Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych:

M. Gwóźdź: zajęcia z 11.04 (NoR; II/I) odbędą się 23.05

M. Czarnuch-Sodzawiczny: od 21.02 do odwołania - zajęcia odbywają się według harmonogramu, prowadzone przez ks. prof. A. Malinę

J. Pakuza: zmiana terminu zajęć z historii Kościoła (Studia podyplomowe) z 6.04 na 15.06

Fotoreportaże

 
galeria główna » rok akademicki 2011-2012

Zawarcie umowy o współpracy z Wydziałem Teologii Greckokatolickiej Uniwersytetu Preszowskiego

26.03.2012 - 13:58
Dnia 9 marca br. podpisane zostało w Preszowie "Porozumienie o współpracy naukowo-badawczej" pomiędzy Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, reprezentowanym przez Rektora, prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia, działającym w imieniu i na rzecz Wydziału Teologicznego, reprezenowanego przez Dziekana, prof. UŚ dr. hab. Andrzeja Żądło a Wydziałem Teologii Greckokatolickiej Uniwersytetu Preszowskiego w Preszowie (Słowacja), reprezentowanym przez prof. ThDr. Petera Šturáka, PhD.

odsłon: 2494
rok akademicki 2011-2012 - Zawarcie umowy o współpracy z Wydziałem Teologii Greckokatolickiej Uniwersytetu Preszowskiego rok akademicki 2011-2012 - Zawarcie umowy o współpracy z Wydziałem Teologii Greckokatolickiej Uniwersytetu Preszowskiego rok akademicki 2011-2012 - Zawarcie umowy o współpracy z Wydziałem Teologii Greckokatolickiej Uniwersytetu Preszowskiego
rok akademicki 2011-2012 - Zawarcie umowy o współpracy z Wydziałem Teologii Greckokatolickiej Uniwersytetu Preszowskiego    
strona 1 z 1