Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

Kanały informacyjne

Biblioteka Teologiczna
 • Źródła do Dziejów Kościoła Katolickiego na Górnym Śląsku, 27

  Nauczanie społeczne biskupa Stanisława Adamskiego 1930-1956: wybór źródeł

  Wstęp i oprac. Jerzy Myszor

  Katowice : Fundacja Centrum Badań nad Historią Kościoła im. ks. Wincentego Myszora, 2020, ss. 376

   

  Spis treści:

  Wstęp, s. 9
  Listy pasterskie, odezwy, Orędzia, okólniki, enuncjacje publiczne, s. 14
  Autor, s. 15
  Tematyka – chronologicznie, s. 20
  Uwagi edytorskie, s. 25
  Źródła, s. 27
  Wykaz dokumentów z lat 1930–1956, Incipity, s. 31
  Indeks rzeczowy, s. 347 • 45. rocznica święceń prezbiteratu ks. Jerzego Myszora

  Studia z historii Kościoła katolickiego w XIX i XX wieku:

  księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Jerzemu Myszorowi,

  pod red. Damiana Bednarskiego, Adama Dziuroka, Beaty Piechy-van Schagen

  Katowice : Fundacja Centrum Badań nad Historią Kościoła im. ks. Wincentego Myszora, Księgarnia św. Jacka, 2020, ss. 407 

   

   

  Spis treści:

  Tabula Gratulatoria, s. 5

  Bibliografia prac księdza profesora Jerzego Myszora, s. 7

  • Słowo wstępne Arcybiskupa Katowickiego, s. 27
  • Bronisław Czaplicki, Służba kapłańska ojca Stefana Brzozowskiego OFM na Śląsku w latach 1843–1851, s. 31
  • Anita Palimąka, Ksiądz Grzegorz Augustynik jako pomost między Zagłębiem a Śląskiem, s. 55
  • Beata Piecha-van Schagen, Suplikacje górnośląskiego żołnierza. O religijności codziennej na frontach I wojny światowej, s. 75
  • Dorota Kurpiers, Problem małżeństw mieszanych na Górnym Śląsku w świetle anonsów matrymonialnych na łamach „Der Oberschlesiche Wanderer”, s. 104
  • Michał Kłakus, Sytuacja Kościoła katolickiego w Polsce w świetle publikacji codziennej prasy francuskiej w okresie „dziwnej wojny”, s. 117
  • Jacek Żurek, Biskup Gawlina jedzie do Rosji, s. 137
  • Damian Bednarski, Biskup polowy Wojska Polskiego Józef Gawlina i prezydent Katowic Adam Kocur w służbie Kościołowi i ojczyźnie, s. 177
  • Adam Wodarczyk,  Wiara konsekwentna czcigodnego sługi Bożego księdza Franciszka Blachnickiego, s. 195
  • Grzegorz Olszowski, Formacja stała duchowieństwa diecezji katowickiej w latach 1922–1985, s. 219
  • Joanna Pakuza, Z Górnego Śląska na Warmię, „skrótem” przez Syberię, Iran i południową Afrykę. Losy siostry Krystyny Kępińskiej OCD jako symbol polskiej odysei XX wieku. Analiza wspomnień z uwzględnieniem kontekstu wokacyjnego, s. 241
  • Halina Dudała, Między wyczekiwaniem, nadzieją i lękiem… Losy wileńskiego konwentu sióstr wizytek w latach 1939–1957, s. 257
  • Agata Mirek, Zakonnice aresztowane w PRL, s. 273
  • Tomasz Kowalczyk, Kontakty Łużyczan z Kościołem katolickim w Polsce w latach 1966–1989, s. 307
  • Kornelia Banaś, Anonimy jako forma oporu wobec rządów wikariusza kapitulnego księdza Jana Piskorza w diecezji katowickiej w latach 1955–1956, s. 323
  • Adam Dziurok, „Nasz pielgrzym piekarski został Papieżem”. Reakcje na wybór kardynała Karola Wojtyły na papieża na terenie diecezji katowickiej (w świetle dokumentów aparatu bezpieczeństwa oraz administracji wyznaniowej), s. 341
  • Anna Mroczek, Obraz Matki Bożej Ostrobramskiej znakiem Wilnian, s. 359


 • Studia Antiquitatis Christianae. Series Nova, nr 23

  Wincenty Myszor

  Selected Studies on Gnosticism

  Katowice : Fundacja Centrum Badań nad Historią Kościoła im. ks. Wincentego Myszora, Księgarnia św. Jacka, 2020 

  "Contemporary theology has lost the sense of the esoteric", wrote Rev. Prof. Wincenty Myszor, author of the articles included in this volume. This bold claim is not an expression of simple frustration on the part of the modern theologian. The attentive reader will find that it is the result of deep reflection. In it can be detected a wisdom that conceals itself before those who found, and find, the value of the esoteric only in a revealed truth. Such was the counsel of Wincenty Myszor, who made for himself a lasting place in the history of Polish patristics and Coptic studies, a master in the research on Gnosticism, and translator of Adversus Haereses of Irenaeus of Lyons, the Gnostic Gospel of Judas, and many other works of the library of Nag Hammadi. 

  CONTENTS:

  • From the Editor, 7
  • Wincenty Myszor. A Christian Scholar of Gnosticism, 11
  • On the trail of secret knowledge (1988), 15
  • The Importance of Nag Hammadi Texts in the Study of Early Christianity (1992), 45
  • Gnosis as a theology development factor (1998), 51
  • Christology of Gnostics - major issues (2000), 67
  • Hie teaching on sin in the works of Gnostics (1999), 77
  • Ekklesia and ‘church’ as understood by Gnostics of the second and third century (2004), 91
  • Esoterism of Gnostics (2009), 103
  • Eucharist in Docetism and Gnosticism (1987), 113
  • Apostle Paul as a teacher of Gnostics? (2009), 119
  • The Gospels of Gnostics and the Gospel of the Church (2016), 131
  • The Creator of the World and Satan in the Works of Gnostics (2000), 143
  • Gnostic prayers (1981), 157
  • Gnostic motivation for asceticism and fighting evil (1997), 167
  • Abbreviations, 175
  • Bibliography, 180
  • List of original publications, 194
  • Studies by W. Myszor in StAC.SN 11, 194
  • Studies by W. Myszor in StAC.SN 17, 195


 • Prymas Wyszyński a Górny Śląsk

   

  Adam Dziurok, Jerzy Myszor

  Prymas Stefan Wyszyński a Górny Śląsk – kontakty, wizyty, wystąpienia

  Warszawa-Katowice : IPN, Fundacja Centrum Badań nad Historią Kościoła im. ks. Wincentego Myszora, 2020, ss. 248

   

   

  Relacje Wyszyński - diecezja katowicka były najbardziej intensywne w kilku okresach: wysiedlenia biskupów śląskich i procesie instalacji wikariusza kapitulnego (1952-1953), w okresie odwilży październikowej oraz w momencie zakłócenia peregrynacji kopii obrazu MB Częstochowskiej (1967 r.).  Śląsk Czarny, jak prymas określał górnośląski okręg przemysłowy, odwiedził w sumie osiem razy, pozostawiając po sobie kazania, przemówienia i wypowiedzi. Stanowią one do dziś cenne przesłanie, które wymaga dogłębnego studiowania i refleksji.

  Publikacja składa się z dwóch części; w pierwszej zostały omówione w układzie chronologicznym kontakty, wizyty, wystąpienia kard. Wyszyńskiego na Górnym Śląsku; w drugiej części zamieszczono dokumenty źródłowe związane z pobytem kard. S. Wyszyńskiego na Śląsku. Publikacja wpisuje się w planowaną uroczystość beatyfikacji kard. S. Wyszyńskiego. • Rekolekcje jubileuszowe 1975-2020

  Dziękujmy zawsze za wszystko Bogu.

  Rekolekcje jubileuszowe kapłanów (archi)diecezji katowickiej 1975–2020.

   Katowice 2020, wyd. WueM, ss. 114. 

   

   

  To jest zapis rekolekcji rocznikowych, które się nie odbyły. Przeszkodą
  stała się epidemia koronawirusa, która wybuchła w Polsce w pierwszych
  dniach marca 2020 roku. Skromna w formie publikacja zawiera przygotowane
  uprzednio refleksje nad lekturą Pisma św., które miały być podstawą do
  medytacji w czasie mszy św. i Liturgii Godzin, oraz teksty konferencji,
  które miały zostać wygłoszone w czasie rekolekcji w dniach

  od 30 marca do 2 kwietnia 2020 roku.

    

   

    • Studia Antiquitatis Christianae. Series Nova, nr 22

  Wojciech Kamczyk 

  Bogowie i demony : Augustyn z Hippony i religijność pogańska późnej starożytności

   

  Katowice : Fundacja Centrum Badań nad Historią Kościoła im. ks. Wincentego Myszora, Księgarnia św. Jacka 2020 

    • Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 52/1

   

   

    • Studia Pastoralne nr 15

   Studia Pastoralne nr 15

   Katowice 2019

   SP_2019

    • Źródła do dziejów Kościoła katolickiego na Górnym Śląsku, 24

  Materiały źródłowe do biografii naukowej ks. prof. Wincentego Myszora (wybór korespondencji)

  oprac. Katarzyna Tałuć

  Katowice : Fundacja Centrum Badań nad Historią Kościoła im. ks. Wincentego Myszora ; Księgarnia św. Jacka, 2019, ss. 309

   

  MWkorespondencja.jpg| Data publikacji: Mon, 19 Oct 2020 10:29:35 +0000
Powróć do listy kanałów informacyjnych