Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

Katedra Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej

Pracownicy Katedry


 1. Ks. prof. dr hab. Alojzy Drożdż      ⇒ kompletny profil
 2. kierownik Katedry Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej (profesor nadzwyczajny, na WTL UŚ od 1.10.2004)
  ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail
  funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Kierownik Katedry Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej;
  funkcje na Uniwersytecie Śląskim: Uczelniana Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli Akademickich

 3. Ks. dr Wojciech Surmiak      ⇒ kompletny profil
 4. pracownik Katedry Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej (adiunkt, na WTL UŚ od 5.10.2009)
  ⇒ konsultacje | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail
  funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: przedstawiciel pozostałych nauczycieli akademickich do Rady Wydziału; pełnomocnik Dziekana ds.. Jakości kształcenia; przewodniczący Wydziałowego Zespołu ds.. Jakości Kształcenia; sekretarz ankietyzacji; zastępca redaktora naczelnego Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych;
  funkcje na Uniwersytecie Śląskim: przedstawiciel pozostałych nauczycieli WTL do SENATU UŚ; członek Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia

 5. dr Ewa Szwarczyńska      ⇒ kompletny profil
 6. pracownik Katedry Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej (adiunkt, na WTL UŚ od 1.10.2012)
  ⇒ bibliografia

 7. Ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer, prof. UŚ      ⇒ kompletny profil
 8. pracownik Katedry Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej (adiunkt, na WTL UŚ od 1.10.2001)
  ⇒ konsultacje | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail
  funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Wydziałowa Komisja ds. organizacji i rozwoju - przewodniczący;;
  funkcje na Uniwersytecie Śląskim: Komisja ds. organizacji i rozwojuStudenci studiów III stopnia (doktoranckich) w trybie stacjonarnym, prowadzący zajęcia dydaktyczne w ramach Katedry


 1. mgr Magdalena Biolik      ⇒ kompletny profil
 2. Katedry Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej

 3. mgr lic. kan. Michał Jeżewski      ⇒ kompletny profil
 4. Katedry Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej
  | ⇒ e-mail

 5. mgr lic. kan. Sylwia Kempys      ⇒ kompletny profil
 6. Katedry Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej
  | ⇒ e-mail

 7. mgr Przemysław Paszek      ⇒ kompletny profil
 8. Katedry Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej
  | ⇒ e-mail

 9. mgr lic. kan. Tomasz Piec      ⇒ kompletny profil
 10. Katedry Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej

 11. mgr lic. kan. Katarzyna Stołpiec      ⇒ kompletny profil
 12. Katedry Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej
  | ⇒ e-mail

 13. mgr lic. kan. Marcelina Szymczyk      ⇒ kompletny profil
 14. Katedry Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej

 15. Ks. mgr lic. kan. Łukasz Walaszek      ⇒ kompletny profil
 16. Katedry Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej
  | ⇒ e-mail
Materiały dodatkowe
Doktoranci Katedry


mgr Magdalena Biolik

brak opisu

mgr lic. kan. Michał Jeżewski

brak opisu

mgr lic. kan. Sylwia Kempys

Temat: Wartość ludzkiego życia w świetle twórczości Wandy Półtawskiej

Wiele współczesnych problemów i nadużyć moralnych wypływa z braku szacunku wobec wartości życia i kwestionowania godności osoby. Obrończynią tychże wartości jest w ostatnich latach Wanda Półtawska – doktor nauk medycznych, specjalista w dziedzinie psychiatrii i członek Papieskiej Rady ds. Rodziny. W swojej wieloletniej pracy medycznej, duszpasterskiej i naukowej starała się podkreślać wartość i świętość ludzkiego życia i ciała. Planowane badania naukowe będą miały na celu analizę i syntezę twórczości Wandy Półtawskiej pod kątem tych fundamentalnych prawd dotyczących wartości życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Zostanie również podjęta próba skonfrontowania tych treści, z postawami i aktami zwracającymi się przeciwko ludzkiemu życiu.

Opiekun naukowy: ks. dr hab. Antoni Bartoszek prof. UŚ


mgr Przemysław Paszek

brak opisu

mgr lic. kan. Tomasz Piec

brak opisu

mgr lic. kan. Katarzyna Stołpiec

brak opisu

mgr lic. kan. Marcelina Szymczyk

brak opisu

ks. mgr lic. kan. Łukasz Walaszek

brak opisu