Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

Katedra Teologii Dogmatycznej i Duchowości

Pracownicy Katedry


 1. Ks. prof. dr hab. Jan Słomka      ⇒ kompletny profil
 2. kierownik Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości (profesor nadzwyczajny, na WTL UŚ od 1.09.2001)
  ⇒ konsultacje | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail
  funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Kierownik Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości;
  funkcje na Uniwersytecie Śląskim: Senacka Komisja ds. Kadry Naukowej

 3. Ks. dr hab. Jacek Kempa      ⇒ kompletny profil
 4. pracownik Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości (adiunkt, na WTL UŚ od 1.10.2001)
  ⇒ konsultacje | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail
  funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: od 1.10.2019 Dyrektor Instytutu Nauk Teologicznych WTL US. do 30.09.2019 Prodziekan ds. nauki, Przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Wydawniczych, członek Komisji ds. Studiów doktoranckich, Przewodniczący wydziałowej komisji bibliotecznej, członek Komisji konkursowej ws. dotacji dla młodych naukowców.;
  funkcje na Uniwersytecie Śląskim: Członek Senackiej Komisji ds. Badań naukowych, twórczości artystycznej i współpracy z gospodarką; członek Rady Bibliotecznej; członek Rady Wydawniczej Wydawnictwa UŚ

 5. dr Anna Maliszewska      ⇒ kompletny profil
 6. pracownik Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości (adiunkt, na WTL UŚ od 26.10.2011)
  ⇒ konsultacje | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail
  funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej - studia stacjonarne oraz sekretarz Wydziałowej Komisji Konkursowej (2017-2018).

 7. Ks. dr Przemysław Sawa      ⇒ kompletny profil
 8. pracownik Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości (adiunkt, na WTL UŚ od 8.10.2012)
  ⇒ konsultacje | ⇒ bibliografia | ⇒ e-mail
  funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (2013-2014), kierownik Studiów Podyplomowych Teologii Duchowości (2014-nadal)

 9. Ks. dr Grzegorz Strzelczyk      ⇒ kompletny profil
 10. pracownik Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości (adiunkt, na WTL UŚ od 1.10.2004)
  ⇒ konsultacje | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail

 11. Ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik      ⇒ kompletny profil
 12. pracownik Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości (profesor zwyczajny)
  ⇒ konsultacje | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail
  funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Członek Wydziałowego Zespołu ds. Jakości KształceniaStudenci studiów III stopnia (doktoranckich) w trybie stacjonarnym, prowadzący zajęcia dydaktyczne w ramach Katedry


 1. mgr lic. kan. Krzysztof Abucewicz      ⇒ kompletny profil
 2. Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości
  | ⇒ e-mail

 3. mgr lic. kan. Marek Domeradzki      ⇒ kompletny profil
 4. Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości

 5. Ks. mgr lic. kan. Mateusz Dudkiewicz      ⇒ kompletny profil
 6. Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości
  | ⇒ e-mail

 7. mgr Justyna Kapłańska      ⇒ kompletny profil
 8. Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości
  ⇒ konsultacje |

 9. mgr lic. kan. Marek Kołodziejczyk      ⇒ kompletny profil
 10. Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości
  | ⇒ e-mail

 11. mgr lic. kan. Andrzej Lwowski      ⇒ kompletny profil
 12. Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości

 13. mgr Bartosz Moralewicz      ⇒ kompletny profil
 14. Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości

 15. mgr Adrian Morawiec      ⇒ kompletny profil
 16. Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości
  ⇒ konsultacje |

 17. mgr Izabela Rączka      ⇒ kompletny profil
 18. Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości
  | ⇒ e-mail

 19. mgr Marlena Rolnik      ⇒ kompletny profil
 20. Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości

 21. mgr lic. kan. Aleksander Rudziarczyk      ⇒ kompletny profil
 22. Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości

 23. O. mgr lic. kan. Tomasz Samulnik      ⇒ kompletny profil
 24. Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości
  | ⇒ e-mail

 25. mgr Izabela Skrobak      ⇒ kompletny profil
 26. Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości

 27. mgr Łukasz Tkaczyk      ⇒ kompletny profil
 28. Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości

 29. O. mgr lic. kan. Karol Wielgosz      ⇒ kompletny profil
 30. Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości
  | ⇒ e-mail
Materiały dodatkowe