Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

Oferta WTL UŚ

Nadchodzące wydarzenia

Nie ma nadchodzących wydarzeń

konsultacje - wyjątki

zgłoszone przez pracowników wyjątki w zwykłych terminach konsultacji: brak zgłoszeń

zajęcia dydaktyczne - zmiany/wyjątki

zgłoszone przez pracowników zmiany/wyjątki w zwykłych terminach zajęć dydaktycznych: brak zgłoszeń

Studia Pastoralne
Rocznik Wydziału Teologicznego UŚ364 opisów(-y)

szukane wyrażenie (1)

zakres wyszukiwania (1)

szukane wyrażenie (2)

zakres wyszukiwania (2)

sortowanie


ilość opisów na stronie

 


wyświetl listy
[kliknięcie na pozycję z danej listy spowoduje wyszukanie odpowiadających jej opisów]:

⇒ autorów

⇒ słów kluczowych


szukane wyrażenie: Deus caritas est | znaleziono 3 opisów(-y) | strona: 1 spośród: 1autor: Celary, I.

tytuł: In Sorge um ein religiöses Klima in der Familie

Studia Pastoralne 8 (2012) 117-126

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: rodzinainicjacja sakramentalna dzieckaedukacja religijnaKościół domowy

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

CONCERN FOR A RELIGIOUS CLIMATE IN A FAMILY
Summary
Pope Benedict XVI in the Encyclical Caritas in veritate says that „there are certain religious cultures in the world today that do not oblige men and women to live in communion but rather cut them off from one other in a search for individual well-being” (No. 55). This well-being leads people to rejection of God and a religious life. „Without God – in the pope’s opinion – man neither knows which way to go, nor even understands who he is” (No. 78). For human creation, having a spiritual nature, accomplishes itself In the fullest way most of all in relations with God and interpersonal relations. This relates in a special way – as we read in the Dogmatic Constitution on the Church Lumen gentium – to a family community in which every child through the sacrament of baptism enters the living relation with God and the Church. It is at home where parents are to be witnesses of the faith and love of Christ to one another and to their children (see No. 35).
A family has got special capacities to fulfil its didactic functions. They result from the fact of responsibility of a family for a young person. The Declaration on Christian Education Gravissimum educationis underlines the fact that „since parents have given children their life, they are bound by the most serious obligation to educate their offspring and therefore must be recognised as the primary and principal educators” (No. 3).
Therefore from the earliest years Christian parents should teach their children respect and reverence to God and neighbours. As the first educators and catechists of their children they should be aware of their religious knowledge, educational skills, responsibility for their child and its religious upbringing. They should also understand the need of creating a Christian climate in their families. Pope Benedict XVI calls Christian parents to help their children to believe, to accompany them on a road to Jesus and with Jesus, because life in a family – according to the pope – becomes more open and joyful if God is present in it and if one experiences His closeness, especially in a prayer.autor: Przygoda, W.

tytuł: Posługa charytatywna Kościoła w okresie pontyfikatu Jana Pawła II

Studia Pastoralne 2 (2006) 153-164

pełny tekst artykułu      spis treści rocznika

słowa kluczowe: Jan Paweł IIubóstwopomoc charytatywnamiłosierdzie

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

DER CARITATIVE DIENST DER KIRCHE IN DER ZEIT DES PONTIFIKATS VON JOHANNES PAUL II
Das Pontifikat Johannes Paul II. war unter vielen Gesichtspunkten einzigartig und un-wiederholbar. Dieser Beitrag betrifft nur die wichtigsten Aspekte des karitativen Dienstes der Kirche im Zeitraum des Pontifikates Johannes Paul II. Die Sorge für die Armen hat eine tiefere Grundlage in der Bibel und auch in den Aussagen des Lehramtes der Kirche von heute. Man kann auch in den amtlichen Aussagen des Papstes Johannes Paul II. von einer Option für die Armen und Schwachen reden. Sehr interessant war in der Lehre dieses Paps-tes die enge Verbindung zwischen der Barmherzigkeit Gottes und der karitativen Tätigkeit der Kirche. Johannes Paul II hat erfolgreich die Theorie und Praxis der Caritas verbunden. Der Papst appellierte bei jeder Gelegenheit an die Staatsoberhäupter und internationalen Einrichtungen, aber auch an alle reichen Leute den armen Nationen, den Hungerleidenden und den Opfern von Naturkatastrophen zu helfen. Der Papst selbst versuchte eine konkrete, praktische Hilfe, vor allem durch den Päpstlichen Rat Cor Unum und durch die von ihm gegründeten Stiftungen: Für die Sahel-Staaten und Populorum progressio, zu leisten.autor: Stołpiec, K.

tytuł: Sprawiedliwość społeczna w świetle encykliki Deus Caritas est Benedykta XVI

Studia Pastoralne 15 (2019) 228-241

nie ma jeszcze dostępu do pełnego tekstu artykułów; karencja wynosi dwa lata
spis treści rocznika

słowa kluczowe: Benedykt XVIDeus caritas estsprawiedliwośćdobro wspólne

pokaż / ukryj streszczenie (show/hide abstract)

The Social Justice in the Light of the “Deus Caritas est” of the Benedicts XVI
Summary
The article presents an historical section of the rising and application the idea of the social justice in the social education, beginning from ideas of ancient philosophers leading to presence in nowadays teaching of Catholic church. The considerations was based on the encyclical Deus caritas est of the pope Benedict XVI being a fundamental source showing the justice as a virtue which fool of its progress is achieved in love.strona: 1 spośród: 1
znaleziono: 3 opisów(-y)

© Wydział Teologiczny UŚ, Katowice