Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

Kanały informacyjne

Narodowe Centrum Nauki
 • Konkurs Weave-UNISONO: termin składania wniosków na projekty badawcze z udziałem zespołów ze Słowenii
  Konkurs Weave-UNISONO: termin składania wniosków na projekty badawcze z udziałem zespołów ze SłoweniiMagdalena.Duer…wt., 22/02/2022 - 13:18

 • Pięć polskich zespołów badawczych wśród laureatów konkursu T-AP: RRR Call 2021
  Pięć polskich zespołów badawczych wśród laureatów konkursu T-AP: RRR Call 2021anna.augustyniakpon., 21/02/2022 - 13:48

 • Weave-UNISONO – webinarium informacyjne dla polskich zespołów badawczych
  Weave-UNISONO – webinarium informacyjne dla polskich zespołów badawczychMagdalena.Duer…pt., 18/02/2022 - 10:06

 • Konkurs POLONEZ BIS 2 już wkrótce
  Konkurs POLONEZ BIS 2 już wkrótceMagdalena.Duer…czw., 17/02/2022 - 15:45

 • Otwarcie konkursu JPI UE – China 2022
  Otwarcie konkursu JPI UE – China 2022Magdalena.Duer…czw., 17/02/2022 - 12:45

 • Raport z sondażu NCN
  Raport z sondażu NCNanna.augustyniakśr., 16/02/2022 - 10:02

 • Monastycyzm nubijski – z dala od utartych ścieżek… kariery
  Monastycyzm nubijski – z dala od utartych ścieżek… karieryAgnieszka.Rajdaśr., 16/02/2022 - 09:54
  Kod CSS i JS

  Prezentację projektu pozwolę sobie zacząć od wstępu na temat jego wpływu na moją karierę naukową, której przebieg jest dość nietypowy. Nie zostałem pracownikiem uczelni po obronie pracy magisterskiej, a nawet doktorskiej. Badania prowadziłem nie będąc zatrudnionym w żadnej instytucji naukowej. Fakt, że dzięki grantowi mogłem zostać zatrudniony na uczelni pozwolił mi w pełni poświęcić się nauce i był niezwykle ważnym katalizatorem mojej kariery badawczej. Po sukcesie w konkursie NCN uzyskałem kolejne granty – najpierw Qatar Museum Authorities, a wreszcie Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). To pokazuje, że umożliwienie finansowania badań osób niezatrudnionych na uczelniach z całą pewnością zwiększyło konkurencyjność w nauce i poprawiło jej jakość. Osoby, które nie mogą z różnych powodów prowadzić badań w ramach uczelni, nie znikają szukając pracy poza nauką i mogą konkurować z koleżankami i kolegami, którzy na początku swojej kariery mieli więcej szczęścia.

  Kościoły w Ghazali. Fot. Miron BogackiKościoły w Ghazali. Fot. Miron BogackiInną ważną zaletą polskiego systemu grantowego jest jego podobieństwo do systemu ERC. Dzięki temu można nabierać doświadczenia w przygotowywaniu wniosków o najbardziej prestiżowe granty europejskie. Dla mnie osobiście udział w konkursie NCN był uwerturą do zdobycia ERC Starting Grant, a także podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego. Mój przykład udowadnia, że wprowadzenie otwartego systemu grantowego i powołanie NCN było jedną z najważniejszych pozytywnych zmian w polskiej nauce w XXI w. W tej beczce miodu jest jednak łyżka dziegciu. System ten działa zbyt dobrze – granty NCN pozwalają w wielu dziedzinach na prawie całkowite zaspokojenie popytu na projekty naukowe. To jeden z powodów, dlaczego tak niewielu polskich naukowców uczestniczy w konkursach ERC.

  Mój projekt dotyczył roli instytucji religijnych w starożytnej Nubii. Polscy naukowcy, tacy jak prof. Ewa Wipszycka, od kilku dziesięcioleci stanowią awangardę studiów nad monastycyzmem w Dolinie Nilu. Prowadziliśmy wykopaliska lub braliśmy udział w badaniach archeologicznych na terenie wielu klasztorów zarówno w Egipcie, jak i Nubii. O ile polska szkoła badań nad monastycyzmem w dolinie Nilu wypracowała wspaniałe monograficzne opracowania stanowiące kanon literatury tematu, brak było podobnej pozycji dla leżącej w środkowym biegu Nilu Nubii. Stąd, prowadząc badania archeologiczne w klasztorze w Ghazali, postanowiłem spróbować taką syntezę przygotować, wzbogacając ją o perspektywę komparatystyczną. Powstało pierwsze całościowe studium dotyczące monastycyzmu nubijskiego pt. „Monasteries and Monks of Nubia” – książka komplementarna do „The Second Gift of The Nile, Monks and Monasteries in Late Antique Egypt” prof. Wipszyckiej. Dzięki mojej monografii i artykułom opublikowanym chociażby przez renomowany Międzynarodowy Papieski Instytut Monastyczny rzymskiego Anselmianum (Pontificio Ateneo Sant'Anselmo), w pismach „Journal of Archaeological Science”, „Archaeometry” czy też w „The Encyclopedia of Ancient History: Asia and Africa”, serii Routledge, informacje o tym fenomenie mająszansę stać się elementem innych syntez i wprowadzają dyscyplinę będącą domeną polskich naukowców do obiegu międzynarodowego.

  Kościoły w Ghazali. Fot. Miron BogackiKościoły w Ghazali. Fot. Miron BogackiMoje badania udowodniły, że w Nubii obecne były wszystkie formy monastycyzmu, od indywidualnej ascezy po formę wspólnotową. W świetle źródeł archeologicznych związki ruchu monastycznego z elitami Makurii były niezwykle silne. Mnisi byli zatrudniani w administracji królewskiej, to głównie z ich szeregów rekrutowali się biskupi, a znane są również przykłady królów abdykujących na rzecz życia ascetycznego. Monastycyzm nubijski, podobnie jak cały świat chrześcijański, czerpał inspirację z Egiptu, jednakże po nowe pomysły Nubijczycy sięgali również dużo dalej na północ – do Palestyny, Syrii czy Konstantynopola. Klasztory pełniły ważną rolę jako ośrodki edukacyjne i kancelarie administracji królewskiej. Miały też ważną funkcję ekonomiczną, będąc na szczeblu lokalnym jednym z największych instytucjonalnych konsumentów dóbr. Mnisi prowadzili działalność charytatywną i leczniczą, mieli też swój wkład w rozwój cywilizacyjny, np. przez propagowanie wiedzy na temat produkcji żelaza.

  Monografia „Monasteries and Monks of Nubia” została wydana w wolnym dostępie, w efekcie czego ściągnęło ją dotychczas już prawie 3000 osób. To kolejny sukces systemu grantowego, którego częścią jest NCN.

  Tytuł projektu - pełny
  Monastycyzm nubijski. Rola instytucji religijnych na peryferiach świata bizantyńskiego
  Projekt - grupa nauk
  Projekt - panel
  Konkurs - typ konkursu
  Konkurs - nazwa i edycja
  Konkurs - data ogłoszenia konkurs
  17 marca 2014 r.
  Kierownik - imię i nazwisko
  dr hab. Artur Obłuski
  Kierownik - jednostka
  Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego
  Kierownik - dodatkowe informacje

  Archeolog, specjalista w dziedzinie nubiologii badający monastycyzm nubijski oraz przemiany religijne i społeczne w Afryce Północno-Wschodniej. Kierownik ekspedycji archeologicznej w Starej Dongoli oraz w Ghazali w Sudanie. Pierwszy polski archeolog, który otrzymał grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC Starting Grant). Prezydent International Society for Nubian Studies i dyrektor Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Propagator idei społecznej odpowiedzialności archeologii i angażowania lokalnych społeczności w zarządzanie dziedzictwem kulturowym.

  Kierownik - zdjęcie
  Fot. Mirosław Kaźmierczak/UW
  Projekt - zdjęcie główne
  Projekt - zdjęcie główne TOP
  20%


 • Mechanizmy degradacji RNA w mitochondriach
  Mechanizmy degradacji RNA w mitochondriachAgnieszka.Rajdapon., 14/02/2022 - 16:17
  Kod CSS i JS

  Mitochondria to struktury w żywej komórce, które są odpowiedzialne za wiele kluczowych procesów, w tym za dostarczanie niezbędnej do życia komórki energii. U ludzi defekty mitochondriów prowadzą do bardzo poważnych chorób, często o podłożu neurologicznym. Unikalną cechą mitochondriów jest to, że posiadają swój własny materiał genetyczny (kwas deoksyrybonukleinowy – DNA) oraz maszynerię do jego odczytywania. Pierwszym etapem tego odczytywania jest przepisywanie DNA do kwasu rybonukleinowego – RNA. RNA jest następnie odczytywane w procesie produkcji białek. Zapewnienie odpowiedniej ilości białek jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania mitochondriów. Głównym sposobem ustalania tej ilości jest regulowanie poziomu RNA, które koduje białka. W mitochondriach dzieje się to przede wszystkim przez proces rozkładania (degradacji) RNA. Dlatego degradacja ta odgrywa tak ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu mitochondriów.

  Komputerowa wizualizacja atomowej struktury przestrzennej degradosomu z mitochondriów drożdży. Helikaza jest pokazana na pomarańczowo, nukleaza – na niebiesko, a nić RNA – na czerwono. Fragment nie zaobserwowany bezpośrednio w strukturach oznaczono linią przerywaną. Kierunek przesuwania RNA pokazuje strzałka, a miejsce, gdzie odcinane są nukleotydy z końca RNA – turkusowe koło. Autor: Marcin Nowotny.Komputerowa wizualizacja atomowej struktury przestrzennej degradosomu z mitochondriów drożdży. Helikaza jest pokazana na pomarańczowo, nukleaza – na niebiesko, a nić RNA – na czerwono. Fragment nie zaobserwowany bezpośrednio w strukturach oznaczono linią przerywaną. Kierunek przesuwania RNA pokazuje strzałka, a miejsce, gdzie odcinane są nukleotydy z końca RNA – turkusowe koło. Autor: Marcin Nowotny.Celem naszego projektu było uzyskanie jak najbardziej kompletnego obrazu mechanizmów degradacji RNA w mitochondriach. Chcieliśmy je poznać zarówno na poziomie bardziej ogólnym, w kontekście całych mitochondriów, jak i bardzo szczegółowym – na poziomie poszczególnych atomów, które wchodzą w skład zaangażowanych w ten proces białek.

  W ramach projektu zidentyfikowaliśmy nowe białka, które biorą udział w regulacji poziomu RNA. Wśród nich jest ludzkie białko MTRES1. Pełni ono funkcję ochronną, przeciwdziała obniżeniu ilości funkcjonalnych RNA, gdy mitochondria znajdują się w trudnych warunkach. Badaliśmy również inne białko z mitochondriów o nazwie GRSF1. Pokazaliśmy, że współdziała ono z degradosomem, główną maszynerią mitochondrialną odpowiedzialną za rozkład RNA. Odkryliśmy, że współdziałanie to dotyczy RNA, które zawiera wiele guanozyn (liter G informacji genetycznej). Cząsteczki takiego RNA przyjmują specjalną, bardzo stabilną strukturę przestrzenną. Pokazaliśmy, że rolą GRSF1 jest destabilizowanie tych specjalnych struktur, aby ułatwić ich rozkładanie (praca opublikowana w „Nature Communications” w 2018 r.).

  Maszyneria degradosomu składa się z dwóch białek. Jedno z nich (zwane helikazą) przesuwa nić RNA. Drugie, zwane nukleazą, odcina pojedyncze nukleotydy (litery informacji genetycznej) z jednego końca nici RNA. Aby dogłębnie zrozumieć ten proces, użyliśmy metody krystalografii białek, w celu określenia atomowej struktury degradosomu z drożdży. Struktura pokazała, że helikaza i nukleaza wiążą się ze sobą tworząc kompaktową maszynę, w której helikaza wpycha RNA do kanału w nukleazie. Na końcu kanału znajduje się miejsce, w którym zachodzi reakcja chemiczna odcinania nukleotydów. Oba białka tworzą więc ściśle skoordynowaną efektywną maszynę do rozkładania RNA (praca opublikowana w „Nature Communications” w 2018 r.). Badaliśmy również bardziej ogólnie funkcjonowanie degradosomu drożdży. Pokazaliśmy, że jego rolą jest zapewnienie, aby w mitochondriach obecne były funkcjonalne RNA (w tym kodujące białka), a niefunkcjonalne RNA były usuwane.

  Istotną częścią projektu było również opracowanie metod komputerowych, które pozwalają na analizę danych dotyczącej sekwencji liter informacji genetycznej w RNA z mitochondriów, a także analizę tych regionów RNA, które oddziałują z białkami. Zaletą nowo opracowanych metod jest to, że mogą być one użyte do trudnych zestawów danych, również takich, w których znajduje się duża różnorodność sekwencji. Realizacja tego projektu dostarczyła ważnych informacji o przetwarzaniu RNA w mitochondriach człowieka oraz organizmów prostszych (drożdży). Pozwala to lepiej zrozumieć funkcjonowanie tych kluczowych dla komórki struktur. Dane dla komórek ludzkich są również podstawą do zrozumienia poważnych chorób wynikających z defektów ludzkich mitochondriów i tworzenia strategii ich leczenia.

  Laboratorium Struktury Białka w MiBMiK. Fot. Marcin NowotnyLaboratorium Struktury Białka w MiBMiK. Fot. Marcin Nowotny
  Tytuł projektu - pełny
  Multidyscyplinarne kompleksowe badania degradacji i kontroli jakości mitochondrialnego RNA
  Projekt - grupa nauk
  Projekt - panel
  Konkurs - typ konkursu
  Konkurs - nazwa i edycja
  Konkurs - data ogłoszenia konkurs
  16 grudnia 2013 r.
  Kierownik - imię i nazwisko
  dr hab. Marcin Nowotny
  Kierownik - jednostka
  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej
  Kierownik - dodatkowe informacje

  Od 2008 r. kierownik laboratorium w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej. Laureat ERC Starting Grant (2011). W latach 2003-2008 odbył staż podoktorski w National Institutes of Health w USA. W 2002 r. uzyskał stopień doktora w Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN.

  Członkowie zespołu:

  Dr hab. Roman Szczęsny

  Od 2017 r. kierownik grupy w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN. W latach 2010-2018 odbył staż podoktorski na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN. W 2009 r. uzyskał stopień doktora w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN.

  Prof. dr hab. Paweł Golik

  Dyrektor Instytutu Genetyki i Biotechnologii na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2000-2002 odbył staż podoktorski na Emory University w Atlancie, USA. W 1999 r. uzyskał stopień doktora na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Centre de Génétique Moléculaire, CNRS w Gif-sur-Yvette we Francji.

  Dr hab. Bartosz Wilczyński, prof. UW

  Od 2021 r. profesor uczelni na Uniwersytecie Warszawskim, na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Od 2011 r. – adiunkt. W latach 2008-2011 odbył staż podoktorski w European Molecular Biology Laboratory w Heidelbergu w Niemczech. W 2008 r. uzyskał doktorat w Instytucie Matematycznym PAN.

  Na zdjęciu od lewej: Marcin Nowotny, Bartosz Wilczyński, Roman Szczęsny, Paweł Golik. Fot. Daria Goś

  Kierownik - zdjęcie
  Od prawej: Marcin Nowotny, Bartosz Wilczyński, Roman Szczęsny, Paweł Golik. Fo. Daria Goś
  Projekt - zdjęcie główne
  Projekt - zdjęcie główne TOP
  30%


 • Konkurs na stanowisko Koordynatora Dyscyplin ST
  Konkurs na stanowisko Koordynatora Dyscyplin STAgnieszka.Rajdapon., 14/02/2022 - 12:02

 • Granty mogą sprzyjać decentralizacji
  Granty mogą sprzyjać decentralizacjianna.augustyniakpon., 14/02/2022 - 10:10

| Data publikacji: nieznana
Powróć do listy kanałów informacyjnych