Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

ŚLĄSKIE STUDIA HISTORYCZNO-TEOLOGICZNE1173 opisów(-y)

szukane wyrażenie (1)

zakres wyszukiwania (1)

szukane wyrażenie (2)

zakres wyszukiwania (2)

sortowanie


ilość opisów na stronie

 


wyświetl listy
[kliknięcie na pozycję z danej listy spowoduje wyszukanie odpowiadających jej opisów]:

⇒ autorów

⇒ słów kluczowych


szukane wyrażenie: "jedność" | znaleziono 6 opisów(-y) | strona: 1 spośród: 1autor: Basiuk, M.

tytuł: Jedność między ludźmi w świetle opowiadania o wieży Babel

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 44,2 (2011) 450-461

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: Stary Testamentantropologiawieża BabelKsięga Rodzaju


autor: Budniak, J.

tytuł: Vierzig Jahre des Dekretes über Ökumenismus Unitatis redintegratio in Teschner Schlesien

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 38,S (2005) 209-221

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe:

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

CZTERDZIEŚCI LAT DEKRETU O EKUMENIZMIE UNITATIS REDINTEGRATIO NA ŚLĄSKU CIESZYŃSKIM
Ekumenizm na Śląsku pozostawia wyraźny ślad w ruchu ekumenicznym w całym kraju, a nawet poza jego granicami. Ma on swoją specyfikę i swoje oblicze. Na podkreślenie zasługuje fakt, że coraz więcej wiernych uczestniczy w inicjatywach duszpasterskoekumenicznych. W ten sposób droga prowadząca ku jedności staje się świadomie obranym celem, do którego zmierzają chrześcijanie. Ruch ekumeniczny podejmowany przez Kościoły "wymusiła" niejako sytuacja społeczna: dobrosąsiedzkie życie wiernych różnych Kościołów, a przede wszystkim Rzymskokatolickiego i ewangelicko-augsburskiego. To codzienne, ekumeniczne, na każdym kroku zabarwione życie oraz ekumenizm ludowy, praktyczny, inspirują ekumenizm instytucjonalny. Czy ta konstatacja oznacza coś ważnego dla całościowo, a nie tylko lokalnie pojmowanego ekumenizmu? Niewątpliwie tak - może przybrać formę jednej z podstawowych zasad, wokół których ruch ten się organizuje. Ekumenizm może być bardziej skuteczny w dążeniu do zbliżenia chrześcijan, jeżeli będzie swoją siłę czerpał z codzienności. Jeżeli w swoim programie spróbuje odwzorować to, co ludzie przez wieki z wielkim mozołem tworzyli w zakresie wzajemnego współżycia. Nie wszędzie to współżycie jest oparte na szacunku i tolerancji, ale przykład Śląska Cieszyńskiego udowadnia, że można się z sobą pojednać po to, żeby nie tylko przetrwać, ale i żyć w spokoju. Sobór Watykański II włączył ekumenizm w sam sposób myślenia o Kościele. Dekret o ekumenizmie, który określa się mianem Magna Charta ekumenizmu, mówi o "świętej tajemnicy jedności", jedności w Chrystusie i przez Chrystusa, która jest nieodłączna od działania Ducha Świętego. Jedność stanowi nieustanny imperatyw zobowiązanie i zadanie.autor: Pietras, H.

tytuł: Jedność wspólnoty kościelnej jako owoc Eucharystii w nauczaniu pierwszych Ojców

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 19-20 (1986-87) 5-12

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe:

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

L'UNITA DELLA COMUNITA ECCLESIALE COME FRUTTO DELL' EUCARISTIA NELL'INSEGNAMENTO DEI PRIMI PADRI
L'eucaristia quasi sempre viene presentata dai Padri nel contesto della comunità: a volte come il segno dell'unita, a volte anche come la sua causa. Nell'articolo vengono presi in considerazione varie opere. In primo luogo "Didaché", che parla dell'opera di Dio che raduna la Chiesa come si raccoglie il grano. Ignazio Antiocheno mette in evidenza il rapporto reciproco tra la Chiesa, l'unita intorno al vescovo e l'eucaristia. Cipriano, fuori della polemica intorno alla validità del battesimo degli eretici, dove richiede l'unita come condizione della celebrazione eucaristica, parla anche dell'unico calice che simboleggia e causa l'unione con Cristo e tra i fratelli. Dionisio di Alessandria riconosce all'eucaristia persino il potere di incorporare nella Chiesa anche chi e stato battezzato dagli eretici con la formula più bizzarra. Vengono trattati inoltre anche i Padri Siriaci, s. Giovanni Crisostomo, il quale accentua, tra l'altro, l'unita della Chiesa come causata dall'unico cibo e dall'unico calice di Cristo e s. Agostino che varie volte chiama l'eucaristia "mysterium unitatis" ed identifica la Chiesa - Corpo di Cristo con il pane eucaristico.autor: Rak, R.

tytuł: Wewnętrzna jedność Eucharystii

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 11 (1978) 52-61

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe:


autor: Żądło, A.

tytuł: Liturgia jako „przestrzeń" świadectwa na rzecz jedności

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 44,2 (2011) 564-574

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: liturgiaświadectwojednośćuczestnictwopostawy liturgiczne

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

LITURGIA COME „SPAZIO ” DELLA TESTIMONIANZA DELL’UNITÀ. Sommario
L’articolo sopra presentato vuole essere un valido contributo all’opera della maturazione della consapevolezza cristiana, riguardante il fatto che ogni celebrazione liturgica costituisce un evento pieno del dinamismo salvifico. Essendo il memoriale del mistero salvifico di Cristo, la liturgia rimane una fonte dell’unione fraterna, basata sul fondamento della santificazione che rigenera in noi la dignità dei figli di Dio e dei veri fratelli di Cristo. Occorre quindi ristudiare il tema concernente la base teologica dell’unità, rivissuta e riconsolidata ogni qual volta, quando accediamo alla celebrazione liturgica. Tale celebrazione – essendo la fonte dell’unione fraterna – fa crescere dentro di noi la capacità di diventare sempre più compatti nello sperimentare la nostra personale unità soggettiva, e cioè l’armonia tra sentimenti interiori (sperimentati nel nostro intimo) ed esperienze esteriori (vissute grazie alle diverse attività, compiute durante la liturgia). All’unità, di cui viene trattato nell’articolo, contribuiscono sia fattori personali, che non personali. Tra le persone attive nella celebrazione liturgica ci sono: membri dell’intera assemblea liturgica, il presidente della celebrazione e altre persone che svolgono il loro servizio liturgico. Tra gli elementi non personali, i quali aiutano l’assemblea a sentirsi davvero unita, ci sono: atteggiamenti e gesti, testi biblici, eucologici e agiografici – proclamati o ascoltati. In conclusione dell’articolo viene sottolieneato il fatto che la liturgia crea davvero un privilegiato „spazio” della testimonianza dell’unità tra i cristiani che – dopo aver partecipato alla celebrazione liturgica – si sentono mandati nel mondo per radicarvi il vero senso della comunione fraterna.autor: Żywica, Z.

tytuł: I riscattati dagli uomini come la primizia adio e all'agnello (studio esegetico Ap 14,4-5)

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 38,S (2005) 20-30

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe:

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

WYKUPIENI SPOŚRÓD LUDZI JAKO PIERWOCINY DLA BOGA I BARANKA (STUDIUM EGZEGETYCZNE Ap 14,4-5)
Grupa stu czterdziestu czterech tysięcy osób zgromadzonych na górze Syjon, opieczętowanych imieniem Baranka i Jego Ojca oraz wykupionych przez Baranka z ziemi i spośród ludzi, stanowią jedną, ściśle określoną i wyróżnioną spośród innych ludzi liczbę osób, zachowującą jednak wewnętrzną różnorodność cech i przymiotów, które odróżniają poszczególne osoby między sobą. Ta różnorodność cech i przymiotów odzwierciedla różnorodność ich konkretnych sytuacji życiowych. Jednakże grupa ta, pomimo jej wewnętrznego zróżnicowania, posiada równocześnie w tym samym czasie zdolność umożliwiającą wszystkim trzem kategoriom nauczenia się tej samej nowej pieśni. Można więc te trzy kategorie charakterystyk aplikować rozdzielnie do sytuacji konkretnych, w których poszczególne grupy ludzi realizują je rzeczywiście jedynie w jednym aspekcie, lecz jednocześnie, właśnie przez istniejące pomiędzy nimi podobieństwo, które wypływa z ich głębokiej wartości przed Bogiem i Barankiem, może stać się przyczyną ich łatwego połączenia się w zróżnicowaną jedność. Mamy tu zatem do czynienia z wielością, różnorodnością i wielobarwnością życia osoby ludzkiej, ale w głębokiej jedności z Bogiem Ojcem i Chrystusem-Barankiem.strona: 1 spośród: 1
znaleziono: 6 opisów(-y)