Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji:

ks. B. Biela: 20.09. o godz. 11.30 do 13.00

ks. J. Szymik: 20.09. po Radzie Wydziału, czyli ok. 11.00

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

Katedra Teologii Dogmatycznej i Duchowości

Pracownicy Katedry


 1. Ks. prof. dr hab. Jan Słomka      ⇒ kompletny profil
 2. kierownik Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości (profesor nadzwyczajny, na WTL UŚ od 1.09.2001)
  ⇒ konsultacje | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail
  funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Kierownik Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości;
  funkcje na Uniwersytecie Śląskim: Senacka Komisja ds. Kadry Naukowej

 3. Ks. dr hab. Jacek Kempa      ⇒ kompletny profil
 4. pracownik Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości (adiunkt, na WTL UŚ od 1.10.2001)
  ⇒ konsultacje | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail
  funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Prodziekan ds. nauki, redaktor naczelny Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych, Przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Wydawniczych, członek Komisji ds. Studiów doktoranckich, Przewodniczący wydziałowej komisji bibliotecznej, członek Komisji konkursowej ws. dotacji dla młodych naukowców.;
  funkcje na Uniwersytecie Śląskim: Członek Senackiej Komisji ds. Badań naukowych, twórczości artystycznej i współpracy z gospodarką; członek Rady Bibliotecznej; członek Rady Wydawniczej Wydawnictwa UŚ

 5. dr Anna Maliszewska      ⇒ kompletny profil
 6. pracownik Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości (adiunkt, na WTL UŚ od 26.10.2011)
  ⇒ konsultacje | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail
  funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej - studia stacjonarne oraz sekretarz Wydziałowej Komisji Konkursowej (2017-2018).

 7. Ks. dr Przemysław Sawa      ⇒ kompletny profil
 8. pracownik Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości (adiunkt, na WTL UŚ od 8.10.2012)
  ⇒ konsultacje | | ⇒ e-mail
  funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (2013-2014), kierownik Studiów Podyplomowych Teologii Duchowości (2014-nadal)

 9. Ks. dr Grzegorz Strzelczyk      ⇒ kompletny profil
 10. pracownik Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości (adiunkt, na WTL UŚ od 1.10.2004)
  ⇒ konsultacje | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail

 11. Ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik      ⇒ kompletny profil
 12. pracownik Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości (profesor zwyczajny)
  ⇒ konsultacje | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail
  funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Członek Wydziałowego Zespołu ds. Jakości KształceniaStudenci studiów III stopnia (doktoranckich) w trybie stacjonarnym, prowadzący zajęcia dydaktyczne w ramach Katedry


 1. mgr lic. kan. Krzysztof Abucewicz      ⇒ kompletny profil
 2. Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości
  | ⇒ e-mail

 3. mgr lic. kan. Marek Domeradzki      ⇒ kompletny profil
 4. Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości

 5. Ks. mgr lic. kan. Mateusz Dudkiewicz      ⇒ kompletny profil
 6. Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości
  | ⇒ e-mail

 7. mgr Justyna Kapłańska      ⇒ kompletny profil
 8. Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości
  ⇒ konsultacje |

 9. mgr lic. kan. Marek Kołodziejczyk      ⇒ kompletny profil
 10. Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości
  | ⇒ e-mail

 11. mgr lic. kan. Andrzej Lwowski      ⇒ kompletny profil
 12. Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości

 13. mgr Bartosz Moralewicz      ⇒ kompletny profil
 14. Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości

 15. mgr Adrian Morawiec      ⇒ kompletny profil
 16. Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości
  ⇒ konsultacje |

 17. mgr Izabela Rączka      ⇒ kompletny profil
 18. Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości
  | ⇒ e-mail

 19. mgr Marlena Rolnik      ⇒ kompletny profil
 20. Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości

 21. mgr lic. kan. Aleksander Rudziarczyk      ⇒ kompletny profil
 22. Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości

 23. O. mgr lic. kan. Tomasz Samulnik      ⇒ kompletny profil
 24. Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości
  | ⇒ e-mail

 25. mgr Izabela Skrobak      ⇒ kompletny profil
 26. Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości

 27. mgr Łukasz Tkaczyk      ⇒ kompletny profil
 28. Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości

 29. O. mgr lic. kan. Karol Wielgosz      ⇒ kompletny profil
 30. Katedry Teologii Dogmatycznej i Duchowości
  | ⇒ e-mail
Materiały dodatkowe