Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

04 październik od 0900
Inauguracja roku akad. 2018/2019

16 październik od 1400
Rada Wydziału

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji:

ks. M. Basiuk: 20.09., godz. 9.00-10.30; 24.09., godz. 13.30-15.00

ks. B. Biela: 20.09.2018 (czwartek) godz. 10.30-12.00

ks. R. Buchta: Zaliczenie praktyk pedagogicznych odbędzie się w środę 3 października w godzinach 9.30-11.00 oraz 14.00-15.30 w Wydziale Katechetycznym (ul. Wita Stwosza 16)

ks. I. Celary: 25.09. - godz. 9.00-11.30

ks. J. Kempa: 20.09 (czwartek), 9.00-11.00

ks. A. Malina: 21.09 (piątek), godz. 13.00-14.30: konsultacje

ks. L. Szewczyk: 17.09. (poniedziałek), 14.00-15.30

ks. A. Uciecha: 18.09. wt 12.00-13.30

B. Urbanek: czwartek 20.09 przeniesiony na poniedziałek 17.09 godz. 11:00-12:30

ks. A. Wuwer: konsultacje: nie odbędą się: 13.09; 20.09. i 27.09 (czwartek); odbędą się: 26.09. (środa) – w godz. 11.30-13.00 oraz w 28.09. (piątek) – w godz. 9.00-12.00

ks. S. Zieliński: 21.09. (piątek) godz. 13.30–14.45

ks. W. Kamczyk: 25.09. (wtorek) 15.00-16.30

ks. M. Moj: termin wrześniowy egzaminu z Pism Janowych (niestacjonarne) - wtorek, 25.09.2018 r. o godz. 9:00 w katedrze biblijnej

ks. P. Sawa: środa, 26.09, godz. 12:30-14:00

L. Szymczyk: 21. IX (piątek, godz. 8.00-9.30), 28.IX (piątek. godz. 8.00-10.00)

M. Kornaszewska-Polak: 26.09.2018 (środa): g. 16.00 – 17.00 zaległe wpisy i inne bieżące sprawy, g. 17.00 – 17.45 egzamin poprawkowy II z psychologii ogólnej oraz interwencji kryzysowej dla studentów dziennych i zaocznych, g. 17.45 – 18.30 egzamin poprawkowy II z psychologii rozwoju dla studentów dziennych

A. Kłos-Skrzypczak: 21.09. godz. 13:00-14:30

ks. B. Kuźnik: 19.09. godz. 16.00-17.30

ks. D. Ledwoń: 21.09. godz. 15:00, sala 301: pisemne egzaminy poprawkowe z Pism Janowych i Archeologii biblijnej; 25.09. godz. 14:00 - 15:30: dyżur z możliwością uzyskania wpisu ocen do indeksu.

M. Czarnuch-Sodzawiczny: 20.09 (czwartek), godz. 9:00-10:30

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

STUDIA TEOLOGICZNE I HUMANISTYCZNE

w najnowszym zeszycie [2,1 (2012)]:


Malina, A.

Ofiara Jezusa w Nowym Testamencie. Dosłowność, metafora, rzeczywistość?

Studia Teologiczne i Humanistyczne 2,1 (2012) s. 9-22

⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

SUMMARY: The Sacrifice of Jesus in the New Testament: Literality, Metaphor, Reality?
The letters of Paul show some serious problems, in the first Christian communities, concerning the recognition of Jesus’ death as the salvific event announced in the Old Testament. The Letter to the Hebrews, offering among the writings of the New Testament the most developed doctrine on its cultic meaning, links it to His role of High Priest of the New Covenant. Therefore a critical analysis of the teaching, not only of this letter, requires the Christological hermeneutics: all statements on His death, expressed in the cultic categories, have the meaning of a real sacrifice fulfilling what the ancient cult announced.
key words: biblical soteriology, Jesus’ death, Biblical hermeneuticSłomka, J.

Komentarz Orygenesa do słów: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata”

Studia Teologiczne i Humanistyczne 2,1 (2012) s. 23-33

⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

SUMMARY: Origen’s Commentary on the Words “This is the Lamb of God Who Takes Away the Sin of the World”
Commenting the words of St. John the Baptist: ‘This is the Lamb of God...” Origen took up the traditional doctrine about the saving value of the Christ’s suffering on the cross: that through suffering Christ defeated Satan and delivered us from sin. However, he also introduced a reflection on the death of Jesus as a sacrifice. The one who leads to the sacrifice is Word, the sacrifice – the Lamb of God – man Jesus Christ and the one who accepts sacrifice – the Father. Its saving effect causes for the people cleansing of sin. Origen found this doctrine difficult to comprehend and the one that can easily lead to accusing God of cruelty. Probably it was caused by the fact that apologists opposed the Christians to the pagans exactly as those who do not offer sacrifices, because the almighty God does not need them. They also avoided presenting Christ’s death on the cross as sacrifice. Origen however, as we may think, acknowledged the doctrine about the Christ’s death as a sacrifice as the most profound description of the meaning of the Christ’s cross. This conviction is rooted in the teaching of Origen about the spiritual meaning of the sacrifices, which he developed in the homilies about the sacrifices in the Old Testament.
key words: Origen, sacrifice, the Lamb of God, cross, cleansingPaluch, M.

Droga do pojednania. Akwinata o ofierze Chrystusa

Studia Teologiczne i Humanistyczne 2,1 (2012) s. 34-50

⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

SUMMARY: A Way Towards Reconciliation. St. Thomas Aquinas about Christ’s Sacrifice
The article analyses Thomas Aquinas’s interpretation of the sacrifice presented in the question 48 of the Tertia Pars. The conception contained in the last part of Summa Theologiae is situated both in the context of Aquinas’s thinking about salvation and development of his interpretation in the whole work. It turns out that Aquinas refers to the term of sacrifice in the systematic study concerning the Passion of Christ only in Summa Theologiae, probably under the influence of the close reading of the Epistle to the Hebrews. But when one carefully analyses Aquinas’s soteriology, one can find in it from the beginning the ‘anonymous’ – not referring to the right term - theology of the existential sacrifice.
key words: sacrifice, soteriology, atonement, St. Thomas AquinasPlich, R.

Ofiara jako akt cnoty religijności według św. Tomasza z Akwinu

Studia Teologiczne i Humanistyczne 2,1 (2012) s. 51-62

⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

SUMMARY: Sacrifice as an Act of the Virtue of Religion According to St. Thomas Aquinas
The article presents, on the basis of the source texts, how Thomas Aquinas understood the sacrifice as an act of the virtue of religion. Thomas Aquinas’s speculative explanations concerning the sacrifice and its meaning in maintaining real relationship with God shed significant light not only on the comprehension of the human obligations in the face of God. They also introduce how Thomas Aquinas comprehended Old Testament sacrifices and first of all the Passion of Christ as saving sacrifice offered as substitution for us. They also help to alleviate the tension between the categories of the sacrifice and penal substitutionary atonement.
key words: virtue of religion, sacrifice, soteriology, St. Thomas AquinasPrzanowski, M.

Niezmienność Boga a ofiara Chrystusa

Studia Teologiczne i Humanistyczne 2,1 (2012) s. 63-84

⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

SUMMARY: Immutability of God and Christ’s Sacrifice
The article contrasts - from the perspective of the doctrine of Thomas Aquinas - the doctrine of the immutability of God with the theology of the saving sacrifice of Christ. It turns out that these two areas of reflection not only do not stand in contradiction to each other, but by their encounter we can more profound understand the doctrine about the saving sacrifice. The basis for this fruitful encounter is the right perspective to the thesis of the immutability of God. Only in this light the misunderstanding connected with the image of God who is personally hurt by sin is moved aside. The doctrine about the Christ’s sacrifice as an act of God’s love renewing the creation can be expressed in a more profound way.
key words: sacrifice, immutability of God, attributes of God, St. Thomas Aquinas, soteriologyKubacki, Z.

Teologia zbawczej ofiary Chrystusa – wymiar trynitarny

Studia Teologiczne i Humanistyczne 2,1 (2012) s. 85-99

⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

SUMMARY: The Theology of the Christ’s Saving Sacrifice – the Trinitarian Dimension
Well-known distortions of the Christian soteriology focused on the Passion and Death of Christ arose due to making the contrast between the Father and the Son in the event of the Cross and the oblivion of the Holy Spirit. The article presents a thesis that the appropriate understanding of the Christ’s death on the cross as the saving sacrifice entails recognition of the saving commitment of God in God’s Trinitarian mystery. Consequently, from this perspective there is a necessity to examine a number of issues: the highpoint of God’s self-giving in the Crucified Christ, the suffering of God, saving activity of the Holy Spirit in the universal spatial and temporal dimension.
key words: sacrifice, salvation, the Trinity, Joseph Moingt, Karl RahnerSzwarc, K.

Antropologiczne konsekwencje ofiarniczej egzystencji Odkupiciela w teologii Romano Guardiniego

Studia Teologiczne i Humanistyczne 2,1 (2012) s. 100-111

⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

SUMMARY: Anthropological Consequences of a Sacrificial Existence of the Redemptor in the Theology of Romano Guardini
The article presents a soteriological thought of Romano Guardini - a theologian from Munich with an Italian descent - in a dimension of the anthropological consequences. By a sacrificial nature of the existence of Jesus Christ, Guardini means His life in whole, not only a fragment or an isolated event, through which He repairs human nature. This is a sacrifice of love, which is perceived by the Theologian as a radical and convincing sympathizing of God with the man, till the argumentation of the cross, which becomes a climax of the sacrificial existence of the Redemptor and a centre of the Divine salvation plan. The Cross is the consequence of the whole life of the Saviour who remains obedient to the will of the Father. It is not an accidental historical event, but a fruit of the God’s decision. It is a mature and an absolute obedience of love, which simultaneously calls the man onto a path of the obedience in love.
key words: Romano Guardini, theological anthropology, sacrifice, soteriologyKempa, J.

W stronę metafory. Glossa do sporu o status poznawczy soteriologicznego języka ofiary

Studia Teologiczne i Humanistyczne 2,1 (2012) s. 112-125

⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

SUMMARY: Towards the Metaphor. Gloss to the Dispute about the Cognitive Status of the Soteriological Language of the Sacrifice
Presenting the death of Christ as salvific sacrifice has solid scriptural basis and belongs to the established doctrine of the Catholic theology. At the same time it is difficult to treat them nowadays as coherent explanation of the “logic of redemption”. The article asks a question about the cognitive status of the language of sacrifice in soteriology. The analysis is preceded by brief attempt to systematize of the dispersed opinions about this problem. The very analysis focuses on the idea that it is impossible to restrict the logic of salvific sacrifice to the scope of the theory that would correspond to the faith experience. The answer to the question draws to the emphasis of the metaphorical character of this theological language and the determination of its cognitive status.
key words: soteriology, language of theology, sacrificeKuźnik, B.

Zagadnienie zbawczej ofiary Chrystusa w homiliach Wielkiego Piątku zamieszczonych w „Bibliotece Kaznodziejskiej” i „Współczesnej Ambonie” w latach 2000–2010

Studia Teologiczne i Humanistyczne 2,1 (2012) s. 126-133

⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

SUMMARY: The Problem of the Christ’s Salvific Sacrifice in the Homilies for Good Friday Featured in the Preacher’s Library and Contemporary Ambo in the Period 2000–2010
The analysed homilies for Good Friday present typical arrangement of the content: meditation on the articles of faith and the consequent moral part. The authors of homilies focus on the event on the Cross and they do not search for auxiliary images. It turns out that in the aspect of the doctrine explanation the preachers restrict themselves in principle to general formulations. They do not raise precisely the problem of the nature of salvation through the Cross.
key words: Homily, Good Friday, CrossBuchta, R.

Ofiara zbawcza Chrystusa w nowych programach i podręcznikach do nauczania religii

Studia Teologiczne i Humanistyczne 2,1 (2012) s. 134-148

⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

SUMMARY: Christ’s Redemptive Sacrifice in New Catechetical Programmes and Handbooks for Catechesis
How to talk about Christ’s redemptive sacrifice in a catechesis? How should one present the meaning and beauty of Eucharist that embodies this sacrifice so that pupils would gladly participate in it and live it every day? These are difficult questions for which it is impossible to give an answer satisfactory for everybody. Certain hints from the side of theologians dealing with an Eucharist-related catechesis can be found in new catechetical programmes and handbooks for catechesis. In the first place the author of the article justifies the need of creating new catechetical programmes and handbooks for catechesis. Further on the author presents the issue of Christ’s redemptive sacrifice in a catechetical programme for a primary school in a chosen handbooks series. On the basis of the above analysis the author tries to describe the surveyed topic in a systematic way.
key words: sacrifice, catechesis, teaching programme, handbookSprutta, J.

Zbawiciel w poteironie jako obraz eucharystycznej ofiary w malarstwie ikonowym

Studia Teologiczne i Humanistyczne 2,1 (2012) s. 149-154

⇓ pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract) ⇑

SUMMARY: Saviour in the Poteiron as an Image of Eucharist Sacrifice in the Icon Painting
The Eucharistic theme is very popular in icon painting. It also appears in icons depicting Jesus Christ in a vessel called poteiron. The vessel is kept in the hands of St. John the Baptist in such icons as: Angel of the Desert and Deesis. He points his right hand at the Child Jesus as the Lamb of God. In the Amnos icons near the Savior lying on the discos there are the angels with the liturgical fans, called rypidon. Jesus Christ in the Eucharist chalice is also present in the Marian icons entitled: Inexhaustible Cup or Virgin Mary of Nice. In the cup Savior-Emmanuel is present as the Great High Priest. The Redeemer is present also in the sense of the Eucharist in the form of the prosfora in the discos during the liturgy. The icons mentioned above are very popular in the Orthodox tradition as well as for instance the icon Crucifixion, Last Supper and Communion of the Apostles, which are also meaningful in terms of the Eucharist theme.
key words: icon, Eucharist, the Lamb of God, poteiron, discos 

 

Kwartalnik naukowy Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ukazuje się od 2011 roku (wydawca: Księgarnia św. Jacka).


Rada Naukowa:

prof. dr hab. Aniela Dylus (UKSW), ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź (KUL), ks. prof. dr hab. Maksimilijan Matjaž (Uniwersytet w Lubljanie), ks. prof. dr hab. Wincenty Myszor (UŚ), o. prof. dr Zbigniew Suchecki (PFT San Bonaventura, Rzym), ks. prof. dr hab. Jan Szczurek (UPJPII), ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik (UŚ), prof. dr hab. Piotr Wilczek (UW), o. prof. dr Andrzej Wodka (Accademia Alfonsiana), prof. dr hab. Michał Wojciechowski (UWM)


Komitet redakcyjny:

Redaktor naczelny: ks. dr hab. Artur Malina
Sekretarz redakcji: ks. dr Maciej Basiuk
Redaktor statystyczny: dr Jan Czempas (UE Katowice)
Redaktor językowy: mgr Anna Domagała

Redaktorzy tematyczni numerów 1,1–1,4 (2011):
        Katechetyka: ks. dr Krzysztof Sosna
        Katolicka nauka społeczna: ks. dr Grzegorz Noszczyk, ks. dr Arkadiusz Wuwer
        Nauki o rodzinie i teologia moralna: ks. dr hab. Antoni Bartoszek

Redaktorzy tematyczni numerów 2,1–2,4 (2012):
        Patrologia: ks. dr hab. Andrzej Uciecha
        Prawo kanoniczne: ks. dr hab. Andrzej Pastwa
        Teologia dogmatyczna: ks. dr hab. Jacek Kempa, ks. dr Grzegorz Kucza

Recenzenci numerów 1,1–1,4 (2011): ks. prof. dr hab. Andrzej Baczyński (UPJPII), dr hab. Urszula Dudziak (KUL), ks. dr hab. Konrad Glombik (UO), prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz (UŚ)


Profil

Łamy kwartalnika są udostępniane zarówno dla studiów z zakresów nauk teologicznych, nauk o rodzinie i prawa kanonicznego, jak i dla badań z innych obszarów wiedzy, zwłaszcza z nauk humanistycznych i społecznych, jeśli poruszane w nich zagadnienia odpowiadają tematyce wiodącej danego numeru czasopisma. Dział artykułów uzupełniają sprawozdania z działalności badawczej Wydziału Teologicznego UŚ oraz recenzje kwalifikacyjne z przewodów naukowych.


Artykuł nie powinien przekraczać 20 stron wraz z przypisami (ok. 36 tys. znaków licząc spacje).

Prosimy o stosowanie się do norm typograficznych przyjętych dla publikacji WTL UŚ.

Artykuł w języku obcym powinien być zaopatrzony w oświadczenie podpisane przez rodzimego użytkownika języka o weryfikacji filologicznej tekstu.

Do artykułu należy dołączyć streszczenie w języku polskim i angielskim (po uzgodnieniu z Redakcją wersja angielskojęzyczna streszczenia może być przygotowana przez redakcję).
Streszczenie powinno spełniać następujące kryteria:
    - zawierać tytuł artykułu w języku angielskim;
    - mieć objętość ok. 700-1200 znaków;
    - wersja angielskojęzyczna powinna być przejrzana przez rodzimego użytkownika języka.
Należy również podać słowa kluczowe w języku polskim i angielskim.

Wszystkie materiały składane do druku muszą być złożone w Redakcji w dwu postaciach: w formie maszynopisu oraz w formie elektronicznej.

Plik z tekstem powinien spełniać następujące kryteria:
    - przygotowany w formacie RTF (preferowany), DOC, DOCX lub ODT,
    - nie powinien zawierać automatycznego podziału słów ani żadnego dodatkowego formatowania (style, nagłówki, rozstrzelenia tekstu),
    - dopuszczalne są kursywa i pogrubienie, dostępne w edytorze tekstu (kursywą zaznaczamy tytuły prac w przypisach) oraz „indeks górny”, gdy konieczne jest zaznaczenie numeru wydania pracy.

Tekst w formie maszynopisu powinien być wydrukowany jednostronnie (czcionką Times New Roman, 12 pkt), bez podkreśleń i innych wyróżnień graficznych (np. tytułów wzmiankowanych prac i nazwisk autorów), z zachowaniem podwójnego odstępu między wierszami (przypisy: 10-11 pkt, 1.5 odstęp) i marginesu z lewej strony o szerokości 4 cm.

Przed wysłaniem tekstu należy skontaktować się z redaktorem tematycznym numerów roku bieżącego (kontakt jest podany w wykazie pracowników Wydziału Teologicznego UŚ). Teksty w wersji elektronicznej należy przesłać pocztą elektroniczną na adres redaktorów tematycznych albo im dostarczyć na standardowym nośniku danych (pen-drive, CD) wraz z wydrukiem.

Korekta autorska:
(1) Etap recenzji:
Wszystkie artykuły zgłoszone do publikacji podlegają recenzji wewnętrznej i zewnętrznej. Szczegóły procedura recenzowania przedstawiona jest w odrębnej zakładce. W przypadku pozytywnych recenzji, sugerujących jednak korekty, teksty odsyłane są do autorów z prośbą o odpowiednie poprawki.

(2) Etap redakcji:
Redakcja proponuje wysyłanie próbnych odbitek do korekty autorskiej za pośrednictwem poczty elektronicznej w formacie pdf. Wysyłka następuje na adres email, z którego przesłano plik publikacji, względnie na inny, o ile został wyraźnie wskazany przez autora. Jeśli korespondencja drogą elektroniczną jest niemożliwa, teksty do korekty przesyłane są na adres pocztowy.
Korektę należy wykonać w ciągu tygodnia. Brak odpowiedzi w terminie jest uznawany za rezygnację Autora z prawa dokonania korekty.
Należy zawiadamiać Redakcję o zmianach adresu email względnie adresu zamieszkania dla umożliwienia ewentualnych konsultacji.
Autor po raz pierwszy publikujący na łamach STiH przesyła Redakcji notę biograficzną zawierającą: datę i miejsce urodzenia, ukończone studia i uzyskane stopnie naukowe, pełnione funkcje lub zajmowane stanowiska, wykaz ważniejszych publikacji, a także swój aktualny adres pocztowy i elektroniczny.

Zapora „ghostwriting”.Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącymi ochrony publikacji naukowych przed nadużyciami określanymi jako „ghostwriting” i „guest autorship” (definicje MNiSW brzmią odpowiednio: „Z »ghostwriting« mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Z »guest authorship« [»honorary authorship«] mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.”) Redakcja STiH podejmuje następujące kroki:

a) zobowiązuje autorów artykułów do ujawniania wkładu innych osób w powstanie publikacji, przez podanie danych dotyczących „ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji” (informacja MNiSW);
b) zobowiązuje autorów artykułów do ujawniania źródeł finansowania badań, które pozostają w związku ze zgłaszaną publikacją;
c) oświadcza, że informacje o wykrytych przypadkach nazwanych tu nierzetelnych działań będą przekazywane do stosownych instytucji naukowych i wydawniczych.

Redakcja zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian adiustacyjnych. Tekstów nie zamówionych Redakcja nie zwraca.

PROCEDURA RECENZOWANIA ARTYKUŁÓW

1. Nadesłanie artykułu do publikacji jest równoznaczne z wyrażeniem przez jego autora zgody na poddanie go opisanej poniżej procedurze.
2. Redaktor naczelny po konsultacji z redaktorami tematycznymi kwalifikuje do recenzji artykuł zgodny z profilem czasopisma, zaś decyzję o jego publikacji podejmuje na podstawie pisemnych opinii recenzentów.
3. Redaktor naczelny wybiera odpowiednich recenzentów. Przy ich wyborze może korzystać zarówno z pomocy redaktorów tematycznych czasopisma, jak i z pośrednictwa kierowników jednostek naukowych współpracujących z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Artykuły zawierające wyniki badań empirycznych przedstawia do oceny także redaktorowi statystycznemu.
4. Każdy artykuł recenzuje dwóch ekspertów w zakresie jego problematyki, niezatrudnionych w Uniwersytecie Śląskim i nieznajdujących się w relacji służbowej bądź osobistej z autorem ocenianego tekstu. Recenzenci – analogicznie niezależni od siebie – są wybierani spośród specjalistów posiadających tytuł naukowy lub stopień doktora habilitowanego albo równoważne kwalifikacje w przypadku ich zatrudnienia w instytucjach zagranicznych. Dla sporządzenia recenzji artykułu wymagającego u oceniającego szczególnie wąskiej specjalizacji może być wybrany ekspert ze stopniem naukowym doktora.
5. Recenzje sporządzane są nieodpłatnie (na podstawie warunków określonych w odrębnych umowach między Dziekanem Wydziału Teologicznego a kierownikami jednostek naukowych współpracujących z Wydziałem) lub odpłatnie (na podstawie umowy o dzieło).
6. W procedurze jest zachowana zasady poufności i obustronnej anonimowości zgodnie z wymaganiami tzw. podwójnie ślepej recenzji. Redaktor naczelny udostępnia autorom wyłącznie treść recenzji w części uzasadniającej jego decyzję o publikacji, natomiast całość związanych z procedurą materiałów z danymi personalnymi jest przechowywana w Redakcji czasopisma. Zbiorcza lista recenzentów publikowana jest raz w roku w wydrukowanym numerze czasopisma oraz na jego stronie internetowej.
7. Również niewymienione w powyższych punktach elementy procedury recenzowania są zgodne z zaleceniami Zespołu do Spraw Etyki w Nauce w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przedstawionymi w opracowaniu Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce, Warszawa 2011.


Studia Teologiczne i Humanistyczne
uul. Jordana 18
40-043 Katowice

E-mail: artur.malina at us.edu.pl

Dostęp on-linewyszukaj:


Bezpłatny:
Wersja elektroniczna czasopisma ukazuje się z opóźnieniem trzech zeszytów w stosunku do wersji drukowanej.W wyszukiwarce są jednak dostępne summaria artykułów z zeszytów objętych karencją.

Płatny:
Pełny dostęp do wersji elektronicznej tekstów umieszczonych w zeszytach objętych karencją można uzyskać po przesłaniu do redakcji dowodu zakupu wszystkich numerów SŚHT, STP i STiH z danego roku. Najnowsze numery w wersji drukowanej można zakupić w sklepie internetowym Księgarni Świętego Jacka.

Z wydania elektronicznego można korzystać przeglądając poszczególne zeszyty lub korzystając z wyszukiwarki. Dostępny jest także indeks autorów i słów kluczowych. Baza zawiera obcojęzyczne summaria artykułów.

Uwaga: baza danych obejmuje jedynie artykuły.

 Lista najczęściej czytanych artykułów


1   (odsłon: 342):   Rusecki, M., Wkład chrześcijaństwa w kulturę: teologia i polityka ==>> 1,1 (2011), s. 15-17.
2   (odsłon: 341):   Bartnicki, R., Polityczna mądrość kardynała Stefana Wyszyńskiego (rozsądek Męża Stanu czy charyzmatyczna intuicja Męża Bożego?) ==>> 1,1 (2011), s. 159-174.
3   (odsłon: 330):   Dylus, A., Niemoralna bezkompromisowość w polityce. Inspiracje teologiczne ==>> 1,1 (2011), s. 39-53.
4   (odsłon: 328):   Szymonik, M., Personalistyczny wymiar polityki w ujęciu Mieczysława A. Krąpca ==>> 1,1 (2011), s. 84-104.
5   (odsłon: 327):   Borutka, T., Problematyka godziwej zapłaty w świetle nauczania Kościoła ==>> 1,1 (2011), s. 186-207.
6   (odsłon: 325):   Tronina, A., Biblijne podstawy „teologii politycznej” u Stanisława ze Skarbimierza ==>> 1,1 (2011), s. 70-83.
7   (odsłon: 317):   Królikowski, J., Znaczenie polityczne Ewangelii inspiracją dla politycznego zaangażowania teologii ==>> 1,1 (2011), s. 21-38.
8   (odsłon: 314):   Bartyzel, J., Społeczne Królestwo Chrystusa w nauczaniu Kościoła. Wokół encykliki „Quas primas” papieża Piusa XI ==>> 1,1 (2011), s. 54-69.
9   (odsłon: 313):   Węgrzecki, J., Wątki nauczania społecznego Kościoła w exposé premierów Kazimierza Marcinkiewicza, Jarosława Kaczyńskiego, Donalda Tuska ==>> 1,1 (2011), s. 105-126.
10   (odsłon: 309):   Orzeszyna, J., Moralna odpowiedzialność sprawujących władzę ==>> 1,1 (2011), s. 147-158.
11   (odsłon: 309):   Wal, J., Duszpasterstwo społeczne Kościoła a polityka ==>> 1,1 (2011), s. 208-228.
12   (odsłon: 309):   Kozubek, M.T., Pedagogie współczesnych ruchów kościelnych odpowiedzią na Familiaris consortio ==>> 1,2 (2011), s. 195-209.
13   (odsłon: 305):   Cuda, J., Hermeneutyczna komplementarność całościowych i częściowych interpretacji w „politycznej teologii” Jana Pawła II ==>> 1,1 (2011), s. 127-144.
14   (odsłon: 299):   Morciniec, P., Małżeństwo i rodzina w zderzeniu z gender ==>> 1,2 (2011), s. 71-88.
15   (odsłon: 295):   Wójtowicz, M., Męskość w koncepcjach Stu Webera i Johna Eldredge’a – próba syntezy ==>> 1,2 (2011), s. 156-166.
16   (odsłon: 295):   Brzeziński, M., Przekazywanie wartości chrześcijańskich w rodzinie ==>> 1,3 (2011), s. 21-29.
17   (odsłon: 294):   Kania, W., Konsekwencjalizm a wybrane kwestie etyki życia małżeńskiego i rodzinnego ==>> 1,2 (2011), s. 89-100.
18   (odsłon: 293):   Szafulski, A., Interioryzacja moralności i polityki ==>> 1,1 (2011), s. 175-185.
19   (odsłon: 292):   Biela, B., Rodzina jako podmiot ewangelizacyjnej misji Kościoła ==>> 1,2 (2011), s. 210-225.
20   (odsłon: 289):   Ignatowski, G., Problematyka współczesnej rodziny w świetle wspólnych dokumentów Naczelnego Rabinatu Izraela i Stolicy Apostolskiej ==>> 1,2 (2011), s. 238-246.
21   (odsłon: 281):   Wuwer, A., Rodzina w Unii Europejskiej – szkic socjopolityczny ==>> 1,2 (2011), s. 21-36.
22   (odsłon: 281):   Knotz, K., Czystość małżeńska – z perspektywy encykliki Deus caritas est ==>> 1,2 (2011), s. 149-155.
23   (odsłon: 278):   Surmiak, W., O ciąży bez kobiety w ciąży – ektogeneza i próba jej bioetycznej oceny ==>> 1,2 (2011), s. 120-130.
24   (odsłon: 275):   Szwed, I., Szczęście rodziców adopcyjnych pomimo samotności ==>> 1,2 (2011), s. 177-187.
25   (odsłon: 270):   Kaszak, G., Pastoralna odpowiedź Kościoła na Familiaris consortio ==>> 1,2 (2011), s. 187-194.
26   (odsłon: 269):   Budzyńska, E., Między etyką i moralnością, czyli rodzina polska na rozdrożu ==>> 1,2 (2011), s. 37-54.
27   (odsłon: 268):   Drożdż, A., Dominujące kulturowe modele moralności rodzinnej ==>> 1,2 (2011), s. 101-119.
28   (odsłon: 266):   Holeksa, J., Ekologia rodziny z perspektywy ewolucyjnej ==>> 1,2 (2011), s. 55-70.
29   (odsłon: 265):   Juroszek, W., Postawy rodzicielskie a osobowość dziecka ==>> 1,2 (2011), s. 167-176.
30   (odsłon: 264):   Celary, I., Znaczenie tradycyjnej pobożności w duszpasterstwie rodzin polskich na emigracji ==>> 1,2 (2011), s. 226-237.
31   (odsłon: 262):   Melina, L., Blask rodziny w kontekście współczesnych przemian ==>> 1,2 (2011), s. 140-148.
32   (odsłon: 257):   Melina, L., Lo splendore della famiglia nel contesto delle trasformazioni di oggi ==>> 1,2 (2011), s. 131-140.
33   (odsłon: 235):   Kłos, A., Nauki o rodzinie w perspektywie amerykańskiego szkolnictwa wyższego. Szkic opisu ==>> 1,2 (2011), s. 247-258.© Wydział Teologiczny UŚ, Katowice