Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

04 październik od 0900
Inauguracja roku akad. 2018/2019

16 październik od 1400
Rada Wydziału

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji:

ks. M. Basiuk: 20.09., godz. 9.00-10.30; 24.09., godz. 13.30-15.00

ks. B. Biela: 20.09.2018 (czwartek) godz. 10.30-12.00

ks. R. Buchta: Zaliczenie praktyk pedagogicznych odbędzie się w środę 3 października w godzinach 9.30-11.00 oraz 14.00-15.30 w Wydziale Katechetycznym (ul. Wita Stwosza 16)

ks. I. Celary: 25.09. - godz. 9.00-11.30

ks. J. Kempa: 20.09 (czwartek), 9.00-11.00

ks. A. Malina: 21.09 (piątek), godz. 13.00-14.30: konsultacje

ks. L. Szewczyk: 17.09. (poniedziałek), 14.00-15.30

ks. A. Uciecha: 18.09. wt 12.00-13.30

B. Urbanek: czwartek 20.09 przeniesiony na poniedziałek 17.09 godz. 11:00-12:30

ks. A. Wuwer: konsultacje: nie odbędą się: 13.09; 20.09. i 27.09 (czwartek); odbędą się: 26.09. (środa) – w godz. 11.30-13.00 oraz w 28.09. (piątek) – w godz. 9.00-12.00

ks. S. Zieliński: 21.09. (piątek) godz. 13.30–14.45

ks. W. Kamczyk: 25.09. (wtorek) 15.00-16.30

ks. M. Moj: termin wrześniowy egzaminu z Pism Janowych (niestacjonarne) - wtorek, 25.09.2018 r. o godz. 9:00 w katedrze biblijnej

ks. P. Sawa: środa, 26.09, godz. 12:30-14:00

L. Szymczyk: 21. IX (piątek, godz. 8.00-9.30), 28.IX (piątek. godz. 8.00-10.00)

M. Kornaszewska-Polak: 26.09.2018 (środa): g. 16.00 – 17.00 zaległe wpisy i inne bieżące sprawy, g. 17.00 – 17.45 egzamin poprawkowy II z psychologii ogólnej oraz interwencji kryzysowej dla studentów dziennych i zaocznych, g. 17.45 – 18.30 egzamin poprawkowy II z psychologii rozwoju dla studentów dziennych

A. Kłos-Skrzypczak: 21.09. godz. 13:00-14:30

ks. B. Kuźnik: 19.09. godz. 16.00-17.30

ks. D. Ledwoń: 21.09. godz. 15:00, sala 301: pisemne egzaminy poprawkowe z Pism Janowych i Archeologii biblijnej; 25.09. godz. 14:00 - 15:30: dyżur z możliwością uzyskania wpisu ocen do indeksu.

M. Czarnuch-Sodzawiczny: 20.09 (czwartek), godz. 9:00-10:30

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

Katedra Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki i Katechetyki

Pracownicy Katedry


 1. Ks. prof. dr hab. Andrzej Żądło      ⇒ kompletny profil
 2. kierownik Katedry Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki i Katechetyki (profesor nadzwyczajny, na WTL UŚ od 1.10.2003)
  (aktualny bądź planowany urlop naukowy: 1.10.2012-30.09.2013)
  ⇒ konsultacje | ⇒ prowadzone zajęcia | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail
  funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Kierownik Katedry Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki i Katechetyki, redaktor serii 'Kościół w trzecim tysiącleciu"

 3. Ks. dr hab. Bogdan Biela      ⇒ kompletny profil
 4. pracownik Katedry Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki i Katechetyki (adiunkt, na WTL UŚ od 1.10.2001)
  ⇒ konsultacje | ⇒ prowadzone zajęcia | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail
  funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Redaktor naczelny czasopisma Studia Pastoralne, redaktor serii Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Przewodniczący Wydziałowej Komisji Skrutacyjnej, członek Wydziałowego Zespołu Wydawniczego.;
  funkcje na Uniwersytecie Śląskim: Członek Uczelnianej Komisji Wyborczej UŚ

 5. Ks. dr hab. Roman Buchta      ⇒ kompletny profil
 6. pracownik Katedry Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki i Katechetyki (adiunkt)
  ⇒ konsultacje | ⇒ prowadzone zajęcia | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail
  funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Kierownik Studiów Podyplomowych Katechezy Przedszkolnej oraz Studiów Podyplomowych Teologiczno-Katechetycznych; zastępca redaktora naczelnego „Studiów Pastoralnych”; opiekun praktyk pedagogiczno-katechetycznych (teologia); opiekun studentów studiów niestacjonarnych rok I-V

 7. Ks. prof. dr hab. Ireneusz Celary      ⇒ kompletny profil
 8. pracownik Katedry Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki i Katechetyki (profesor nadzwyczajny)
  (aktualny bądź planowany urlop naukowy: 1.10.2011-14.02.2012)
  ⇒ konsultacje | ⇒ prowadzone zajęcia | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail ;
  funkcje na Uniwersytecie Śląskim: Uczelniana Komisja Dyscyplinarna dla Studentów

 9. Ks. dr Bartłomiej Kuźnik      ⇒ kompletny profil
 10. pracownik Katedry Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki i Katechetyki (asystent doktorant, na WTL UŚ od 1.10.2011)
  ⇒ konsultacje | ⇒ prowadzone zajęcia | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail
  funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Teologów, sekretarz redakcji "Studiów Pastoralnych", koordynator ds. współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi

 11. Ks. dr hab. Leszek Szewczyk, prof. UŚ      ⇒ kompletny profil
 12. pracownik Katedry Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki i Katechetyki (adiunkt, na WTL UŚ od 1.10.2001)
  (aktualny bądź planowany urlop naukowy: 18.02.2014-07.08.2014 i 17.02.2015-06.08.2015)
  ⇒ konsultacje | ⇒ prowadzone zajęcia | ⇒ bibliografia| ⇒ USOSweb | ⇒ e-mail
  funkcje na Wydziale Teologicznym UŚ: kierownik studiów doktoranckich, Członek Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia, Przewodniczący Komisji ds. studiów doktoranckich, Przewodniczący Doktoranckiej Komisji Stypendialnej, członek redakcji Studiów Pastoralnych.;
  funkcje na Uniwersytecie Śląskim: Członek Komisji ds. studiów doktoranckich, przedstawiciel profesorów i doktorów habilitowanych WTL do SENATU UŚStudenci studiów III stopnia (doktoranckich) w trybie stacjonarnym, prowadzący zajęcia dydaktyczne w ramach Katedry


 1. mgr Grzegorz Juranek      ⇒ kompletny profil
 2. Katedry Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki i Katechetyki
  ⇒ konsultacje | ⇒ prowadzone zajęcia

 3. O. mgr Artur Kukiełka      ⇒ kompletny profil
 4. Katedry Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki i Katechetyki
  ⇒ prowadzone zajęcia

 5. O. mgr Marcin Lamorski      ⇒ kompletny profil
 6. Katedry Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki i Katechetyki
  ⇒ prowadzone zajęcia

 7. O. mgr Rafał Soroburski      ⇒ kompletny profil
 8. Katedry Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki i Katechetyki
  ⇒ prowadzone zajęcia

 9. mgr lic. kan. Dominik Stachulec      ⇒ kompletny profil
 10. Katedry Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki i Katechetyki
  ⇒ prowadzone zajęcia | ⇒ e-mail

 11. Ks. mgr lic. kan. Przemysław Szot      ⇒ kompletny profil
 12. Katedry Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki i Katechetyki
  ⇒ prowadzone zajęcia

 13. O. mgr Edward Zawadzki      ⇒ kompletny profil
 14. Katedry Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki i Katechetyki
  ⇒ prowadzone zajęcia | ⇒ e-mail

 15. Ks. mgr Adrian Łukowicz      ⇒ kompletny profil
 16. Katedry Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki i Katechetyki
  ⇒ prowadzone zajęcia | ⇒ e-mail
Materiały dodatkowe
Doktoranci Katedry


mgr Grzegorz Juranek

brak opisu

O. mgr Artur Kukiełka

brak opisu

ks. dr Bartłomiej Kuźnik

Temat: Problematyka dogmatyczno-moralna w kaznodziejstwie księdza dra Stanisława Bisty. Studium homiletyczne

Celem rozprawy jest dokonanie analizy wątków dogmatycznych, pastoralnych i struktury formalnej dorobku kaznodziejskiego S. Bisty. Do tej pory zbiór jego twórczości kaznodziejskiej oraz publikacje nie zostały jeszcze poddane syntetycznemu studium naukowemu. Autor rozprawy zamierza ukazać fundamenty dogmatyczne myśli teologicznej Księdza Bisty, przedstawić sposób przełożenia tych prawd na pole działania pastoralnego, wskazać grupy osób, do których kierowane było przepowiadanie podkreślając dobór zagadnień w zależności od adresata oraz dokonać charakterystyki form, stylu i języka przepowiadania Księdza Bisty.

Opiekun naukowy: ks. dr hab. Leszek Szewczyk prof. UŚ


O. mgr Marcin Lamorski

brak opisu

ks. mgr lic. kan. Jarosław Ogrodniczak

Temat: Udział w małżeńskich rekolekcjach zamkniętych a wspólnota małżeńska

O ile rekolekcje zamknięte są czymś normalnym, jakby oczywistym, dla duchownych czy osób konsekrowanych o tyle dla małżonków nie należą one do normalnego zwyczaju czy rytmu życia rodziny katolickiej i stosunkowo rzadko sama idea pojawia się na horyzoncie życia w tym powołaniu. Tymczasem wiele doświadczeń z rekolekcji zamkniętych dla małżeństw (szczególnie związanych z Ruchem Domowego Kościoła) pokazuje znaczący ich wpływ na tworzenie wspólnoty małżeńskiej. Podjęty temat ma za zadanie zbadanie tego wpływu przez porównanie małżeństw, które uczestniczą w takich rekolekcjach z tymi, które w nich nie uczestniczą. Praca ta może się przyczynić do wzrostu świadomości potrzeby udziału w tego typu rekolekcjach oraz przyczynić się do popularyzacji takiej formy doskonalenia życia chrześcijańskiego.

Opiekun naukowy: ks. prof. dr hab. Henryk Krzysteczko


O. mgr Rafał Soroburski

brak opisu

mgr lic. kan. Dominik Stachulec

Temat: Rola Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski w recepcji II Soboru Watykańskiego II

Opiekun naukowy: ks. prof. dr hab. Ireneusz Celary


ks. mgr lic. kan. Przemysław Szot

brak opisu

O. mgr Edward Zawadzki

brak opisu

ks. mgr Adrian Łukowicz

brak opisu