Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

Katedra Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki i Katechetyki

Pracownicy Katedry


 1. Ks. prof. dr hab. Andrzej Żądło      ⇒ kompletny profil
 2. kierownik Katedry Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki i Katechetyki (profesor nadzwyczajny, na WTL UŚ od 1.10.2003)
  (aktualny bądź planowany urlop naukowy: 1.10.2012-30.09.2013)
  ⇒ konsultacje | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail
  funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Kierownik Katedry Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki i Katechetyki, redaktor serii 'Kościół w trzecim tysiącleciu"

 3. Ks. dr hab. Bogdan Biela      ⇒ kompletny profil
 4. pracownik Katedry Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki i Katechetyki (adiunkt, na WTL UŚ od 1.10.2001)
  ⇒ konsultacje | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail
  funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Redaktor naczelny czasopisma Studia Pastoralne, redaktor serii Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Przewodniczący Wydziałowej Komisji Skrutacyjnej, członek Wydziałowego Zespołu Wydawniczego.;
  funkcje na Uniwersytecie Śląskim: Członek Uczelnianej Komisji Wyborczej UŚ

 5. Ks. dr hab. Roman Buchta      ⇒ kompletny profil
 6. pracownik Katedry Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki i Katechetyki (adiunkt)
  ⇒ konsultacje | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail
  funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Kierownik Studiów Podyplomowych Katechezy Przedszkolnej oraz Studiów Podyplomowych Teologiczno-Katechetycznych; zastępca redaktora naczelnego „Studiów Pastoralnych”; opiekun praktyk pedagogiczno-katechetycznych (teologia); opiekun studentów studiów niestacjonarnych rok I-V

 7. Ks. prof. dr hab. Ireneusz Celary      ⇒ kompletny profil
 8. pracownik Katedry Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki i Katechetyki (profesor nadzwyczajny)
  (aktualny bądź planowany urlop naukowy: 1.10.2011-14.02.2012)
  ⇒ konsultacje | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail ;
  funkcje na Uniwersytecie Śląskim: Uczelniana Komisja Dyscyplinarna dla Studentów

 9. Ks. dr Bartłomiej Kuźnik      ⇒ kompletny profil
 10. pracownik Katedry Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki i Katechetyki (adiunkt, na WTL UŚ od 1.10.2011)
  ⇒ konsultacje | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail
  funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Teologów, sekretarz redakcji "Studiów Pastoralnych", koordynator ds. współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi

 11. Ks. dr hab. Leszek Szewczyk, prof. UŚ      ⇒ kompletny profil
 12. pracownik Katedry Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki i Katechetyki (adiunkt, na WTL UŚ od 1.10.2001)
  (aktualny bądź planowany urlop naukowy: 18.02.2014-07.08.2014 i 17.02.2015-06.08.2015)
  ⇒ konsultacje | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail
  funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: kierownik studiów doktoranckich, Członek Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia, Przewodniczący Komisji ds. studiów doktoranckich, Przewodniczący Doktoranckiej Komisji Stypendialnej, członek redakcji "Studiów Pastoralnych".;
  funkcje na Uniwersytecie Śląskim: Członek Komisji ds. studiów doktoranckich, przedstawiciel profesorów i doktorów habilitowanych WTL do SENATU UŚStudenci studiów III stopnia (doktoranckich) w trybie stacjonarnym, prowadzący zajęcia dydaktyczne w ramach Katedry


 1. mgr Grzegorz Juranek      ⇒ kompletny profil
 2. Katedry Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki i Katechetyki
  ⇒ konsultacje |

 3. O. mgr lic. kan. Marcin Lamorski      ⇒ kompletny profil
 4. Katedry Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki i Katechetyki

 5. O. mgr lic. kan. Rafał Soroburski      ⇒ kompletny profil
 6. Katedry Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki i Katechetyki

 7. Ks. mgr lic. kan. Przemysław Szot      ⇒ kompletny profil
 8. Katedry Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki i Katechetyki

 9. O. mgr Edward Zawadzki      ⇒ kompletny profil
 10. Katedry Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki i Katechetyki
  | ⇒ e-mail

 11. mgr Angelika Zok      ⇒ kompletny profil
 12. Katedry Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki i Katechetyki
Materiały dodatkowe