Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

22 styczeń od 1315
Zebranie pracowników Instytutu Nauk Teologicznych

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji:

ks. M. Basiuk: przeniesione z 21.01. na 13.01., godz. 10.00-12.15 w sali 206

ks. R. Buchta: konsultacje z 15.01 i 22.01 przeniesione na 29.01. godz. 9.30-10.30 oraz 13.30-15.30

ks. I. Celary: 21.01 i 22.01 - godz. 12.30-14.00 oraz 27.01 - godz. 9.30-11.00

ks. W. Surmiak: w sesji: 28.01, 03.02, 10.02 – 8.30-10.00

ks. L. Szewczyk: konsultacje 16.01 i 23.03 – odwołane (delegacja zagraniczna). W czasie sesji: 28.01 (wtorek), godz. 12.00-13.30; 05.02 (środa), godz. 12.00-13.30

B. Urbanek: w sesji we wtorki (28.01; 4.02; 11.02) w godz. 9:30-11:00.

ks. R. Dappa: zamiast 10.01 (piątek) odbędą się 17.01 (piątek) godz. 9.45-10.30

ks. P. Sawa: przeniesione z wtorku, 21.01 na środę, 22.01, godz. 12:00-13:30

M. Kozubek: zamiast 14.01 odbędą się 21.01 od 15.00-16.30

ks. D. Ledwoń: 23 stycznia odwołuje dyżur i będzie do dyspozycji 30 stycznia od 11:30 do 14:30

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych:

ks. L. Szewczyk: monograf z 16.01 i 23.01, godz. 11.30-13.00 przeniesiony na 17.12, godz. 11.00-14.00

ŚLĄSKIE STUDIA HISTORYCZNO-TEOLOGICZNE
STATYSTYKI ZESZYTU 29 (1996) (od 13.11.2007)

odsłony poszczególnych artykułów:

Bajerowa, I., Niedostatki i nadmiar wolności w badaniach humanistycznych ==>> 473
Chmiel, J., Kategorie biblijne encykliki "Evangelium vitae" ==>> 739
Chorąży, M., Biologia molekularna - problemy i granice ==>> 770
Cichy, S., Bibliografia profesorów i wykładowców Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach do końca 1995 roku ==>> 1379
Cuda, J., Problematyka wolności w antropologii teologicznej ==>> 454
Floss, P., Etická sféra skutečnosti a reálnost svobody ==>> 348
Floss, P., Etyczna sfera rzeczywistości a realność wolności ==>> 457
Gibiński, K., Wprowadzenie ==>> 328
Gibiński, K., Zagajenie ==>> 348
Górski, J., Znaczenie kontekstu w misji Ad gentes ==>> 760
Grzesica, J., Wolność jako zadanie (w świetle encykliki Jana Pawia II Veritatis splendor) ==>> 991
Głomb, J., Czas przemian: wolność i ograniczenia w działalności technicznej ==>> 373
Herman, Z., Granice wolności w naukach medycznych ==>> 490
Herman, Z., Jakość życia z punktu widzenia medycznego ==>> 3620
Heszen-Niejodek, I., Jakość życia w badaniach psychologicznych ==>> 7340
Horyna, B., Svoboda človéka v polyparadigmatické společnosti ==>> 348
Horyna, B., Wolność człowieka w społeczeństwie poliparadygmatycznym ==>> 479
Jakimowicz, M., Prawo natury jako źródło prawa kanonicznego w Kodeksie Jana Pawła II ==>> 1170
Jędraszewski, M., Dramat wolności i prawdy ==>> 472
Kiedos, J., Zakony i zgromadzenia zakonne w diecezji katowickiej do roku 1992 ==>> 1731
Kloskowski, K., Zagadnienie ewolucji człowieka. Współczesne koncepcje antropogenezy ==>> 1612
Kozyra, J., Nowe Przymierze - kaine diatheke ==>> 1275
Krętosz, J., Józefiński proces budowy Kościoła państwowego na terenie monarchii habsburskiej w okresie rządów cesarza Józefa II (1780-1790) ==>> 3684
Krętosz, J., Unia brzeska po czterech stuleciach. Międzynarodowe sympozjum naukowe na KUL (20-21 IX 1995 r.) ==>> 924
Krzysteczko, H., Od publicznej praktyki pokutnej do spowiedzi prywatnej ==>> 1011
Krzysteczko, H., Osobowościowe uwarunkowania postaw penitentów wobec spowiedzi ==>> 452
Kupny, J., Prof. dr hab. Kondziela Joachim (1932-1992). Szkic biograficzny ==>> 1153
Latawiec, A., Życie a informacja biologiczna ==>> 598
Myszor, W., Dzieje Piotra i Dwunastu Apostołów (NHC VI, 1, p. 1,1-12,22) Wstęp, przekład z koptyjskiego, komentarz ==>> 962
Nagy, S., Problem stopnia teologicznej pewności nauki encykliki "Evangelium vitae" ==>> 624
Ogrodnik, B., Ontyczne podstawy wolności ==>> 479
Pisarek, S., Nowe pomoce do studiowania Biblii, szczególnie Nowego Testamentu, w języku greckim ==>> 888
Pisarek, S., Problem Piotra w drugiej połowie XX wieku. Od Oskara Cullmanna (1952) do encykliki Jana Pawia II "Ut unum sint" (25 V 1995) ==>> 861
Reginek, A., Sprawozdanie z działalności naukowej, dydaktycznej i gospodarczej Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach w roku akademickim 1994/95 ==>> 429
Siemianowski, A., Wolność a prawda ==>> 964
Ślipko, T., Kara śmierci w encyklice "Evangelium vitae" i w etyce filozoficznej ==>> 1434
Sobański, R., Prawo moralne a procesy prawotwórcze demokratycznego państwa prawnego ==>> 412
Sobański, R., Wolność a prawo ==>> 475
Świątkiewicz, W., Człowiek podmiotem życia społecznego (Postacie społecznego przyzwolenia dla zniewolenia) ==>> 938
Świątkiewicz, W., Sam z rodziny uchodźców uchodźcom poświęca swoje życie ==>> 363
Szubert, B., O wewnętrznym poczuciu wolności ==>> 902
Szymik, J., Trójjedyny Bóg, Jezus Chrystus, człowiek. Teologiczno-psychologiczne podstawy rozumienia komunikacji ==>> 593
Tyszkiewicz, L., Ochrona życia ludzkiego w prawie karnym i naukach penalnych ==>> 3481
Uglorz, M., Alberta Schweitzera etyka czci dla życia ==>> 2323
Weiner, J., Istota i pochodzenie życia - spojrzenie ekologa ==>> 979
Wieczorek, K., Rozum w poszukiwaniu prawdy o wolności ==>> 490
Woleński, J., Wolność, determinizm, indeterminizm, odpowiedzialność ==>> 3282


szczegóły odsłon (1000 najnowszych)

strony data dostępu host
221-226 19.01.2020, 21:03 ec2-34-229-131-116.compute-1.amazonaws.com
251-255 19.01.2020, 21:02 host-89-229-77-123.dynamic.mm.pl
267-270 19.01.2020, 20:58 ec2-34-229-131-116.compute-1.amazonaws.com
323-334 19.01.2020, 20:45 ec2-34-229-131-116.compute-1.amazonaws.com
166-168 19.01.2020, 20:41 ec2-34-229-131-116.compute-1.amazonaws.com
79-95 19.01.2020, 20:32 ec2-34-229-131-116.compute-1.amazonaws.com
197-202 19.01.2020, 20:31 ec2-34-229-131-116.compute-1.amazonaws.com
rec 19.01.2020, 20:31 ec2-34-229-131-116.compute-1.amazonaws.com
213-214 19.01.2020, 20:26 ec2-34-229-131-116.compute-1.amazonaws.com
231-234 19.01.2020, 20:22 ec2-34-229-131-116.compute-1.amazonaws.com
180-184 19.01.2020, 20:17 ec2-34-229-131-116.compute-1.amazonaws.com
40-67 19.01.2020, 20:06 ec2-34-229-131-116.compute-1.amazonaws.com
17-39 19.01.2020, 20:05 ec2-34-229-131-116.compute-1.amazonaws.com
176-179 19.01.2020, 20:02 ec2-34-229-131-116.compute-1.amazonaws.com
129-141 19.01.2020, 20:00 ec2-34-229-131-116.compute-1.amazonaws.com
185-187 19.01.2020, 19:59 ec2-34-229-131-116.compute-1.amazonaws.com
215-220 19.01.2020, 19:57 ec2-34-229-131-116.compute-1.amazonaws.com
127-128 19.01.2020, 19:57 ec2-34-229-131-116.compute-1.amazonaws.com
163-165 19.01.2020, 19:56 ec2-34-229-131-116.compute-1.amazonaws.com
287-290 19.01.2020, 19:55 ec2-34-229-131-116.compute-1.amazonaws.com
256-266 19.01.2020, 19:54 ec2-34-229-131-116.compute-1.amazonaws.com
169-172 19.01.2020, 19:54 ec2-34-229-131-116.compute-1.amazonaws.com
150-155 19.01.2020, 19:54 ec2-34-229-131-116.compute-1.amazonaws.com
351-353 19.01.2020, 19:53 ec2-34-229-131-116.compute-1.amazonaws.com
303-316 19.01.2020, 19:52 ec2-34-229-131-116.compute-1.amazonaws.com
291-295 19.01.2020, 19:52 ec2-34-229-131-116.compute-1.amazonaws.com
69-78 19.01.2020, 19:51 ec2-34-229-131-116.compute-1.amazonaws.com
97-124 19.01.2020, 19:51 ec2-34-229-131-116.compute-1.amazonaws.com
279-285 19.01.2020, 19:51 ec2-34-229-131-116.compute-1.amazonaws.com
348-350 19.01.2020, 19:50 ec2-34-229-131-116.compute-1.amazonaws.com
173-175 19.01.2020, 19:50 ec2-34-229-131-116.compute-1.amazonaws.com
317-322 19.01.2020, 19:48 ec2-34-229-131-116.compute-1.amazonaws.com
335-347 19.01.2020, 19:48 ec2-34-229-131-116.compute-1.amazonaws.com
142-146 19.01.2020, 19:48 ec2-34-229-131-116.compute-1.amazonaws.com
211-212 19.01.2020, 19:48 ec2-34-229-131-116.compute-1.amazonaws.com
188-191 19.01.2020, 19:47 ec2-34-229-131-116.compute-1.amazonaws.com
160-162 19.01.2020, 19:46 ec2-34-229-131-116.compute-1.amazonaws.com
97-124 19.01.2020, 19:31 217.96.253.97.ipv4.supernova.orange.pl
251-255 19.01.2020, 17:49 apn-37-7-116-133.dynamic.gprs.plus.pl
235-239 19.01.2020, 17:36 114.119.153.32
192-196 19.01.2020, 17:23 aayw95.neoplus.adsl.tpnet.pl
221-226 19.01.2020, 16:40 asm208.neoplus.adsl.tpnet.pl
227-230 19.01.2020, 15:52 host-89-231-246-126.dynamic.mm.pl
163-165 19.01.2020, 12:10 17-58-97-20.applebot.apple.com
40-67 19.01.2020, 8:06 ip-54-36-148-92.a.ahrefs.com
291-295 19.01.2020, 0:39 178235189205.unknown.vectranet.pl
240-245 19.01.2020, 0:26 17-58-97-20.applebot.apple.com
317-322 19.01.2020, 0:20 89-64-8-177.dynamic.chello.pl
251-255 19.01.2020, 0:18 62.244.129.96
227-230 18.01.2020, 23:15 ip-91.246.66.66.skyware.pl
227-230 18.01.2020, 21:49 apn-46-215-227-15.dynamic.gprs.plus.pl
spis 18.01.2020, 21:13 216.244.66.202
235-239 18.01.2020, 15:23 17-58-97-20.applebot.apple.com
348-350 18.01.2020, 13:24 aurum084.a.ahrefs.com
5-16 18.01.2020, 11:10 83-144-104-50.static.chello.pl
317-322 18.01.2020, 10:36 ip-54-36-150-150.a.ahrefs.com
176-179 18.01.2020, 9:22 ip-54-36-148-188.a.ahrefs.com
231-234 18.01.2020, 0:51 213-92-138-70.serv-net.pl
251-255 18.01.2020, 0:03 217.96.158.124.ipv4.supernova.orange.pl
40-67 17.01.2020, 23:06 17-58-97-20.applebot.apple.com
303-316 17.01.2020, 22:13 89-64-56-148.dynamic.chello.pl
303-316 17.01.2020, 22:12 89-64-56-148.dynamic.chello.pl
spis 17.01.2020, 22:11 89-64-56-148.dynamic.chello.pl
251-255 17.01.2020, 21:29 83.137.6.106
97-124 17.01.2020, 21:20 aaem166.neoplus.adsl.tpnet.pl
227-230 17.01.2020, 21:15 arj143.neoplus.adsl.tpnet.pl
251-255 17.01.2020, 20:45 aagy152.neoplus.adsl.tpnet.pl
176-179 17.01.2020, 17:58 188.241.25.96
246-250 17.01.2020, 15:11 host-94-251-233-33.dynamic.mm.pl
235-239 17.01.2020, 13:47 5.63.188.61
227-230 17.01.2020, 13:05 bml66.neoplus.adsl.tpnet.pl
40-67 17.01.2020, 11:28 ip-54-36-148-81.a.ahrefs.com
180-184 17.01.2020, 10:56 114.119.130.172
227-230 17.01.2020, 9:56 public-gprs353857.centertel.pl
227-230 17.01.2020, 9:55 public-gprs353857.centertel.pl
227-230 17.01.2020, 9:54 public-gprs353857.centertel.pl
197-202 17.01.2020, 8:56 cmk227.neoplus.adsl.tpnet.pl
173-175 17.01.2020, 8:35 17-58-97-20.applebot.apple.com
256-266 17.01.2020, 7:10 17-58-97-20.applebot.apple.com
40-67 17.01.2020, 5:51 zrh-exit.privateinternetaccess.com
246-250 17.01.2020, 5:44 tor-exit.dhalgren.org
296-302 17.01.2020, 5:18 accessnow.org
192-196 17.01.2020, 5:00 tor-exit5-readme.dfri.se
180-184 17.01.2020, 4:42 tor-exit-node-tpc4
5-16 17.01.2020, 4:10 .
197-202 17.01.2020, 4:00 snowden.tor-exit.calyxinstitute.org
156-159 17.01.2020, 3:57 185.220.101.13
97-124 17.01.2020, 3:52 185.220.101.27
348-350 17.01.2020, 3:44 178.17.174.198
185-187 17.01.2020, 3:19 h-122-199.A357.priv.bahnhof.se
323-334 17.01.2020, 2:49 tor-exit-anonymizer.appliedprivacy.net
147-149 17.01.2020, 2:48 zrh-exit.privateinternetaccess.com
267-270 17.01.2020, 2:39 cowcat.relay.coldhak.com
160-162 17.01.2020, 1:59 tor4e3.digitale-gesellschaft.ch
142-146 17.01.2020, 1:41 195-154-179-3.rev.poneytelecom.eu
215-220 17.01.2020, 1:31 tor-exit-anonymizer.appliedprivacy.net
127-128 17.01.2020, 0:57 185.220.101.76
351-353 17.01.2020, 0:52 tor-exit-anonymizer.appliedprivacy.net
231-234 17.01.2020, 0:42 89.34.27.48
303-316 17.01.2020, 0:37 ns542132.ip-144-217-255.net
176-179 17.01.2020, 0:27 bsw254.neoplus.adsl.tpnet.pl
129-141 17.01.2020, 0:25 algrothendieck.nos-oignons.net
317-322 17.01.2020, 0:15 chomsky.torservers.net
150-155 17.01.2020, 0:09 tor-exit-6.zbau.f3netze.de
213-214 17.01.2020, 0:08 tor-exit-anonymizer.appliedprivacy.net
211-212 17.01.2020, 0:02 tor4e3.digitale-gesellschaft.ch
235-239 16.01.2020, 23:54 185.220.101.76
221-226 16.01.2020, 23:28 lumumba.torservers.net
163-165 16.01.2020, 23:15 tor-exit-anonymizer.appliedprivacy.net
17-39 16.01.2020, 23:07 toreador.webenlet.hu
166-168 16.01.2020, 22:53 this-is-a-tor-exit-relay.mlabnet.nl
166-168 16.01.2020, 22:53 185.220.101.67
335-347 16.01.2020, 22:45 www.miner.dk
287-290 16.01.2020, 22:14 141.98.252.162
79-95 16.01.2020, 21:54 185.220.101.28
291-295 16.01.2020, 21:53 185.220.101.50
156-159 16.01.2020, 21:41 ip-093157119136.multimetro.pl
rec 16.01.2020, 21:17 tor-exit-anonymizer.appliedprivacy.net
173-175 16.01.2020, 21:05 185.220.101.44
256-266 16.01.2020, 20:51 tor-exit1-readme.dfri.se
169-172 16.01.2020, 20:42 ip156.ip-66-70-141.net
279-285 16.01.2020, 20:21 accessnow.org
188-191 16.01.2020, 20:07 23.129.64.227
176-179 16.01.2020, 19:26 ip-46-45-78-203.ksiezyc.pl
176-179 16.01.2020, 19:01 apn-77-115-9-9.dynamic.gprs.plus.pl
317-322 16.01.2020, 15:17 188.146.101.35.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
40-67 16.01.2020, 13:56 rev82-177.sferanet.pl
192-196 16.01.2020, 13:19 213-48-68-10-wol.dial.cable.virginmedia.com
176-179 16.01.2020, 13:12 aurum003.a.ahrefs.com
251-255 16.01.2020, 12:22 gl86-35.master.pl
180-184 16.01.2020, 8:48 tor-exit.critical.cat
5-16 16.01.2020, 8:42 politkovskaja.torservers.net
150-155 16.01.2020, 8:35 h-122-199.A357.priv.bahnhof.se
211-212 16.01.2020, 8:23 h-122-199.A357.priv.bahnhof.se
303-316 16.01.2020, 8:09 tor-exit.sabotage.org
173-175 16.01.2020, 8:00 23.129.64.187
215-220 16.01.2020, 7:56 this-is-a-tor-exit-node-hviv120.hviv.nl
17-39 16.01.2020, 7:39 23.129.64.157
147-149 16.01.2020, 7:38 95.211.230.211
246-250 16.01.2020, 7:19 23.129.64.151
296-302 16.01.2020, 6:53 msbn-smtp4.slipperry.info
rec 16.01.2020, 6:50 progenitor.k0nsl.org
163-165 16.01.2020, 6:47 23.129.64.224
176-179 16.01.2020, 6:42 66.230.230.230
127-128 16.01.2020, 6:36 185.220.101.62
97-124 16.01.2020, 6:30 tor-exit-hermes.greektor.net
351-353 16.01.2020, 6:10 185.220.101.0
235-239 16.01.2020, 6:08 185.220.101.44
79-95 16.01.2020, 5:35 185.220.101.44
203-209 16.01.2020, 4:24 62.102.148.69
40-67 16.01.2020, 4:16 tor4e3.digitale-gesellschaft.ch
176-179 16.01.2020, 3:51 ec2-54-70-40-11.us-west-2.compute.amazonaws.com
267-270 16.01.2020, 3:37 tor-exit-3.zbau.f3netze.de
291-295 16.01.2020, 3:28 185.220.101.45
192-196 16.01.2020, 3:26 accessnow.org
156-159 16.01.2020, 3:23 tor-exit-node-tpc3
287-290 16.01.2020, 3:08 djb.tor-exit.calyxinstitute.org
197-202 16.01.2020, 2:55 dreamatorium.badexample.net
279-285 16.01.2020, 2:36 tor-exit.dhalgren.org
129-141 16.01.2020, 2:22 tor4e3.digitale-gesellschaft.ch
160-162 16.01.2020, 1:58 cfilter.prj.hu
69-78 16.01.2020, 1:49 tor-exit-anonymizer.appliedprivacy.net
231-234 16.01.2020, 1:40 accessnow.org
221-226 16.01.2020, 1:18 tor-exit-anonymizer.appliedprivacy.net
142-146 16.01.2020, 1:00 23.129.64.220
125-126 16.01.2020, 1:00 23.129.64.220
185-187 16.01.2020, 0:18 185.220.101.45
188-191 16.01.2020, 0:17 darksoul03.trilightzone.co.nz
348-350 16.01.2020, 0:12 tor26.quintex.com
256-266 15.01.2020, 23:57 tor-exit0-readme.dfri.se
213-214 15.01.2020, 23:48 dreamatorium.badexample.net
317-322 15.01.2020, 23:48 tor-exit-anonymizer.appliedprivacy.net
335-347 15.01.2020, 23:46 this-is-a-tor-exit-node-hviv120.hviv.nl
166-168 15.01.2020, 23:38 ip58.ip-54-39-152.net
169-172 15.01.2020, 23:31 23.129.64.201
323-334 15.01.2020, 23:15 tor-exit-5.zbau.f3netze.de
180-184 15.01.2020, 19:35 apn-46-215-137-65.dynamic.gprs.plus.pl
156-159 15.01.2020, 16:39 ip-93.157.70.38.e-plan.pl
246-250 15.01.2020, 16:31 host-178.215.193.9-internet.zabrze.debacom.pl
40-67 15.01.2020, 15:00 ip-54-36-150-156.a.ahrefs.com
192-196 15.01.2020, 14:18 37.30.3.255.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
17-39 15.01.2020, 13:51 user-5-173-138-201.play-internet.pl
spis 15.01.2020, 13:31 msnbot-157-55-39-7.search.msn.com
246-250 15.01.2020, 10:25 83.230.106.5
317-322 15.01.2020, 4:25 aurum084.a.ahrefs.com
40-67 15.01.2020, 3:20 aurum003.a.ahrefs.com
147-149 15.01.2020, 2:44 114.119.152.76
235-239 14.01.2020, 23:10 37.30.55.33.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
192-196 14.01.2020, 22:22 31-128-17-200.ip.oxynet.pl
296-302 14.01.2020, 22:06 114.119.148.82
192-196 14.01.2020, 21:41 114.119.150.167
227-230 14.01.2020, 20:26 185.155.43.196
227-230 14.01.2020, 20:26 185.155.43.196
251-255 14.01.2020, 20:02 17-58-97-20.applebot.apple.com
251-255 14.01.2020, 20:00 89-64-60-171.dynamic.chello.pl
176-179 14.01.2020, 19:35 148.81.10.112
197-202 14.01.2020, 19:30 114.119.141.93
40-67 14.01.2020, 18:19 17-58-97-20.applebot.apple.com
176-179 14.01.2020, 17:34 aqy111.neoplus.adsl.tpnet.pl
251-255 14.01.2020, 14:52 89-64-13-176.dynamic.chello.pl
69-78 14.01.2020, 14:16 114.119.134.228
142-146 14.01.2020, 13:52 114.119.134.235
176-179 14.01.2020, 13:51 114.119.164.120
246-250 14.01.2020, 12:33 87-206-101-191.dynamic.chello.pl
176-179 14.01.2020, 12:03 80.82.30.130
303-316 14.01.2020, 11:16 114.119.144.159
251-255 14.01.2020, 10:11 ip-109-40-131-123.web.vodafone.de
125-126 14.01.2020, 8:26 114.119.144.217
150-155 14.01.2020, 7:09 114.119.162.6
40-67 14.01.2020, 2:53 17-58-97-20.applebot.apple.com
176-179 14.01.2020, 1:13 static-188-137-73-9.leon.com.pl
176-179 13.01.2020, 22:37 89-64-5-100.dynamic.chello.pl
348-350 13.01.2020, 21:51 host-81-190-162-158.dynamic.mm.pl
291-295 13.01.2020, 20:44 178235189205.unknown.vectranet.pl
221-226 13.01.2020, 19:55 114.119.160.134
246-250 13.01.2020, 19:44 37.30.50.76.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
192-196 13.01.2020, 19:32 185.55.65.19
287-290 13.01.2020, 19:27 17-58-97-20.applebot.apple.com
251-255 13.01.2020, 16:14 staticline-31-183-208-174.toya.net.pl
40-67 13.01.2020, 15:59 ip-54-36-149-8.a.ahrefs.com
227-230 13.01.2020, 11:55 szpital.klinika-rzeszow.pl
251-255 13.01.2020, 11:25 195.136.136.22
251-255 13.01.2020, 8:29 staticline-31-183-208-174.toya.net.pl
129-141 13.01.2020, 8:07 apn-46-215-113-203.dynamic.gprs.plus.pl
188-191 13.01.2020, 0:17 114.119.163.180
185-187 13.01.2020, 0:08 114.119.133.224
spis 12.01.2020, 21:08 msnbot-157-55-39-50.search.msn.com
235-239 12.01.2020, 19:10 public-gprs371750.centertel.pl
17-39 12.01.2020, 18:30 ip-89-161-55-8.tel.tkb.net.pl
251-255 12.01.2020, 17:43 178.212.155.6
279-285 12.01.2020, 12:16 aurum003.a.ahrefs.com
192-196 12.01.2020, 12:16 aurum003.a.ahrefs.com
rec 12.01.2020, 11:15 aurum084.a.ahrefs.com
173-175 12.01.2020, 11:15 aurum003.a.ahrefs.com
17-39 12.01.2020, 11:15 aurum003.a.ahrefs.com
156-159 12.01.2020, 11:15 aurum003.a.ahrefs.com
150-155 12.01.2020, 11:15 aurum084.a.ahrefs.com
147-149 12.01.2020, 11:15 aurum003.a.ahrefs.com
142-146 12.01.2020, 11:15 aurum084.a.ahrefs.com
267-270 12.01.2020, 9:29 aurum003.a.ahrefs.com
129-141 12.01.2020, 9:29 aurum003.a.ahrefs.com
127-128 12.01.2020, 9:29 aurum003.a.ahrefs.com
125-126 12.01.2020, 9:29 aurum084.a.ahrefs.com
256-266 12.01.2020, 7:55 aurum003.a.ahrefs.com
291-295 12.01.2020, 6:45 aurum003.a.ahrefs.com
169-172 12.01.2020, 5:55 aurum084.a.ahrefs.com
166-168 12.01.2020, 5:55 aurum003.a.ahrefs.com
163-165 12.01.2020, 5:55 aurum003.a.ahrefs.com
160-162 12.01.2020, 5:55 aurum003.a.ahrefs.com
235-239 12.01.2020, 5:53 aurum003.a.ahrefs.com
227-230 12.01.2020, 5:53 aurum003.a.ahrefs.com
97-124 12.01.2020, 4:15 aurum003.a.ahrefs.com
5-16 12.01.2020, 4:15 aurum084.a.ahrefs.com
287-290 12.01.2020, 4:15 aurum084.a.ahrefs.com
188-191 12.01.2020, 4:15 aurum084.a.ahrefs.com
185-187 12.01.2020, 4:15 aurum084.a.ahrefs.com
180-184 12.01.2020, 4:15 aurum084.a.ahrefs.com
79-95 12.01.2020, 3:17 aurum084.a.ahrefs.com
351-353 12.01.2020, 2:42 aurum003.a.ahrefs.com
335-347 12.01.2020, 2:42 aurum003.a.ahrefs.com
323-334 12.01.2020, 2:42 aurum003.a.ahrefs.com
296-302 12.01.2020, 2:42 aurum003.a.ahrefs.com
69-78 12.01.2020, 1:32 aurum084.a.ahrefs.com
231-234 12.01.2020, 1:32 aurum003.a.ahrefs.com
221-226 12.01.2020, 1:32 aurum084.a.ahrefs.com
215-220 12.01.2020, 1:32 aurum084.a.ahrefs.com
213-214 12.01.2020, 1:32 aurum003.a.ahrefs.com
211-212 12.01.2020, 1:32 aurum003.a.ahrefs.com
203-209 12.01.2020, 1:32 aurum084.a.ahrefs.com
197-202 12.01.2020, 1:32 aurum003.a.ahrefs.com
354-422 12.01.2020, 0:43 aurum084.a.ahrefs.com
303-316 12.01.2020, 0:43 aurum084.a.ahrefs.com
271-278 12.01.2020, 0:43 aurum084.a.ahrefs.com
251-255 12.01.2020, 0:43 aurum084.a.ahrefs.com
246-250 12.01.2020, 0:43 aurum003.a.ahrefs.com
240-245 12.01.2020, 0:43 aurum003.a.ahrefs.com
spis 11.01.2020, 22:21 msnbot-207-46-13-109.search.msn.com
69-78 11.01.2020, 21:13 195.205.151.67
271-278 11.01.2020, 20:43 17-58-97-20.applebot.apple.com
235-239 11.01.2020, 20:24 195.3.152.175
303-316 11.01.2020, 19:39 ip-31-0-80-130.dynamic.gprs.plus.pl
40-67 11.01.2020, 19:30 ip-54-36-148-7.a.ahrefs.com
176-179 11.01.2020, 19:12 apn-37-248-139-34.dynamic.gprs.plus.pl
180-184 11.01.2020, 13:43 user-5-173-169-151.play-internet.pl
180-184 11.01.2020, 13:43 user-5-173-169-151.play-internet.pl
40-67 11.01.2020, 9:18 91-225-135-10.citynet.rzeszow.pl
348-350 10.01.2020, 22:43 aurum003.a.ahrefs.com
spis 10.01.2020, 18:51 msnbot-207-46-13-20.search.msn.com
235-239 10.01.2020, 18:34 abhk94.neoplus.adsl.tpnet.pl
251-255 10.01.2020, 18:34 109241083142.olsztyn.vectranet.pl
spis 10.01.2020, 13:40 msnbot-207-46-13-73.search.msn.com
176-179 10.01.2020, 13:28 public-gprs629579.centertel.pl
40-67 10.01.2020, 12:09 89-64-60-161.dynamic.chello.pl
40-67 10.01.2020, 12:08 89-64-60-161.dynamic.chello.pl
251-255 10.01.2020, 11:11 e102-82.icpnet.pl
354-422 10.01.2020, 10:47 17-58-97-20.applebot.apple.com
235-239 10.01.2020, 8:26 bwn42.internetdsl.tpnet.pl
197-202 10.01.2020, 7:08 ip-93.157.70.38.e-plan.pl
227-230 10.01.2020, 4:10 17-58-97-20.applebot.apple.com
40-67 10.01.2020, 1:18 ip-54-36-150-90.a.ahrefs.com
251-255 09.01.2020, 18:51 arf37.neoplus.adsl.tpnet.pl
spis 09.01.2020, 18:47 msnbot-157-55-39-184.search.msn.com
303-316 09.01.2020, 14:15 17-58-97-20.applebot.apple.com
176-179 09.01.2020, 10:16 aurum003.a.ahrefs.com
156-159 09.01.2020, 10:16 37.30.53.240.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
192-196 09.01.2020, 10:11 b0fde941.bb.sky.com
240-245 09.01.2020, 9:25 public-gprs657882.centertel.pl
251-255 09.01.2020, 9:11 p5787A9D8.dip0.t-ipconnect.de
251-255 09.01.2020, 8:48 apn-31-0-69-153.dynamic.gprs.plus.pl
192-196 09.01.2020, 4:44 ec2-54-211-211-18.compute-1.amazonaws.com
spis 09.01.2020, 4:44 ec2-54-211-211-18.compute-1.amazonaws.com
287-290 09.01.2020, 4:44 ec2-54-211-211-18.compute-1.amazonaws.com
203-209 09.01.2020, 4:33 ec2-54-211-211-18.compute-1.amazonaws.com
197-202 09.01.2020, 4:31 ec2-54-211-211-18.compute-1.amazonaws.com
5-16 09.01.2020, 3:55 ec2-54-211-211-18.compute-1.amazonaws.com
17-39 09.01.2020, 3:55 ec2-54-211-211-18.compute-1.amazonaws.com
40-67 09.01.2020, 3:54 ec2-54-211-211-18.compute-1.amazonaws.com
69-78 09.01.2020, 3:54 ec2-54-211-211-18.compute-1.amazonaws.com
79-95 09.01.2020, 3:54 ec2-54-211-211-18.compute-1.amazonaws.com
97-124 09.01.2020, 3:54 ec2-54-211-211-18.compute-1.amazonaws.com
125-126 09.01.2020, 3:54 ec2-54-211-211-18.compute-1.amazonaws.com
127-128 09.01.2020, 3:54 ec2-54-211-211-18.compute-1.amazonaws.com
129-141 09.01.2020, 3:54 ec2-54-211-211-18.compute-1.amazonaws.com
142-146 09.01.2020, 3:53 ec2-54-211-211-18.compute-1.amazonaws.com
147-149 09.01.2020, 3:53 ec2-54-211-211-18.compute-1.amazonaws.com
150-155 09.01.2020, 3:53 ec2-54-211-211-18.compute-1.amazonaws.com
156-159 09.01.2020, 3:53 ec2-54-211-211-18.compute-1.amazonaws.com
160-162 09.01.2020, 3:53 ec2-54-211-211-18.compute-1.amazonaws.com
166-168 09.01.2020, 3:53 ec2-54-211-211-18.compute-1.amazonaws.com
169-172 09.01.2020, 3:53 ec2-54-211-211-18.compute-1.amazonaws.com
173-175 09.01.2020, 3:53 ec2-54-211-211-18.compute-1.amazonaws.com
176-179 09.01.2020, 3:52 ec2-54-211-211-18.compute-1.amazonaws.com
180-184 09.01.2020, 3:52 ec2-54-211-211-18.compute-1.amazonaws.com
185-187 09.01.2020, 3:52 ec2-54-211-211-18.compute-1.amazonaws.com
188-191 09.01.2020, 3:52 ec2-54-211-211-18.compute-1.amazonaws.com
211-212 09.01.2020, 3:52 ec2-54-211-211-18.compute-1.amazonaws.com
213-214 09.01.2020, 3:52 ec2-54-211-211-18.compute-1.amazonaws.com
215-220 09.01.2020, 3:51 ec2-54-211-211-18.compute-1.amazonaws.com
221-226 09.01.2020, 3:51 ec2-54-211-211-18.compute-1.amazonaws.com
227-230 09.01.2020, 3:51 ec2-54-211-211-18.compute-1.amazonaws.com
231-234 09.01.2020, 3:51 ec2-54-211-211-18.compute-1.amazonaws.com
235-239 09.01.2020, 3:51 ec2-54-211-211-18.compute-1.amazonaws.com
240-245 09.01.2020, 3:51 ec2-54-211-211-18.compute-1.amazonaws.com
246-250 09.01.2020, 3:51 ec2-54-211-211-18.compute-1.amazonaws.com
251-255 09.01.2020, 3:51 ec2-54-211-211-18.compute-1.amazonaws.com
256-266 09.01.2020, 3:51 ec2-54-211-211-18.compute-1.amazonaws.com
267-270 09.01.2020, 3:50 ec2-54-211-211-18.compute-1.amazonaws.com
271-278 09.01.2020, 3:50 ec2-54-211-211-18.compute-1.amazonaws.com
279-285 09.01.2020, 3:50 ec2-54-211-211-18.compute-1.amazonaws.com
291-295 09.01.2020, 3:50 ec2-54-211-211-18.compute-1.amazonaws.com
296-302 09.01.2020, 3:50 ec2-54-211-211-18.compute-1.amazonaws.com
303-316 09.01.2020, 3:50 ec2-54-211-211-18.compute-1.amazonaws.com
317-322 09.01.2020, 3:50 ec2-54-211-211-18.compute-1.amazonaws.com
323-334 09.01.2020, 3:49 ec2-54-211-211-18.compute-1.amazonaws.com
335-347 09.01.2020, 3:49 ec2-54-211-211-18.compute-1.amazonaws.com
348-350 09.01.2020, 3:49 ec2-54-211-211-18.compute-1.amazonaws.com
351-353 08.01.2020, 21:57 ec2-54-211-211-18.compute-1.amazonaws.com
354-422 08.01.2020, 21:57 ec2-54-211-211-18.compute-1.amazonaws.com
rec 08.01.2020, 21:56 ec2-54-211-211-18.compute-1.amazonaws.com
163-165 08.01.2020, 21:55 ec2-54-211-211-18.compute-1.amazonaws.com
rec 08.01.2020, 20:55 94-75-76-10.home.aster.pl
235-239 08.01.2020, 20:26 17-58-97-20.applebot.apple.com
251-255 08.01.2020, 20:21 host-81-190-21-245.dynamic.mm.pl
17-39 08.01.2020, 19:54 178-37-142-220.adsl.inetia.pl
spis 08.01.2020, 18:52 msnbot-157-55-39-69.search.msn.com
156-159 08.01.2020, 17:01 host-46-186-100-182.dynamic.mm.pl
251-255 08.01.2020, 13:40 195.205.9.47
251-255 08.01.2020, 12:41 89-64-15-147.dynamic.chello.pl
317-322 08.01.2020, 11:22 aurum044.a.ahrefs.com
69-78 08.01.2020, 10:08 195.205.151.67
17-39 08.01.2020, 9:01 public-gprs378798.centertel.pl
176-179 08.01.2020, 5:35 17-58-97-20.applebot.apple.com
176-179 08.01.2020, 0:43 ip-54-36-148-35.a.ahrefs.com
rec 08.01.2020, 0:33 user-5-173-129-54.play-internet.pl
287-290 07.01.2020, 23:42 public-gprs692849.centertel.pl
40-67 07.01.2020, 23:14 ip-54-36-150-61.a.ahrefs.com
227-230 07.01.2020, 23:07 17-58-97-20.applebot.apple.com
323-334 07.01.2020, 23:05 216.244.66.202
251-255 07.01.2020, 22:37 79.163.153.254.ipv4.supernova.orange.pl
176-179 07.01.2020, 21:08 91-214-2-46.timplus.net
40-67 07.01.2020, 20:12 89-64-30-13.dynamic.chello.pl
323-334 07.01.2020, 18:50 user-5-173-144-247.play-internet.pl
227-230 07.01.2020, 17:30 abcl50.neoplus.adsl.tpnet.pl
192-196 07.01.2020, 17:14 b0fde941.bb.sky.com
192-196 07.01.2020, 15:52 b0fde941.bb.sky.com
192-196 07.01.2020, 13:59 78.31.142.242.rybnet.pl
40-67 07.01.2020, 11:38 aurum004.a.ahrefs.com
246-250 07.01.2020, 6:06 17-58-97-20.applebot.apple.com
17-39 07.01.2020, 0:05 193.203.58.2
246-250 06.01.2020, 22:02 178.43.124.92.ipv4.supernova.orange.pl
176-179 06.01.2020, 21:47 host-114-83.mt.pl
240-245 06.01.2020, 16:43 17-58-97-20.applebot.apple.com
176-179 06.01.2020, 16:41 apn-37-248-163-36.dynamic.gprs.plus.pl
251-255 06.01.2020, 15:29 host-185-41-130-191.strzyzowski.net
192-196 06.01.2020, 15:19 public-gprs227631.centertel.pl
97-124 06.01.2020, 14:44 ide78.internetdsl.tpnet.pl
291-295 06.01.2020, 13:05 host-89-231-131-26.dynamic.mm.pl
251-255 06.01.2020, 12:31 apn-31-0-43-218.dynamic.gprs.plus.pl
251-255 06.01.2020, 12:21 apn-31-0-43-218.dynamic.gprs.plus.pl
251-255 06.01.2020, 11:34 088156129125.dynamic-ww-01.vectranet.pl
spis 06.01.2020, 9:35 msnbot-207-46-13-247.search.msn.com
127-128 06.01.2020, 8:49 185.220.101.27
246-250 06.01.2020, 8:47 tor-exit-2.zbau.f3netze.de
351-353 06.01.2020, 8:35 185.220.101.7
203-209 06.01.2020, 8:34 triton.s.daknob.net
348-350 06.01.2020, 8:27 185.220.101.50
160-162 06.01.2020, 8:23 185.220.101.1
169-172 06.01.2020, 8:01 darksoul05.trilightzone.co.nz
317-322 06.01.2020, 8:01 185.220.101.74
235-239 06.01.2020, 8:01 185.220.101.45
203-209 06.01.2020, 7:45 17-58-97-20.applebot.apple.com
279-285 06.01.2020, 7:30 98.20.97.83.ro.ovo.sc
79-95 06.01.2020, 6:47 185.220.101.76
17-39 06.01.2020, 6:40 74.ip-51-89-23.eu
69-78 06.01.2020, 6:15 triton.s.daknob.net
125-126 06.01.2020, 6:02 this-is-a-tor-exit-node-hviv113.hviv.nl
5-16 06.01.2020, 5:39 185.220.101.79
188-191 06.01.2020, 5:35 ip-54-36-205-38.ddhosts.net
176-179 06.01.2020, 5:25 myloc1.tor-exit.artikel10.org
251-255 06.01.2020, 4:49 173-231-58-194.hosted.static.webnx.com
40-67 06.01.2020, 4:48 173-231-58-194.hosted.static.webnx.com
227-230 06.01.2020, 4:48 173-231-58-194.hosted.static.webnx.com
240-245 06.01.2020, 4:48 173-231-58-194.hosted.static.webnx.com
176-179 06.01.2020, 4:48 173-231-58-194.hosted.static.webnx.com
246-250 06.01.2020, 4:48 173-231-58-194.hosted.static.webnx.com
215-220 06.01.2020, 4:39 billsf.tor-exit.calyxinstitute.org
97-124 06.01.2020, 4:36 23.129.64.201
166-168 06.01.2020, 4:24 185.207.139.2
213-214 06.01.2020, 4:10 185.220.101.79
129-141 06.01.2020, 4:05 185.220.101.25
231-234 06.01.2020, 3:35 185.220.101.46
303-316 06.01.2020, 3:30 185.207.139.2
197-202 06.01.2020, 3:15 81.17.27.136
142-146 06.01.2020, 2:58 tor-exit2.nodevar.com
211-212 06.01.2020, 2:48 accessnow.org
185-187 06.01.2020, 2:32 tor11.quintex.com
291-295 06.01.2020, 2:17 lv1.nixnet.xyz
rec 06.01.2020, 2:16 tor-exit.r3.darknet.dev
156-159 06.01.2020, 2:03 185.220.101.6
287-290 06.01.2020, 1:58 tor-exit-anonymizer-04.appliedprivacy.net
221-226 06.01.2020, 1:43 241.ip-137-74-169.eu
173-175 06.01.2020, 1:39 tor-exit-anonymizer-07.appliedprivacy.net
323-334 06.01.2020, 1:22 tor-exit-9.zbau.f3netze.de
256-266 06.01.2020, 1:15 86.ip-54-39-23.net
147-149 06.01.2020, 1:12 tor49.quintex.com
192-196 06.01.2020, 1:00 tor4.quintex.com
335-347 06.01.2020, 0:54 23.129.64.154
180-184 06.01.2020, 0:23 accessnow.org
180-184 06.01.2020, 0:23 tor38.quintex.com
163-165 05.01.2020, 23:55 tor36.quintex.com
163-165 05.01.2020, 23:55 tor-exit-node-tpc4
40-67 05.01.2020, 23:51 tor42.quintex.com
40-67 05.01.2020, 23:50 h-122-199.A357.priv.bahnhof.se
296-302 05.01.2020, 23:37 82.221.128.191
150-155 05.01.2020, 23:31 tor-exit-anonymizer-13.appliedprivacy.net
150-155 05.01.2020, 23:31 178.17.170.88
176-179 05.01.2020, 22:17 093105176187.dynamic-ra-01.vectranet.pl
169-172 05.01.2020, 20:11 104.201.60.117
197-202 05.01.2020, 20:04 104.201.62.67
180-184 05.01.2020, 19:10 89-64-31-132.dynamic.chello.pl
5-16 05.01.2020, 18:43 104.201.61.101
303-316 05.01.2020, 18:36 104.201.62.73
215-220 05.01.2020, 18:19 104.201.60.122
221-226 05.01.2020, 18:17 104.201.62.108
40-67 05.01.2020, 18:16 ip-54-36-150-158.a.ahrefs.com
354-422 05.01.2020, 18:10 104.201.63.182
231-234 05.01.2020, 18:04 host-91-217-1-94.fiberway.pl
192-196 05.01.2020, 12:46 185.220.101.56
97-124 05.01.2020, 12:23 tor-jy.effi.org
203-209 05.01.2020, 12:19 perry.fellwock.tor-exit.calyxinstitute.org
291-295 05.01.2020, 12:14 tor3e3.digitale-gesellschaft.ch
279-285 05.01.2020, 12:12 this-is-a-tor-exit-node-hviv115.hviv.nl
166-168 05.01.2020, 12:08 23.129.64.202
287-290 05.01.2020, 12:01 46.165.245.154
169-172 05.01.2020, 11:59 node.edelweiss.tor.k0nsl.org
351-353 05.01.2020, 11:19 tor4.quintex.com
251-255 05.01.2020, 11:11 user-5-173-168-137.play-internet.pl
246-250 05.01.2020, 11:03 94.140.114.194
150-155 05.01.2020, 10:47 tor-exit-6.zbau.f3netze.de
348-350 05.01.2020, 10:26 tor-exit-9.zbau.f3netze.de
303-316 05.01.2020, 10:12 46.165.245.154
125-126 05.01.2020, 10:10 tor1e1.digitale-gesellschaft.ch
160-162 05.01.2020, 10:04 89.144.12.17
185-187 05.01.2020, 9:55 185.220.101.29
256-266 05.01.2020, 9:37 chomsky.torservers.net
rec 05.01.2020, 9:23 tor-exit-anonymizer-04.appliedprivacy.net
180-184 05.01.2020, 9:18 tor-exit-anonymizer-06.appliedprivacy.net
231-234 05.01.2020, 8:53 185.220.101.76
176-179 05.01.2020, 8:38 82.ip-54-39-23.net
142-146 05.01.2020, 8:37 195-154-179-3.rev.poneytelecom.eu
296-302 05.01.2020, 8:23 tor-exit-anonymizer-02.appliedprivacy.net
215-220 05.01.2020, 8:15 29-111-15-51.rev.cloud.scaleway.com
335-347 05.01.2020, 8:14 tor-exit-01.nonanet.net
267-270 05.01.2020, 7:53 tor-exit-3.zbau.f3netze.de
317-322 05.01.2020, 7:31 23.129.64.234
188-191 05.01.2020, 7:30 185.220.101.26
156-159 05.01.2020, 7:26 tor-exit-anonymizer-12.appliedprivacy.net
173-175 05.01.2020, 7:03 tor28.quintex.com
79-95 05.01.2020, 6:46 this-is-a-tor-exit-node-hviv124.hviv.nl
235-239 05.01.2020, 5:14 tor-exit.dhalgren.org
221-226 05.01.2020, 4:57 vps1.torrentflame.org
147-149 05.01.2020, 4:57 vps1913809.dedi.server-hosting.expert
211-212 05.01.2020, 4:56 185.220.101.72
127-128 05.01.2020, 4:48 193.180.164.162
213-214 05.01.2020, 4:34 193.169.145.66
163-165 05.01.2020, 3:59 tor2.anonymizer.ccc.de
163-165 05.01.2020, 3:59 tor-exit-relay.ddnsfree.com
40-67 05.01.2020, 3:52 torsrv6.snydernet.net
5-16 05.01.2020, 3:49 tor-exit.dhalgren.org
323-334 05.01.2020, 3:43 185.220.101.28
197-202 05.01.2020, 3:40 tor-exit.sabotage.org
129-141 05.01.2020, 3:23 mail.heimarbeit-online.tv
69-78 05.01.2020, 3:07 tor-exit-anonymizer-11.appliedprivacy.net
97-124 05.01.2020, 2:58 89-64-148-141.dynamic.chello.pl
97-124 05.01.2020, 1:59 188.147.100.130.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
251-255 04.01.2020, 21:12 213.227.108.250
235-239 04.01.2020, 19:47 djg224.neoplus.adsl.tpnet.pl
235-239 04.01.2020, 19:47 djg224.neoplus.adsl.tpnet.pl
227-230 04.01.2020, 17:25 77-45-44-93.sta.asta-net.com.pl
40-67 04.01.2020, 17:12 17-58-97-20.applebot.apple.com
176-179 04.01.2020, 15:39 193.0.116.21
176-179 04.01.2020, 15:39 193.0.116.21
251-255 04.01.2020, 14:19 apn-5-60-145-161.dynamic.gprs.plus.pl
176-179 04.01.2020, 14:07 user-94-254-199-84.play-internet.pl
251-255 03.01.2020, 23:45 109.95.204.21
40-67 03.01.2020, 16:52 ip-54-36-150-101.a.ahrefs.com
251-255 03.01.2020, 15:11 npa202.uz.zgora.pl
251-255 03.01.2020, 12:17 088156129050.dynamic-ww-01.vectranet.pl
291-295 03.01.2020, 10:04 CMPC-089-239-126-149.CNet.Gawex.PL
17-39 03.01.2020, 6:43 088156139179.dynamic-ra-02.vectranet.pl
197-202 03.01.2020, 0:47 cnb185.neoplus.adsl.tpnet.pl
40-67 02.01.2020, 21:13 188.147.50.90.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
251-255 02.01.2020, 20:14 cg1-gate7.net.internetunion.pl
176-179 02.01.2020, 20:00 ip-54-36-150-6.a.ahrefs.com
251-255 02.01.2020, 19:35 host-89-228-13-254.dynamic.mm.pl
156-159 02.01.2020, 17:49 37.30.56.204.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
spis 02.01.2020, 1:20 msnbot-40-77-167-133.search.msn.com
spis 01.01.2020, 21:35 msnbot-40-77-167-133.search.msn.com
303-316 01.01.2020, 20:43 17-58-97-20.applebot.apple.com
246-250 01.01.2020, 19:24 178235146002.dynamic-zab-01.vectranet.pl
40-67 01.01.2020, 15:34 ip-54-36-150-39.a.ahrefs.com
40-67 01.01.2020, 15:01 90-156-25-219.internetia.net.pl
271-278 01.01.2020, 11:43 5fd716197.systel.pl
251-255 01.01.2020, 8:00 17-58-97-20.applebot.apple.com
271-278 01.01.2020, 4:28 17-58-97-20.applebot.apple.com
spis 31.12.2019, 15:24 msnbot-40-77-167-198.search.msn.com
251-255 31.12.2019, 10:28 188.147.51.126.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
69-78 31.12.2019, 7:12 cnl178.neoplus.adsl.tpnet.pl
251-255 30.12.2019, 19:05 blb121.neoplus.adsl.tpnet.pl
354-422 30.12.2019, 18:43 17-58-97-20.applebot.apple.com
40-67 30.12.2019, 8:02 ip-54-36-150-1.a.ahrefs.com
spis 30.12.2019, 6:59 msnbot-40-77-167-41.search.msn.com
231-234 30.12.2019, 1:16 178.43.177.52.ipv4.supernova.orange.pl
296-302 29.12.2019, 17:36 djj93.neoplus.adsl.tpnet.pl
251-255 29.12.2019, 14:44 ip-79-175-235-93.cable.smsnet.pl
246-250 29.12.2019, 14:28 17-58-97-20.applebot.apple.com
235-239 29.12.2019, 6:04 17-58-97-20.applebot.apple.com
240-245 29.12.2019, 5:15 17-58-97-20.applebot.apple.com
317-322 29.12.2019, 0:29 aurum004.a.ahrefs.com
296-302 28.12.2019, 23:25 89-65-146-144.dynamic.chello.pl
354-422 28.12.2019, 22:24 user-5-173-57-87.play-internet.pl
215-220 28.12.2019, 18:39 37.30.26.173.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
176-179 28.12.2019, 17:11 ip-54-36-150-59.a.ahrefs.com
176-179 28.12.2019, 13:59 host-185-93-94-191.ip-point.pl
317-322 28.12.2019, 12:40 ip-91-200-113-220.network.lviv.ua
40-67 28.12.2019, 11:44 aurum144.a.ahrefs.com
246-250 28.12.2019, 11:05 91-234-128-148.net.hlg.com.pl
246-250 28.12.2019, 11:05 91-234-128-148.net.hlg.com.pl
129-141 28.12.2019, 4:09 aurum024.a.ahrefs.com
279-285 28.12.2019, 4:09 aurum144.a.ahrefs.com
267-270 28.12.2019, 4:09 aurum084.a.ahrefs.com
192-196 28.12.2019, 4:09 aurum024.a.ahrefs.com
127-128 28.12.2019, 4:09 aurum084.a.ahrefs.com
125-126 28.12.2019, 4:09 aurum084.a.ahrefs.com
176-179 28.12.2019, 2:55 aurum044.a.ahrefs.com
267-270 28.12.2019, 0:56 tor-exit-5.zbau.f3netze.de
235-239 28.12.2019, 0:37 tor-exit-11.zbau.f3netze.de
317-322 28.12.2019, 0:00 tor-jy.effi.org
rec 27.12.2019, 23:54 aurum004.a.ahrefs.com
97-124 27.12.2019, 23:54 aurum024.a.ahrefs.com
5-16 27.12.2019, 23:54 aurum144.a.ahrefs.com
351-353 27.12.2019, 23:54 aurum024.a.ahrefs.com
348-350 27.12.2019, 23:54 aurum064.a.ahrefs.com
335-347 27.12.2019, 23:54 aurum124.a.ahrefs.com
323-334 27.12.2019, 23:54 aurum004.a.ahrefs.com
296-302 27.12.2019, 23:54 aurum124.a.ahrefs.com
287-290 27.12.2019, 23:54 aurum144.a.ahrefs.com
188-191 27.12.2019, 23:53 aurum104.a.ahrefs.com
180-184 27.12.2019, 23:53 aurum024.a.ahrefs.com
185-187 27.12.2019, 23:53 aurum084.a.ahrefs.com
173-175 27.12.2019, 23:53 aurum004.a.ahrefs.com
17-39 27.12.2019, 23:53 aurum124.a.ahrefs.com
169-172 27.12.2019, 23:53 aurum044.a.ahrefs.com
166-168 27.12.2019, 23:53 aurum044.a.ahrefs.com
163-165 27.12.2019, 23:53 aurum064.a.ahrefs.com
160-162 27.12.2019, 23:53 aurum104.a.ahrefs.com
156-159 27.12.2019, 23:53 aurum144.a.ahrefs.com
150-155 27.12.2019, 23:53 aurum064.a.ahrefs.com
147-149 27.12.2019, 23:52 aurum044.a.ahrefs.com
142-146 27.12.2019, 23:52 aurum104.a.ahrefs.com
40-67 27.12.2019, 23:51 zrh-exit.privateinternetaccess.com
40-67 27.12.2019, 23:51 185.220.101.48
279-285 27.12.2019, 23:38 185.220.101.61
188-191 27.12.2019, 23:32 tor12.quintex.com
17-39 27.12.2019, 23:27 185.220.101.76
17-39 27.12.2019, 23:27 tor-exit-12.zbau.f3netze.de
129-141 27.12.2019, 23:13 185.220.101.68
150-155 27.12.2019, 23:05 tor3.digineo.de
256-266 27.12.2019, 23:00 tor-jy.effi.org
296-302 27.12.2019, 22:51 tor-exit-anonymizer-14.appliedprivacy.net
348-350 27.12.2019, 22:46 23.129.64.225
215-220 27.12.2019, 22:12 tor-exit-anonymizer-01.appliedprivacy.net
79-95 27.12.2019, 22:06 aurum144.a.ahrefs.com
69-78 27.12.2019, 22:06 aurum064.a.ahrefs.com
291-295 27.12.2019, 22:06 aurum004.a.ahrefs.com
256-266 27.12.2019, 22:06 aurum144.a.ahrefs.com
231-234 27.12.2019, 22:06 aurum024.a.ahrefs.com
221-226 27.12.2019, 22:06 aurum124.a.ahrefs.com
215-220 27.12.2019, 22:06 aurum064.a.ahrefs.com
213-214 27.12.2019, 22:06 aurum144.a.ahrefs.com
211-212 27.12.2019, 22:06 aurum104.a.ahrefs.com
203-209 27.12.2019, 22:06 aurum064.a.ahrefs.com
197-202 27.12.2019, 22:06 aurum084.a.ahrefs.com
235-239 27.12.2019, 21:29 89-78-172-193.dynamic.chello.pl
323-334 27.12.2019, 21:18 tor-exit-5.zbau.f3netze.de
156-159 27.12.2019, 21:17 68-138-172-163.rev.cloud.scaleway.com
40-67 27.12.2019, 21:03 ip-54-36-150-150.a.ahrefs.com
354-422 27.12.2019, 21:00 aurum044.a.ahrefs.com
303-316 27.12.2019, 21:00 aurum124.a.ahrefs.com
271-278 27.12.2019, 21:00 aurum004.a.ahrefs.com
251-255 27.12.2019, 21:00 aurum044.a.ahrefs.com
246-250 27.12.2019, 21:00 aurum124.a.ahrefs.com
240-245 27.12.2019, 21:00 aurum124.a.ahrefs.com
235-239 27.12.2019, 21:00 aurum104.a.ahrefs.com
227-230 27.12.2019, 21:00 aurum024.a.ahrefs.com
176-179 27.12.2019, 20:21 23.129.64.223
296-302 27.12.2019, 20:18 94-40-61-7.static.vifnet.pl
169-172 27.12.2019, 20:06 68-138-172-163.rev.cloud.scaleway.com
211-212 27.12.2019, 20:03 23.129.64.214
351-353 27.12.2019, 19:54 vds-416909.hosted-by-itldc.com
291-295 27.12.2019, 19:44 track.salshome.com
251-255 27.12.2019, 19:37 out.bnpparibas.pl
192-196 27.12.2019, 19:35 vps1913809.dedi.server-hosting.expert
231-234 27.12.2019, 19:25 45.14.148.96
79-95 27.12.2019, 19:01 23.129.64.210
221-226 27.12.2019, 18:29 tor11.quintex.com
335-347 27.12.2019, 18:29 tor-exit-2.zbau.f3netze.de
166-168 27.12.2019, 18:08 185.195.237.117
180-184 27.12.2019, 18:00 tor-exit4-readme.dfri.se
251-255 27.12.2019, 17:30 public-gprs351546.centertel.pl
163-165 27.12.2019, 17:27 185.220.101.34
163-165 27.12.2019, 17:26 kiriakou.tor-exit.calyxinstitute.org
5-16 27.12.2019, 17:09 185.220.101.25
rec 27.12.2019, 17:06 ip128.ip-192-95-23.net
185-187 27.12.2019, 16:52 185.220.101.62
125-126 27.12.2019, 16:49 ip145.ip-178-32-121.eu
287-290 27.12.2019, 16:49 46.173.214.3
160-162 27.12.2019, 16:38 zrh-exit.privateinternetaccess.com
69-78 27.12.2019, 15:47 185.220.101.24
97-124 27.12.2019, 15:45 185.220.101.31
142-146 27.12.2019, 15:37 torexit-readHTML-IP185.225.69.52
147-149 27.12.2019, 15:26 tor-exit-anonymizer-08.appliedprivacy.net
246-250 27.12.2019, 15:25 aajr79.neoplus.adsl.tpnet.pl
271-278 27.12.2019, 15:07 94-154-24-164.zapnet-isp.net
351-353 27.12.2019, 12:55 chomsky.torservers.net
251-255 27.12.2019, 12:44 188.146.54.173.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
256-266 27.12.2019, 12:20 185.220.101.57
173-175 27.12.2019, 12:17 94.100.6.72
192-196 27.12.2019, 12:12 tor-exit-1.zbau.f3netze.de
97-124 27.12.2019, 12:01 185.172.86.100
246-250 27.12.2019, 11:54 31-179-86-204.dynamic.chello.pl
rec 27.12.2019, 11:45 tor26.quintex.com
221-226 27.12.2019, 11:29 14-80-15-51.rev.cloud.scaleway.com
40-67 27.12.2019, 11:09 tor-exit0-readme.dfri.se
180-184 27.12.2019, 11:07 exit01.raketentechnik.space
227-230 27.12.2019, 11:00 acsl32.neoplus.adsl.tpnet.pl
197-202 27.12.2019, 10:59 185.220.101.56
215-220 27.12.2019, 10:58 tor-exit-anonymizer-12.appliedprivacy.net
142-146 27.12.2019, 10:55 ip-54-36-205-38.ddhosts.net
176-179 27.12.2019, 10:23 tor-exit-readme.torturing.de
79-95 27.12.2019, 10:22 185.220.101.35
17-39 27.12.2019, 10:17 tor5e1.digitale-gesellschaft.ch
129-141 27.12.2019, 10:05 tor-exit-1.zbau.f3netze.de
5-16 27.12.2019, 10:03 45.67.15.255
348-350 27.12.2019, 9:34 45.14.49.155
97-124 27.12.2019, 9:11 tor5e1.digitale-gesellschaft.ch
69-78 27.12.2019, 9:04 185.220.101.74
317-322 27.12.2019, 9:03 vps1913809.dedi.server-hosting.expert
160-162 27.12.2019, 8:45 81.17.27.132
287-290 27.12.2019, 8:43 tor.t-3.net
267-270 27.12.2019, 8:42 215.ip-144-217-85.net
125-126 27.12.2019, 8:41 tor-exit.sabotage.org
231-234 27.12.2019, 8:23 .
169-172 27.12.2019, 7:44 185.101.93.249
335-347 27.12.2019, 7:37 tor-exit.demfloro.ru
211-212 27.12.2019, 7:32 185.220.102.6
185-187 27.12.2019, 7:26 187.20.97.83.ro.ovo.sc
166-168 27.12.2019, 7:06 46.165.245.154
188-191 27.12.2019, 6:21 darksoul03.trilightzone.co.nz
127-128 27.12.2019, 6:11 tor5e1.digitale-gesellschaft.ch
40-67 27.12.2019, 5:49 17-58-97-20.applebot.apple.com
323-334 27.12.2019, 5:45 185.220.101.65
163-165 27.12.2019, 5:42 5.2.72.101
147-149 27.12.2019, 4:43 tor36.quintex.com
246-250 27.12.2019, 4:42 185.220.101.74
291-295 27.12.2019, 4:32 23.129.64.153
303-316 27.12.2019, 4:31 169.197.97.34
235-239 27.12.2019, 4:22 185.220.101.24
279-285 27.12.2019, 4:14 45.14.49.155
150-155 27.12.2019, 3:08 tor-exit-anonymizer-01.appliedprivacy.net
176-179 27.12.2019, 0:56 orbit2.a.ahrefs.com
spis 26.12.2019, 23:27 185.6.8.9
97-124 26.12.2019, 16:48 185.6.8.9
291-295 26.12.2019, 16:47 185.6.8.9
127-128 26.12.2019, 16:47 185.6.8.9
351-353 26.12.2019, 16:47 185.6.8.9
185-187 26.12.2019, 16:47 185.6.8.9
129-141 26.12.2019, 16:47 185.6.8.9
163-165 26.12.2019, 16:47 185.6.8.9
173-175 26.12.2019, 16:46 185.6.8.9
188-191 26.12.2019, 16:46 185.6.8.9
169-172 26.12.2019, 16:46 185.6.8.9
180-184 26.12.2019, 16:46 185.6.8.9
323-334 26.12.2019, 16:45 185.6.8.9
79-95 26.12.2019, 16:45 185.6.8.9
156-159 26.12.2019, 16:45 185.6.8.9
213-214 26.12.2019, 16:45 185.6.8.9
rec 26.12.2019, 16:45 185.6.8.9
160-162 26.12.2019, 16:45 185.6.8.9
69-78 26.12.2019, 16:44 185.6.8.9
317-322 26.12.2019, 16:44 185.6.8.9
211-212 26.12.2019, 16:44 185.6.8.9
197-202 26.12.2019, 16:43 185.6.8.9
221-226 26.12.2019, 16:43 185.6.8.9
150-155 26.12.2019, 16:43 185.6.8.9
348-350 26.12.2019, 16:43 185.6.8.9
125-126 26.12.2019, 16:43 185.6.8.9
335-347 26.12.2019, 16:43 185.6.8.9
287-290 26.12.2019, 16:43 185.6.8.9
192-196 26.12.2019, 16:42 185.6.8.9
231-234 26.12.2019, 16:42 185.6.8.9
215-220 26.12.2019, 16:42 185.6.8.9
142-146 26.12.2019, 16:42 185.6.8.9
147-149 26.12.2019, 16:42 185.6.8.9
267-270 26.12.2019, 16:41 185.6.8.9
17-39 26.12.2019, 16:41 185.6.8.9
166-168 26.12.2019, 16:41 185.6.8.9
203-209 26.12.2019, 16:41 185.6.8.9
279-285 26.12.2019, 16:40 185.6.8.9
5-16 26.12.2019, 16:40 185.6.8.9
296-302 26.12.2019, 16:40 185.6.8.9
256-266 26.12.2019, 16:40 185.6.8.9
251-255 26.12.2019, 14:16 185.6.8.9
227-230 26.12.2019, 14:15 185.6.8.9
40-67 26.12.2019, 14:15 185.6.8.9
354-422 26.12.2019, 14:14 185.6.8.9
240-245 26.12.2019, 14:13 185.6.8.9
235-239 26.12.2019, 14:13 185.6.8.9
271-278 26.12.2019, 14:08 185.6.8.9
303-316 26.12.2019, 14:07 185.6.8.9
246-250 26.12.2019, 14:07 185.6.8.9
176-179 26.12.2019, 14:07 185.6.8.9
323-334 26.12.2019, 12:32 abew164.neoplus.adsl.tpnet.pl
323-334 26.12.2019, 11:39 public-gprs374669.centertel.pl
203-209 26.12.2019, 7:13 216.244.66.202
180-184 25.12.2019, 23:54 user-5-173-233-251.play-internet.pl
271-278 25.12.2019, 23:06 m077.class97.petrotel.pl
323-334 25.12.2019, 22:25 abfx6.neoplus.adsl.tpnet.pl
180-184 25.12.2019, 18:41 91-218-61-21.neotrix.info
spis 25.12.2019, 17:17 msnbot-207-46-13-190.search.msn.com
40-67 25.12.2019, 14:01 17-58-97-20.applebot.apple.com
323-334 25.12.2019, 13:20 cpt27.neoplus.adsl.tpnet.pl
251-255 25.12.2019, 10:49 ec2-100-25-46-189.compute-1.amazonaws.com
40-67 25.12.2019, 10:49 ec2-100-25-46-189.compute-1.amazonaws.com
240-245 25.12.2019, 10:49 ec2-100-25-46-189.compute-1.amazonaws.com
227-230 25.12.2019, 10:49 ec2-100-25-46-189.compute-1.amazonaws.com
176-179 25.12.2019, 10:48 ec2-100-25-46-189.compute-1.amazonaws.com
246-250 25.12.2019, 10:47 ec2-100-25-46-189.compute-1.amazonaws.com
303-316 25.12.2019, 10:46 ec2-100-25-46-189.compute-1.amazonaws.com
235-239 25.12.2019, 10:45 ec2-100-25-46-189.compute-1.amazonaws.com
271-278 25.12.2019, 10:44 ec2-100-25-46-189.compute-1.amazonaws.com
354-422 25.12.2019, 10:44 ec2-100-25-46-189.compute-1.amazonaws.com
303-316 25.12.2019, 10:35 17-58-97-20.applebot.apple.com
176-179 25.12.2019, 10:22 17-58-97-20.applebot.apple.com
227-230 24.12.2019, 23:34 188.147.40.171.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
227-230 24.12.2019, 23:24 17-58-97-20.applebot.apple.com
192-196 24.12.2019, 12:28 185.209.251.227
156-159 23.12.2019, 12:01 pm234.szczecin.cvx.ppp.tpnet.pl
317-322 23.12.2019, 7:15 ip-54-36-150-75.a.ahrefs.com
176-179 23.12.2019, 5:27 ip-54-36-150-72.a.ahrefs.com
156-159 22.12.2019, 21:29 176.111.231.249
188-191 22.12.2019, 5:59 216.244.66.202
296-302 21.12.2019, 22:09 ip-31-0-125-233.multi.internet.cyfrowypolsat.pl
176-179 21.12.2019, 16:55 ip-109-196-245-33.static.system77.pl
227-230 21.12.2019, 12:28 host-89-229-135-244.dynamic.mm.pl
176-179 20.12.2019, 18:50 37.30.52.89.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
40-67 20.12.2019, 12:48 net-93-159-128-234.connected.pl
291-295 20.12.2019, 9:43 apn-37-248-160-24.dynamic.gprs.plus.pl
317-322 19.12.2019, 19:31 aurum024.a.ahrefs.com
97-124 19.12.2019, 17:08 150.254.230.89
180-184 19.12.2019, 16:17 185.246.204.32
291-295 19.12.2019, 14:40 BTWZpc.imz.pl
40-67 19.12.2019, 13:30 aurum024.a.ahrefs.com
192-196 19.12.2019, 13:26 77-254-250-24.adsl.inetia.pl
291-295 19.12.2019, 10:48 user-5-173-10-64.play-internet.pl
40-67 19.12.2019, 9:53 static.200.97.9.5.clients.your-server.de
348-350 19.12.2019, 9:53 static.200.97.9.5.clients.your-server.de
279-285 19.12.2019, 9:53 static.200.97.9.5.clients.your-server.de
267-270 19.12.2019, 9:53 static.200.97.9.5.clients.your-server.de
251-255 19.12.2019, 9:53 static.200.97.9.5.clients.your-server.de
185-187 19.12.2019, 9:53 static.200.97.9.5.clients.your-server.de
180-184 19.12.2019, 9:53 static.200.97.9.5.clients.your-server.de
163-165 19.12.2019, 9:53 static.200.97.9.5.clients.your-server.de
251-255 19.12.2019, 9:37 89-64-44-25.dynamic.chello.pl
spis 19.12.2019, 7:19 185.6.8.2
rec 19.12.2019, 2:02 185.6.8.2
180-184 19.12.2019, 2:02 185.6.8.2
279-285 19.12.2019, 2:02 185.6.8.2
203-209 19.12.2019, 2:01 185.6.8.2
188-191 19.12.2019, 2:01 185.6.8.2
69-78 19.12.2019, 2:01 185.6.8.2
127-128 19.12.2019, 2:01 185.6.8.2
211-212 19.12.2019, 2:00 185.6.8.2
351-353 19.12.2019, 2:00 185.6.8.2
147-149 19.12.2019, 2:00 185.6.8.2
291-295 19.12.2019, 2:00 185.6.8.2
173-175 19.12.2019, 2:00 185.6.8.2
192-196 19.12.2019, 2:00 185.6.8.2
185-187 19.12.2019, 2:00 185.6.8.2
160-162 19.12.2019, 1:59 185.6.8.2
348-350 19.12.2019, 1:59 185.6.8.2
163-165 19.12.2019, 1:59 185.6.8.2
213-214 19.12.2019, 1:59 185.6.8.2
79-95 19.12.2019, 1:59 185.6.8.2
197-202 19.12.2019, 1:58 185.6.8.2
267-270 19.12.2019, 1:58 185.6.8.2
256-266 19.12.2019, 1:58 185.6.8.2
17-39 19.12.2019, 1:58 185.6.8.2
97-124 19.12.2019, 1:58 185.6.8.2
125-126 19.12.2019, 1:58 185.6.8.2
221-226 19.12.2019, 1:57 185.6.8.2
323-334 19.12.2019, 1:57 185.6.8.2
169-172 19.12.2019, 1:57 185.6.8.2
150-155 19.12.2019, 1:57 185.6.8.2
5-16 19.12.2019, 1:56 185.6.8.2
296-302 19.12.2019, 1:56 185.6.8.2
317-322 19.12.2019, 1:56 185.6.8.2
215-220 19.12.2019, 1:55 185.6.8.2
156-159 19.12.2019, 1:55 185.6.8.2
142-146 19.12.2019, 1:55 185.6.8.2
335-347 19.12.2019, 1:55 185.6.8.2
287-290 19.12.2019, 1:55 185.6.8.2
166-168 19.12.2019, 1:54 185.6.8.2
129-141 19.12.2019, 1:54 185.6.8.2
354-422 18.12.2019, 23:09 185.6.8.2
235-239 18.12.2019, 23:07 185.6.8.2
176-179 18.12.2019, 23:05 185.6.8.2
303-316 18.12.2019, 23:05 185.6.8.2
40-67 18.12.2019, 23:04 185.6.8.2
240-245 18.12.2019, 23:02 185.6.8.2
246-250 18.12.2019, 23:01 185.6.8.2
251-255 18.12.2019, 23:00 185.6.8.2
227-230 18.12.2019, 23:00 185.6.8.2
271-278 18.12.2019, 22:59 185.6.8.2
40-67 18.12.2019, 21:13 host-89-230-222-8.dynamic.mm.pl
271-278 18.12.2019, 17:59 188.147.36.8.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
251-255 18.12.2019, 15:23 apn-46-215-15-64.dynamic.gprs.plus.pl
246-250 18.12.2019, 14:02 public-gprs639027.centertel.pl
180-184 18.12.2019, 13:57 176.101.132.77
323-334 18.12.2019, 11:42 242.203.24.185-rev.hti.pl
79-95 18.12.2019, 9:34 static.201.120.251.148.clients.your-server.de
5-16 18.12.2019, 9:34 static.201.120.251.148.clients.your-server.de
215-220 18.12.2019, 9:33 static.201.120.251.148.clients.your-server.de
348-350 18.12.2019, 7:04 ip-54-36-148-113.a.ahrefs.com
176-179 18.12.2019, 6:06 176.55.38.110
69-78 17.12.2019, 15:15 static.189.34.63.178.clients.your-server.de
291-295 17.12.2019, 15:15 static.189.34.63.178.clients.your-server.de
256-266 17.12.2019, 15:15 static.189.34.63.178.clients.your-server.de
240-245 17.12.2019, 15:15 static.189.34.63.178.clients.your-server.de
173-175 17.12.2019, 15:15 static.189.34.63.178.clients.your-server.de
17-39 17.12.2019, 15:15 static.189.34.63.178.clients.your-server.de
166-168 17.12.2019, 15:15 static.189.34.63.178.clients.your-server.de
129-141 17.12.2019, 15:15 static.189.34.63.178.clients.your-server.de
279-285 17.12.2019, 13:50 ip-84.38.162.44.resman.pl
287-290 17.12.2019, 13:15 asl16.neoplus.adsl.tpnet.pl
227-230 17.12.2019, 1:17 116-110.net.optinet.cz
40-67 17.12.2019, 0:34 ip-54-36-150-33.a.ahrefs.com
spis 16.12.2019, 23:49 msnbot-157-55-39-7.search.msn.com
291-295 16.12.2019, 23:35 91.231.228.220
251-255 16.12.2019, 22:24 netpanel-87-246-198-8.umcs.akademiki.lublin.pl
291-295 16.12.2019, 21:40 user-5-173-18-13.play-internet.pl
176-179 16.12.2019, 19:50 37.30.34.207.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
227-230 16.12.2019, 17:39 gl142-42.master.pl
221-226 16.12.2019, 15:23 Stokrotka.biol.uni.wroc.pl
176-179 16.12.2019, 14:26 87-205-201-211.adsl.inetia.pl
251-255 16.12.2019, 13:55 17-58-97-20.applebot.apple.com
354-422 16.12.2019, 13:54 179.43.134.155
251-255 16.12.2019, 12:18 user-5-173-48-169.play-internet.pl
5-16 16.12.2019, 12:08 accessnow.org
176-179 16.12.2019, 10:10 koniu.t17.ds.pwr.wroc.pl
317-322 16.12.2019, 9:44 static.153.14.76.144.clients.your-server.de
271-278 16.12.2019, 9:44 static.153.14.76.144.clients.your-server.de
354-422 16.12.2019, 5:02 17-58-97-20.applebot.apple.com
271-278 16.12.2019, 2:27 17-58-97-20.applebot.apple.com
251-255 16.12.2019, 0:45 user-5-173-136-41.play-internet.pl
251-255 15.12.2019, 21:07 adts33.neoplus.adsl.tpnet.pl
235-239 15.12.2019, 21:03 5.63.188.61
251-255 15.12.2019, 19:42 77-255-182-76.adsl.inetia.pl
180-184 15.12.2019, 19:38 mms3.gemini.net.pl
251-255 15.12.2019, 18:53 apn-31-2-10-175.dynamic.gprs.plus.pl
156-159 15.12.2019, 18:48 user-5-173-112-232.play-internet.pl
323-334 15.12.2019, 15:13 ip-54-36-150-178.a.ahrefs.com
246-250 15.12.2019, 12:29 17-58-97-20.applebot.apple.com
240-245 15.12.2019, 0:46 17-58-97-20.applebot.apple.com
235-239 14.12.2019, 21:45 17-58-97-20.applebot.apple.com
spis 14.12.2019, 12:55 89-64-26-185.dynamic.chello.pl
251-255 14.12.2019, 11:54 rescue.wnoz.am.wroc.pl
231-234 14.12.2019, 11:35 vmi308190.contaboserver.net
156-159 14.12.2019, 11:34 vmi308190.contaboserver.net
147-149 14.12.2019, 11:34 vmi308190.contaboserver.net
251-255 14.12.2019, 10:46 dydaktyka.mac.edu.pl
251-255 14.12.2019, 10:46 dydaktyka.mac.edu.pl
spis 14.12.2019, 9:05 msnbot-157-55-39-165.search.msn.com
40-67 14.12.2019, 1:35 17-58-97-20.applebot.apple.com
180-184 13.12.2019, 19:27 89-70-89-212.dynamic.chello.pl
150-155 13.12.2019, 19:21 216.244.66.202
251-255 13.12.2019, 17:26 aftq100.neoplus.adsl.tpnet.pl
246-250 13.12.2019, 15:30 088156011031.olsztyn.vectranet.pl
40-67 13.12.2019, 15:23 ip-54-36-149-97.a.ahrefs.com
251-255 13.12.2019, 14:15 dynamic-78-8-214-92.ssp.dialog.net.pl
323-334 13.12.2019, 10:29 adtf147.neoplus.adsl.tpnet.pl
176-179 13.12.2019, 5:55 static.249.60.4.46.clients.your-server.de
251-255 12.12.2019, 23:18 public-gprs252533.centertel.pl
192-196 12.12.2019, 20:58 afdp228.neoplus.adsl.tpnet.pl
192-196 12.12.2019, 13:44 088156139145.dynamic-ra-02.vectranet.pl
251-255 12.12.2019, 12:36 user-5-173-251-197.play-internet.pl
17-39 12.12.2019, 8:22 un-97-178.static.sitel.net.pl
40-67 12.12.2019, 6:16 89-64-38-235.dynamic.chello.pl
40-67 12.12.2019, 6:16 89-64-38-235.dynamic.chello.pl
40-67 12.12.2019, 5:59 89-64-38-235.dynamic.chello.pl
156-159 12.12.2019, 1:03 apn-95-41-171-24.dynamic.gprs.plus.pl
197-202 12.12.2019, 0:10 216.244.66.202
271-278 11.12.2019, 23:44 public-gprs409103.centertel.pl
17-39 11.12.2019, 23:07 185-119-208-108.ip.fortes.pl
spis 11.12.2019, 21:11 msnbot-207-46-13-90.search.msn.com
246-250 11.12.2019, 20:53 user-5-173-145-179.play-internet.pl
40-67 11.12.2019, 16:52 17-58-97-20.applebot.apple.com
227-230 11.12.2019, 15:53 188.117.170.100
323-334 11.12.2019, 15:02 5.174.50.40
192-196 11.12.2019, 14:10 g01-nat.satkol.pl
303-316 11.12.2019, 13:50 17-58-97-20.applebot.apple.com
176-179 11.12.2019, 13:15 17-58-97-20.applebot.apple.com
251-255 11.12.2019, 12:33 217-67-208-92.itsa.net.pl
246-250 11.12.2019, 12:15 host-89-229-8-77.dynamic.mm.pl
79-95 11.12.2019, 11:12 37.152.46.235
227-230 11.12.2019, 2:28 17-58-97-20.applebot.apple.com
197-202 10.12.2019, 22:19 acag169.neoplus.adsl.tpnet.pl
192-196 10.12.2019, 20:25 185.238.122.62
176-179 10.12.2019, 17:36 user-5-173-120-72.play-internet.pl
246-250 10.12.2019, 15:43 178-37-233-99.adsl.inetia.pl
17-39 10.12.2019, 14:04 apn-77-115-90-253.dynamic.gprs.plus.pl
192-196 10.12.2019, 12:39 89-64-11-197.dynamic.chello.pl
40-67 10.12.2019, 12:38 apn-31-0-47-185.dynamic.gprs.plus.pl
317-322 10.12.2019, 8:51 hyla1.sketchengine.eu
348-350 10.12.2019, 8:50 hyla1.sketchengine.eu
40-67 10.12.2019, 8:45 hyla1.sketchengine.eu
251-255 10.12.2019, 7:17 188.147.104.150.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
240-245 10.12.2019, 0:53 user-5-173-136-207.play-internet.pl
240-245 10.12.2019, 0:45 user-5-173-136-207.play-internet.pl
197-202 09.12.2019, 22:30 public-gprs412944.centertel.pl
197-202 09.12.2019, 22:29 public-gprs412944.centertel.pl
40-67 09.12.2019, 22:26 ip-54-36-150-98.a.ahrefs.com
251-255 09.12.2019, 21:35 89-64-49-98.dynamic.chello.pl
160-162 09.12.2019, 18:52 aaxm188.neoplus.adsl.tpnet.pl
156-159 09.12.2019, 18:49 aaxm188.neoplus.adsl.tpnet.pl
197-202 09.12.2019, 18:48 aaxm188.neoplus.adsl.tpnet.pl
251-255 09.12.2019, 18:09 185.234.210.59.r.toneticgroup.pl
156-159 09.12.2019, 18:05 aaxm188.neoplus.adsl.tpnet.pl
227-230 09.12.2019, 17:09 178235189183.unknown.vectranet.pl
176-179 09.12.2019, 16:44 user-5-173-0-183.play-internet.pl
5-16 09.12.2019, 16:34 accessnow.org
251-255 09.12.2019, 16:25 user-5-173-9-228.play-internet.pl
251-255 09.12.2019, 16:25 user-5-173-9-228.play-internet.pl
354-422 09.12.2019, 13:44 ns542132.ip-144-217-255.net
251-255 09.12.2019, 11:54 dynamic62-133-142-049.ostnet.pl
354-422 09.12.2019, 11:03 185.220.101.72
69-78 09.12.2019, 9:23 aurum124.a.ahrefs.com
97-124 09.12.2019, 9:23 aurum124.a.ahrefs.com
79-95 09.12.2019, 9:23 aurum124.a.ahrefs.com
5-16 09.12.2019, 9:23 aurum004.a.ahrefs.com
335-347 09.12.2019, 9:22 aurum004.a.ahrefs.com
351-353 09.12.2019, 9:22 aurum104.a.ahrefs.com
348-350 09.12.2019, 9:22 aurum044.a.ahrefs.com
296-302 09.12.2019, 9:22 aurum144.a.ahrefs.com
279-285 09.12.2019, 9:22 aurum024.a.ahrefs.com
256-266 09.12.2019, 9:22 aurum044.a.ahrefs.com
267-270 09.12.2019, 9:22 aurum124.a.ahrefs.com
231-234 09.12.2019, 9:21 aurum144.a.ahrefs.com
213-214 09.12.2019, 9:21 aurum124.a.ahrefs.com
221-226 09.12.2019, 9:21 aurum044.a.ahrefs.com

© Wydział Teologiczny UŚ, Katowice