Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

ŚLĄSKIE STUDIA HISTORYCZNO-TEOLOGICZNE1173 opisów(-y)

szukane wyrażenie (1)

zakres wyszukiwania (1)

szukane wyrażenie (2)

zakres wyszukiwania (2)

sortowanie


ilość opisów na stronie

 


wyświetl listy
[kliknięcie na pozycję z danej listy spowoduje wyszukanie odpowiadających jej opisów]:

⇒ autorów

⇒ słów kluczowych


szukane wyrażenie: "religia" | znaleziono 3 opisów(-y) | strona: 1 spośród: 1autor: Leszczyński, S.

tytuł: Nauka, religia, prawo – mentalność czasów nowożytnych na przykładzie kroniki żywieckiej Andrzeja Komonieckiego

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 45,2 (2012) 303-315

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: naukapraworeligianowożytność

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

Science, Religion, Law – the Mentality of the Modern Times based on Andrzej Komoniecki’s Chronicle
The author tries to present the factors that could be responsible for the development of thinking in the XV – XVIII century. The mentality of the modern times in Poland can be defined by reference to the practiced science, religion and law. These factors affected each other with varying degrees. A man of that time could not stop functioning only on the basis of religion or law. His life was included into this matter. Proposals for the analysis were based on one of the most important paper of the Żywiec’s land, Andrzej Komoniecki’s chronicle. This unique chronicle presents daily life over several centuries and thus can be a rich source for the history of mentality.autor: Popczyk, M.

tytuł: Duchowość sztuki po Kandinskim

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 51,2 (2018) 304-314

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: duchowośćsztukareligia

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

The Spirituality of art After Kandinsky
Wassily Kandinsky defined the character of the spirituality of modern art and outlined its territory. The notion of the spirituality of art has proved to be an important characteristic feature of works of art, and is interpreted by the art historians, theologians and aestheticians. It seems to correspond to Charles Taylor’s conception of epiphanic art. Nevertheless, the very notion of the spirituality of art is far from being clearly defined: it can refer to the spiritual nature of an artwork itself or to the creative process, or the spirituality of a work of art can be determined by its theological context. In this paper, I have compared several distinct readings of the notion of the spirituality of art, with Kandinsky’s thought constituting the frame of reference for the interpretations of the works of Rothko and Viola.autor: Twardy, J.

tytuł: The Importance of Listening to God's Word

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 41,2 (2008) 338-350

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: homiletykaSłowo Bożesłuchanie Słowa Bożego

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

DONIOSŁOŚĆ SŁUCHANIA SŁOWA BOŻEGO. Streszczenie
Człowiek ze swej istoty jest słuchaczem słowa, dzięki czemu czerpie wiedzę i mądrość życiową. Szczególnie ważne i doniosłe w jego życiu jest słuchanie samego Boga, pełni prawdy i mądrości. Religia chrześcijańska opiera się na słuchaniu i wypełnianiu słowa Bożego. Pismo Święte Starego Testamentu często mówi o wielkim znaczeniu słowa Bożego w życiu ludzi i całego narodu wybranego. Słuchanie tego słowa jest źródłem światła, nadziei, błogosławieństwa, radości i pomyślności. Dlatego człowiek powinien bardzo cenić sobie słowo Boże i żyć nim na co dzień. Jeżeli zaś nie wierzy, zamyka uszy i serce na słowo Boże, odrzuca je, czekają go nieszczęścia i kary. W Nowym Testamencie Jezus Chrystus - Słowo Boże wcielone - objawia ludziom miłość Boga i wzywa do przyjmowania z wiarą dobrej nowiny. Błogosławieni są ci, którzy z wiarą słuchają słowa Bożego, zachowują je w sercu i wypełniają, a Maryja jest najlepszym tego wzorem. Każdy chrześcijanin powinien usilnie prosić Ducha Świętego o łaskę słuchania słowa dla siebie i dla swoich bliźnich. Słuchanie słowa Bożego zobowiązuje człowieka do dawania świadectwa wiary słowem i życiem. Apostołowie odważnie głosili Ewangelię; mimo prześladowań stwierdzali: "Bo my nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli" (Dz 4,20). Dlatego kaznodzieje powinni częściej pouczać wiernych o wielkim znaczeniu słuchania słowa Bożego, zarówno w czasie liturgii, jak i poza nią, uczyć ich przyjmowania tego słowa w duchu głębokiej wiary i posłuszeństwa. Wychowywanie wiernych do słuchania słowa Bożego należy do węzłowych problemów homiletycznych.strona: 1 spośród: 1
znaleziono: 3 opisów(-y)