompletny profil
  • pracownik Katedry Teologii Patrystycznej i Historii Kościoła (adiunkt, na WTL UŚ od 1.10.2001)
    ⇒ konsultacje | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail

    teologia nauczycielska, studia niestacjonarne, wszystkie roczniki:

  • Ks. dr hab. Roman Buchta      ⇒ kompletny profil
  • pracownik Katedry Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki i Katechetyki (adiunkt)
    ⇒ konsultacje | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail
    funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Kierownik Studiów Podyplomowych Katechezy Przedszkolnej oraz Studiów Podyplomowych Teologiczno-Katechetycznych; zastępca redaktora naczelnego „Studiów Pastoralnych”; opiekun praktyk pedagogiczno-katechetycznych (teologia); opiekun studentów studiów niestacjonarnych rok I-V

    rok I nauki o rodzinie, studia stacjonarne:

  • dr Aleksandra Kłos-Skrzypczak      ⇒ kompletny profil
  • pracownik Katedry Nauk o Rodzinie (adiunkt, na WTL UŚ od 1.10.2016)
    ⇒ konsultacje | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail
    funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Członek Wydziałowego Zespołu ds. Promocji, Członek Międzywydziałowego Zespołu ds. Promocji, Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej dla studiów niestacjonarnych w latach 2017/2018 i 2018/2019

    rok II nauki o rodzinie, studia stacjonarne:

  • dr Mariola Kozubek      ⇒ kompletny profil
  • pracownik Katedry Nauk o Rodzinie (adiunkt, na WTL UŚ od 1.10.2011)
    ⇒ konsultacje | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail
    funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: wydziałowy koordynator Programu Erasmus plus.;
    funkcje na Uniwersytecie Śląskim: Senacka Komisja ds. Współpracy z Zagranicą

    rok III nauki o rodzinie, studia stacjonarne:

  • dr Leokadia Szymczyk      ⇒ kompletny profil
  • pracownik Katedry Nauk o Rodzinie (adiunkt)
    ⇒ konsultacje | ⇒ bibliografia
    funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: koordynator praktyk zawodowych, koordynator ds. utworzenia w Wydziale Teologicznym UŚ tzw. „kącika zdrowia”, osoba odpowiedzialna za kontakty i współpracę z Biurem Karier UŚ.

    rok I nauki o rodzinie 2 stopnia, studia stacjonarne:

  • dr Monika Kornaszewska-Polak      ⇒ kompletny profil
  • pracownik Katedry Nauk o Rodzinie (adiunkt, na WTL UŚ od 10.10.2016)
    ⇒ konsultacje | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail
    funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Recenzent prac dyplomowych, Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w latach 2017/2018 i 2018/2019.

    rok II nauki o rodzinie 2 stopnia, studia stacjonarne:

  • dr Monika Gwóźdź      ⇒ kompletny profil
  • pracownik Katedry Prawa Kanonicznego i Ekumenizmu (adiunkt, na WTL UŚ od 1.10.2011)
    ⇒ konsultacje | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail
    funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Redaktor naczelny czasopisma doktorantów WTL UŚ Teologia Młodych (od 2011), członek Komisji Wyborczej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (od 2012), członek Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia (od 2012), sekretarz Komisji ds. Promocji w Wydziale Teologicznym (od 2016), opiekun studentów nauk o rodzinie I roku II stopnia (2018/2019)

    rok I nauki o rodzinie 2 stopnia, studia niestacjonarne:

  • dr Monika Kornaszewska-Polak      ⇒ kompletny profil
  • pracownik Katedry Nauk o Rodzinie (adiunkt, na WTL UŚ od 10.10.2016)
    ⇒ konsultacje | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail
    funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Recenzent prac dyplomowych, Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w latach 2017/2018 i 2018/2019.

    Opiekun praktyk pedagogicznych, teologia, studia stacjonarne i niestacjonarne:

  • Ks. dr hab. Roman Buchta      ⇒ kompletny profil
  • pracownik Katedry Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki i Katechetyki (adiunkt)
    ⇒ konsultacje | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail
    funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Kierownik Studiów Podyplomowych Katechezy Przedszkolnej oraz Studiów Podyplomowych Teologiczno-Katechetycznych; zastępca redaktora naczelnego „Studiów Pastoralnych”; opiekun praktyk pedagogiczno-katechetycznych (teologia); opiekun studentów studiów niestacjonarnych rok I-V


    Opiekun praktyk zawodowych, nauki o rodzinie:

  • dr Leokadia Szymczyk      ⇒ kompletny profil
  • pracownik Katedry Nauk o Rodzinie (adiunkt)
    ⇒ konsultacje | ⇒ bibliografia
    funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: koordynator praktyk zawodowych, koordynator ds. utworzenia w Wydziale Teologicznym UŚ tzw. „kącika zdrowia”, osoba odpowiedzialna za kontakty i współpracę z Biurem Karier UŚ.


    Opiekun Koła Naukowego Teologów:

  • Ks. dr Bartłomiej Kuźnik      ⇒ kompletny profil
  • pracownik Katedry Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki i Katechetyki (adiunkt, na WTL UŚ od 1.10.2011)
    ⇒ konsultacje | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail
    funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Teologów, sekretarz redakcji "Studiów Pastoralnych", koordynator ds. współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi


    Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Nauk o Rodzinie „Pro”:

  • dr Aleksandra Kłos-Skrzypczak      ⇒ kompletny profil
  • pracownik Katedry Nauk o Rodzinie (adiunkt, na WTL UŚ od 1.10.2016)
    ⇒ konsultacje | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail
    funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Członek Wydziałowego Zespołu ds. Promocji, Członek Międzywydziałowego Zespołu ds. Promocji, Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej dla studiów niestacjonarnych w latach 2017/2018 i 2018/2019